Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
93Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
fourier dönüşümü

fourier dönüşümü

Ratings:

3.0

(1)
|Views: 10,825 |Likes:
Published by halil ibrahim

More info:

Published by: halil ibrahim on Nov 21, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/27/2013

pdf

text

original

 
FOURIER SERİLERİ
Fourier serileri sadece
sin
veya
cos
trigonometrik fonksiyonunuerdiğinden, karmık fonksiyonların hesaplarında ve bunlarlagerçekleştirilen işlemlerde kolaylık sağlamaktadır. Temel periyodu
)2(
000
      =
π  ω  
olan herhangi bir
( )
 x  f  
=
fonksiyonu,üç farklı gösterimdeki Fourier seri açılımlarıyla ifade edilebilir. Bunlar;
1
a.Fourier Serilerinin Trigonometrik Formu
τ
Periyodundaki bir x(t) sinyalini Fourier serileri ile aşağıdaki gibiifade edebiliriz.
nwbwbwt bnwawawt a a x
nn
sin....2sinsincos....2coscos 2)(
2121 0
++++++++=
 
[a.1]Buradaki
2
o
a
sabit terim olmakla birlikte frekansın olduğu andaki dcterimi ifade eder. 2.1 nolu denklem serilerin genel ifadesidir. Bunu normalbir sinyal şeklinde ifade edebilmemiz için a
n
ve b
n
terimlerinin bulunmasıgereklidir. Bu terimlerin bulunmanda integral fonksiyonundanfaydalanacağız.Denklemle ilgili faydalı integrallerin sonuçları aşağıda verilmiştir.
∫ 
=
τ  
0
0)sin(
dnw
∫ 
=
τ  
0
0)cos(
dnw
 
∫ 
τ  
o
dmwnw
)sin().sin(
=0
m
n=
2
τ  
 
m=n 
∫ 
τ  
0
)cos().cos(
dmwnw
=0
m
n=
2
τ  
 
m=n
∫ 
τ  
0
)cos().sin(
dmwnw
=0
bütün m ve n’ler içina.1 nolu denklem için
±
2
τ  
sınırları için integral alınırsa,
1
 
İleri Programlama Uygulamaları-Dr.Fahri VATANSEVER-Seçkin Yayınları
1
 
dad x
∫ 
++
=
22220
2)(
τ  τ  τ  τ  
 
2
0
τ  
a
=
Olur. (Sağ taraftaki terimler üstte verilenintegral sonuçlarına göre sıfır olur.) 
0
a
’ı buradan çekersek,
∫ 
+
=
220
)(
τ  τ  
d xa
olur. Burada sadece
0
a
ıbulduk
n
a
ve
n
b
’leri bulmak için ana denklemin her iki tarafını
)cos(
nw
ileçarpıp integral alırsak
∫ 
++
=
2222
.coscos)(
τ  τ  τ  τ  
dt nwanw x
n
Olur. Baştaki trigonometrik formüllerinintegral sonuçlarına göre n ve m nin eşit olduğu cos’lu çarpım hariç diğerçarpımlar sıfır olur, buradan da denklem
∫ 
+
=
22
.cos)( 2
τ  τ  
τ  
dnw xa
n
Halini alır. n yerine sıfır koyarsak baştaki
0
a
 formülü elde edilir. Aynı şekilde ana denklemin her iki tarafı
)sin(
nw
ile çarparsak
n
b
bulunur.
∫ 
+
=
22
.sin)( 2
τ  τ  
τ  
dt nw xb
n
Olur.Denklemlerini daha güzel bir şekilde ifade edersek 3 ana denklemelde ederiz. 
 
==
++=
1 10
.sincos2)(
n nnn
dt nwbnwa a x
[a.2] 
 
∫ 
+
=
22
.cos)( 2
τ  τ  
τ  
dnw xa
n
 [a.3]
2
 
 
 
∫ 
+
=
22
.sin)( 2
τ  τ  
τ  
dnw xb
n
(
τ  π  
2
=
w
) [a.4]
ÖRNEK 1:
Kare dalga sinyali için Fourier katsayılarını bulup açılımını yazınız.
 ÇÖZÜM:
Fourier katsayılarını bulabilmek için hangi aralıkta integral almamızgerektini belirlemeliyiz. Genellikle integral alınacak aralık çükparçalara (aralıklara)bölünür ve her aralık için farklı bir fonksiyon kullanılır.Aralığı
2
τ  
<0 alırsak;
 x
=
)(
 
2
τ  
<0 
 x
+=
)(
 
0
<
2
τ  
n
a
Katsayısını bulmak için 2.3 nolu denklemi kullanırsak; 
∫ 
+
=
22
.cos)( 2
τ  τ  
τ  
dnw xa
n
 
])(sin)sin[( 2..cos)( 2.cos)( 2
20020220
Τ
+=++=
∫ 
nw I nw nwdt nwdt nwa
n
τ τ τ 
τ τ 
 
0]02sin)2sin(0[2
=++=
nwnwnw
 
∫ 
=
22
.sin)( 2
τ  τ  
τ  
dt nw xb
n
3

Activity (93)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
embercres liked this
Sinan Bosna liked this
Bozkurt Uğur liked this
Sedat özaydın liked this
elif_balkan liked this
ayhaneln3230 liked this
18391788 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->