Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Asian Journal Nov 20 2009

Asian Journal Nov 20 2009

Ratings:
(0)
|Views: 323|Likes:
Published by ASIAN JOURNAL
Asian Journal Nov 20 2009 digital edition. Visit www.asianjournalusa.com or email asianjournal@aol.com.

IN THIS ISSUE:
- The True Kingdom by Monsignor Fernando Gutierrez, Lower Your Nets
- The Fight by Simeon G. Silverio Jr, Our Life and Times
- Thanksgiving is quickly approaching by Miles Beauchamp PhD, At Large
- Beyond the Mask: Untold Stories of U.S. Navy Filipino by Miguel Mijares in Contemporary Asian Americans, a series by Dr. Ofelia Dirige, PhD
- Liza Lorena: The Liberated Woman by Dr. Romy R. Protacio, PhD, BALIK TANAW
- New Law Gives Green Card to Widows and Relatives of Deceased Petitioners by Atty Dennis Chua, Legal Buzz
- My Insights about the Pacquiao and UFC Fights by Narrie Babao, Profiles
- Matthew Modelo: Junior Golfer, in Profiles
- Adoption: The 2-Year Rule by Atty Rogelio Karagdag, Jr., Phil-Am Law 101
- The Phantom of the Opera: A Timeless Story of Seduction and Despair by Zena Sultana Babao, Light and Shadows
- FOOD FOR THOUGHT: Gone Bananas
- GK UPDATE: Dec 03 invitation to Gawad Kalinga Open House in Eastlake (Correction: Time is 6:00 PM to 8:00 PM)
- Huwag by Virginia Ferrer, Balintataw
- GK UPDATE: Builder of reams from the Storyteller Himself by Fredy Guevara
- LAUGHING MATTER: Pakialamera
- GK UPDATE: Human Nature cosmetics line is social enterprise venture
- TAWA AT TULA: Ang Sakristan by Joe Cabrera
- Classified Ads
Asian Journal Nov 20 2009 digital edition. Visit www.asianjournalusa.com or email asianjournal@aol.com.

IN THIS ISSUE:
- The True Kingdom by Monsignor Fernando Gutierrez, Lower Your Nets
- The Fight by Simeon G. Silverio Jr, Our Life and Times
- Thanksgiving is quickly approaching by Miles Beauchamp PhD, At Large
- Beyond the Mask: Untold Stories of U.S. Navy Filipino by Miguel Mijares in Contemporary Asian Americans, a series by Dr. Ofelia Dirige, PhD
- Liza Lorena: The Liberated Woman by Dr. Romy R. Protacio, PhD, BALIK TANAW
- New Law Gives Green Card to Widows and Relatives of Deceased Petitioners by Atty Dennis Chua, Legal Buzz
- My Insights about the Pacquiao and UFC Fights by Narrie Babao, Profiles
- Matthew Modelo: Junior Golfer, in Profiles
- Adoption: The 2-Year Rule by Atty Rogelio Karagdag, Jr., Phil-Am Law 101
- The Phantom of the Opera: A Timeless Story of Seduction and Despair by Zena Sultana Babao, Light and Shadows
- FOOD FOR THOUGHT: Gone Bananas
- GK UPDATE: Dec 03 invitation to Gawad Kalinga Open House in Eastlake (Correction: Time is 6:00 PM to 8:00 PM)
- Huwag by Virginia Ferrer, Balintataw
- GK UPDATE: Builder of reams from the Storyteller Himself by Fredy Guevara
- LAUGHING MATTER: Pakialamera
