Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
90Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lb romana sub II

Lb romana sub II

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 45,586|Likes:
Published by Boboc Alexandra
Subiectul II de la variantele pentru bacalaureat 2008 la limba si literatura romana!
Subiectul II de la variantele pentru bacalaureat 2008 la limba si literatura romana!

More info:

Published by: Boboc Alexandra on Mar 17, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/07/2013

pdf

text

original

 
SUBIECTUL II
1.Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre
adev
ă 
r,
pornind de la ideeaexprimat
ă
în urm
ă
toarea afirma
ţ
ie:
„Lumea
 
nu se îngr 
ă 
m
ă 
de
 ş
te decât în jurul negustorilor de iluzii ”.
(EmilCioran,
Caietele lui Cioran)
2.Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre
menirea artistului,
pornind de laideea exprimat
ă
în urm
ă
toarea afirma
ţ
ie:
„Artistul dezv
ă 
luie omenirii calea spre armonie, care e fericire
 ş
i pace”.
(George Enescu,
 Evoc
ă
ri;
cf. Marin Buc
ă
,
 Enciclopedia gândirii aforistice române
 ş
ti).
3.Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre
avere,
pornind de la ideeaexprimat
ă
în urm
ă
toarea afirma
ţ
ie:
„Acei care cred numai în bani nu sunt prea cinsti
 ţ 
i”.
Cilibi Moise,
 Apropouri)
4.Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre
b
ă 
trâne
 ţ 
e,
pornind de la ideeaexprimat
ă
în urm
ă
toarea afirma
ţ
ie:
„În fond, pre
 ţ 
uim tinere
 ţ 
ea pentru c
ă 
 
 ş
tim c
ă 
într-o zi va ajunge la b
ă 
trâne
 ţ 
e”.
(Mircea Eliade,
Ocean ografie)
5.Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre
însemn
ă 
tatea binelui pentrueduca
 ţ 
ia individului,
pornind de la ideea exprimat
ă
în urm
ă
toarea afirma
ţ
ie:
„Binele,
 
din punct de vederemoral, este tot ceea ce se potrive
 ş
te cu firea omeneasc
ă 
”.
(Ioan Slavici,
Opere, XI)
6.Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre
 fericire,
pornind de laurm
ă
toarea afirma
ţ
ie: „
 Dac
ă 
n-ar exista fericirea altora, nu ne-am sinchisi de nefericirea noastr 
ă 
”.
(MarinPreda,
Crea
 ţ 
ie
 
 ş
i moral 
ă
 )
7.Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre
bun
ă 
tate,
pornind de laurm
ă
toarea afirma
ţ
ie:
„A mai vorbi de bun
ă 
tate în vremurile acestea când principiul 
luptei pentru existen
ţă
umple, ca un Dumnezeu neînduplecat, tot cerul crea
 ţ 
iunii pare o naivitate sau o ironie ”.
(Vasile Voiculescu,
Gânduri albe)
8.Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre
caracter,
pornind de laurm
ă
toarea afirma
ţ
ie:
„M 
ă 
deruteaz
ă 
oamenii care, decenii de-a rândul, s-au comportat într-un fel, au împ
ă 
rt 
ăş
it anumite convingeri, au manifestat atitudini t 
ă 
ioase, iar apoi, într-o bun
ă 
zi, ne-au p
ă 
ă 
 sit, iar într-o alt 
ă 
zi, auînceput s
ă 
se comporte pe dos, s
ă 
dea glas unor convingeri opuse, unor atitudini inverse. Poate fiomul atât deînc
ă 
 p
ă 
tor?”.
(Ion Iano
ş
i,
Op
 ţ 
iuni)
9.Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre
cunoa
 ş
tere,
pornind de laurm
ă
toarea afirma
ţ
ie:
„Cu nimic nu poate fi înlocuit fondul de aur al cunoa
 ş
terii dobândit prin îndelungat 
ă 
experien
 ţă 
”.
(Eusebiu Camilar, cf.
 Reflec
 ţ 
ii 
 ş
i maxime)
10.Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre
cinste,
pornind de laurm
ă
toarea afirma
ţ
ie:
„Dou
ă 
lucruri sunt pe lume, acum
 ş
i de-a pururea nesuferite pentru tot ceea ce e suflet dem
ă 
 gar; dou
ă 
lucruri pe care întreaga suflare m
ă 
 g 
ă 
reasc
ă 
le urm
ă 
re
 ş
te cu ur 
ă 
de moarte, le în
ă 
bu
 şă 
 
