Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Đề thi học sinh giỏi 12 THPT môn Tin học

Đề thi học sinh giỏi 12 THPT môn Tin học

Ratings: (0)|Views: 1,756 |Likes:
Published by api-19476528

More info:

Published by: api-19476528 on Nov 22, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐỒNG THÁP
--------------------------------------------------------------------------
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT CẤP TỈNHNĂM HỌC 2008 - 2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ĐỀ THI MÔN
: TIN HỌC 12
Thời gian làm bài
:
180 phút (không kể thời gian phát đề)
 Ngày thi: 16 tháng 11 năm 2008(Đề thi gồm có: 2 (hai) trang)
Bài 1:
(
8 điểm
) Cho số nguyên dương N (10
2
 
N
10
9
). Tìm tất cả các số tự nhiênX sao cho (X
N) và thỏa các điều kiện sau đây:* X là số nguyên tố (số tự nhiên khác 1 chỉ gồm các ước là 1 và chính nó).* X là số Fibonacci (được định nghĩa như sau:F(1) = 1; F(2) = 1; F(n) = F(n-1)+F(n-2) với mọi n
3).
Dữ liệu nhập
: Nhập số N từ bàn phím. Kiểm tra giá trị nhập.
Dữ liệu xuất
: Xuất ra màn hình theo từng dòng, mỗi dòng là 1 giá trị có thể cócủa X.
Ví dụ
:BL1.INPBL1.OUT
10002351389233
Lưu bài làm với tên BL1.PAS.
Bài 2.
(
7 điểm
)
Chuỗi đối xứng :
Một chuỗi gọi là chuỗi đối xứng nếu nó có từ một ký tự trở lên và các ký tựcủa chuỗi theo thứ tự từ trái sang phải hay từ phải sang trái đều giống nhau.dụ : ‘A’, ‘TAT’, ‘CHAOOAHC’ chuỗi đối xứng‘ABCDECD’ là chuỗi không đối xứngViết chương trình nhập vào chuỗi ký tự cho trước S, có chiều dài n ( 1<= n<=20000). Chuỗi con của S là chuỗi có một hay nhiều ký tự liên tiếp nhau trong S cóđộ dài nhỏ hơn hoặc bằng n. Cho biết chiều dài chuỗi con đối xứng dài nhất củachuỗi S.Yêu cầu:
Dữ liệu nhập
:
được cho trong tập tin BL2.INP gồm 2 dòng-Dòng đu ghi giá trị n.
-
Dòng sau gồm n ký tự liên tiếp gồm các chữ cái in hoa thuộc các chữcái từ A đến Z.
1/2
Đề chính thức

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Dang My liked this
Phuong Do liked this
Tanvu Hoang liked this
laikhuy liked this
huyenthoi liked this
chauvanhaidao liked this
macphan2009 liked this
ekobittroi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->