Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Horvát gasztronómia

Horvát gasztronómia

Ratings: (0)|Views: 1,101 |Likes:
Published by Hrvoje Roksandic
A megtermelt gyümölcs, zöldség, gomba, hal, rák,
hús, sajt, vagy méz mennyiségét és hozamát tekintve
Horvátország aligha szállhat versenybe a világ nagy termelőivel,
erre azonban nincs is szüksége. A horvát tájakról
származó alapanyagok, élelmiszerek, étkek és feldolgozott
nyersanyagok hihetetlen bősége és hosszú időre visszanyúló
hagyománya a világ kultúrtörténeti kincsének számít, amelyet
megismerni, ápolni, őrizni szükséges, megbecsülni és
mindenek előtt élvezni kell.
A megtermelt gyümölcs, zöldség, gomba, hal, rák,
hús, sajt, vagy méz mennyiségét és hozamát tekintve
Horvátország aligha szállhat versenybe a világ nagy termelőivel,
erre azonban nincs is szüksége. A horvát tájakról
származó alapanyagok, élelmiszerek, étkek és feldolgozott
nyersanyagok hihetetlen bősége és hosszú időre visszanyúló
hagyománya a világ kultúrtörténeti kincsének számít, amelyet
megismerni, ápolni, őrizni szükséges, megbecsülni és
mindenek előtt élvezni kell.

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Hrvoje Roksandic on Nov 23, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/10/2010

pdf

text

original

 
3
Horvt gasztronmia
bevezeto
vučedoli törzsek már Krisztus előtt több ezer évvel pontosnaptárral rendelkeztek, melynek köszönhetően hatékonyanfoglalkoztak a földműveléssel.Vis-szigetén olyan szőlőültetvény nyomára bukkantak,melyet egészen a Krisztus előtti időktől napjainkig termesz-tettek.A Hvar-szigetén fellelt legrégebbi pénzérme egyik olda-lán egy szőlőfürt, másik oldalán pedig az azt megéneklőHomérosz látható.Az ókori római katonák azon nyomban ínyencekkéváltoztak, amint felfedezték a cetinai vidék jótéteménye-it: a pisztrángot, a folyami rákot, a békát, a vadakat és atermékeny földet. Időleges állomásozás helyett véglegesenletelepedtek a Cetina menti dombokon.Mint egy ezer évvel ezelőtt a Földközi-tengert és az óce-ánokat dubrovniki vitorlás hajók szelték, melyeken kiemel-kedő szerep jutott a mesterszakácsoknak, a keleti és nyugatikonyhaművészet művelőinek.Az Isztriától egészen Konavléig a horvátok több tucatnyitöbb száz éves olajfát óvnak, melyek mind a mai napig ter-mést hoznak. A római császárok Isztria szerte telepítettekolajfákat, mivel úgy vélték, hogy éppen itt van a birodalomlegtermékenyebb olajfa termő vidéke.A bécsi udvar receptjeit a szakácsok Észak-Horvátországbanis elkészítették a nemesi házaknál.Napoleon szakácsainak köszönhetően a horvát konyha
a
minden egyesHorvt turisztikairégi a sznvo-nalas konyHamű-vészet gazdagtrHza, függet-lenül attl, Hogy rusztikus pulisz-kt, vagy frissisztriai szarvas-gombval zes-tett fcntlatszervroznak.
´´
 Horvátgasztronómia
 