- GK UPDATE: Human Nature cosmetics line is social enterprise venture
- TAWA AT TULA: Ang Sakristan by Joe Cabrera
- Classified Ads

More info:

Published by: ASIAN JOURNAL on Nov 22, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

06/26/2012

 
'Djlqil~na jl {b`n 6)'Djlqil~na jl {b`n 1)
Ljvnconr ?; # ?6( ?;;9
Cihnt Onb~dgbc{
Nlqnrqbilcnlq
Qgblet`ivil` itr~idehy b{{jbdgil` 
Ct`r, @~qinrrn}
Qgn Q~n Eil`ajc
 _~ffb= Cnldjcn bla `j
[gihi{{iln Tdnln
 Ihjihj Diqy T~ltnq oy Fnailbla Nabhil,
Pbrlil`= Qgn Dbhifjrlib An{brqcnlq jf _nbh Ntqbqn gbt ljq nwbcilna qgit jffnril`( ildh~ail` o~q ljq hiciqna qj qgn djlaiqijl jf qiqhn( qgn tqbq~t jf ohblenq hinlt jf qgn {rjmndq 'if bly)( brrbl`ncnlqt qj btt~rn {rjmndq djc{hnqijl( ntdrjp {rbdqidnt( djlqrjh jvnr {rjmndq cblb`ncnlq( rbdibhhy aitdricilbqjry {rbdqidn 'if bly)( qnrct(djlaiqijlt( bla {ridn jf qgn jffnr( djlqrjh jvnr bll~bh bttnttcnlqt 'if bly)( jr qgn bvbihboihiqy jf pbqnr tnrvidnt( ~qihiqint( jr ic{rjvncnlqt, Iq cby on bavitbohn fjr yj~ qj djlt~hq bl bqqjrlny jr jqgnr eljphna`nbohn {rjfnttijlbh pgj it fbcihibr piqg rnbh ntqbqn bla anvnhj{cnlq hbp il qgn dj~lqry pgnrn qgit t~oaivitijl it tiq~bqna,
 Bqqnla qgn frnn {rntnlqbqijlt jf qgn bffjrabohn o~q h~w~rij~t gj~til` anvnhj{cnlqt il qgn [gihi{{ilnt"[rntnlqna il Tbl Ain`j( Gncnq bla Qncnd~hbAndnconr ?;;9, Dbhh 629#016#4126 fjr rntnrvbqijlt,
 [ntiaij bq Oiqbly Oby(lnb Hb`~lb an Oby( T~dbq( [bblbr~n( Cbebqi bla Qb`~i` bnbt
Dbhh fj Tdgna~hnt jf [ntnlqbqijlt ilTBL AIN@JQNCND^HBGNCNQJ_BL@N DJ^LQY
Dbhh '629) 016#4126 j ojdg~nt bla ntnvbqijlt
 H~w~ij~t til`hn fbcihygjcnt ontian Bhbobl` 
Fjr orjdg~rnt bla jqgnr ilfj( dbhh 629#016#4126,
 Til`hn fbcihy gjcnt il Blqi{jhj5 Obdjj( Ic~t bla Abtcbilbt( Dbviqn5 Tqb, _jtbbla Dbo~ybj Hb`~lb5 bla Hbt [ilbt
Ob`~ij bla Hb ^lijl Onbdg {rj{nrqint,
Til`hn fbcihy gjcnt il[bl#`btilbl( [bc{bl`b( O~hbdbl(Obqbl`bt( Ihjihj( Dno~(Abvbj( Db`bybl an Jj
 _nqincnlq j vbdbqijlgjcnt ilQb`byqby
'Djlqil~na jl {b`n 21)
 [bdr~ibj vt Djqqj
[GIHI[[ILN LNPT TN_#VIDN ## QGN nhnbtn jf Iitg {intq Cidgbnh Tilljqq pbtjlhy ‘djildianlqbh– bla dn#qbilhy ljq bl ilqnlqijlbh `ifq(cbeil` qgn vitiq qj Cblihb jf ^,T, Tndnqby jf Tqbqn GihhbyDhilqjl,Qg~t tbia Cbhbdbòbl`nvnl bt [ntianlqibh Bavitn fj Cilablbj Bffbit Mnt~tA~n}b baciqqna qgn nhnbtn jf Tilljq pbt ‘b {jtiqivn anvnh#j{cnlq– il qicn fj Dhilqjl’tvitiq,A~n}b tqnttna qgbq Til#ljqq’t nhnbtn b{{nbna jlhyqj djildian piqg Dhilqjl’tvitiq( {jilqil` j~q iq pbt ‘ljqilqnlqijlbh,–‘O~q iq it b `jja anvnhj{#cnlq il qicn fj qgn vitiq(–A~n}b tbia( baail` qgn `jv#
nlcnlq bla qgn dnbtnn
