Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
18Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
statistika_izpiski

statistika_izpiski

Ratings: (0)|Views: 8,933|Likes:
Published by api-19506446

More info:

Published by: api-19506446 on Nov 22, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOC, TXT or read online from Scribd
See More
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
STATISTIKADR. LIDIJA Z. STIRN
1
 
Kazalo:1. STATISTIKA-......................................................................................................................................................42. VRSTE SPREMENLJIVK (izražajo vrednost).....................................................................................................43. STATISTIČNE SPREMENLJIVKE ALI ZNAKI: .............................................................................................44. ATRIBUTIVNE SPREMENLJIVKE: .................................................................................................................55. NUMERIČNE SPREMENLJIVKE: ....................................................................................................................56. OZNAČEVANJE SPREMENLJIVK: .................................................................................................................57. UREJANJE STATISTIČNIH PODATKOV: ......................................................................................................58. RANŽIRNA VRSTA IN RANG: ........................................................................................................................59. FREKVENČNA PORAZDELITEV KVANTITATIVNIH SPREMENLJIVK: .................................................610. PRIKAZOVANJE STATISTIČNIH PODATKOV ...........................................................................................611. GRAFIKON, HISTOGRAM- ............................................................................................................................612. SREDNJE VREDNOSTI- ..................................................................................................................................613. MEDIANA- ........................................................................................................................................................714. MODUS: ............................................................................................................................................................715. ARITMETIČNA SREDINA ALI POVPREČJE- ..............................................................................................7(literatura)Kvadratična sredina: ................................................................................................................................7(literatura)Harmonična sredina: ...............................................................................................................................7(literatura)Geometrična sredina:................................................................................................................................716. MERE VARIACIJE: (mere variranja)................................................................................................................8VARIANCA IN STANDARDNA DEVIACIJA: ....................................................................................................8Koeficient variacije :.................................................................................................................................................817. KVANTILNI RAZMIKI: ...................................................................................................................................918. MERE ASIMETRIJE: (literatura).......................................................................................................................9MERE SPLOŠČENOSTI: ........................................................................................................................................919. VERJETNOST:...................................................................................................................................................920.TEORETIČNE PORAZDELITVE: ..................................................................................................................10 NORMALNA PORAZDELITEV...........................................................................................................................10Standardizirana normalna porazdelitev: .................................................................................................................11STUDENTOVA PORAZDELITEV t : ..................................................................................................................11F PORAZDELITEV: (literatura)............................................................................................................................11
χ
2 PORAZDELITEV: (literatura).........................................................................................................................11BINOMSKA PORAZDELITEV : .........................................................................................................................1221. VZORČENJE IN VZORCI : ............................................................................................................................12 NAKLJUČNI VZOREC : ......................................................................................................................................12VZORČNA PORAZDELITEV ARITMETIČNIH SREDIN : ..............................................................................13VZORČNA PORAZDELITEV RAZLIK DVEH POVPREČIJ:............................................................................1422. POSKUŠANJE DOMNEV...............................................................................................................................14OSNOVNA IN NIČELNA DOMNEVA................................................................................................................14STATISTIČNA ZNAČILNOST REZULTATOV:................................................................................................14 NAPAKE PRI PREISKUŠANJU DOMNEV.........................................................................................................1423. PARAMETIČNI IN NEPARAMETRIČNI TESTI:........................................................................................15KAJ JE ZNAČILNO ZA PARAMETRIČNE TESTE. NAŠTEJ KATERE POZNAŠ IN OPIŠI..........................15KAJ SO NEPARAMETRIČNI TESTI. NAŠTEJ TISTE, KI JIH POZNAŠ IN OPIŠI.........................................15POSTOPEK pri preizkušanju domnev:...................................................................................................................1524. ANALIZA KVANTITATIVNIH SPREMENLJIVK.......................................................................................16OCENA POVPREČJA POPULACIJE...................................................................................................................16OCENA POVP. Z VELIKIM VZORCEM.............................................................................................................16OCENA POVP Z MAJHNIM VZORCEM............................................................................................................1625. PREIZKUŠANJE DOMNEVE O RAZLIKI MED POVPREČJEM VZORCA IN POPULACIJE S TESTOM»z« (str.79)..............................................................................................................................................................1726. PREIZKUŠANJE DOMNEVE O RAZLIKI MED POVPREČJEM VZORCA IN POPULACIJE S TESTOM»t« (str.80)...............................................................................................................................................................1727. PREIZKUŠANJE DOMNEVE O RAZLIKI MED POVPREČJEMA DVEH NEODVISNIH VZORCEV...17RAZLIKA MED POVPREČJEM DVEH VELIKIH VZORCEV (str. 82):...........................................................17RAZLIKA MED POVPREČJEM DVEH VELIKIH VZORCEV (str. 82) (test F):..............................................1728. WILCOXONOV TEST Z VSOTO RANGOV/FREKVENČNIH RANGOV.................................................18POVPREČNA RAZLIKA PRI PARNIH, MED SEBOJ ODVOSNIH VZORCIH...............................................1829. ANALIZA PARNIH PODATKOV S TESTOM »T«.......................................................................................182
 
30. ANALIZA Z WILCOXONOVIM TESTOM PREDZNAČENIH RANGOV.................................................1831. PRIMERJAVA VEČ VZORCEV.....................................................................................................................19a. ANALIZA VARIANCE (F porazdelitev)...........................................................................................................19 b. KRUKAL-WALLISOV TEST...........................................................................................................................1932. TEST HI-KVADRAT.......................................................................................................................................1933. KOLERACIJA IN REGRESIJA.......................................................................................................................2034. KOEFICIENT KOLERACIJE PO PEARSONU..............................................................................................2035. KAJ JE LINEARNI PROGRAM.KAKO IZ PRIMARNEGA DOBIMO DUALNI PROGRAM. KAJPOMENI, ČE NEKA DUALNA SPREM. ENAKA 0...........................................................................................2136. KAJ JE MATRIČNA IGRA Z VSOTO NIČ. KAKO IŠČEMO OPTIMALNO STRATEGIJO ZA OBAIGRALCA, ČE IMA MATRIKA SEDLO IN KAKO ČE GA NIMA. KAJ JE CENA IGRE...............................2137. MREŽNO PLANIRANJE RAZLOŽI POJMA KRITIČNA POT IN KRITIČNA ..........................................21AKTIVNOST....................................................................................................................................................2138. KAJ POMENI KRATICA DDDP RAZLOŽI KATERI SO OSNOVNI ELEMENTI DDDP IN OPIŠIRAZLIKO MED DDDP IN MREŽNIM PLANIRANJEM....................................................................................2239. METODA SIMPLEX-......................................................................................................................................2240. NAŠTEJ VSE PRINCIPE ODLOČANJA ZA PRIMER HEVRISTIČNEGA ODLOČANJA VSAKEGAOPIŠITE..................................................................................................................................................................2241. SISTEM LINEARNIH ENAČB.......................................................................................................................2342. SISTEM LINEARNIH NEENAČB..................................................................................................................2343. MATRIKA........................................................................................................................................................233

Activity (18)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Jelena Govorčin liked this
Jelena Govorčin liked this
Špela Muraus liked this
Živa Ostaševski added this note|
Stopinje prostosti
Suzana Tosic liked this
Emil Pal liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->