Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Axion Estin (11 iunie)

Axion Estin (11 iunie)

Ratings: (0)|Views: 13|Likes:
Published by SteaEmy
Sfânta icoană a Născătoarei de Dumnezeu ce se afla în biserica chiliei aceleia, în care s-a făcut această minune, a fost adusă de către părinţii Sfântului Munte în biserica Protatos, şi acolo se află pâna astăzi, aşezată în sfântul altar deasupra sfinţitului scaun cel de sus. Pentru că înaintea icoanei acesteia s-a cântat întâi de către Arhanghelul Gavriil cântarea aceasta. Iar chilia aceea, a început a se numi: "Axion estin", adică "Cuvine-se cu adevărat...", şi valea aceea, în care se afla chilia, se numeşte de către toţi până astăzi, Adin, care însemnează "a cânta" sau "cântare". Pentru că în acesta s-a cântat întâi cântarea aceasta îngerească Maicii lui Dumnezeu.
(extras din cartea: Arhim.Ilie Cleopa - Minunile Maicii Domnului)
Sfânta icoană a Născătoarei de Dumnezeu ce se afla în biserica chiliei aceleia, în care s-a făcut această minune, a fost adusă de către părinţii Sfântului Munte în biserica Protatos, şi acolo se află pâna astăzi, aşezată în sfântul altar deasupra sfinţitului scaun cel de sus. Pentru că înaintea icoanei acesteia s-a cântat întâi de către Arhanghelul Gavriil cântarea aceasta. Iar chilia aceea, a început a se numi: "Axion estin", adică "Cuvine-se cu adevărat...", şi valea aceea, în care se afla chilia, se numeşte de către toţi până astăzi, Adin, care însemnează "a cânta" sau "cântare". Pentru că în acesta s-a cântat întâi cântarea aceasta îngerească Maicii lui Dumnezeu.
(extras din cartea: Arhim.Ilie Cleopa - Minunile Maicii Domnului)

More info:

Published by: SteaEmy on Jun 11, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/01/2014

pdf

text

original

 
rcoANT
AXTONES'nN
a gdndigi-od. ooi, dacd o sfd.ntdiroand. a Mairii Domnufui, fdrutdde un plcton aste a.fa dn frumoasd.,
dar frurnusefih fi {ufdtArite cerufui, un[e suntfuruaitnii cei cu ocfr.i mufpi Si serafr.nii cei cu cd.tefwe aripL care ti cdntd Maiaii Donru"t[uiimnurt[e ;i cd.ntdrih ce[e unnezeiz;ti, oore cetiffi1d fe poate grdi? Cum zbe Apostofuf Partef:,Am auzit acofo cdntdrt, care ru este cu putingdomu[ui a [e aorbi'. irud. et s-a suit pdnd ta otneitea cer. Dar Maba Dmtnu[ui este peste toateceruri[el %te fifrrqd Sfd.ntatreime Ce este aco[o? Cdtd sfaod. are MuiaaDotttru.[ui Atu auziyi ce spune in Acatisat[tsuruioutiri|,,lBururd.-te, amperd.ntd.nfiL[ ufiiii,ce[ mtd fat dtcdt noru(. Lln nor poate sd. aropereurL orofi o gard, dar Maira Domrut[ui, cu
 