cndgblitc piqg tndnttijlitqCIHF {hbyna b eny jhn il qgn {intq’t nhnbtn,[ntianlq @hjib Cbdb{b#`bh#Bjyj {ntjlbhhy pnh#djcna Tilljqq bq qgn Vihhbcj Bi Obtn il [bbòbr~n Diqy onfjn {jdnnail` qj gn ji`ilbh tdgna~hn bq Qb`byqbyDiqy fj qgn j{nlil` dnncj#lint jf qgn 46qg Qj{ HnvnhCblb`ncnlq Djlfnnldn jf qgn Eb{itblbl l` Ojbaebtqn l` [ihi{ilbt 'EO[) bq QbbhVitqb Gjqnh,Iitg Bcobttbaj _idgbaJ’Oibl bhtj pnhdjcna qgn {intq, Tilljqq pbt bddjc{b#lina oy Pntqnl CilablbjDjccbla gnba Cbm, @nl,
Onlmbcil Ajhjlj bla Bc
# obttbaj _bfbnh Tn`~it( gnbajf qgn `jvnlcnlq {blnh qbhe#il` {nbdn piqg qgn CIHF,Qgn 09#ynb#jha Djh~coblcittijlby bivna il Cblihbbojba b [gihi{{iln Bi FjdnFjeen {hbln fjc qgn NapilBlanpt Bi Obtn il ]bc# ojbl`b Diqy,[ntt Tndnqby Dn`n C,_ncjlan gbihna Tilljqq’t n#hnbtn nvnl bt [ntianlq Bjyj {bitna qgn tjhaint( qgn {jhidnbla qgn hjdbh ditit cblb`n#cnlq qnbc pgj pjena gbaqj {ntt~n qgn fnnajc jf qgnIitg {intq pgj pbt il db{qiv#iqy fj jvn b cjlqg,_ncjlan bhtj diqna qgnviqbh jhn jf qgn CIHF il Til#ljqq’t nhnbtn( tqnttil` qgbq iq {jvnt qgni tildniqy pgidgpjet pnhh piqg qgn fj`il` jf  {nbdn bddja piqg qgn CIHF,_ncjlan bhtj tbia qgbqqgnn pihh on lj hnq#~{ il gjq
Tilljqq nhnbtn ljq `ifq qj Gihhby ## [bhbdn
Pgnl Ci`~nh Djqqj `bilna qgn ~{{n gbla ilqgn fitq j~la( nblil`2; qj 9 {jilqt fjc qgn m~a`nt( nvnyojay pbt{ntticitqid,‘Cbgigib{bl ti Cblly 'Cblly pihh gbvn bgba qicn)(– djccnlqnaAblinh, ‘Djqqj it `jja,–O~q pgnl Cblly [bdr~ibj jdena Djqqj’tgnba piqg b gba hnfqqj qgn dgil( nvnyojay  m~c{na piqg mjy(dgnnil`,
Qgn Fi`gq
‘Tqj{ qgn fi`gq( tqj{ qgn fi`gq"– tgj~qna @nj`n qj qgn cnicnlq jf nvny jln,Jqgnt fjhhjpna git hnba, Qgny pnn gbvil` f~l tgj~qil` fj qgn fi`gq qj on tqj{{naoy qgn nfnnn bt if b cnn tqbi`gq qj qgn dgil pbt nlj~`g fj qgn b~qgjiqint qjandhbn [bdr~ibj qgn pilln,
 oy
Ticnjl @, Tihvnij( M,
 [~ohitgn & Naiqj 
Btibl Mj~lbh Tbl Ain`j
Qgn ji`ilbh bla tq Btibl Mj~lbh il Bcnidb
Tnn {b`n 4
Oy Ci`~nh Cnmbnt
‘Onyjla qgn Cbte– it b ojje piqqnl oy A, _i} Jbant qgbq pbt {~ohitgna il ?;;>, Iq it
qgn tq djc{ngnltivn n{jq 
boj~q qgn hifn bla pjet jf Fihi# {iljt pgj tnvna il qgn ^,T,lbvy on`illil` qgn nbhy 29;;tqj ?;;?, Iq it ~tna bt b qnwq oy tq~anlqt il BT 16; bla qgit itjln jf qgn nvinpt,
A, _i} Jbant gba cblybict fj piqil` qgit ojje,Fitq( qgit ojje pbt piqqnl qjgnh{ djccncjbqn qgn bd#djc{hitgcnlqt bt pnhh bt qgntq~``hnt Fihi{iljt il qgn ^,T
‘Onyjla qgn Cbte= ^lqjhaTqjint jf ^,T Lbvy Fihi{iljt–
 Lbvy pnlq qgj~`g, Jln jf qgn`jbht jf qgit ojje pbt qj gi`g#
Oy Blanp Hjd
 Ljqgnl Tbl Ain`jntianlqt lj hjl`n gbvnqj gnba ajpl Tj~qg j qj
Cib Cntb qj la tjcn
`jja Fihi{ilj fjja, Ti}}hil`N`` _jhht( pgidg j{nlna ilB~`~tq il ^QD cbhh( ojbtqtb {hnqgjb jf anhidij~t Fihi# {ilj aitgnt fj bffjabohn(tq~anlq#finlahy {idnt,
Ti}}hil` n``jhht tnvnt ~{tjcn `nbq {bldiq‑blan`` jhht( jf dj~tn
 Fihi{ilj Fjja djcnt qj ^QD Cbhh,,,
O~`n Eil`( bla T~opby(Ti}}hil` N`` _jhht’ jpln Hnj[bpbbl jffnt pgbq cbly jf Il b fjja dj~q qgbq bhtj itgjcn qj oihhijl#ajhhb fbtq fjjadgbilt t~dg bt [blab Nw{ntt(
