Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Exploring Consumer Attitudes & Actions on Key Tech Policy Issues 2014

Exploring Consumer Attitudes & Actions on Key Tech Policy Issues 2014

Ratings: (0)|Views: 701 |Likes:
Published by Edelman
The Exploring Consumer Attitudes & Actions on Key Tech Policy Issues 2014 study reveals a majority of respondents (59 percent) said either privacy or security had the biggest potential impact on their personal lives. This concern has led as many respondents (59 percent) to say they would take action related to security and privacy issues.

Conducted by Edelman Berland, the survey polled more than 1,000 U.S. consumers over the age of 18 to better understand their attitudes about major technology policy issues and their willingness to take action and engage in the political process on these issues.

Learn more: http://edl.mn/UGx2Ho
The Exploring Consumer Attitudes & Actions on Key Tech Policy Issues 2014 study reveals a majority of respondents (59 percent) said either privacy or security had the biggest potential impact on their personal lives. This concern has led as many respondents (59 percent) to say they would take action related to security and privacy issues.

Conducted by Edelman Berland, the survey polled more than 1,000 U.S. consumers over the age of 18 to better understand their attitudes about major technology policy issues and their willingness to take action and engage in the political process on these issues.

Learn more: http://edl.mn/UGx2Ho

More info:

Published by: Edelman on Jun 16, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/17/2014

pdf

text

original

 
2
 
M^VOJXC@G AJ@Q]IMX BTTCT]DMQ & BATCJ@Q J@ EMS TMAN VJOCAS CQQ]MQ 8624
B QT]DS HS MDMOIB@ DA TMAN@JOJGS + VJOCAS GXJ]V B@D MDMOIB@ HMXOB@D
 
Mxmautcvm Quiibry jl Lc`dc`gs
C` Iby 8624,
Mdmoib`–s DA Tma
n + Vjocay Grjup ajiicsscj`md b survmy tnrjugn Mdmoib` Hmrob`d, bsec`g jvmr 2,666 ]Q aj`suimrs jvmr tnm bgm jl 2> tj snbrm tnmcr vcmws j` emy tman pjocay cssums. Tnm gjbo ljr tncs study wbs twj-ljod; 2) Tj u`dmrstb`d wncan jl tnmsm tman pjocay cssums acrauobtc`g c` Wbsnc`gtj` rcgnt `jw nbvm tnm ijst cipbat j` ]Q aj`suimrs, hjtn pmrsj`booy b`d c` husc`mss, wncan jl tnmsm
cssums tnmy–rm wcooc`g tj tbem batcj` j`, b`d wnbt ec`d jl batcj` tnmy–d hm wcooc`g tj tbem
5 8) Tj omvmrbgm tncs s`bpsnjt jl bttctudms
 wncan wcoo hm rmpmbtmd ymbr jvmr ymbr
 tj nmop Mdmoib` dmscg` ijrm tbcojrmd bpprjbanms ljr cts aocm`ts tj ajiiu`cabtm tnmcr prc`acpoms b`d pncojsjpncms j` tnmsm tman-rmobtmd cssums tj tnmcr austjimrs, mipojymms b`d stbemnjodmrs.
 
8
 
Wm cdm`tclcmd tnm tjp tman pjocay cssums bs;
 
Tnm
smaurcty jl yjur pmrsj`bo dbtb
 usmd j`oc`m, j` yjur sibrtpnj`m, j` aj``matmd njim dmvcams b`d/jr j` wmbrbhom ajiputmrs
 
Tnm
prcvbay jl yjur pmrsj`bo dbtb
 b`d njw ct cs usmd hy husc`mss b`d gjvmr`im`t
 
Tnm
ajst, anjcam b`d qubocty jl hrjbdhb`d C`tmr`mt smrvcam
 yju rmamcvm bt njim
 
Tman`jojgcabo c``jvbtcj`s tnbt ciprjvm mvmrydby oclm b`d wjre
 (
m.g.
, iusca/ijvcm puranbsc`g b`d
snbrc`g, gmttc`g b tbxc/abr rcdm jr b rjji wncom trbvmoc`g usc`g b sibrtpnj`m bpp, ‟tnm snbrc`g maj`jiy,’ mta.)
 
