Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dezvoltarea sociologiei şi cunoaşterii umane în Republica Mo

Dezvoltarea sociologiei şi cunoaşterii umane în Republica Mo

Ratings: (0)|Views: 195 |Likes:
Published by andriano4ka

More info:

Published by: andriano4ka on Nov 21, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/09/2014

pdf

text

original

 
 
Dezvoltarea sociologiei şiDezvoltarea sociologiei şicunoaşterii umane încunoaşterii umane înRepublica MoldovaRepublica Moldova
«Faceţi în aşa fel ca omul săfie privit în toate cazurile ca scop,şi niciodată doar ca mijloc».Immanuel Kant 
 
 
În procesul dezvoltării ştiinţeiÎn procesul dezvoltării ştiinţeisociologice în R. Moldova pot fi sesizatesociologice în R. Moldova pot fi sesizatecîteva etape distinctecîteva etape distincte
Dezvoltarea sociologiei în cadrul Instituului Social Roman (filiala de laDezvoltarea sociologiei în cadrul Instituului Social Roman (filiala de laChişinău) 1934- 1940 intelectualii basarabeni au aderat la sistemul sociologic alChişinău) 1934- 1940 intelectualii basarabeni au aderat la sistemul sociologic allui D. Gusti;lui D. Gusti;
Perioada anilor 1960, cea de-a doua etapă a devenirii sociologiei ca ştiinţă înPerioada anilor 1960, cea de-a doua etapă a devenirii sociologiei ca ştiinţă încadrul Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti sau creat condiţiicadrul Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti sau creat condiţiifavorabile renaşterii sociologiei în cadrul URSS;favorabile renaşterii sociologiei în cadrul URSS;
Anii 1970, cea de a treia perioadă a cercetărilor socio- demografice. În acestAnii 1970, cea de a treia perioadă a cercetărilor socio- demografice. În acesttimp în URSS s-a dus o luptă intensă pentru determinarea dimensiunilor timp în URSS s-a dus o luptă intensă pentru determinarea dimensiunilor sociologiei ca ştiinţă teoretico-practică;sociologiei ca ştiinţă teoretico-practică;
Anii 1980, o altă etapă în dezvoltarea cercetărilor sociologice în Moldova.Anii 1980, o altă etapă în dezvoltarea cercetărilor sociologice în Moldova.Transformările care au avut loc în urss la mijlocul anilor 80 au determinatTransformările care au avut loc în urss la mijlocul anilor 80 au determinatsfărşitul lupteisfărşitul lupteide 70 de ani pentru recunoaşterea sociologiei ca ştiinţă.de 70 de ani pentru recunoaşterea sociologiei ca ştiinţă.
Anii 1990, cea de-a cincea etapă a dezvoltării cercetărilor sociale. În URSS aceastăAnii 1990, cea de-a cincea etapă a dezvoltării cercetărilor sociale. În URSS aceastăetapă este marcată de procesul de instituţionalizare a învăţămîntului sociologic.etapă este marcată de procesul de instituţionalizare a învăţămîntului sociologic.
 
 
Structura asociaţieiStructura asociaţieiSociologiceSociologice
Secţiile de cercetăriştiinţifice
StructurasocialăPlanificareaSocialăeconomicăProblemelesociale aledezvoltăriisatelor 
Sociologiamuncii şiorganizăriiOpinia publică,Ideologia şimass-mediaSociologiaculturiiFiliala BălţiAdunarea GeneralăBiroul FilialeiBiroul Secţiei deSociologieFiliala TiraspolAdunarea GeneralăBiroul Filialei

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->