 ş
i le taie din
ă 
ă 
cin
ă 
oricând se ivesc pe p
ă 
mântul str 
ă 
bun: talentul 
 ş
i cinstea ”.
(
Ş
tefan Zeletin,
 Din
 ţ 
ara m
ă
 garilor)
11 .Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre
con
 ş
tiin
 ţă 
 ,
pornind de laurm
ă
toarea afirma
ţ
ie:
„Con
 ş
tiin
 ţ 
a s
ă 
-
 ţ 
i dicteze datoria, nu legile... ”.
(Liviu Rebreanu,
Opere;
cf. Marin Buc
ă
,
 Enciclopedia gândirii aforistice române
 ş
ti)
12.Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre
copil 
ă 
rie,
pornind de laurm
ă
toarea afirma
ţ
ie:
„Un copil voia s
ă 
scoat 
ă 
pe
 ş
te din ap
ă 
– s
ă 
nu se înece! ”.
(Lucian Blaga,
Cuget 
ă
ri)
13.Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre
necesitatea culturii,
pornind dela ideea exprimat
ă
în urm
ă
toarea afirma
ţ
ie:
„Azi civiliza
 ţ 
ia
 ş
i cultura sunt ca dou
ă 
trenuri ce merg pe linii paralele, dar în direc
 ţ 
ii opuse: pe m
ă 
 sur 
ă 
ce civiliza
 ţ 
ia cre
 ş
te, cultura scade ”.
(Vasile B
ă
ncil
ă
,
Filosofia vârstelor)
14.Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre
curaj,
pornind de la ideeaexprimată în următoarea afirmaţie:
„Am sentimentul de a fi ratat ceva esen
 ţ 
ial ori de câte ori n-am mers pân
ă 
lacap
ă 
tul situa
 ţ 
iilor care p
ă 
reau gata s
ă 
m
ă 
trânteasc
ă 
la p
ă 
mânt”.
(Livius Ciocârlie,
 Paradisul derizoriu )
15.Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre
destin,
pornind de la ideea
 
exprimată în următoarea afirmaţie:
„A sus
 ţ 
ine c
ă 
nu exist 
ă 
destin e totuna cu a sus
 ţ 
ine c
ă 
individualul enesemnificativ
 ş
i c
ă 
via
 ţ 
a omului e o întâmplare f 
ă 
ă 
rost”.
(Andrei Pleşu,
 Minima moralia)
16.Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre
dor,
pornind de la ideeaexprimată în următoarea afirmaţie:
„Orice ar fi, pasiune sau dorin
 ţă 
 , sete sau foame de experien
 ţă 
real 
ă 
 , toateacestea se pot exprima în limba român
ă 
prin cuvântul 
dor,
care a devenit expresia oric
ă 
rei dorin
 ţ 
e
 ş
i care implic
ă 
 fiin
 ţ 
a uman
ă 
în totalitatea sa ”.
(Mircea Eliade,
 Jurnalul portughez 
 ş
i alte scrieri)
17.Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre
iubire,
pornind de la ideeaexprimată în următoarea afirmaţie:
„Iubirea e din alt 
ă 
lume
 ş
i se ive
 ş
te din senin, f 
ă 
ă 
ca s
ă 
 
 ş
tii de ce, se d 
ă 
pe fa
 ţă 
 , f 
ă 
ă 
ca s
ă 
 
 ş
tii cum,
 ş
i te duce f 
ă 
ă 
ca s
ă 
 
 ş
tii unde ”.
(Ioan Slavici,
 Mara)
18.Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre
dreptate,
pornind de la ideeaexprimată în următoarea afirmaţie:
„Dreptatea a ca lemnul cel u
 ş
or, care-l apas
ă 
în ap
ă 
 ,
 ş
i tot cândva iese d-asupra ”.
(Proverb românesc)
19.Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre
du
 ş
m
ă 
nie,
pornind de la ideeaexprimată în următoarea afirmaţie:
„S 
ă 
-
 ţ 
i tratezi prietenul de azi ca
 ş
i cum mâine
 ţ 
i-ar deveni du
 ş
man
 ş
idu
 ş
manul de azi ca
 ş
i când mâine
 ţ 
i-ar deveni prieten. Este o bun
ă 
politic
ă 
”.
(Ileana Vulpescu,
 Arta con versa
 ţ 
iei)
20.Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre
educa
 ţ 
ie,
pornind de la ideeaexprimată în următoarea afirmaţie:
„Laboratorul educa
 ţ 
iei e fapta ”.
(Marin Voiculescu,
 Replici)
21.Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre
egoism,
pornind de la ideeaexprimată în următoarea afirmaţie:
„Nu e bun de nimic cel care nu e bun decât pentru el”.
(Proverb românesc)
22.Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre
 gre
 ş
eal 
ă 
 ,
pornind de la ideeaexprimată în următoarea afirmaţie:
„Când te-a în
 ş
elat cineva o dat 
ă 
 , e de vin
ă 
el; când te-a în
 ş
elat a doua oar 
ă 
 ,e
 ş
ti de vin
ă 
singur ”.
(Proverb românesc)
23.Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre
eroism,
pornind de la ideeaexprimată în următoarea afirmaţie:
„Eroismul este o atitudine moral 
ă 
alc
ă 
tuit 
ă 
din aceea
 ş
i pl 
ă 
mad 
ă 
ca
 ş
i sacrificiul de sine ”.
(Dimitrie Gusti,
Opere, I)
24.Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre
eternitate,
pornind de la ideeaexprimată în următoarea afirmaţie:
„Eternitatea e un vis pentru to
 ţ 
i
 ş
i o realitate pentru pu
 ţ 
ini ”.
(MarinVoiculescu,
 Aforisme, maxime, cuget 
ă
ri)
25.Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre
 familie,
pornind de la ideeaexprimată în următoarea afirmaţie:
„Ce poate fi mai frumos
 ş
i mai bun în via
 ţă 
decât o familie unit 
ă 
…[…] tr 
ă 
ind într-un col 
 ţ 
de lume numai cu bucuriile ei mici, a
 ş
a cum sunt ele, f 
ă 
ă 
s
ă 
râvneasc
ă 
lucruri care n-ar face decât s-o zbuciume
 ş
i s-o f 
ă 
râmi
 ţ 
eze…”.
(Tudor Muşatescu,
Titanic Vals)
26.Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre
 fapt 
ă 
 