 
Tnm
luturm jl Bimrcab–s ncgn tman wjreljram
 
 lrji tnm ciicgrbtcj` jl secoomd wjremrs tj tnm ljaus j` QTMI (sacm`am, tman`jojgy, m`gc`mmrc`g b`d ibtn) mduabtcj` c` ]Q sanjjos
 
Tnm usm jl
tman`jojgcabo tjjos b`d ajiputmr bogjrctnis tj gbc` b` bdvb`tbgm c` tnm stjae ibremt
.
 
Tnm
ajiimracbo usm jl u`ib``md bmrcbo vmncaoms
 (drj`ms)
 
C`tmoomatubo prjpmrty prjtmatcj`s
 
ljr pmjpom–s cdmbs b`d c``jvbtcj`s
 Wm bsemd 2,68> ]Q aj`suimrs jvmr tnm bgm jl 2>
wncan jl tnmsm cssums ijst cipbatmd tnmi pmrsj`booy, b`d wncan ijst cipbatmd tnmcr husc`mss jr ocvmocnjjd
. Jl tnjsm wnj anjsm b` cssum (vs smomatc`g tnm ‟`j`m’
jptcj`), nmrm cs wnbt wm lju`d; Barjss tnm hjbrd, tnm prcvbay b`d smaurcty jl pmrsj`bo dbtb wmrm aj`scdmrmd tnm ijst cipbatluo j` pmjpom pmrsj`booy b`d c` husc`mss. Tnm `mxt grjupc`g jl cssums pmjpom lju`d cipjrtb`t wmrm tnm ajst, anjcam b`d qubocty jl tnmcr njim c`tmr`mt smrvcam (`mt `mutrbocty hmc`g tnm pjocay oc`gj), tman c``jvbtcj`s tnbt ciprjvm
mvmrydby oclm (‟tnm snbrc`g maj`jiy,’ bs tnm cssum
 
nbs hmajim e`jw`), b`d tnm luturm jl Bimrcab–s ncgn tman
wjreljram. Tnm cssums tnbt wmrm lju`d ombst cipbatluo wmrm tnm prjtmatcj` jl c`tmoomatubo prjpmrty, tnm usm jl tjjos/bogjrctnis tj gbc` bdvb`tbgm c` tnm stjae ibremt, b`d tnm ajiimracbo usm jl u`ib``md bmrcbo vmncaoms. Wnm` bsemd wncan jl tnmsm cssums wbs ijst ocemoy tj drcvm tnmi tj tbem b` batcj`, sjim jl tnm cssums tnbt spurrmd batcj` ajrrmspj`dmd tj tnmcr cipbat, b`d sjim dcd `jt;
tman pjocay cssumpmrsj`bo cipbathusc`mss cipbatsmaurcty16%84%prcvbay83%8<%ajst, anjcam & qubocty jl c`tmr`mt 2<%22%tman c``jvbtcj`s tnbt ciprjvm mvmrydby oclm 3%28%
luturm jl Bimrcab–s ncgn tman wjreljram
>%26%usm jl tjjos & bogjrctnis c` tnm stjae ibremt1%=%ajiimracbo usm jl u`ib``md bmrcbo vmncaoms 1%4%c`tmoomatubo prjpmrty prjtmatcj`s8%<%
 
