Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
32Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nilai Murni dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam

Nilai Murni dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam

Ratings:
(0)
|Views: 1,511|Likes:
Published by Mohd Zulkarnain
Nilai Murni dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam, meningkatkan profesionalisme, teras 5 pelan induk pembangunan pendidikan,
Nilai Murni dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam, meningkatkan profesionalisme, teras 5 pelan induk pembangunan pendidikan,

More info:

Published by: Mohd Zulkarnain on Nov 24, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/08/2012

pdf

text

original

 
KOMPONEN II(Nilai Murni dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam)TUGASAN INDIVIDUSoalan 2A
Perkhidmatan secara profesionalime bermakna setiap anggota organisasi harusmempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi dan kemahiran yang mencukupi bagi menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka. Menyelesaikan masalah secara profesional akan menghasilkan perkhidmatan yang lebih efisien dan efektif. Untuk itu,setiap anggota organisasi hendaklah sentiasa berusaha untuk meningkatkan kebolehandan kemahiran sedia ada.
Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam (INTAN), 1991: 55Bagaimanakah penghayatan nilai-nilai di atas dapat meningkatkan tahapprofesionalisme selaras dengan teras kelima dalam Pelan Induk PembangunanPendidikan 2006-2010?Dalam menghayati teras kelima dalam Pelan Induk pembangunan Pendidikan2006-2010 kita perlu tahu apakah isi-isi yang terkandung dalam teras kelima PelanInduk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 ini. Dalam teras kelima, pelbagai langkahtelah dikenalpasti untuk memartabatkan profesion keguruan dalam mengharungi arusglobalisasi yang semakin berkembang dengan pesat selari dengan perkembangansains dan juga teknologi. Antaranya ialah meningkatkan tahap profesionalismeberdasarkan kepada ketinggian ilmu samada melalui ilmu berkaitan kemahiranmahupun intelek. Dalam konteks kita sebagai seorang guru, usaha utama dalammeningkatkan profesionalisme keguruan adalah dengan meningkatkatkan lagi teknik-teknik pengajaran dalam bilik darjah. Ianya dapat dilaksanakan dengan menguasaibeberapa kaedah asas seperti menjalankan kajian atas keberkesanan aktivitipengajaran dan pembelajaran guru di dalam bilik darjah, menggunakan teknik refleksidengan kemahiran penilaian kendiri untuk mempertingkatkan kemahiran pengajarandan pembelajaran dalam bilik darjah. Dalam menghayati nilai-nilai yang disebutkandalam perenggan di atas selaras dengan teras kelima Pelan Induk PembangunanPendidikan, salah satu usaha bagi meningkatkan tahap profesionalisme keguruanadalah dengan cara peningkatan kendiri. Secara ringkasnya saya membahagikanpeningkatan kendiri ini kepada beberapa bahagian iaitu; yang pertama adalah melalui
 
penyelidikan tindakan, keduanya adalah dengan menggunakan pendekatanmuhasabah diri atau refleksi, seterusnya adalah membudayakan ilmu dan yang terakhir sekali adalah elektronik pembelajaran atau lebih dikenali sebagai e-pembelajaran.Selain daripada itu, guru-guru juga boleh meningkatkan tahap profesionalisme merekamelalui latihan dalam perkhidmatan serta kerjasama profesional ataupun kolaborasisesama guru yang memiliki kelayakan akademik serta latihan ikhtisas yang sama.Penyelidikan
 