 ş
i consecin
 ţă 
 ,
pornind de laideea exprimată în următoarea afirmaţie:
„E legea firii omene
 ş
ti în care st 
ă 
porunca: faptele tale s
ă 
fiemul 
 ţ 
umirea vie
 ţ 
ii tale ”.
(Ion Slavici,
 Scrisori adresate unui om tân
ă
r, I)
27.Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre
 fric
ă 
 ,
pornind de la ideeaexprimată în următoarea afirmaţie:
„A nu-
 ţ 
i fi fric
ă 
de nimic înseamn
ă 
a privi tot ce se petrece în lume ca spectacol…”.
(Mircea Eliade,
 În curte la Dionis)
28.Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre
 frumos,
pornind de la ideeaexprimată în următoarea afirmaţie:
„Cea dintâi
 ş
i cea mai mare diferen
 ţă 
între adev
ă 
 ş
i frumos este c
ă 
adev
ă 
rul cuprinde numai idei, pe când frumosul cuprinde idei manifestate în materie sensibil 
ă 
”.
(Titu Maiorescu,
Ocercetare critic
ă
asupra poeziei române de la 1867)
29.Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre
 gândire,
pornind de la ideeaexprimată în următoarea afirmaţie:
„Gândul nu se coboar 
ă 
acolo unde aude prea mult 
ă 
vorb
ă 
”. (Nicolae Iorga,
Cuget 
ă
ri)
20.Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre
 geniu,
pornind de la ideeaexprimată în următoarea afirmaţie:
„Geniul izvor 
ăş
te din efort 
 ş
i inspira
 ţ 
ie ”.
(Marin Voiculescu,
 Aforisme,
 
maxime, cuget 
ă
ri)
31 .Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre
 glorie,
pornind de la ideeaexprimată în următoarea afirmaţie:
„Gloria nu este efemer 
ă 
. Efemeri sunt numai cei care o au ”.
(Tudor Muşatescu,
 Scrieri)
32.Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre
rolul guvern
ă 
rii,
pornind de laideea exprimată în următoarea afirmaţie:
„Omul de stat trebuie s
ă 
-
 ş
i întreac
ă 
poporul. Cel ce exalt 
ă 
numaivirtu
 ţ 
ile neamului s
ă 
u e un demagog, nu un bun p
ă 
rinte. Nu poate guverna cu folos decât cel ce cunoa
 ş
te sc
ă 
derileunei na
 ţ 
iuni
 ş
i caut 
ă 
s
ă 
i le îndrepte ”.
(Victor Eftimiu,
 Spovedanii)
33.Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre
ideal,
pornind de la ideeaexprimată în următoarea afirmaţie:
„Spune-mi ce sacrifici pentru idealul t 
ă 
u
 ş
i-
 ţ 
i voi spune dac
ă 
-l iube
 ş
ti sau nu”.
(Panait Istrati,
 Reflec
 ţ 
ii 
 ş
i maxime)
34.Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre
idee,
pornind de la opiniaexprimată în următoarea afirmaţie:
„Un poet al neamului românesc a zis c
ă 
via
 ţ 
a omului se leag 
ă 
de idei ca
 ş
iiedera de arbori. Iedera, care de altfel s-ar târî pe p
ă 
mânt, se aga
 ţă 
 