Qgn Bcnidbl qj~itq c
Pihanlntt Qbvnh it j`bli}#il` b qi{ qj qgn [gihi{{ilntlnwq Cby pgidg pihh ‘hnbadhinlqt gi`g ilqj qgn 1(;;;#fjjq Djaihhnb… qgnl ann{ilqj qgn pjha’t cjtq aivntncbiln nlvijlcnlq,–Qgn qbvnh `j~{ it b ‘djc# {bly jf bla fj qbvnhntpgjtn cncont bn cjtqhyn{nbq qbvnhnt j nfn#bht fjc {btq cncont, Iqtcncont ildh~an lbq~bhitqt(ndjhj`itqt( bdgbnjhj`itqt(piqnt( bq qnbdgnt( gitqji#blt( bla cj~lqbilnnt,Pihanlntt Qbvnh’t 2?#abyqi{ qj qgn [gihi{{ilnt djtqt!4(4;; 'boj~q [2>4(7;;),Jl iqt pnotiqn 'ppp,pihanlnttqbvnh,djc) qgn[gihi{{ilnt it antdionabt b dj~lqy pgidg ojbtqt‘onbqgqbeil` gient( bldinlqidn qnbdnt bla jqgn tdnlidcj~lqbil hblatdb{nt( d~h#q~bh nldj~lqnt piqg If~`bj {nj{hn bla pjha#dhbtt tlj#enhil` il qgn dj~lqy’t djbhqibl`hn,–Qgn [gihi{{iln mj~lny
Fbcj~t ^T qrbvnh rc tnq
qj vitiq _[ tdnlid t{jqt
‘nw{hjnt qgn ncnbha pjhajf qgn If~`bj gihhqion {nj{hn(tqnn{na il bldinlq qbaiqijlbla pgj gbvn qbltfjcnaqgn {ndi{iqj~t cj~lqbil#tiant jf qgni gjcnhbla ilqjtqnn{hy#djlqj~na idn qnbd#nt( djc{hnqn piqg il`nlij~tii`bqijl tytqnct abqil` obde ?(;;; ynbt,–‘Qgn qi{ qgnl qbent qbvnh#nt qj Dboihbj ithbla il qgnVitbybt qj vinp tq~llil`nnft qgbq bn {bq jf qgnfbcna Djbh Qibl`hn( qgnpjha’t `nbqntq djldnlqbqijljf cbiln aijvntiqy(– tbiaPihanlntt Qbvnh,
Qgn Oblb~n _idn Qnbdnt
 
[b`n ?Ljvncon ?; # ?6( ?;;9 Btibl Mj~lbh # '629) 101#;>77 Vitiq j~ pnotiqn bq gqq{=**ppp,btiblmj~lbh~tb,djc
2;020 Dbcilj _~i}( Tqn, 2?? Tbl Ain`j( DB 9?2?6
Djtcnqid bla _ntqjrbqivn Anlqitqry
Tqbqn#jf#qgn#Brq Qndgljhj`y bla Tqnrihi}bqijl
Ai`iqbh W#rbyt bla Cbttb`n Anlqbh Dgbirt
Dbril` bla Frinlahy Tqbff 
Bffjrabohn Fnnt
Cihiqbry An{nlanlqt Pnhdjcn
Nvnlil` bla Pnnenla B{{jilqcnlqt Bvbihbohn
Lnp( Pbhe#il bla Ncnr`nldy [bqinlqt Pnhdjcn
Cjtq [[J [hblt Bddn{qna
Ncbih= arZjhivnrobaihhjKybgjj,djc [gjln= '7>7) >66#6;99
J{nl=Cjlaby — Friaby 9bc — 6{cTbq~raby 7bc — ?{c
Drnaiq Dbrat Bddn{qna
]JJC"
Nwbc( Ai`iqbh W#rbyt& Dhnblil` -
-Jvnr !?;; il tbvil`t( il qgnbotnldn jf `~c aitnbtn( lnp {bqinlqt jlhy,Hiciqna qicn jffnr,
!41
99
_n`, !?47
Qjpbrat BlyAnlqbh Tnrvidn!>>; jr cjrn
Dblljq on djcoilnapiqg ilt~rbldn,Hiciqna qicn jffnr,
!2;;
;;
Il Jffldn
Qnnqg Pgiqnlil`Il M~tq bl Gj~r"
Hiciqna qicn jffnr,
!?97
99
_n`, !6;;
Obhie#Qblbp= 
Qgn Fihi{ilj Tqbrtjf Yntqnrynbrt
 _nba A, _jcy [jqbdij’t {nvij~t bqidhnt oy vitiqil` j~ 
pnotiqn bq 
ppp,btiblmj~lbh~tb,djc
oy A, _jcy _, [jqbdij
Gn tq~llil` onb~qy pbt gn qidenq qj fbcn, Tgn pnlq ilqjdbnnt pgnn jln’t `jja hjjet
it bl bttnq # tq bt b i`gq bq#
qnlablq( qgnl bt b onb~qy r~nnl
bla lbhhy bt b cjvin bdqntt,
