Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
38Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Muhyiddin Arabi´den Tavsiyeler

Muhyiddin Arabi´den Tavsiyeler

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 8,776|Likes:
Published by islamimedya
Tasavvuf...
Tasavvuf...

More info:

Published by: islamimedya on Mar 16, 2008
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2014

pdf

text

original

 
Muhyiddin
İ
 bn-iArâbi´den Tavsiyeler 
http://sufizmveinsan.com
 
1.Bölüm1) Bütün Müslümanlara, dinlerinde devaml
ı
birlik ve bir gibi olmalar 
ı
n
ı
, hiçbir suretle dinde ayr 
ı
l
ı
yapmamalar 
ı
n
ı
vasiyet ederim.Allah'
ı
n yard
ı
m
ı
birliktedir. Müslümanlar ayr 
ı
l
ı
ğ
a
ş
mezlerse onlar 
ı
kimse ma
ğ
lup edemez.Dinin hükümlerini nefsinde ihlâs ile tatbik edenikimse aldatamaz. Cin ve
Ş
eytan o insana galebeedemez.Allah, Esmâ-i hüsnâs
ı
yla bilinir. Cenab
ı
Hak'k 
ı
nasar 
ı
ndan Kudret ve azametini dü
ş
ün, Zât vemahiyetini dü
ş
ünme.Esmâ-i hüsnân
ı
n çoklu
ğ
u, bir merkezde
ş
ünülürse Tevl
ı
id olur. Tevhid, kuvvettir.Daima Allah'tan ba
ş
kas
ı
n
ı
unut. . . Zâkir olursun.Böyle olan kimse her yerde zâkir'dir. Kal velisaniyle Allah'
ı
n zikrine devam edenlerin kalbineAllah Zâti Ahadiyetine kar 
ş
ı
i
ş
tiyak nuru ilka eder.Gözü aç
ı
lana ilâya gelir. . .Haya makam
ı
nda Fetih ba
ş
lar. Fetih, kalb gözününTevf 
ı
k-
ı
Rabbani ile aç
ı
lmas
ı
d
ı
r. Bu göz aç
ı
ld
ı
m
ı
 Ahlâk, Fazilet, Do
ğ
ruluk o kimse için aslade
ğ
i
ş
meyen, de
ğ
i
ş
tirilemeyen bir haslet olur,Onsuz ya
ş
ayamaz.2) Bir yerde bir günah i
ş
lemi
ş
isen oradanayr 
ı
lmadan bir de iyilik, ibadet i
ş
le, bir elbiseüzerinde iken i
ş
lemi
ş
isen O elbiseyi ç
ı
karmadanevvel bir de ibadet yap.
 
Vücudundan ayr 
ı
lan sakal, b
ı
y
ı
k, saç, t
ı
rnak , kir gibi
ş
eylerde, senden ayr 
ı
l
ı
rken tahir bulun. VeAllah'
ı
zikret. Çünkü onlara sahibini nas
ı
l terk ettindiye sorarlar. ."T
ı
rnak ve saçta sinir vard
ı
r. Fakat keserkenduymaz.Vücutta bâz
ı
ı
s
ı
mlar 
ı
n Ruhla alâkas
ı
vard
ı
r.Duyarlar.Bâz
ı
ı
s
ı
mlar da cesede, cana aiddir, duygu yoktur"Hiç olmazsa Allah'tan ma
ğ
firet
İ
ste. . . Allah'tan af ve ma
ğ
firet istemen bir duad
ı
r. Dua da
İ
 badettir unutma.Abdestsiz kat'iyyen t
ı
rnak, saç, sakal kesme.Abdest almadan y
ı
kanma. Cünub iken su içme,yemek yeme, hatta kelâm etme, konu
ş
ma. Niçin
İ
nisorma. Bana yana
ş
amazs
ı
n. Vasiyetimi tut. Sonunhay
ı
rl
ı
olur.Geçmi
ş
günahlar 
ı
ndan birini hat
ı
rlay
ı
nca hementevbe, isti
ğ
far et. Ve Allah'
ı
zikret. Çünkü ResulüEkrem (Her i
ş
ledi
ğ
in suçun pe
ş
inden bir de iyilik yap ki onu mahvetsin, zira Hasenat Seyyiati yok eder) buyurmu
ş
lard
ı
r.3) Nerede ölece
ğ
ini, ne vakit ruhunu verece
ğ
ini bilemezsin... Onun için Rabbine her hâlinde hüsnüzan et. Sui zan etme.Tâ ki Rabbine hüsnü zan ilekavu
ş
as
ı
n. .Hadis-i Kudsi'de buyurur: Ben kulumun zann
ı
 üzereyim. Bana kar 
ş
ı
hay
ı
r zan'da bulunsun. Buhaber bir vakit ile takyîd buyrulmam
ı
ş
t
ı
r. Hattazann
ı
n ilim derecesine ç
ı
kar. . .

Activity (38)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
maskican liked this
merttaner liked this
Mehmet Korkmaz liked this
ataraxia57 liked this
s_girisimci42 liked this
s_girisimci42 liked this
Melike Nur liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->