Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
126Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
pengurusan tekanan

pengurusan tekanan

Ratings:
(0)
|Views: 8,377|Likes:
Published by bitt
konsep, definisi punca dan cara mengatasi tekanan.
Jika tak dpt dwnload, tinggalkan email.
konsep, definisi punca dan cara mengatasi tekanan.
Jika tak dpt dwnload, tinggalkan email.

More info:

Published by: bitt on Nov 23, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2013

pdf

text

original

 
Berdasarkan temubual dengan guru prasekolah, tuliskan esei tentang konsep dandefinisi tekanan, pengurusan tekanan, jelaskan punca tekanan guru tersebut danhuraikan cadangan cara mengatasi tekanan pada guru prasekolah berkenaan.
Pengenalan
Kehidupan manusia pada alaf ini amat mencabar dan kompleks.Kepelbagaian dan kekompleksian kehidupan ini menyebabkan munculnya“Sindrom Baru” yang menyerang manusia iaitu tekanan. Menurut Hatta Sididan Mohamed Hatta Shaharom (2002) tekanan merupakan sebahagiandaripada kehidupan manusia sejak dahulu lagi tanpa disedari. Ia berubahwajah mengikut peredaran masa. Tekanan bukanlah suatu perkara yangasing bagi masyarakat negara ini. Tekanan biasa dialami oleh semuamanusia apabila berada dalam keadaan yang tidak menyeronokkan. Secaraumumnya, perkataan stres telah digunakan secara meluasnya dalambeberapa konteks yang berbeza. Tekanan dan kehidupan amat berkait rapatdengan gaya hidup, perwatakan seseorang, faktor keluarga, prosesurbanisasi dan kejutan budaya terhadap perkembangan pemodenan yangmendadak. Tekanan merupakan satu penyakit yang sering dikaitkan dengankesihatan mental dan kerap menyerang masyarakat pada hari ini. Kesihatanmental seperti yang didefinisikan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO).
“Kebolehan mengekalkan hubungan yang harmonis dengan orang lain,kebolehandalam mengambil bahagian di dalam aktiviti kemasyarakatan dan kebolehanuntuk menyumbang khidmat kepada masyarakat” (Sumber: Kempen Cara Hidup Sihat, Kementerian Kesihatan Malaysia, 2000)
 
Menurut Cox (1978), menjelaskan tekanan merupakan satu keadaan di manapersepsi terhadap seseorang itu dan kemampuannya untuk mengatasi permintaantersebut, ketidakseimbangan ini akan menyebabkan berlakunya stress dalam diriindividu tersebut. Ketidakseimbangan akan bergantung kepada daya tindak seseorangdalam bentuk psikologikal yang melibatkan strategi, kognisi serta tingkah laku danfisiologikal. Stress akan berlaku sekiranya daya tindak secara normal tidak berkesan.Keadaan ini mungkin akan menyebabkan kerosakan fungsi dan stuktur. Tidak semuaindividu akan mengalami proses yang sama.
Di Malaysia, fenomena tekanan di kalangan guru kini sedang hebatdiperbincangkan dan dijadikan sebagai bahan kajian ilmiah. Malahan, kajian-kajian yang lepas juga mendapati bahawa profesion perguruan adalahbidang kerjaya yang menghadapi tekanan kerja yang tinggi (Cooper 1995,Hart et al.,1995) dalam Mokhtar (1998). Arus pendidikan hari ini semakinmendesak para profesional pendidikan untuk bekerja keras dan lebih masademi mencapai permintaan tinggi pendidikan tersebut. Di samping usahapeningkatan dan pelaksanaan, guru-guru semakin mula tertekan atausekurang-kurangnya pernah merasa tertekan dengan
‘demand’ 
tinggibebanan kerjaya pendidikan ini.Profesion keguruan merupakan satu bentuk perkhidmatan sosial yangsungguh mencabar. Tenaga pengajar dan pengurus pendidikan seharusnyapeka dengan perkembangan terkini dalam proses kepemimpinan,pengurusan, pengelolaan sumber, dan pencapaian matlamat pendidikan(Ibrahim Ahmad Bajunid, 1995). Justeru itu, dengan pelaksanaan pelbagai-bagai reformasi dalam pendidikan sudah pasti menjadikan peranan dantanggungjawab guru-guru menjadi lebih mencabar.Menurut Dr.Sapora Sipon (2007), tekanan terhadap guru memangberkecenderungan untuk menyebabkan guru berada dalam keadaanmurung, mengalami tekanan jiwa, kekecewaan dan kebimbangan. Guru yanggagal mengawal diri akibat tekanan akan memberi kesan kepadaperhubungan guru dengan pelajar dan juga mutu pengajaran dan
 
pembelajaran. Perkara ini seterusnya boleh menjejaskan kualiti pendidikandan juga profesion perguruan yang seterusnya akan membantutkan usahamewujudkan sebuah masyarakat yang mampu membawa Malaysia ke tahapkecemerlangan dan kegemilangan mutu pendidikannya.
Perubahan yang berlaku dalam dunia pendidikan terutamanya masalah pelajar,bebanan kerja , isu SSB dan perubahan dasar yang tidak pernah selesai. Kesemua inimenuntut kepada perubahan pandangan guru terhadap persekitaran mereka.Perubahan ini pasti menyebabkan tekanan ke atas guru.
Konsep dan Definisi
Berdasarkan temubual yang dijalankan, menunjukkan terdapat kepelbagaianpendapat terhadap wujudnya tekanan di kalangan guru-guru prasekolah dari semuaaspek. Tekanan didefinisikan sebagai kebangkitan minda dan badan seseorang dalambertindakbalas kepada permintaan terhadap dirinya dan menjelaskan sekiranyakeupayaan seseorang itu dapat menangani permintaan itu, maka tekanan itu akanmendatangkan kesan yang positif. Dalam erti kata lain, tekanan adalah
 
tindak balasfizikal, emosi dan mental seseorang terhadap sebarang perubahan yang mengangguketenangan atau kestabilan seseorang. Tanpa stress kita tidak dapat berfungsi secaraberkesan kerana ketahanan fizikal, mental dan emosi yang kuat akan menyebabkankita lebih bermotivasi dan mampu melaksanakan kerja dengan baik.Teori tekanan
Hans Selye (1974) ialah pakar psikologi yang banyak mengkajifenomena tekanan dan aspek biologi dan hasil-hasil penyelidikannya, beliaumengutarakan satu teori yang menarik mengenainya. Beliau mendefinisikanteori ini sebagai satu tindak balas yang tidak spesifik oleh tubuh terhadapapa-apa rangsangan atau permintaan dan dikenali sebagai Sindrom AdaptasiAm (GAS). Sindrom ini mempunyai proses adaptasi kerana tubuh akan

Activity (126)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Muhammad Muizzudin liked this
Na Zi Rah liked this
Na Zi Rah liked this
Ummieta Mohamed liked this
ANITTHAK7 liked this
veshini liked this
josephkondo liked this
Indra Maniam liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->