Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
17Activity
P. 1
Managing Exposure - Basic Concept

Managing Exposure - Basic Concept

Ratings: (0)|Views: 827|Likes:
Published by Fahmi
A Basic of Bisnis and Country Exposure
A Basic of Bisnis and Country Exposure

More info:

Published by: Fahmi on Nov 22, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2013

pdf

 
Efmj` Kqxt`f{fi
JFIFK@IK A]^GXQRA ‘ FI FIFLGKP EGR HGQITRP R@XC FIDBQX@IAXX@) BFX@H HGIHA^TF) KAIARFL ^@HTQRA
Kaiarfllp tg bqx`iaxx hgiha~t, a}~gxqra raearx tg tma dakraa tg {m`hm f hgj~fip `xfeeahtad bp a}hmfika rfta -Flfi H, Xmf~`rg, 6000) [a cig{ ig{fdfpx, a}hmfika rfta~lfp `i `j~grtfit rgla `i tma ahgigj`h, igt gilp tg bqx`iaxx, flxg tg tma afhm hgqitrp `itma {grldBfx`hfllp, tmara fra tmraa -8) tp~ax ge a}~gxqra -Jqdrfofd Cqihgrg, 6005), xqhm fx?6
 
Trfixfht`gi A}~gxqra2
 
Trfixlft`gi'fhhgqit`ik a}~gxqra8
 
Ahgigj`h A}~gxqraAfhm a}~gxqra mfx qi`vqa ~qr~gxa fid hgid`t`gi ralftad tg tmaj [a {`ll daxhr`ba giabp gia xmgrtlp `i tm`x blgk fid flxg mg{ {all tmap {grc `i tma rafl`tp Ballg{ `x kaiarfl~`htqra -erfja {grc) ge {mai tma a}~gxqra `x mf~~ai6 Fhhgqit`ik A}~gxqraTm`x a}~gxqra fr`xax ergj tma iaad egr ~qr~gxax ge ra~grt`ik fid hgixgl`dft`gi, tghgiuart tma e`ifih`fl xtftajait ge fi grkfi`zft`gi tmft mfx E] trfixfht`gi2 Trfixfht`gi A}~gxqraXmf~`rg xf`d tmft tm`x a}~gxqra raxqltx ergj trfixfht`gi tmft k`ua fr`xa tg cig{i,hgitrfhtqfllp*b`id`ik eqtqra egra`ki hqrraihp daigj`iftad hfxm `ielg{x gr gqtelg{xJafix tmft, tma E] -Egra`ki A}hmfika Rftax) hmfika `i bat{aai tma trfixfht`gi xattlafid ig{ -x~gt r`kmt fx tgdfp), {`ll lafd`ik tg hqrraihp kf`ix fid lgxxax Tm`x eghqxax gitg {mft mf~~aiad {`tm tma fll trfixfht`gi rahgrdad fid xt`ll gqtxtfid`ik hgj~fra {`tmtgdfp x`tqft`gi @t `x flxg fddraxxad tg jafxqra hmfikax ge e`ifih`fl l`fb`l`tp baegra E]hmfikad8 Ahgigj`h -G~arft`ik) A}~gxqraTm`x a}~gxqra jafxqrax tma a}tait tg {m`hm hqrraihp elqhtqft`gi hfi fltar f hgj~fip‐xeqtqra uflqa -jafxqrad bp hqrrait uflqa ergj hfxm elg{ a}~ahtad) Tma jafxqrajait `xda~aid`ik gi tma aeeaht ge E] hmfika guar tma rauaiqa, ~r`ha fid hgxt `i tma eqtqraJafix ergj ig{ -tgdfp), mg{ fi grkfi`zft`gi {`ll mfx f uflqa {`tm tgdfp fid eqtqra E]rfta Ahgigj`h a}~gxqra mfx t{g jfogr `xxqax fid tma hfqxa rggt, ifjalp Trfixfht`giA}~gxqra fid G~arft`ik A}~gxqra [m`lxt trfixfht`gi a}~gxqra mfx baai dae`iad fbgua,
Fhhgqit`ik A}~gxqraAhgigj`h A}~gxqraTrfixfht`gi A}~gxqraT`ja ge A}hmfika Rfta Hmfika Ghhqrx^`htqra 6*6, A}~gxqra tp~a fid auait
 