tindakan
 
merupakan
 
satu bidang soal selidik dan kajian berbentukrefleksi kendiri yang dijalankan oleh sekumpulan penyelidik atau individu. Ianyadilakukan bertujuan untuk mengesan keadaan dan masalah dalam amalan-amalanpendidikan atau sosial. Melalui cara ini ianya dapat menggalakan guru dan pendidikmembuat refleksi terhadap masalah-masalah pendidikan yang dijumpai semasamenjalankan aktiviti pengajaran, mengesan dan memperbaiki kelemahan dankekurangannya. Oleh sebab penyelidikan tindakan mengutamakan amalan pendidikandi dalam bilik darjah , maka ia dapat merapatkan jurang di antara teori dengan praktisdalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran, dan dengan ini, guru dapat membinakemahiran mengajar dengan lebih berguna serta berkesan. Hasil kajian yang didapatimelalui penyelidikan tindakan bukan sahaja akan membolehkan guru meningkatkankemahirannya dalam aktiviti pengajaran, tetapi juga membolehkan guru berpeluangmengubah kaedah dan teknik mengajarnya, supaya mencuba sesuatu kaedahmengajar baru yang lebih sesuai. Melalui penyelidikan tindakan juga, guru dapatmeneliti aktiviti pengajarannya secara terperinci dengan aktiviti pengajaran pada masadepan. Dengan menjalankan penyelidikan tindakan,guru dapat dilatih untukmeningkatan kemahiran-kemahiran perancangan, pemerhatian, mengumpul data,menganalisis, menilai, menginterprestasi, membuat refleksi serta merumus, demimeningkatkan tahap ilmu pengatahuan dan imejnya dalam profesion keguruan. hasildapatan diperolehi melalui penyelidikan tindakan dan didokumentasikan dalam bentuktulisan merupakan bahan rujukan yang penting bukan sahaja bagi guru sendiri, tetapi juga sebagai sumbangan idea baru untuk dirujuk oleh rakan sejawat dan guru-guru disekolah lain.Selain daripada penyelidikan tindakan, salah satu lagi cara yang dapatmeningkatkan profesionalisme keguruan selaras dengan Pelan Induk PembangunanPendidikan 2006-2010 adalah pengamalan reflektif. Amalan refleksi amat penting untukpeningkatan profesionalisme keguruan kerana guru dapat menggunakan teoripengajaran dan pembelajaran untuk menilai kebaikan dan kelemahan pengajaran sertapembelajaran muridnya, lalu membaiki dan mengubahsuai rancangan, kaedah danteknik mengajar kearah meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajarandalam bilik darjah. Dibawah konteks pendidikan, refleksi ialah sesuatu prosesseseorang yang berusaha untuk mengingat dan merenung kembali aktiviti pendidikanyang telah difikirkan atau dialaminya, menganalisis dan menilai kesannya, termasuk
 
memikirkan cara membaiki dan merancang dengan mengubahsuainya untuk digunakandengan lebih berkesan pada masa hadapan.Bagi membolehkan guru-guru sentiasa berdaya saing dalam kepesatan sains danteknologi, amalan membudayakan ilmu harus disematkan dalam diri setiap insanbergelar guru kerana ilmu yang diperoleh boleh dimanfaatkan ketika pengajaran danpembelajaran dan tidak hanya tertumpu kepada buku-buku yang diedarkan oleh pihakkerajaan di sekolah-sekolah sebagai rujukan. Membudayakan ilmu boleh dipecahkankepada enam cabang yang tertentu iaitu;
Budaya membaca
: iaitu sentiasa memperolehi minat dan rajin membaca dengantujuan menambah ilmu pengetahuan serta mengembangkan daya fikir sendiri.
 
Budaya berfikir 
: iaitu sentiasa berusaha meningkatkan dan memperkayakanpemikiran sendiri melalui proses analisis, sintesis dan kritis.
 
Budaya belajar 
: iaitu sentiasa berusaha menambah dan mengembangkan ilmupengetauan dan kemahiran melalui berbagai proses pembelajaran.
 
Budaya berkarya
: iaitu sentiasa berusaha menyebarkan ilmu pengetahuan ataukemahiran dengan lisan ataupun secara bertulis sebagai sumbangan untukdimanfaatkan oleh ahli-ahli masyarakatnya.
 
Bermusyawarah
: iaitu pengurusan dan proses membuat keputusan tentang halpendidikan dijalankan secara muafakat atau musyawarah dalam semangatberpasukan.
 
Refleksi 
: iaitu proses penilaian kendiri, menimbangkan hasil dapatan daripadakajian kes pendidikan dengan tujuan menyedari dan memahami kekuatan dankelemahannya, dan mencari ikhtiar untuk mengatasi bidang kelemahan tersebut.Dengan adanya pembudayaan ilmu di sekolah mahupun di mana-mana, ianyabukan sahaja dapat menjadi tauladan yang murni kepada murid-murid sekaligus dapatmeningkatkan tahap profesionalisme keguruan secara tidak langsung. Selain dapatmeningkatkan pengetahuan dalam bidang masing-masing pembudayaan ilmu jugadapat mempertingkatkan kemahiran seseorang guru itu dalam menangani pelbagaipermasalahan dengan lebih profesional malah dapat menghasilkan perkhidmatan yanglebih efisien dan efektif di mana ianya juga dapat menambah kecekapan sesebuahorganisasi itu.Sejak dekad 70-an, oleh kerana perkembangan sains dan teknologi dengan pesat sertacanggih, khasnya penciptaan alat media elektronik dan komputer, pelbagai jenispendidikan telah diikhtiar dan diperkenalkan untuk kegunaan di institusi pendidikan

Activity (32)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Aishah Sya liked this
yayayan liked this
Qaseh Atiyah liked this
Nurul Janah Ahmad liked this
zanarul liked this
Siti Nabilah Abdullah Sani liked this
Anitha Venkitasalam liked this
DemiMasa liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->