Nhi}bonqg H~diblj Piltnqq bebHi}b Hjnlb gjpnvn( pbt ant#qilna ljq m~tq qj on bljqgn {nqqyfbdn( o~q bt jln nla~il` bdqntt,Gn cjvin dbnn gbt bhnbayt{bllna fj~ andbant( bla qgnnit lj ti`gq jf iq nvnl djcil` qjb dhjtn,I bacin Hi}b Hjnlb fj gn `~qt qj i`ljn pgbq it tbia qj onqgn bddn{qna ljct jf tjdinqybla iltqnba aj pgbq tgn onhinvntpj~ha cben gn gb{{y( lj cbqqn pgbq jqgnt qgile boj~q gn, Tgnpbt b qnnlb`n cjc qj gn tjlQjlqjl @~qinn}( b hjvn dgihapiqg gn ojyfinla qgnl( Naain@~qinn}, Bq 27( tgn gba m~tqtqbqna gn tgjpoi} dbnn pgnltgn `jq {n`lblq, Ynq( nvnyjlneljpt qgbq tgn dgjtn qj djlqil~npiqg qgn {n`lbldy, Tgn itenagn tgjpoi} dbnn bla fbdnaqgn aitb{{jvil` ncbet jf qgnFihi{ilj b~ainldn obde qgnl,Ynbt hbqn( gn tjl Qjlqjl pihh on ilqja~dna ilqj tgjpoi} gic#tnhf( bla pihh ncn`n bt b pnhhhjvna abcbqid bdqj, Hi}b Hjn#lb gbt bhnbay vilaidbqna gntnhf,Tgn gbt {jvnl qgbq gn hifn( ljcbqqn gjp {~ohid iq gbt onnl( ittqihh gn hifn( bla gn dgjidnt bnfj gn bhjln qj cben,Tgn gbt dgjtnl ljq qj `nq cb#ina( pgidg fj qgn ontq {bq gbt {jobohy ajln gn cjn `jjaqgbl oba, Bfqn bhh( tgjpoi} dbl on vny gbtg qj cbib`nt( blapiqg gn til`hn ohnttnalntt(tgn lnvn gba qj pjy boj~q
Hi}b Hjnlb= QgnHionbqna Pjcbl
 Hi}b Hjnlb
gn cbib`n nlail` il aivjdn,Qgbq’t Hi}b ### b hionbqnapjcbl( ljq oj~la oy qbaiqijlbhtnw~bh bla tjdibh jhnt,
Gn Nbhy Ynbt
Tgn pbt ojl jl Jdqjon 42(2919 qj @nj`n Piltnqq( bl
Bcnidbl bla Mjtnlb H~diblj(
b {~n Fihi{ilb fjc Cb`bhbl`([bc{bl`b, Tgn gba gn fjcbhtdgjjhil` cjtqhy il Dbqgjhidtdgjjht — Gjhy Fbcihy bla GjhyBl`nh Bdbancy il [bc{bl`b fj gn `ban tdgjjh bla J~ Hbayjf Hjnqj fj gn gi`g tdgjjhynbt, Tgn pbt ojl bla bitnail Cb`bhbl` [bc{bl`b( ~lqih qgnfbcihy cjvna qj Cblihb pgnltgn pbt 24 bla il gn 4
a
ynb gi`g tdgjjh, Bfqn `ba~bqil`fjc gi`g tdgjjh( tgn pjena bt
i`gq tqnpbantt jf [gihi{{iln
Bihilnt '[BH), Hbqn tgn mjilnaqgn [gihi{{iln Qj~itc Bttjdib#qijl,
Gn Cjvin Dbnn
Tgn pbt nldj~b`na oy gn dj~til( _idey qj mjil qgn Oilioil#il` [ihi{ilbt il 2966( pgnn tgnpjl qgn qiqhn jf Fitq _~lln#~{,Qgn piqn#~{t boj~q gn db~`gqqgn bqqnlqijl jf qgn {ja~dn jf  Ln{jc~dnlj [ja~dqijlt( H~it Ln{jc~dnlj, A~il` qgjtnabyt( Ln{jc~dnlj [ja~dqijlpbt tdnnlil` boj~q 69 djlqnt#qblqt fj b djccndibh, H~itbtena gn if tgn pbt ilqnntqnaqj aj b djccndibh bla tgn tbiaynt, Hitb pbt ljq `jja il t{nbe#il` Qb`bhj`( o~q piqg qgn gnh{ jf djbdgnt jf _jonq Bnvbhj bla@n` Cbqil( tgn cblb`na qj ajqgn djccndibh,Il 2960( tgn b{{nbna il gn 
tq cjvin( ‘Abgih tb Itbl`
O~hbehbe– bt Nt{nbl}b( qgnab~`gqn jf Dgbiqj Tjhit bla
_id _jai`j, Qgn hc pbt qgntq Fihi{ilj cjvin qj djcn j~q
il Nbtqcbl djhj, Hi}b lnvn gba qj b~aiqijl fj gn {bq,Iltqnba( pgihn {n{bil` fj qgndjccndibh piqg Ln{jc~dnlj[ja~dqijlt( H~it cban gn nbab tdi{q, Tgn pjlanna pgy tgnpbt onil` btena qj aj b nbail`(bfqn bhh iq pbt m~tq b djccn#dibh qgny pnn tgjjqil`, Qj gn t~{itn( qgbq q~lna j~q qj onb tdnnl qntq bhnbay bla bfqn#pbat( tgn pbt ti`lna ~{ qj mjil
qgn dbtq jf gn tq cjvin, Tgn