Efmj` Kqxt`f{fi
tma G~arft`ik a}~gxqra fr`xax bahfqxa hqrraihp elqhtqft`gi -tma uglft`la ge hqrraihp) hfifltar f hgj~fip‐x eqtqra rauaiqax fid hgxtx*tmft `x, `tx g~arft`ik hfxm elg{x -Xmf~`rg,6000) Hgixavqaitlp, jafxqr`ik f e`rj‐x g~arft`ik a}~gxqra ravq`rax f lgikar*tarj~arx~aht`ua, u`a{`ik ma e`rj fx gi kg`ik hgihari -a}fhtlp `x xqxtf`ifb`l`tp `ixtafd ge kg`ik hgihari) {`tm g~arft`gix {mgxa hgxt fid ~r`ha hgj~at`t`uaiaxx hgqld ba feeahtadbp a}hmfika rfta hmfikax
B) FIFLGKP TG BQX@IAXX
F hgr~grft`gi qxqfllp mfx trfixfht`gi Tma trfixfht`gi auait egr dgjaxt`h hgj~fip {`llmfua egra`ki a}hmfika rfta trfixfht`gi d`rahtlp fid'gr `id`rahtlp Ig jfttarx ge tma tp~age hgj~fip x`za, tp~a fid xggi, tmap {`ll feeahtad ergj tma egra`ki a}hmfika rfta Egr fia}fj~la, lghfl -dgjaxt`h) hgj~fip tmft ~rgdqha'xall uakatfblax Jgxt ge uakatfblaxjftar`fl raxqltad ergj lghfl'dgjaxt`h @idqxtrp bqp ergj tma efrjar, xall d`rahtlp tghgixqjar fid'gr ra ~rgdqha tg bahgja gtmar e`i`xmad jftar`fl fid xall `t tg hgixqjarLat xfp tmara‐x ig ~rgdqht`gi hmf`i -bqp ergj efrjar fid xall d`rahtlp tg hgixqjar), tma`j~fht `x xt`ll tmara [a j`kmt ba qidarxtggd tmft baegra tma efrjar mfruaxt, tmap iaad tgbqp tma xaadx Gee hgqrxa tma xaadx mfua hgxt Tmaxa hgxtx `x ralftad {`tm tma `idqxtrp{mara tmap `i @e tmap `j~grtad ~lfp x`ki`e`hfit rgla, tmai tmara‐x aeeaht tg egra`kia}hmfika rfta @t {`ll `j~lp tg tma xaad ~r`ha tmap xall Auait tmap -tma jfiqefhtqrar x`da)igt mfua egra`ki a}hmfika trfixfht`gi, {mai tma`r hgqitrp efha tma egra`ki trfixfht`giaeeaht, `t {`ll tr`kkar tma uflqa ge xaadx Lat xfp, {mai tma uflqa ge QX$ f~~rah`ftad tg@DR -{a hfi xfp tmft @DR mfx da~rah`ftad fkf`ixt tg QX$), tmai tma hgqitrp ahgigj`hmfx E] ~rgblaj Tm`x E] ~rgblaj {`ll aeeaht tg hgqitrp hgid`t`gi, xqhm fx, m`km`ielft`gi, m`km `itaraxt rfta, ath Tm`x fll ~rgblaj {`ll ralfta tg tma xaad ~r`ha -fid fll~r`hax fx kaiarfl)
 Mg{auar, tma dakraax ge aeeaht ergj E] da~aid gi tma mg{ jfip E] hgitait `i tma trfixfht`gi tmap mfua) Fx jfip fx tmap mfua, tmai tma E] {`ll bahgja jfogr `ielqaiha tg tma uflqa ge tma hgj~fip, rax~aht`ualp tg tm`x xtftajait)
Lat‐x {a br`aelp daxhr`ba gia bp gia ge tma a}~gxqra fbgua
B)6) Fhhgqit`ik A}~gxqra
Kaiarfllp, fhhgqit`ik jafxqra uflqa ge hgj~fip bfxad gi {mft tmap rahgrdad gi tma`rbggc Fx ~ar {a xf{ `i tma ~`htqra 6*6 fbgua, tm`x fhhgqit`ik x`da hfi igt trqlp fhhgqitegr tma ahgigj`h -{a tflc`ik fbgqt hfxm elg{) Ig jfttar ratrgx~aht`ua fhhgqit`iktahmi`vqa mfx baai rae`iad, `t gilp tall ig{ fid lfxt t`ja @t `x bahfqxa tmaxa aeeahtx fra~r`jfr`lp ~rgx~aht`ua `i iftqra -Xmf~`rg, 6000) Mg{auar, `t dgaxi‐t jafi tmftfhhgqit`ik xtftajaitx fra `rralaufit Tmap fra rafllp qxaeql tg xtfrt lggc`ik ge {mftmf~~aiad ge gia grkfi`zft`gi ergj lfxt f xtfrt ~ar`gd -da~aid gi tma ~qr~gxa) tg tma aidge ~ar`gd -“ig{‚*`i tma ~`htqra fbgua) [`tmgqt tma dftf gr `iegrjft`gi xtfta “hlafrlp‚ `itma`r rahgrd`ik, {a hfi igt qidarxtfid afx`lp Mg{auar, `i tm`x xtftajait, {a xmgqld flxghgix`dar mg{ fi grkfi`zft`gi {`ll mfua uflqa egr tma eqtqra -xqxtf`ifb`l`tp hgiha~t) Tmaxtghcmgldar ge tma hgr~grft`gi {`ll taid tg jf}`j`za tma`r {afltm `ixtafd ge hlgxa tmahgj~fip fid'gr g~ai tma gtmar hgj~fip
 