aLoperdtfldntuf i cu fii{n ell aaoperd oatepopoare[e umii; cd. otd.ta utere a pritnit [ e kMdnatitoru[. Oririne Si ortunde o cficatni-: npd{ure, tn pusti.e, a cd.mp, r. cetote, n casd., atncfr.isoare, riund.e r i, ea au[e, pentnl cd. estepusd a.copeitoare i mijhcitoare o tntrryii futnicd.tre iuf eL kus t{ristos.Erunr. n Sfd.nat[ Munte Atfros, QrdtrinoMoicii Dotnnului', undz eo o predirotEoangfrztin u Sfd.nar[ oan Ertangfutistut LSfhnail nposto[ o[orcu L cu gvtorin Mag[atena.Aco[o afost orof fn pdtAni cd.nd ajuru ea, nrocutn este fiunte sfdnt, cu md.ndstiri i cdlugdrtcar e neincetot ould p e Dutnnzz u.Acoto, tn hiserica hototon, ont odzutsfdnta iroand. AKionita. i spune Aryioniro dc tocuaintete , Agion %t'Lrl', care pe Brece.ftetrueamnd Cuainz-se u alead.rat' Si care suntprittu( e uainte a[t, ce(pi ma:i cunoscute d.ntd.ritnchinate Mai cii Domnu[ui. Aceastd cdntare afost scrbd.tn fi.ip nitrunat a Sf,Anatt rfnngfiitEorrriit , foto a&stei sfinte coane i dc aceeoiroana afost rnmitd aSa.fo-a poaestit un pdrinte istorin. ac,esteii.coone. Pe o aate din Sfilnatt gv{unte trdia. untrutre ifrastnt core cwea renb un cdfigdr thndr,pe care-[ creftea ca sd rd.tnfr.nd. u cfriliuga ui. Ocfiitiugd ub munte, n pdlure.Ei aoeaa n chilip aceastd roand. aestitd oMoicii Donrrutui. O{otd cdlugd.rut e[ 6dndn apfecot a prioegfure a Mdnistireo lhotatm. Sd.Stigi cd. a Sfd.nn[ Munte, [o toate praznicefetmpd.rd.testi, rioegfrnrite unt e toatd noptea.gi 6d.trdnu[i-o pus cdlugd.rutui dnd.r:- Eu tfld [uc (n prioegfr$o u. rfurfi.i acasd,fiule, flfd-fi proaila siri, ca sd nu rfunfutd ftitinsingurd..Cdlu1drut ef dni.r aintrehot pe 6dndn:- Aoa, eu ce praai[d. dfar?Dar cdlugdntt idtrfui-a zis:- fiutp, fir. n-ai sd. pogi priaegfuo toatdnoopteo, Citeste o lPsaftire ou d-nei catisme Sipe urmi. {u-te ta iroana Moicii Donnufui f, fdcdteoa metanii, co sd nu-fl fie sotnn, $i [e cdteori te [ud k iroano Maicii Domru.fui, sd. cdngicdntarea sta:
 
Cuodntu[ oi ndscut, pe tine, cea cu ateodratA{dscdtoare e Dumnezeu, e mdrim",0dnd attntci nu se Stin [e rugdciunea,,Cuztine-se u aleodrat', 9{wfloi atdt se ;tin tnSfdnart Munte. N" Sti* cum cdntd tngerii tnceruri Msigii D otnnutui Atunci cdtugdrut dnin a ffuut cum a zishdtrdnuf: a citit cdterta catisrne a Qsattire, s-a[us k Maiao Dotn'rru[ui fL a fdrut cdteoametanii. A ttroi aprirc candtto sd nu se stingd Sia cd.ntat: Ceea e e;ti moi cirutitd... A;a afdcutp,fr.nn a tttitzuf noptn, ca sd se [upte ;i e[ cusonrutf fL sd priaegfuze mdcar a.tAt, pe urm^d dse cutce sd. doatmd 34 ore, ca dhtrineatd, cdndaine hdtrdnuf, sd. e scoate nr k rugdciune.CAfl{ a Qutu [a rritzu[ nopfn, 6ate cirueoatn u;d.. Dar ef;tin cd 6dtrdnu[ rut aine niriodatatn tinput nopfn, cd. era [eparte [e 6iserbd. Apoicine sd aind tn puterea nopfu, sd.-i 6atd tn u;d?A(a rrrut sd dea rumu[. gi aude ung[as:- Eo ag iit e, p ot er ( alb, d,tstn e uuint e az d.,p d.inte', p e grece; e).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->