szokásokat, melyeknek köszönhetően fenséges étkek százaimaradtak fenn a mai napig ezeken a tájakon.Eleink eme gyönyörű hagyományainak megőrzéseés fejlesztése a horvátok és a Horvátország területénmár régóta élő számos nemzeti kisebbség számára egyetjelent a fennmaradással. Földművelőink gazdaságaiból:a mezőkről, erdőkből, patakokból, folyókból, tavakból,a tengerből a horvát piacokra minden évszakban gar-madával érkeznek a különböző gyümölcsök, a zöldségek,a vadon termő ehető növények, a fűszernövények, agombák, az édesvízi és tengeri halak, rákok, kagylók,lábasfejűek, csigák, békák, vadak, friss húsok, kolbászok,szalámik, sonkák, prosuttók, kenyér, pékáruk és kalá-csok, melyek minden egyes alkalommal bámulatba ejtika világ gasztronómusait. Nem mennyiségüket tekintve- hiszen Horvátország kis ország - sokkal inkább az elké-pesztő sokféleség tekintetében. Ebben a gazdagságbanfellelhetők a vitathatatlanul világszínvonalú ételek ésétkek. Ezek képezik annak a nemzeti gasztronómiájánakaz alapját, amelyeknek kisugárzását, illatait, ízeit megkell, hogy ismerje a nagyvilág. A horvát gasztronómiárólvalós lehetőségeihez mérten igen keveset tudnak. Éppenezért készítettük el konyhaművészetünk nemzetközi nép-szerűsítését célzó átfogó stratégiánkat.Horvátország senkit sem fog lenyűgözni az itt előállítottételek mennyiségét illetően, az Adria-tenger horvát vizeibenviszonylag kevés hal és más tengeri élőlény található. Deéppen ez az adriai "történet" jellemzi a legtalálóbban a hor-vát gasztronómiát: noha a tenger és a víz alatti világ nem túl-zsúfolt, azonban az itt honos fajok tekintetében kivételesengazdag. Konyhaművészeti szempontból ez a gazdagság mégkiemeltebb szerephez jut: az adriai tenger gyümölcsei világ-viszonylatban is a legízletesebbek közé tartoznak. Szardínia,kalászhal, szardela, tonhal, fogas, aranycsíkoskeszeg, hering,bajuszos vörösmárna, scampi, grancigule, languszta, osztriga, Jakab-kagyló, kalamáris, szépia ... A hozzáértő kezek közöttezekből a "hozzávalókból" nem mindennapi lakoma születik,melyet még azok sem fognak egyhamar elfelejteni, akik avilág összes konyháját végig kóstolták.Horvátország nem képes, de szüksége sincs arra, hogy avilág vezető élelmiszergyártó országaival versenyre keljen.Agráriuma elaprózott, a szántóföldek, istállók és halastavakkicsik. Ez az évtizedeken keresztül komoly nemzeti problé-mát jelentő állapot mostanra elsőrendű lehetőségnek tűnik.Horvátország szerte baromfiudvarok ezreiben kapirgálnaka tyúkok és csipegetik a "biomagvakat", a juhok valóbannaphosszat gyógyfüveket legelnek, a tonhalak élő szardel-lákkal táplálkoznak a kristálytiszta tengerben, az erdőkbena szamóca vígan tenyészik a vargánya társaságában, mindaddig, míg a medvék meg nem eszik...A horvátországi édes- és sósvizek, folyam- és állóvizek,föld felettiek, búvó patakok és föld alatti vizek világvi-szonylatban is jól megőrzöttek. A talaj nehéz fémekkel nemszennyezett, és intenzív művelés sem károsította. A levegőjóval tisztább, mint az európai országok többségében, azemberek első osztályú tápanyag tartalmú ételekhez vannakhozzászokva - nem csupán Horvátország mediterrán vidé-kein, hanem a földközi-tengeri övezet és Pannónia közötthúzódó sík- és hegyvidékeken egyaránt.Egy régi muraközi búzafajtából sütött, a dalmát szigetekapró kőzeteiből nyert sóval ízesített lepény elfogyasztásá-val, ami már magában is elsőrangú gasztronómiai élvezet,kezdetét veheti a kulináris népünnepély Horvátországban.A horvátországi kanyargós gasztronómiai utak a falusikiindulóponttól a népi hagyományokon át egészen a luxuséttermek briliáns fiatal séfjei által megálmodott ételkompo-zíciókig vezetik el a hozzáértőket. Nem is akármilyen kihívásegy nagyformátumú ínyencnek!Kiadványunk azokat az ajánlatos horvátországi gaszt-ronómiai útirányokat kívánja bemutatni, melyek egye-dülálló kulináris élvezetekhez vezetik az olvasót. Azidegenforgalmi térképen Horvátország turisztikai régiókravan felosztva. Mindegyikük a magas színvonalú konyha-művészet forrásvidéke, akár az agroturizmusból élő háztar-tások régimódi tűzhelyein fehér kukoricából készült, nagyedényekben órákon át kevergetett polenta (puliszka),avagy az Arany Szarvasgomba gasztronómia fesztiválonkészült friss isztriai szarvasgombával megspékelt fácán-pástétom. Egyes első osztályú alapanyagok és ételkészítésimódok Horvátország szerte elterjedtek, egy-egy tájegységmegismerésének varázsa a regionális és helyi variációksokszínűségében rejlik.
5
Horvt gasztronmia
dalmcia –zadari régi
20-23
dalmcia –Šibeniki régi
24-27
szlavnia
36-39
kÖzép-Horvtorszg
40-43
dalmcia –spliti régi
28-31
dalmcia –dubrovniki régi
32-35
zgrb
44-53
a külÖnlegesen aromatikus füvekkel benőtt rétekenlegelő juHok Hsa, teje és az abbl készült sajtok azélvezetek kimertHetetlen forrsai.
bevezeto´´