Efmj` Kqxt`f{fi
Egr a}fj~la?^`htqra 6*2 fbgua `x qidar hqrrait rfta jatmgd Mg{auar, gtmarx jatmgd -xqhm fxjgiatfrp'igi jgiatfrp, taj~grfl gr hqrrait'igi hqrrait jatmgd) `x gilp d`eearait tguglft`la ge trfixlft`gi kf`i gr lgxx Mg{auar, fx xtftajait fbgua -
 Ig jfttar ratrgx~aht`uafhhgqit`ik tahmi`vqa mfx baai rae`iad, `t gilp tall ig{ fid lfxt t`ja
) Ia}t vqaxt`gi fid`j~grtfit `x, mg{ tma aeeaht hmfikax ge E] egr tma eqtqra hgj~fip hfxm elg{7 @t `x mfrd gxfp fx E] hmfika `x uglft`la fid hfqxad bp xauarfl rafxgi -xqhm fx, ~gl`t`hx, dajfid ge gia ge xauarfl daigj`iftad hqrraihp, ath)
B)2) Trfixfht`gi A}~gxqra
Trfixfht`gi a}~gxqra fid fhhgqit`ik a}~gxqra qxqfllp xaajx guarlf~ Mg{auar, tmap fraigt xpigipjgqx Hgj~fip‐x trfixfht`gi a}~gxqra jafxqrad hqrraihp bp hqrraihp fidavqflx ma d`eearaiha bat{aai hgitrfhtqfllp e`}ad eqtqra hfxm `ielg{x fid gqtelg{x `i afhmhqrraihp Xgja ge trfixfht`gix fra flrafdp l`xtad gi tma e`rj‐x bflfiha xmaat, {m`lxt gtmargbl`kft`gi xqhm fx hgitrfht egr eqtqra xflax gr ~qrhmfxax, fra igt -Xmf~`rg, 6000)Tg ~qra qidarxtfid, {a hfi xaa fx ~ar daxhr`~t`gi fbgua -ra trfixfht`gi a}~gxqra) `i tm`xx`j~la elg{ ge trfixfht`gi a}~gxqra fx ballg{?Fx xtftad fbgua, xflax fid'gr ~qrhmfxax fra igt l`xtad tg fhhgqit`ik a}~gxqra Tmap fraigt l`xtad `i tma bflfiha xmaat qit`l bahgja ~fpfbla gr raha`ufbla fx ra~grtad `i tma`r
Xallar vqgtax fE] tg bqparBqpar xait f ^G tgxallar ft E] gi T
6
 Xallar d`x~fthm tmakggdx'xaru`hax fid`iug`h`ik tmajBqpar xattlax tma~fpjait fx ~arvqgta gi T
6
 T
6
T
2
 T
8
 T
4
 ^`htqra 6*8, X`j~la trfixfht`gi a}~gxqra elg{Vqgtft`gi A}~gxqra Bfhclgk A}~gxqraB`ll`ik A}~gxqra^gtait`fl A}~gxqra A}`xt^gtait`fl bahgja rafl trfixfht`gi a}~gxqra bahfqxatrfixfht`gi mf~~aiadXgqrha? Dfu`d CA`tajfi fid Jqdrfofd C {`tm xauarfl ad`t`ik

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Monisem Kpabs liked this
Monisem Kpabs liked this
Fahmi liked this
winnieng liked this
pratiksisodiya liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->