 ş
i se leag 
ă 
de arbori, pentru ca s
ă 
se sus
 ţ 
in
ă 
 
 ş
i s
ă 
se înal 
 ţ 
e, c
ă 
ci f 
ă 
ă 
de idei în
ă 
 ţă 
toare, via
 ţ 
a ar deveni un nonsens
 ş
i s-ar târî totdeauna pe locurile cele mai joase”.
(Barbu Ştefănescu Delavrancea,
Opere)
35.Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre
iluzie,
pornind de la ideeaexprimată în următoarea afirmaţie:
„Iluzia
 ş
i visul sunt la temelia sufletului nostru ”.
(Mihail Sadoveanu,
Cartede în
 ţ 
elepciune)
36.Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre
inteligen
 ţă 
 ,
pornind de la ideeaexprimată în următoarea afirmaţie:
„A fi inteligent înseamn
ă 
a reu
 ş
i, adic
ă 
a avea succes, sau, cu alte cuvinte, aînvinge ”.
(Mihail Ralea,
 Scrieri)
37.Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre
invidie,
pornind de la ideeaexprimată în următoarea afirmaţie:
„Reprim
ă 
-
 ţ 
i invidia fa
 ţă 
de omul excep
 ţ 
ional, înva
 ţă 
s
ă 
-l în
 ţ 
elegi
 ş
i s
ă 
-l  pre
 ţ 
uie
 ş
ti ”.
(George Călinescu,
 Aforisme
 ş
i reflexii)
38.Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre
ipocrizie/ falsitate,
pornind de laideea exprimată în următoarea afirmaţie:
„Refuzul sincer este preferabil aprob
ă 
rii ipocrite ”.
(Tudor Muşatescu,
 Scrieri)
39.Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre
ironie,
pornind de la ideeaexprimată în următoarea afirmaţie:
„Ironia te face temut, dar nu popular ”.
(Tudor Vianu,
Opere)
40.Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre
însemn
ă 
tatea cunoa
 ş
terii istoriei,
pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie:
„Istoria pentru noi trebuie s
ă 
fie un izvor nesecat de poezie s
ă 
n
ă 
toas
ă 
 , un
 ş
ir de icoane sfinte de unde s
ă 
c
ă 
 p
ă 
ă 
m totdeauna înv
ăţă 
tur 
ă 
de adev
ă 
 ş
i insuflare de virtute”.
(Ion Luca Caragiale,
Coloana infinit 
ă
 . Din gândirea româneasc
ă
modern
ă
 )
41 .Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre
în
 ţ 
elepciune,
pornind de la ideeaexprimată în următoarea afirmaţie:
„În
 ţ 
elepciunea? Este o stare sau un demers, în spe
 ţă 
unul de armonie, echilibru, m
ă 
 sur 
ă 
. Se poate vorbi de esen
 ţ 
a, firea, natura ei, dar nu de adev
ă 
rul ei ”.
(ConstantinNoica,
 Jurnal de idei)
42.Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre
inteligen
 ţă 
 ,
pornind de la ideeaexprimat
ă
în urm
ă
toarea afirma
ţ
ie:
„Exist 
ă 
o diferen
 ţă 
în limba român
ă 
între inteligen
 ţă 
 
 ş
i de
 ş
tept 
ă 
ciune. Eu îiador pe inteligen
 ţă 
 , îns
ă 
îi detest pe
de
ş
tep
ţ
i:
c
ă 
ci ei sunt giruiete în b
ă 
taia tuturor vânturilor ”.
(ConstantinBrâncu
ş
i, cf. Marin Buc
ă
,
 Enciclopedia gândirii aforistice române
 ş
ti)
43.Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre
lene,
pornind de la ideeaexprimat
ă
în urm
ă
toarea afirma
ţ
ie:
„Lenea e sinucidere blând 
ă 
”.
(Nicolae Iorga,
Cuget 
ă
ri)
44.Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre
libertate,
pornind de la ideeaexprimat
ă
în urm
ă
toarea afirma
ţ
ie:
„Libertatea este mai ales for 
 ţ 
a de a înl 
ă 
tura înrâurirea altora, de a înl 
ă 
turainteresul 
 ş
i instinctul 
 ş
i de a întrebuin
 ţ 
a inteligen
 ţ 
a ta singur, în chip nobil”.
(Mihail Sadoveanu,
 Idei tr 
ă
ite)
45.Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre
limba român
ă 
 ,
pornind de la

Activity (90)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
1 hundred thousand reads
Nicoll Eugen Geica liked this
Cristi Florin liked this
Szintia Reizer liked this
Cristina Neacsu liked this
Lidia Maria liked this
Roxana R. Mihaela liked this
Cristina Neacsu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->