aia b tnint jf jqgn cjvint ilqgn 0;t bla nbhy 7;t, Iq pbt gn jhn( qgj~`g il qgn cjvin( ‘Jj([hbqb( Cbqb– '297?) qgbq ntqbo#hitgna gn bt b dbhion bdqntt,Iq pbt il qgit cjvin pgnn tgnpbt `blqna qgn Ontq T~{{jq#il` Bdqntt Bpba( oy qgn FihcBdbancy jf qgn [gihi{{ilnt,Qgn cjvin( aindqna oy [nr~n@bhhb`n pbt bddhbicna fj iqtt~{no dbtq bla tqjyhiln, Iq bhtj ob``na tnvnbh bpbat il qgn@bpba ^ibl il 297? fj ontq {idq~n( aindqijl( dilncbqj`b# {gy( {ja~dqijl anti`l( c~ti#dbh tdjn bla tj~la, Iq pbt bcbtqn{indn qgbq tgjpdbtna ljq m~tq qgn hjdbh qbhnlqt o~q b {indnjf Fihi{ilj gitqjy bla d~hq~n( btiq pbt bl n{id abcb qgbq an{idqtqgn hivnt jf qpj fbcihint onfjnbla bfqn qgn pb,Tgn pj~ha qgnl b`bil {jqbyb cncjbohn jhn bt b anvihpjtgi{{n lbcna Lblb ^t~hbil qgn cjvin( ‘Obbl`– '297?),Qgn gjj cjvin qbdehna qgntqbl`n t~{nlbq~bh gb{{nl#il`t t~j~lail` qgn `~ntjcnanbqg jf b yj~l` {jvildibh hbtt {hbyna oy M~hiblb [bhncj ilqgn djcc~liqy jf Tqb, Obobb,Piqg b t~{no dbtq( qgn cjvinpgidg pbt tnq bcjl` qgn tdnlid~bh bnbt jf Vi`bl pbt b`bilb tgjpdbtn jf qgn d~tqjct blaqbaiqijlt jf qgn Fihi{iljt,Tgn n#dnivna tnv#nbh bpbat(lbcnhy= FihcBdbancy jf qgn [gihi{# {ilnt 'FB[)Bpba bt OntqT~{{jqil`Bdqntt fj gn {jqbybhil qgn cjvin‘Jj( [hbqb(Cbqb– '297?)(@bpba ^iblBpba bt OntqT~{{jqil`Bdqntt il‘Ci`~nhiqj(Obqbl` _n# onhan– '2976)5CblihbFihc Fnt#qivbh bt Ontq Bdqntt il‘Gbhicbp–'2976), Fjc 2976qj ?;;0( tgn ndnivna 0 ljcilb#qijlt bt Ontq T~{{jqil` Bdqnttfjc FBCBT = ‘Obbl`– '?;;0)(‘[bgibc l` Hi`byb– '297>)(‘Ajl’q Dy fj Cn Cbcb–'2974)( ‘Tblqb Dhb~t it Djc#il` qj Qjpl– '297?)( ‘@bo~l=Bcb cj( Bcb Ej– '2909)(‘Pbhbl` Ebqb{~tbl` Qb`#bbp–'2900)( bla 7 fjc @bpba^ibl= ‘Ebqbt l` Tb~ai– '?;;0)(‘Ilbl` Ybyb– '?;;6)( ‘Hb Viab_jtb– '2972)(–Gbhicbp– '2976)(‘Ci`~nhiqj= Obqbl` _nonhan–'2976)( ‘Titqn Tqnhhb– '2971)(‘Ajl’q Dy fj Cn Cbcb–'2994)(–Jj( [hbqb( Cbqb– '29‘@bo~l– '2970)(Tgn b{{nbna jl QV tnint hien[bl`bej Tb ‗Yj– '?;;;)( ‘E~l`Cbpbpbhb Eb– '?;;2)( ‘AiyjtEj( Cbgbh Cj Ob Tihb– '?;;6)(‘Tb [ihil` Cj– '?;;6)( ‘CbibFhjanh~lb– '?;;0)( bla ‘Hjoj–'?;;7),
Qjaby
Hien cjtq jf gn djlqnc{j#bint( Hi}b gbt dgjtnl ljq qjnqin( tbyil` ‘Lj pby"
 Gbl`#
 `bl` ebyb ej {bl` cb`#cncj#i}n pbhb bejl` {hbljl` cb`#
nqin tb {b`#bbqitqb,–,
Tgn itd~nlqhy b{{nbil` il qgn QVtnint( ‘Cby O~ebt [b–( 'hiqnbhcnblil`= ‘Qgnn it Tqihh Qjcj#jp– pgidg bdq~bhhy cnblt‘Qgnn it Tqihh Gj{n–), QgnBOT#DOL QV abcb tnint ithjjtnhy obtnajl qgn 29>>
T{blitg hc
‘Qgn Cibdhnjf Cbdnhilj–'Cbdnhilj [bly Vilj),Hi}b {hbytqgn jhn jf Ajlb Bliqb_jai`~n}( qgnfbcihy cbqi#bdg qj ab~`g#qnt Cbhnlbbla Tnhab, Tgnit n~liqnajltdnnl piqggn tjl( Qjlqjlpgj {hbyt Tnh#ab’t g~toblabla nw#hjvn jf Cbhnlb,Il ‘Cby O~ebt [b(– Qjlqjl@~qinn} {hbyt qgn jhn jf b {jhidncbl pgjtn qncilbhhy#ihhab~`gqn( Mjy( pbt cibd~hj~thygnbhna oy Tblqilj,Bhqgj~`g tqihh bdqivn il qgn
cjvin bla hc ila~tqint( Hi}b’t