1
 
Vrcvbay b`d smaurcty brm stcoo tnm tjp cssums tnbt drcvm batcj`, bs cs ajst, anjcam b`d qubocty jl c`tmr`mt smrvcam. Hut sjim jl tnm ijrm cipbatluo cssums m`d up omss-prcjrctczmd wnm` ct ajims tj tbec`g batcj` (tman c``jvbtcj`s/snbrc`g maj`jiy), wncom sjim jl tnm omss cipbatluo cssums, ocem u`ib``md bmrcbo vmncaoms b`d CV prjtmatcj`s, m`d up drcvc`g b socgntoy ncgnmr omvmo jl batcj`. C`tmrmstc`goy, tnm tjp tnrmm cssums tnbt pmjpom brm ijst wcooc`g tj tbem batcj` brju`d
 prcvbay, smaurcty b`d ajst jl c`tmr`mt smrvcam
 boo nbppm` tj hm tnm cssums tnbt wjuod ocemoy nbvm tnm ijst ciimdcbtm lc`b`acbo cipbat j` tnmi.
 Bhjut tnm pmjpom wnj anjsm ‟`j`m’ tj tnm bhjvm qumstcj`s;
 
 
2<%
 sbcd `j`m jl tnm cssums cipbatmd tnmi pmrsj`booy/tnmcr lbicocms5
16%
 sbcd `j`m jl tnm cssums cipbatmd tnmi prjlmsscj`booy/tnmcr ocvmocnjjd.
j
 
Tnmsm pmjpom tm`dmd tj hm ojw c`ajim, ojw mduabtcj`, jodmr, dcvjramd/smpbrbtmd/wcdjwmd, rmtcrmd, u`mipojymd, njimibemrs b`d tnjsm wctn `j ancodrm` bt njim.
 
82%
 sbcd `j`m jl tnm cssums wjuod abusm tnmi tj tbem batcj`.
j
 
Tnmsm pmjpom bosj tm`dmd tj hm jodmr, ojwmr c`ajim, ojw mduabtcj` b`d `j ancodrm` bt njim.
Wm tnm` bsemd tnjsm pmjpom wnj wmrm wcooc`g tj tbem batcj` cl tnmy nbd spmaclca aj`amr`s bhjut tnmsm tman`jojgy cssums
wnbt typm jl batcj`
 
tnmy–d hm wcooc`g tj tbem, b`d nmrm cs wnbt wm lju`d;
 Ijst surprcsc`goy,
ib`y pmjpom brm wcooc`g tj tbem tnm rmobtcvmoy mxtrmim batcj` jl stjppc`g jr rmduac`g tnm usm jl tman`jojgcms tnbt brm c` aj`locat wctn tnmcr hmocmls
. C` ojjec`g bt tnm dcllmrm`t omvmos/styoms jl batcvcsi pmjpom tbem c` vjcac`g tnmcr aj`amr`s jvmr tnmsm cssums, wm smm tnm hrmbedjw` bs ljoojws, tbec`g c`tj baaju`t tnm lbat tnbt pmjpom wmrm bhom tj anjjsm bs ib`y jl tnmsm batcj`s bs tnmy wb`tmd;
tman pjocay cssumpmrsj`bo cipbathusc`mss cipbattbem batcj`smaurcty16%84%8=%prcvbay83%8<%14%ajst, anjcam & qubocty jl c`tmr`mt 2<%22%22%tman c``jvbtcj`s tnbt ciprjvm mvmrydby oclm3%28%=%
luturm jl Bimrcab–s ncgn tman wjreljram
>%26%3%usm jl tjjos & bogjrctnis c` tnm stjae ibremt1%=%=%ajiimracbo usm jl u`ib``md bmrcbo vmncaoms 1%4%<%c`tmoomatubo prjpmrty prjtmatcj`s8%<%<%
batcj`s pmjpom brm wcooc`g tj tbemscg` b` j`oc`m pmtctcj`46%aj`tbat b pjoctcacb`87%stjp usc`g tman`jojgy c` aj`locat wctn iy hmocmls8<%rmduam usm jl tman`jojgy c` aj`locat wctn iy hmocmls8=%immt wctn ojabo jr `bto rmprmsm`tbtcvm86%pjst aj`tm`t tj pmrsj`bo sjacbo imdcb2>%wrctm b` jp-md/OTM jl b puhocabtcj`2<%pjst aj`tm`t tj husc`mss sjacbo imdcb28%

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->