Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
18Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Punim seminarik - ndotja

Punim seminarik - ndotja

Ratings: (0)|Views: 4,208 |Likes:
Published by Zekman Dauti

More info:

Published by: Zekman Dauti on Nov 23, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/22/2013

pdf

text

original

 
PunimPunimseminarikseminarik
NIVERSITETI SHTETËROR I TETOVË
Tema: Ndotja dhe mbrojtja e ambientit
Asistenti i lëndës:
Gazmend Iseni
Punuar nga:Zekman Dauti
TETOVË , 2008TETOVË , 2008
 
 
Respekti për ambjentin është një parakusht për shëndetin eRespekti për ambjentin është një parakusht për shëndetin egjithësecilit në rajon.gjithësecilit në rajon.Politika dhe praktika të shëndosha për konservimin dhe përdorimin ePolitika dhe praktika të shëndosha për konservimin dhe përdorimin eburimeve natyrore mund të garantojnë mirëqenien e brezave të ardhshëm.burimeve natyrore mund të garantojnë mirëqenien e brezave të ardhshëm.Ajër i mjedisit” është ajri i jashtëm në troposferë,Ajër i mjedisit” është ajri i jashtëm në troposferë,duke mospërfshirë atë në vendet e punës.duke mospërfshirë atë në vendet e punës.
 
Ndotës” janë susbstancat që futen në mënyrë tëdrejtpërdrejt apo tërthorazi në ajër, të cilat shkaktojnë efektetë dëmshme në shëndetin e njeriut, florën, faunën dhetrashëgiminë kulturore.“Smog” është përzierje e mjegullës , tymit dhe pluhurit që krijohet nërajonet industriale dhe urbane me pasoja të mëdha për shëndetin epopullatës. “Norma e cilësisë së ajrit” është vlera më e madhe elejueshme e një treguesi mjedisor të gjendjes së ajrit dhe që shprehetme masë të një ndotësi në njësinë e vëllimit të ajrit.
 
“Operatori i burimit të ndotjes” është çdo person fizik ose juridik,pronar i një burimi ndotjeje.
 
 
 
BURIMET E NDOTJES TBURIMET E NDOTJES TË AJRITË AJRIT
a. burimet e palëvizshme, të cilat përfshijnë impiantet teknologjike qëkanë pajisje të palëvizshme për djegien e lëndëve të ndezshëm, pajisjetpër procese teknologjike, mihjet sipërfaqësore, zona me vetëdezje,veprimtaritë ku puna që kryhet mund të shkaktojë ndotje të ajrit,magazinimet e lëndëve të djegshme, për lëndë të para, për produkte dhembetje;b. burime të lëvizshme të ndotjes.
 
c. burime të vogla ndotjeje cilësohen edhe pajisjet për proceseteknologjike, që nuk përfshihen në burimet tjera të ndotjes, veprimtaritëqë shkaktojnë ndotjen e ajrit, magazinimet e karburanteve, të lëndëve tëdjegshme, të lëndëve të para, të mbetjeve dhe ndotësve të grumbulluar.
 
d. burimet difuzive të cilat përfshijnë paisjet, sipërfaqet dhe hapësirattjera nga të cilatmateriet ndotëse përhapen lirshëm, në ajër pa pasur tymtar apo mjetetjera të shkarkimit.

Activity (18)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Valentina Gashi liked this
Valon Sadiku liked this
Argjend Haziraj liked this
Sabiit Sadriiaj liked this
Argjend Haziraj liked this
Liridon Zenku liked this
Liridon Zenku liked this
Fatjon Dashhana liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->