nbh {ian bla mjy djcnt fjcgn ‘b{jt– # qpj fjc Qjlqjl(bla jln fjc gn ab~`gqn,Qgny bn qgn ‘b{{hnt jf gn nynt,–Hi}b it vny {j~a jf [gihi{{nPiltnqq [bhbldb( qgn 0#ynb jhatjl jf gn ab~`gqn( Pnalntaby[bhbldb, [gihi{{n gbt cban
[gihi{{iln `jhl` gitqjy oy
pillil` qgn ?;;9 ^,T, Eiat @jhf kN~j{nbl Dgbc{ijltgi{ ilTdjqhbla,Qgn @ban 2 tq~anlq fjc AnHb Tbhhn#]jonh pjl oy b til`hntqjen jvn H~en _jtn jf Tj~qgBfidb bla anfnlail` dgbc{ijlMben Dbaajde jf Oiqbil( qj on#
djcn qgn tq Fihi{ilj qj pil qgn
nvnlq( pgidg anp 44 dgbc{ijltfjc 2? dj~lqint,Onfjn pillil` jln jf qgncjtq {ntqi`ij~t qiqhn fj eiat([gihi{{n pgj {hbyt j~q jf qgn Bh#bobl` bla Tqb, Nhnlb `jhf dh~ot
bhtj qj{{na hbtq ynb’t r~bhin 
fj qgn Dbhhbpby M~lij Pjhagnha bq qgn Cblihb Tj~qgpjjatbla Tgnpjja Gihht, Il ?;;7([gihi{{n bhtj ob``na b thnp jf qiqhnt ildh~ail` qgn ^,T, EiatHn` jf qgn _gjant _bldg @jhf Dh~o il Hbt Vn`bt( Lnvbab bla b m~lij `jhf qj~lbcnlq il Oj~h#an Dnne,[gihi{{n’t bddjc{hitgcnlqtcben Hi}b Hjnlb b {j~a‘hjhb,–Hi}b dj~ha ljq bte fj cjn, Tgn it ohnttna piqgdgihanl bla `bladgihanl pgjcben gn hjje fjpba qj hivil`bljqgn onb~qif~h aby, Tgn itbl ilt{ibqijl qj qgn Fihi{ilb(nt{ndibhhy qj til`hn cjqgnt pgjgba qj onbq qgn jaat qj bitn qgni eiat jl qgni jpl, Tgn djlqil~ntqj o~iha gn hn`bdy ojqg jff blajltdnnl bla tgn pihh djlqil~n qj`bdn qgn hicnhi`gq fj bt hjl` bttgn dbl,Tjcn jf qgn cjvint tgn cbanpnn=E~qjo'?;;>)G~pb` cj ebcil` it~c{b'?;;>)‘Qpil Gnbqt– '?;;4)Ebihbl`bl eiqb '?;;?)Tn`~itqb '2996)Mjny Ojy C~lqi( 2> blyjt ebtb C~lqih~{b '2992)Icjqbh '2979)I{b`hbhbobl Ej '2979)_jtb citqieb '2979)Ebgiq bej’y q~{bl` iqic( Cbyhbl`iq il '2977)Byjejl` q~c~l`qjl` tb h~{b'2970)Obeiq cbabhbt bl` qioje l` {~tj '2976)Yntqnaby( Qjaby & Qjcjjp'2976)
_jjc fj_nlq
Lj Tcjeil`( lja~`t([ivbqn [beil`
Dbhh'629)6>6#;1;9
 
[b`n 4 Btibl Mj~lbh # '629) 101#;>77 Vitiq j~ pnotiqn bq gqq{=**ppp,btiblmj~lbh~tb,djcLjvncon ?; # ?6( ?;;9
'Djlqil~na jl {b`n 2>)
[gihi{{ilnTqjrint
 _nba Tic Tihvnij’t {nvij~t bqidhnt oy vitiqil` j~ pnotiqn bq 
ppp,btiblmj~lbh~tb,djc
oy Ticnjl @, Tihvnij M,
Qgn nwdiqncnlq pbt o~iha#il` ~{ qgbq nvnlil` fj qgn oj~q onqpnnl Fihi{ilj ojwil` idjlCblly [bdr~ibj bla [~nqj_idbl POJ pnhqnpni`gq dgbc# {ijl Ci`~nh Djqqj pgnl Abvia’tpifn Nanl btena= ‘Pgnn bn
yj~ `jil` qj pbqdg qgn `gq:–
‘I ajl’q eljp ynq(– gn n{hina,‘I gbvn qj bte bj~la,–‘Pgy ljq `nq iq jl {by#{n#
vinp bla pbqdg iq gnn:– tgn
btena b`bil,‘Ljq oy cytnhf(– gn bltpnna,‘Iq’t ljq bt f~l,–Gn dbhhna ~{ git ojqgn Qiqjbla btena if gn pbt `jil` qjpbqdg iq piqg git finlat m~tq hien onfjn,‘Ynt(– Qiqj bltpnna, ‘Djcnjvn bla mjil ~t,–QGN LNI@GOJ_GJJA ILQGBQ [bbaitn Vbhhny djc#c~liqy pbt fntqivn, Fihi{iljfbcihint( pgjtn {bqibdgt pnncjtqhy ^,T, Lbvy nqinnt(ajcilbqna qgn ohjde, Cjtq jf qgnc nlhitqna il qgn Lbvy bqqgn ^liqna Tqbqnt lbvbh obtnt ilT~oid Obtn il Jhjl`b{j( ]bc# obhnt bla Tbl`hny [jilq( Dbviqnil qgn [gihi{{ilnt, Pgnl qgnypnn tqbqijlna il Tbl Ain`j bla mjilna oy qgni fbcihint( qgny oj~`gq qgni gjcnt il qgn bnb,Bhcjtq nvny jqgn gj~tn pbt
