Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
27Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mirat-ül Irfan - Muhyiddin Arabi

Mirat-ül Irfan - Muhyiddin Arabi

Ratings: (0)|Views: 2,864 |Likes:
Published by islamimedya
Tasavvuf...
Tasavvuf...

More info:

Published by: islamimedya on Mar 16, 2008
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2014

pdf

text

original

 
Mirat-ül
İ
rfanMuhyiddin Arâbi
http://sufizmveinsan.com
 
1. BölümHamd Allah'a aittir...
Ş
u sebepten:O'nun vahdaniyetine gölge dü
ş
ürecek bir KABL ;yani EVVEL yoktu.Çünkü KABL ; yani EVVEL, o idi.Keza bir BAAD de ; yani : Onun zat
ı
na ve s
ı
fat
ı
naleke sürecek bir BAAD; yani SON da yoktu..Çünkü son dahi o idi..Ayn
ı
 
ş
ekilde onu , bir evveliyet ile tavsif etmek mümkün olamaz . Keza ; onu bir baadiyet ; yani :son ile de tavsif etmek mümkün de
ğ
ildir.Ve.. ne üst ; ne de alt.. Bu vas
ı
flar da onun
ş
an
ı
nayak 
ı
ş
maz.Onun zat
ı
için: Bir yak 
ı
nl
ı
k dü
ş
ünülemez.Uzakl
ı
k da öyle.Hele bir 
ş
ekil.. asla!..Ondan , bir zaman mefhumu ile haber sormak daimkans
ı
zd
ı
r.Has
ı
l-
ı
kelam : Onun için ne vaktin , ne zamanlar 
ı
n, ne yerin , ne alt
ı
n , ne de üstün , ne de onunla beraber bir mevcudun varl
ı
ğ
ı
ş
ünülebilir.Onu istiab edecek ; yani : içine alacak ve bar 
ı
nd
ı
racak bir mekan da dü
ş
ünülemez..***Evet.. O , yukar 
ı
da anlat
ı
ld
ı
ğ
ı
gibi idi . El'an ; yani ,
ş
u anda dahi öyledir .Yüce Allah , öyle bir varl
ı
k idi ki: Onunla beraber 
 
 bir 
ş
ey yok idi..El'an : yani ,
ş
u anda dahi öyledir .Yani : VAH
İ
D..Yani Birinci.. Ama say
ı
ve hesapile de
ğ
il..***Yüce Allah , zat
ı
nda ve s
ı
fat
ı
nda münferittir.. Ama, bir ferdaniyet mefhumunu dü
ş
ündürecek belirtiolmadan..O , isim ve müsemmadan terkib edilip bir arayagelmi
ş
de de
ğ
ildir .Çünkü : isim de müsemma da odur..
İ
sim onun gayr 
ı
na mal edilemez..Çünkü : Onun gayr 
ı
diye bir 
ş
ey yoktur .
İş
 busebepten : isim de müsemma da odur..Evvel odur. Amma bu evveliyet için bir ba
ş
lang
ı
ç
ş
ünülemez..Keza ahir de odur . Ama bu ahir için bir biti
ş
 tevehhüm eylenmesin.. Yani : Biti
ş
diye bir 
ş
eyyoktur..Ayn
ı
 
ş
ekilde zahir de odur . Ama
ş
öyle veya böyle; diye bir zuhur vasf 
ı
n
ı
tabir de mümkün de
ğ
ildir .Keza bat
ı
n da odur . Yani : Gizli . Ne var ki ; bugizlili
ğ
i de anlatmak için herhangi bir vasfa büründürmek mümkün de
ğ
ildir.Taayyünat
ı
n , yani : Herhangi bir 
ş
eyin kendi ba
ş
ı
na olu
ş
u ve ba
ş
kas
ı
na benzeyi
ş
 
ş
ekillerinintümü odur.Varl
ı
ğ
ı
n ilk harfi , keza odur . Yani Varl
ı
ğ
ı
n ba
ş
lang
ı
c
ı
.

Activity (27)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
ormanci66 liked this
maskican liked this
Ali Hut liked this
Şule_naz liked this
Şule_naz liked this
th0mass liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->