mestereire hagyományozott konyhaművészeti eljárások egészsora máig fennmaradt, mint például a samobori muštarda(pikáns mártás) és a bermet likőr. A francia "chefek" azonbannem gasztronómiai szűzföldre érkeztek; leggyakrabban "fran-ciásították" a már meglévő recepteket. A muštardáról példáulmár Ivan Belostenac 1674-ben befejezetett híres latin-horvátszótárában, a Gazophylaciumban is említés esik.Az olaszoknak a világ egy jelentős részét sikerült meg-győznie arról, hogy több száz tájjellegű ételük a vezetőnemzetközi gasztronómia finomságai közé sorolandók: amúlt évszázad végén aztán maguk is úgy vélték, hogy a legíz-letesebb olasz különlegességeket Dalmáciában készítik, ahola hosszú időre visszanyúló kulinárium ügyesen használta kiaz itt megtermelt elsőrendű alapanyagokat.Perzsiától Törökországon át több ezernyi kilométeren ésévszázadokon át "utazott" a ćevap recepttúrája míg a horvátvidékekre érve ki nem tökéletesedett. Ezen a hosszú úton aćevap több jelentős ételkülönlegesség éskonyhai eljárás kísérőjeként szerepelt.A Dráva-mentére, a Muraközbe,Szlavóniába és Baranyában letelepedettmagyarok tökélyre fejlesztették a magyarkonyha esszenciáját képező, bográcsbankészült ételek elkészítésének tudományát.A mai Horvátországban, ebben a kicsinyFöldközi-tengeri, balkáni, alpokaljai,dunamenti és pannon országban vala-mennyi szőlőfajtát sikeresen meghonosí-tották, akárcsak a nagy Franciaországban!A kis Horvátországban a szarvasgombatöbb fajtája - többek között a legkereset-tebb fehér Tuber magnatum (pico) - ugyanúgy megterem, mint Franciahonban.A gombaszakértők már évek ótaigyekeznek befejezni a Horvátországbanvadon termő, ehető gombafajok összeírá-sát, a gazdag felhozatalra való tekintettelmindmáig sikertelenül. A horvát Adrianem a benne élő halak, rákok, kagylók éspuhatestűek mennyiségéről híres, hanemjobbára a tengeri élővilág leírhatatlan változatosságáról,egyes tengeri herkentyűkről, úgy mint a skampiról és azosztrigáról azt tartják, hogy az Adriai-tenger egyes lokációintenyésznek a legízletesebb példányok. Ezek természetesenszubjektív vélemények, azt azonban már objektív kutatásokállítják, hogy a zadari régióban termő meggy számos össze-tevőjének koncentrációja okán a maraska-meggy a világbármely meggyfajtáján túltesz, aminek ékes bizonyítéka ahíres zadari Maraschino likőr.Az aprótermetű Földközi-tengeri juhfajtáknak az adriaiszigeteken, a tengermelléken és a hátországban honos fajtáiszinte magukban kínált kulináris élvezet, a horvát gaszt-ronómia csúcsainak remek példázatai, s noha termetükettekintve kicsik, egyes fajtái a Mediterránium legkisebbjeiközé tartoznak és kevés tejet adnak a gyér, különlegesenaromatikus füvekkel benőtt legelőkön, húsuk, tejük és azabból készült sajtok az élvezetek kimeríthetetlen forrásai.A megtermelt gyümölcs, zöldség, gomba, hal, rák,hús, sajt, vagy méz mennyiségét és hozamát tekintveHorvátország aligha szállhat versenybe a világ nagy terme-lőivel, erre azonban nincs is szüksége. A horvát tájakrólszármazó alapanyagok, élelmiszerek, étkek és feldolgozottnyersanyagok hihetetlen bősége és hosszú időre visszanyúlóhagyománya a világ kultúrtörténeti kincsének számít, ame-lyet megismerni, ápolni, őrizni szükséges, megbecsülni ésmindenek előtt élvezni kell.A világ széleskörű nyilvánossága előtt eme gazdagságteljességgel ismeretlen.A Horvát Idegenforgalmi Közösség eltökélt szándéka,hogy szisztematikusan tanulmányozza és prezentálja a nem-zeti konyhaművészetet a hazai és nemzetközi közönségnek,abból a mély meggyőződésből fakadóan, hogy a termé-szeti szépségek és a kulturális örökség mellett a nemzetigasztronómia jelenthet elsőrendű horvát attrakciót. Ezt agazdagságot nem elég csupán nyári kiadásában megismerni,Horvátországban az elsőrangú kulináris élvezetek mind anégy évszakon átívelnek.Horvátországban "főnek a fejek" - a mezőgazdasági szakem-berek és az élelmiszergyártó stratégák lázasan összegeznekés az Európai Unióba vezető út nemzeti stratégiáját készí-tik elő. Minden fogyasztásra alkalmas "kincset" számbakell venni, le kell írni és lehetőség szerint megóvni annakérdekében, hogy a szigorú európai normákhoz igazodvafennmaradhassanak. Felbecsülhetetlen jelentőségű, hatal-mas kihívás ez: a horvát emberek egy része attól tart, hogya brüsszeli bürokrácia nem nézi majd rokonszenvvel a kiscsaládi gazdaságok által ápolt évszázados hagyományokat és
 Vis-szigeténegészen a Krisztuselőtti időktőlnapjainkig termőszőlőültetvénynyomára bukkantak.
isztria
10-1516-19
kvarner
4
Horvt gasztronmia
lika —karlovac
16-19

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Shajmi liked this
Dávid Hofer liked this
Ibolya Rigolya liked this
Zoltán Csoma liked this
Melcsa23 liked this
finnorszag2120 liked this
halottka liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->