Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
P-17-1985

P-17-1985

Ratings: (0)|Views: 19|Likes:
Published by bucinski
NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA
STATIILOR DE INCARCARE A BATERIILOR
DE ACUMULATOARE PENTRU ELECTROVEHICULE
INDICATIV P17-85
NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA
STATIILOR DE INCARCARE A BATERIILOR
DE ACUMULATOARE PENTRU ELECTROVEHICULE
INDICATIV P17-85

More info:

Categories:Types, Legal forms
Published by: bucinski on Jun 11, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/13/2014

pdf

text

original

 
NORMATIVPRIVINDPROIECTAnEASTA fIILORDE
INCARCARE
ABATERIILOR
DE
ACUMULATOliREPENTRU
ELECTROVEHICULE
INDICATIVP17 85
Elaboratd
INSnTUTULDEPRO¥EfTAIHTEHKOLOGICEPENTRUINDUSTRIA
U~OARA
IPWDirector:dr.ing.G.Cojoraru~efcolectiv:ing.D.Papaghiorg.l:tiuEIaborator:ing.E.HirschResponsabildinpar teaICCPDC:ing.A.Mosoia
 
NORMATIVPRIVINDPROIECT,\REA,STATHLORDEINCARCAREABATERIILORDE:\CU~1ULATOAREPENTRUELECTROVEHICULE
Iudicali\ :P17-85fnlocuie~te:P17-76
I
OBIECT,DO:YIEN1U
DE
APLlCARE,TEWVlENI.DE1 1N1T11SPECIFICE1.1.Prevcderilc,dinprczentull10rmativsevoraplica1aproicctareastatii10rdeindtrcarcsiIntretinercabaterii10rdeacumu1atoareI;entrlle1cctro ve1Jicnl c.
] otii
Ineeleucmaijossefo1osc?tepentrll ;kctro , :hicu1e euexceptiaauto /chieu1elor)clenumireadevchicu1;deasemenea,pentn,bateriiledeaeull1ulatoare,denumireadeaeulllulatoan:.
1.2.Nufacobiectu1prezent1l1uinormal:iv,instalatii1epentrnincarcareaacumu1atoarelorstationaresiacumulatoare1orceseIncareainsubteran,inintn~pri;lderiminien:~.1.3.Termenii~idefinitiilespecificedomeniului1acareserefedprezentulnormativslntdateinanexa1.2.CLAS1FICAREASPATIILOR,CONDqTIDEAMPLA
S R
2.1.StatiiledeindtrcaresideJ:ntretiuereaacumu1atoarelorpentrue1ectr~vehiculesevorc onstrui~i~lotainfunqiedecapacitatealor,exprimaEtprinnumaru1locurilor posturi1or)deIncr,rcare.
6
 laboratde
E\STITUTULDEPROLECTAR1TEHNOLOGICEPENTRUINDUSTRIAU:?OARA I.P,l.1..T,)COLABORATOR1:IPCM,IPROLA~il,ISPCAIAApruhatdeICCPDC
 i~·
clecizia
 r
8
eli,,:4.IV.1985
 
:--;ta(iilc
St'
imparl.clap;lmnnrtrullocnrilordeIndlrcareN,
1nL- .. 1categorii:
-'cateooria1.cind
 
estcmaimarede24',
 
--categoriaII.cinel
1V
estccaprinsIntre6~i2-\:categoriaIILdud
 
cstccelmult
s
IncazulclIldinstatiiseIncardlsiacumulatoaredeeapaciL'.t,midl(deex.pcntn~autovehicu1e\1astabilireacatcgoriei,
:C',:
v:~eonsirlerapentruacesteacnmu1atoarcunnum{lrC011'''(:l1P'Jl:.cl1deloemideindrcaredctcnninatpcbazaell'echivalarcac'cP:h.:iUltii1):lterii1or.2.2.Statiiil:vorcnprinclccchipamcntulpentruIntretincrca
 i
bc\rcareaInconditiitehnicecorespunzatoarea5urseidecneran~hicnlelor.constitnit{ldinacumu1atoarefieenplru:i
de
plumb(aeidc)fieenp1rlcidenichcl-fiersanniche -~cadmin(akaline).SerecomanMIcaad{q)()stireavchiculelor
5:\.
scIae:\.in,sauInapropiereasectiilorpccareled.eservesc.2..3.Stabile '01'[iamplasate,pccitposibil,Incentru1zon('~dedeservire.astfdl11citdrumurilenarcursedevchiculedeletstatiepln~l1alocnriledeexp10atarcsi·[iceltmaiscurfe.Incazullnlrcprindcl'i1or(uniUtilor)Intinscca
spann
~i/sauentraEci11tcnsdetransportInincinEi,seVOl'Pi c\'cc1camaimn1tepunetcdeindrcare.2.4.Laamplasareastatii10r~ipnnetdordeIndrcareseVOl'aveainvedercm'm:lto,,1'e1e:S~lnufieIninwcliataapropicrcacl{lclirilor111caresepl Odncmariconccnt1'atiidcprafsandenoxe;-S~lfiea:3tfdorientateIncHSrlseevitep~tt1'undcrcaprafuini
~i
Hoxc1or,lUlndu-seInconsic1e1'arcdirectiavlnturi10rpreGGrninante;~.SrlSl'poatitvcntilainmodcorespunz:ttorpccall'natural:\.5imccanidl:,-S{lfieuscate.Ulrape1'ico1delnghc\,Srlnufieexpuselavari~~tiimarieletempcratur{l,lara7.elcsabre(ell'prefcrintavoraveaoricntarcaspIenord);~-,Srlfieamplasate5precurteCscrcccmalidrlcaferestrcll's:'.nudeadirect5prcdill'publice):-srifieu~oraccesil)ilepentrutransportu1batcriilor~icircl,btioiclectrowhiculelor,evitlnclu-sedill'deaccesinpant:\.;
7

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->