Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Esrefoglu Rumi Divani

Esrefoglu Rumi Divani

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,108|Likes:
Published by islamimedya
Edebiyat...
Edebiyat...

More info:

Published by: islamimedya on Mar 16, 2008
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/23/2010

pdf

text

original

 
SEMAZEN
EŞREFOĞLU RUMİDİVANI
WWW.SEMAZEN.NET
 
SEMAZEN
EŞREFOĞLU RUMİ'nin HAYATI
Eşrefoğlu Rumi,Türk-İslam dünyasının mutasavvıf şairlerinin en büyüklerindendir.Menakıb kitaplarına göre soyu Hz.Ali’ye kadar uzanır.Asıl adı Abdullah olan Eşrefoğlubabasının adına izafeten Eşrefoğlu,İbn ül Eşref,Eşrefzade,doğduğu yere izafetenİzniki,şöhretine izafeten de Eşref-i Rumi diye anılmaktadır.Babası gençliğinde Mısır’dan Anadolu’ya göç etmiş,daha sonra da İznik’eyerleşmiş bir zattır.Babasının adı “Seyyid Ahmed ül Mısri” veya “Seyyid Ahmed Eşrefbin Seyyid Muhammed yufi” dir.Buradaki Seyyid kelimeleri bu laleninHz.Peygamberin (S.A.V) sülalesine kadar dayandığına işaret etmektedir.EskidenAnadolu’ya Diyar-ı Rum denildiği için Rumi,Anadolu’lu veya Anadolu’da yetişmanlamına gelmektedir.Nasıl ki Mevlana Hazretlerine Mevlana Celaleddin-i Rumidenildiği gibi,Eşrefoğlu’nun Mısır’da bulunan ve bir mutasavvıf olduğu tahmin edilenk babaile r’dan kalkarak önce Suriye’nin Hama şehrine,oradan daManisa’ya giden,daha sonra da İznik’e yerleşen babası hakkında fazla bir bilgimizyoktur.Eşrefoğlu’nun iki kardeşinden birinin Hama’da,diğerinin de Manisa’da medfunbulunduğunu Asaf Halet Çelebi “Eşrefoğlu Divanı” nda kaydetmektedir.Bu iki kardeşya babaları orada bulunduğu sırada vefat etmişler veya daha sonra oralara giderekoralarda kalmışlardır.Eşrefoğlu’nun dedesinin ve babasının mutasavvıf olması,o çağlarda tasavvuf’unen yaygın yerlerinden biri olan Anadolu’ya göç etmeleri için bir sebeb teşkil edeceği tahmin edilebilir.Çünkü o sıralarda Anadolu’dan Mısır’a; Taşkent,Semerkand ve Buharagibi Orta Asya şehirlerine tahsil in gidenler bulundu gibi,o taraflardan daAnadolu’ya kendilerini irşad edecek,tasavvuf’un aşkını ve zevkini aşılayacak olgunmürşidler,şeyhler aramak için gelenler de bulunuyordu.Eşrefoğlu’nun babası olan zatda bunlardan biri olabilir.Babasının Anadolu’ya geliş ve İznik’e yerltarihihakkında malumat sahibi olmamakla beraber bunun Miladi 14. Asrın sonlarına doğruolduğunu tahmin etmek mümkündür.Babası hakkında çok az da olsa bir bilgi sahibi olmamıza mukabil annesihakkında hiçbir şey bilinmemektedir.Eşrefoğlu’nun babasının İznik’te evlendiği veannesinin de İznikli olabileceği tahmin edilmektedir.Şuraönemle belirtmek lamdır ki,Eşreflurken rk olmaş olsabile,tamamen Türkleşmiş,en güzel türkçesiyle eserler yazmış ve Türk kültürüne büyükhizmetleri dokunmuş bir şahsiyettir.Türkçeyi,bulunduğu zamana göre en saf bir şekildeifade eden bu zat,tamamen Türk kültürünü benimsemiş,Türk cemiyetine tesir etmiş veTürk Tasavvuf Edebiyatı’nın en kuvvetli mümessilleri arasına girerek daha sonrakimutasavvıf şairlere tesir etmiştir.
 