tgjpil` qgn `gq jl qgni qnhnvi#
tijl tnqt, @~ntqt pnn bivil`bla {beil` jl nbdg tian jf qgntqnnq, Iq pbt hien Dgitqcbt Nvnil qgn [gihi{{ilnt pgnl fbcihintvitiqna nbdg jqgn hbqn il qgnnvnlil`,‘I’C @HBA YJ^ CBAN IQ(–Bhnw( qgn gjtq bla b finla jf Qiqj `nnqna qgnc, Gn hna qgnc
Qgn Fi`gq
Djqqj bla [bdr~ibj
qj qgn hivil`jjc pgnnb pian tdnnlQ,V, tnq pbt {jcilnlqhyait{hbyna, Qgnbnb pbt tnq ~{fj qgn jddb#tijl, Il fjlqjf qgn Q,V, pbtb qgnn#tnbqn tjfb, Jl nbdgtian pnn qpjdgbit pgihnaindqhy ongilaqgn tjfb pbtb ailil` qbohnpiqg dgbit bj~la iq ## bhh fbdil`qgn qnhnvitijl tnq, Ongila qgntjfb pbt qgn eiqdgnl dj~lqn f~hh jf ailet, Fj~ {nj{hn pnntqblail` il qgn eiqdgnl bt qgnyqbhena qj nbdg jqgn( piqg ojqqhntjf onn il gbla,‘Dgjjtn yj~ {hbdn(– Bhnwqjha qgn ojqgnt, Qgn qpj j{qnaqj tnbq jl qgn dgbit ontian qgnnc{qy ailil` qbohn,‘Pn pihh on gnn il qgn obh#djly( m~tq hien qgn ojw tndqijl jf b fjjqobhh tqbai~c(– Qiqj {j#dhbicna,Abvia pbt gb{{y piqg qgndgjidn bt qgn qbohn {jviana b {hbdn pgnn qgny dj~ha {~q qgni fjja bt qgny aile,
‘@nq yj~ fjja tq(– Bhnw
ilviqna qgnc,Jl b tn{bbqn ailil` qbohn ilqgn bamjilil` jjc pnn aitgntjf 
ail~`~bl( dgidgbjl
bla jbtqa~de oj~`gq oy bljqgn `~ntq,Ontian qgnc pbt qgn ilnviqbohn ojph jf idn( b c~tq fj bhh Fihi# {iljt,Bt qgny tbq jl qgn dgbi piqgqgni fjja( Bhnw oj~`gq qgncqpj ojpht jf 
 {ilb{biqbl
tj~{(pgidg pbt cban fjc qgn il#lbat jf gjjfna blicbht blacban oiqqn oy b {ildg jf oihn m~idn,
‘It qgit cban jf `jbq cnbq:–
Qiqj btena gic,‘Iq’t onnf(– Bhnw n{hina, ‘Iaial’q gbvn qgn qicn qj o~y `jbqcnbq qgit qicn,–‘Bhnw cbent qgn ontq
 {ilb{b#iqbl
il qjpl(– Qiqj pgit{nna qjgit ojqgn, Iq it b djccjl anhi#dbdy bcjl` {nj{hn il LjqgnlH~}jl il qgn [gihi{{ilnt pgnnBhnw dbcn fjc,B {hbqnf~h jf tbtgici aitg pbt {bttna bj~la,‘Qgit it `jja(– Abvia nw#dhbicna bt tjjl bt gn qbtqna iq,
‘Pgj cban qgit:–
‘Cy finla Ablinh(– Bhnw bl#tpnna, Ablinh hivna fj tiwqnnlynbt il Gbpbii pgnn gn hnblnaqj {n{bn qgn aitg, Gn pjet btb cbilqnlbldn cbl il b gjqnh blabddn{qt djltq~dqijl mjot jl qgntian, Gn `bvn Abvia git dba,Qgn ajjonhh bl` bla il dbcnNaain( pgj ajvn bhh qgn pbyfjc Ljqg Dj~lqy( b `jja ?>#cihn aivn,‘Aia blyojay {ide ~{ _j#
hbla:– gn btena nvnyojay, ‘Gn
dbhhna cn ~{ liln qicnt bhnbay,–A~il` qgn {btq fnp abyt(_jhbla gba onnl t~ffnil` fjc`j~q il git i`gq qjn bla dj~hagbahy pbhe,‘I gnba @nj`n it {ideil` gic~{(– Bhnw n{hina,
‘Pgbq pj~ha yj~ aile:– gn
qgnl btena qgn ojqgnt, ‘Pngbvn onn( piln bla gba hir~j,–Qgn qpj j{qna fj b djha ojqqhnjf hi`gq onn,
Jl qgn Q,V, tdnnl( qgn tq jf 
qgn qpj {nhicilby oj~qt pbt

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->