Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sanatatea de Azi 1-2013

Sanatatea de Azi 1-2013

Ratings:
(0)
|Views: 24|Likes:
Published by mamaligosu
revista sanatatea de azi nr 1-2013
revista sanatatea de azi nr 1-2013

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: mamaligosu on Jun 09, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/26/2015

pdf

text

original

 
SANATATE
$trlueilta,
{p mffipt$csrffi m fi#rort
Inflamalia inusuriloreste afecliunedes ntdlnitd dnd frig afard. ebdgatiin seam5, ceastdmanifestare e poatecroniciza i devinedificil e ratat.
t\I n urul chilor i nasului, aseleI sunt iptusite u o membraniI care,,prelucreazS" erul nspiratI (il ncdlzegte i l umezeqte) i arerolul e barier5 mpotriva icrobilorce pot pdtrunde n organism datdcu espira{ia. inusurile unt pa{iigoale, avitdlile ocalizate n acestezone. 6nd embrana us-amintitise nflameazd, renajul luidului insinus pre as 9i g6t este blocat.Acel mucus e acumuleazd nsinusuri i e un eren ropicepentru icrobi.
Cum emanifestfi
Respiralia ngreunatd i opresiune esimtiti n zonasinusurilor in ateralele i' deasupra asului, 6nd a ni-*e" velul rcadelo0 unt rimelesemne. nfectia inusurilor oatefi ocazionald, anifest6ndu-se uprecidere arna, au e de naturd
\,
de azi'
l'
sAuArnrr
"s
cronici. a nstalarea inuzitei ro-nice, ontribuie:> ricelile etratate;F fumatul i poluarea;> alergiile; " candidoza etratati;h infectiile entare;ts actatele onsumate n exces.
Cunr capi e ea
Existd ai multe metode rin areputem nlitura imptomele inuzitei,pornind e a ele medicamenroasep6ni a solutii aturale.
i'r*If; ? l?fi ft?Imr
in unclie e gradul e nfectare sinu-surilor. edicul rescrie edicamen-te antiinflamatoare, pray-uri azale, steroizi i chiar ntibiotice. n cazurigrave, e poate junge a ntervenliichirurticale escongestionante.
sffiffiffi*?FH
E nevoie e un vas oecial, umit neti. entru olu{ia azali, fi rebuieo ingurili u sare i o umitate elingurile u bicarbonat e sodiu,peste are adaugi z litru de apdcaldd. mestecd i pune oluliain vasul eti. Apleacd-te easuprachiuvetei i otegte apul stfel nc6to nari d jungd easupra eleilalte.Introdu atul asului e rigare nnara e deasupra. espird e gurdgi poi idicd asul, a olu[ia i cur-gi pe nara. n c6teva omente, eva scurge rin nara e dedesubt.Repeti rocedura entru ea e-adoua ari. "a inal, xpiri e nasgi, aci e nevoie, ufli nasul gorintr-o atistS.
t'fiEt+T
C6teva ehnici imple e automasaj te scapd e dureri i descongestio-neazd asul. ei olosi rdtitorul ela ambele dini. ozi[ioneazi ege-tele ub iecare pranceanS, pasiugor i, n acelagi imp, otegtele n direcfia implelor. upi Ateva otiri,firi si te opregti, oboari egetelecdtre idicina asului i continuimi$carea 0-20 e secunde. utSapoi celeagi ouS egete mediatsub ol{urile xterne le chilor, pa- si gi otegte n direclia implelor. n timpul igcirii, oboari egetelep6na ub chi, ird si ntrerupi oti-rile. a inal, ozitioneazd egetelemari n dreptul ometilor, pasi irotegte. upd ceasti erie e reimigciri e masa,i, nflamafia ncepesd cedeze.
{&-t aisru.'ri",{xi*d, rt{ s*r,rs{.{ +1 { ystr.qi pnnrl"us* ar.tate,pe,ntru a
et*t,te #,vtnen{ivt
inffnvn*f"i*sir'tusunif*r'j
Gind e nevsiede operafie
Sinuzitele cute e rateazd ngeneral u antibiotic, ar, n cazul dnd ratamentul edi-camentos u di rezultate au apar omplicatii, e ecoman-di interventiile hirurgicale,care ot i de mai multe ipuri:de a simple unctii inuzaleprin are e evacueazi uroiuldin sinus ini la nterventiimai aborioase. u deschidereasinusurilor entru ndepirta-rea eziunilor rin ehnici lasi-ce sau moderne, ndoscopice. ln genenl, pisoadele ecurenteaparin ircumstanfele nor conditii ocale avorizante:existenfa nui ept azallaterodeviat. unei inuzitecronice au a unui ocar entarde nfectie. stfel, revenfiaepisoadelor ecurente mplicirezolmrea actorilor
locali avorizanli, ar gitratamentul orectSicomplet l,,rdcelilor"
de sezon.
3"u'
o
N
Eo
medic rimar RL,Centrul edical edsana
 