SEMAZEN
İlk tahsilini İznik’te yapan Eşrefoğlu,daha sonra Bursa’ya gitmiş ve orada ÇelebiSultan Medresesi’nde tahsiline devam etmiştir.Danişmentliği (talebeliği) zamanındaher ilim ve fende arkadaş ve akranlarından daha fazla muvaffak olmuş ve onlarınarasında seçkin bir sima olarak tanınmıştır.Tahsilini bitirdikten sonra o devrin büyükalimlerinden fıkıh üstadı “Kara Hoca” namıyla maruf Afyon Karahisar’lı Alaüddin Ali’yeasistan olmuştur.İlim ve fende çok ileri gitmesine rağmen Eşrefoğlu’nun tasavvufa karşızaten mevcut olan meyli de gittikçe artmaktaydı.Asistanlığı,hatta talebeliği zamanındaderslerden başka tasavvufla da geniş bie şekilde ilgileniyor ve tasavvufi eserleriokuyordu.İlmi artıp,fikirleri olgunlaştıkça seçmesi icap eden yolun tasavvuf olduğunakanaat getiriyor ve kendisini bu yola sokacak hakiki bir mürşid arıyordu.İşte busıralarda,Bursa’da yaşayan Abdal Mehmet adındaki bir meczub veli ile tanışması vearalarında geçen bir olay Eşrefoğlu’nun zahir ilimlerden ayrılıp tasavvuf yolunagirmesine ve o yolun yıldızları arasına yükselmesine sebeb ve vesile teşkil etmiştir.refoğlu,bir sabah vakti erkenden medrese civanda Abdal MehmetHazretlerine rastlar.Abdal Mehmet perişan kıyafetli,bazı garip hal ve tavırları olanmeczub bir zattır.Zamanın velilerindendir.Eşrefoğlu içinden gelen bir cezbenin tesiriyleona doğru yürümeye başlar.Bir taraftan da içinden şöyle geçirir: “Tarikat yolundanbana nasib var ise bazı alametler görünsün” Abdal Mehmet’in karşısına gelincedurur.Meczub ona bir bakar ve şöyle der:Danişmend,var bize köfteli çorba getir.Bu z üzerine refoğlu hemen çaıya gider.fteli çorba aramayabaşlar.Fakat ne gariptir ki bütün aşçı dükkanlarını,hatta Bursa çarşısını dolaştığı haldeköfteli çorba bulamaz.Eli boş dönmek de istemez.Bir aşçı dükkanından köftesiz çorbasatın alır ve doğru meczubun bulunduğu yere koşa koşa gelir.Çorbayı Abdal Mehmet’everir.Meczub çorbayı karıştırır karıştırır,fakat bir türlü içinde köfteye rastlamayıncaEşrefoğlu’na dönüp:Danişmend,hani bunun köftesi?Diye sorar.Yoldaki çamurdan bir paa alarak bunu fte şeklinde birkyuvarlak haline getirir,çorban ine atar.Daha sonra çorbayı iyice kaştırır veEşrefoğlu’na uzatarak:Ye bunu,diye emreder.Eşrefoğlu,büyük bir teslimiyetle ve hiç tereddüt etmeden çorbayı alır ve yer.Bunugören Meczub da:Ya sen olmayıp da kim olsa gerek.Şeklinde anlaşılmaz bir söz söyleyip oradan uzaklaşır.Eşrefoğlu bu sözlerden birmana çıkaramamakla beraber tasavvuf yoluna girmesi in bir işaret olduğunainanır.Hücresine gelir.Nesi var, nesi yoksa fıkaraya dağıtır.Düşüncelere dalar.Kime

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
mkrokus liked this
mharun83 liked this
Xheladin Hajrullai liked this
nleyla liked this
Mihey Aga liked this
alfarwq liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->