Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
AN 01 / 170-187 Ekapuggala vaggo -- Jedan čovek

AN 01 / 170-187 Ekapuggala vaggo -- Jedan čovek

Ratings: (0)|Views: 12|Likes:
Jedan čovek, monasi, u ovom svetu se rodivši, rađa se na dobrobit mnogih, na sreću mnogih, iz saosećanja sa svetom ljudi, na korist, dobitak, sreću bogova i ljudi. Koji je to čovek? Tathagata, poštovanja dostojni, potpuno samoprobuđeni. To je, monasi, čovek koji se, u ovom svetu se rodivši, rađa na dobrobit mnogih, na sreću mnogih, iz saosećanja sa svetom ljudi, na korist, dobitak, sreću bogova i ljudi.
Jedan čovek, monasi, u ovom svetu se rodivši, rađa se na dobrobit mnogih, na sreću mnogih, iz saosećanja sa svetom ljudi, na korist, dobitak, sreću bogova i ljudi. Koji je to čovek? Tathagata, poštovanja dostojni, potpuno samoprobuđeni. To je, monasi, čovek koji se, u ovom svetu se rodivši, rađa na dobrobit mnogih, na sreću mnogih, iz saosećanja sa svetom ljudi, na korist, dobitak, sreću bogova i ljudi.

More info:

Published by: Branislav Kovačević on Nov 22, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/22/2009

pdf

text

original

 
Home
 Tipitaka Sutta pitaka Anguttara nikaya Kontekst ove sutte
 
Anguttara nikaya I.170-187
Prevod sa palija Branislav Kova
č
evi
ć
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
170.
Jedan
č
ovek, monasi, u ovom svetu se rodivši, ra
đ
a se na dobrobit mnogih, na sre
ć
u mnogih, izsaose
ć
anja sa svetom ljudi, na korist, dobitak, sre
ć
u bogova i ljudi. Koji je to
č
ovek? Tathagata [
1
],poštovanja dostojni, potpuno samoprobu
đ
eni. To je, monasi,
č
ovek koji se, u ovom svetu se rodivši,ra
đ
a na dobrobit mnogih, na sre
ć
u mnogih, iz saose
ć
anja sa svetom ljudi, na korist, dobitak, sre
ć
ubogova i ljudi.
171.
Jedan se
č
ovek, monasi, retko pojavljuje u ovom svetu. Koji je to
č
ovek? Tathagata, poštovanjadostojni, potpuno samoprobu
đ
eni. Taj se
č
ovek, monasi, retko pojavljuje u ovom svetu.
172.
Jedan
č
ovek, monasi, u ovom svetu se rodivši, ra
đ
a se kao izuzetan
č
ovek. Koji je to
č
ovek?Tathagata, poštovanja dostojni, potpuno samoprobu
đ
eni. Taj se
č
ovek, monasi, u ovom svetu serodivši, ra
đ
a kao izuzetan
č
ovek.
173.
Smrt jednog
č
oveka, monasi, jeste na žalost mnogih. Kojeg
č
oveka? Tathagate, poštovanjadostojnog, potpuno samoprobu
đ
enog. Smrt tog
č
oveka, monasi, jeste na žalost mnogih.
174.
Jedan
č
ovek, monasi, u ovom svetu se rodivši, ra
đ
a se bez svog para, bez sebi ravnog,neuporediv, bez sebi sli
č
nog, bez premca, jedinstven, nenadmašiv, prvi me
đ
u ljudima. Koji je to
č
ovek? Tathagata, poštovanja dostojni, potpuno samoprobu
đ
eni. Taj se
č
ovek, monasi, u ovom svetuse rodivši, ra
đ
a bez svog para, bez sebi ravnog, neuporediv, bez sebi sli
č
nog, bez premca, jedinstven,nenadmašiv, prvi me
đ
u ljudima.
175-186.
Pojava jednog
č
oveka, monasi, zna
č
i pojavu velikog uvida, pojavu velike svetlosti, pojavuvelikog sjaja, pojavu šest savršenih iskustava [2], sticanje
č
etiri analiti
č
ka znanja [3], pronicanjemnoštva elemenata, pronicanje razli
č
itih vrsta elemenata, dostizanje ploda izbavljenja putemmudrosti, ploda "ulaska u struju" [4], ploda "jednom povratnika", ploda "ne-povratnika", plodaarahanta. Koji je to
č
ovek? Tathagata, poštovanja dostojni, potpuno samoprobu
đ
eni. Pojava tog
č
oveka, monasi, zna
č
i pojavu velikog uvida, pojavu velike svetlosti, pojavu velikog sjaja, pojavu šestsavršenih iskustava [2], sticanje
č
etiri analiti
č
ka znanja [3], pronicanje mnoštva elemenata, pronicanjerazli
č
itih vrsta elemenata, dostizanje ploda izbavljenja putem mudrosti, ploda "ulaska u struju" [4],

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->