, ffi .q*'q1" ffi'ry,sg [6 ,, u, ' ' " ' ii'$
Tot.,. espre tarea anataliitale. rin rmare, coatelimba n oglindd i studiazi-te a d Etii um tai.
I n mod normal, imbaI este meda, e un ozI uniform, elativ etedi.Daca u i imbS eografici(o anomalie dri epercusi-uni, imba iind ai lbicioa-si n unele one, a esenulunei 54i), rice ecoloraresau olorare rea ntensS,orice xcrescen[d, sprimesau nomalie oate scun-de o boali.
t,i I.l;i|ill' tt,', ,
l-llffiEE in prin-
cipiu, ste orba e oinflamalie mugchiuluipropriu-zis limba) incauza nei ntoleranfealimentare au uneipaste e dinli nepotri-.r, an5tatea e azivite, ar oate i semnulunor boli nfectocon-gastroesofagian, imba avAnd spectul norfinefirepoate i galbend. de ar. uga a medic, i nu-i
o@
=
E
o'tr
tagioase scarlatind, [@ @ semnal deglumit
rubeoli, ujeoli, andidasau erpes), l anemi-ei, al cirozei epaticeau chiar l diabetului.Poate ndica carentdde itamina 3 au L2sau hiar robleme etensiune rterialS.
IEIEEilEIEEI u r.
prafa{a imbii, xistd nmod ormal peliculialbicioasi ubtire, ar,daci limba ste Dreaalbi sau albend, xis-ti orobleme u inichiisau ranzitul ntestinalori este emnul norinfectii acteriene aufungice ocale. n efluxulexcesului e ntibiotice,al abagismului, emn lcandidozei au hiar r-marea xcesului e apide gurd 9i pasti e in{i.
, -i ::_ r i'
:.'Era n blestem, ar boala existi u adevirat. u chiarFr, este orba espre eformarea apilelor i iformeexistente a uprafa[a imbii.Daci gti eshidratati, acdai dcut n ratament realung u ntibiotice au hiarca urmare unor nfecliilocale, apilele u pricinase alungesc i e ubliazd,Daci pe imbd e id ur-mele dinlilor, xistt undeficit l splinei, dicdfunc{iile e distrugere globulelor ogii unt e-teriorate i apdrarea nti-infec{ioasi ste proapeinexistente. cripiturivizibili e mijlocul imbiiarati robleme a oloanavertebralS. ripdturile i nela nivelul imbii unt emnal deficitului e nergie, lfaptului 5 nu oate rga-nele nterne unc[ioneazdla capacitate ormalS. .i
--_
ANATATE
-lnterzise n ratareaficatului ras:> carne i produsede porc, arne erat5, dsci;> oui;) smintini, ri9c5,unt, a$caval aubrinzeturi rase;) alcool;> pe$te ras.
regim limentar, xercitiufizic, edicamente. n azaa doua, rmeazd ratareaefectivd steatozei. -J
De este 5 de ani n oPul elormai ecomandate epatoprotectoa e
sen;tatea e azi
.'''
Diagnostic in ce n ce mai recvent, teatozahepaticd incdrcarea icatului u gr;sime) ste boali pe care, in picate, ei mai multi $nor5.
ulli e Andesc dficatul mdrit augras ste oar e-zultatul ngrigdrii. eea ear avea, upi pirerea or, solu{ie oarte larS: libimgi nu mai avem icatul ras.Cauzele teatozei unt multmai omplexe ecat ngra-gatul, ar omplicaliile, ultmai rave ecit bezitatea.Daci gnorat, icatul raspoate volua pre irozdhepatici i chiar ancerhepatic.
,#
Pericolele
ficatului ras
Gauzele ele maifrecvente
Cea mai recventd auzd steatozei ste lcoolismul.Urmeaze bezitatea, ia-betul aharat, olesterolulcrescut, irusul epatitei ,cre$terea au ciderea a-pid; n greutate, arcina.Steatoza ai oate i pro-vocati e medicamenteprecum ntiinflamatoarelesau nticonceptionalele,de ngerarea e ubstanfetoxice au e dereglareaflorei ntestinale.
Mecanismul,relativ implu
Organismul rimeg-te, pe ermen ung,energie i, in iversemotive, u o olosestein otalitate. ste otivulpentru are ancreasul eepuizeazi i nu mai se-cretd ufi ienti nsulind.Din cest motiv, lucozasangvin; imdne efolo-sitd i se depune n icat,mugchi i esutul dipos.Rezultatul? teatoze e-paticd i bezitate.
Trateazi aiintii cauza,apoiefectul
Tratamentul e ace, gadar,in doui etaoe. ai ntii,este ratati auza alcoo-lism, bezitate, iabet [ine-rea ub ontrola licemiei),hipercolesterolemia prin
oEo
*
 
SANATATE
5 suplimente are
Dupi ot efortul epus e sdrbitori a bucatele i iasd elicioase,iar masa i fie mpecabild, emeile unt redispuse a oboseali.
1 and a sfArgittoati gitafia eCrdciun i evelion, imin n
': ,,,.*'r rma i amintirilefrumoase,dar i epuizarea. uplimentele
alimentare unt n liat e 5-dejde n redob6ndirea ner(ieisi a odihnei e calitate.
combat boseala
' Suplimente e bazi,.:, e ier
Cercetitorii anadieni u descooe-rit ci tabletele u ier educ tareade oboseald u pdni a 50%, ie ciegti nemicd au u. Studiul ostrealizat e un egantion e L98 defemei, u v6rste uprinse ntre L8gi 50 de ni, lese n mod leatoriu.
Tablete u itamina
0 carenti e vitamina dimi-nueazd ezistenta rganismului ainfectii i-ti poate a o stare deoboseali reu e depigit. ot etrebuie i faci este E ei zilnic tableti e 1g de itamina .
I
I
amtc sl lnamlc
Complexulvitaminic
,..,. itaminele sunt unt senfialein lupta u oboseala. ajoritateaformulelor e multivitamine onfintoata ama: 1, 2, 83 PP), 5, 6,87,89,8L2, iecare u olul iu nreca$tigarea ortei izice i psihice.Alege n upliment are ontine iacizi minici, ntrucdt ste maieficient
Capsulecu spirulini
Au compozifie ogati n proteine,aminoacizi, olizaharide, ipide, ita-mine A, rupul , E), minerale fier,calciu, inc, otasiu, osfor, agneziu, eleniu, od), nzime i pigmenlibiologic ctivi. pirulina re cfiunedetoxifi nt5, nergizanti, ntianemi-c5, timuleazi rocesul e regteregi memoria. curi de o und e vascdpa, u sigurantd, e oboseali.
Ginseng
Este oarte ogat n vitamine,minerale, lucide, ipide, minoaciziesen{iali, leiuri terice, teroli, n-zime, aponine, ntioxidanti areii conferi nenumirate roprieta{iterapeutice. e juti si te adaptezila schimbirile e mediu i a stres,este n energizant i vitalizant xtremde eficient.
FoIo
2
ooUo
cu rins
Ce ste 0|ester01u1.........................,..245 ntrebiri, rdspunsuri......,.. ............25Cu chii e actorii e isc..,................26Boli sociate........ -.-.-.-...................27Complicatiile olesterolului arit ......28$i copiii ot avea olesterol are.......30Tratamente lternativeantic01ester01........,.......................,..... 1
Leacuri aturiste ......................,....,....32Dieta entru n colesterolcum e uvine.....................................34Lichide une e cezutcolesterolul du ............,.....................360megia , secretul olesterolului un...37 Fii ctive ................38Cere jutor ici .......................,......,..,.38
Ji s-a ntimplat reodata 5-[i uiTn arfurie po(ie de cartofi rajiti ri $ vrei e gugti in u-mirile crocante bia uate e pe oc gi cineva ite ntrebe um tai cu colesterolul? e Dune npic pe ginduri, ar ot pofta ese nvin$5toare.
s0Lu$TaR{}
ilioane e ameni in ntrea-ga ume e upti u un nivelcrescut l colesterolului iu9i multi intre i ajung sufere eboliale nimii. otugi, olesterolul resi o aturi buni, ea are ormeazdgi ntrefine membranele elulare,,genereazi ormoni exuali i ajutila digestia limentelor. ine r i sinu-i ermifi i-{i pund ia[a n pericol.lfi spunem sta n prag e irbitori,cdnd ste ea mai rielnici erioadia cregterilor rugte e olesterol duin sange
sinitatea de azi

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->