Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
neti kraistavudu

neti kraistavudu

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 87|Likes:
Published by sirivella's

More info:

Published by: sirivella's on Mar 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2009

pdf

text

original

 
þÊýÃ
Ëë¬Áà©Áô™ÁÅ
21-09-07.
©Á. žÂœÁÇœÁí, žË©Á ¤Á
  Ãà ¡Áë¡Áõ§Áß¥Ë ¦ Âþ™ÁÅ
   Ëë¬Áà©Á¨Í
  ÁÏ‡ÏœÍ €¤Ã©ÁÇžÃã úÉÏžÁÅœÁÆÏžÃ. ‡þÃä „þÂä ¥ÁþÁ¨Í
  Äë¬ÁÅà ¨ÊþÃžÊ üÄ©ÃœÁÏ ©Áê§ÁáÏ. €žÊ ¦  ' þÊýÃ
   Ëë¬Áà©Áô™ÁÅ '¬Ä. ±Â¬ÁۧʜÉÏúÉþÁÅ ±Âë§ÁáþÁ
  ÁÏúÁÅþÁÅ©ÃþÁ
  ÂþÉ þÉžÁŧÊ
  ÁÅ ©ÃþÁ¦Á¥ÁÅþÁþÁÅ,ˆ
  Ã, ³ÍàœÁë¥ÁÅ üʬà ©Ê
  Ã§ÁÏ£Å
  Á žÉúÃÖ „úÃœÁ ³ÂáþÁ¥ÁÅþÁ
  ÁƧÁÅÖÏ™Á üʦÁÅ;úʬà ¤Â§ÁêþÁÅ £Ã¨ÃÖ ‚Ïýà ©ÁÏý
  Á¥ÁŨœÃþà œÂë
  Á þáÃåÏúà úʧÁ ©ÁúÁÅÖ,©ÁúÃÖ ©ÊžÁ¥ÁÅ žÉúÃÖ ¦ÁÏžÁÅ¨Í œÁþÁ
  ÁÅþÁä ¬ÁϪÁ¦ÁϣŨ üÆ¡Ã ú¨ ¦Á™ÁÅ
  ÁÅ,œÊ. €™Ã
  Ã ¥ÁþÁþÁ¥ÁÅ üʬà ¦Á§ÁáϣŠþÉ°Å
  ÁŇ°Ã
  Ã ŸÁþÁÅê™Á þÁÏúÁÅ œÂ ¥ÁŧæÁÅ þÉϜ̥ÁŧìÃ
  ÂþÁÑþÁÅ
  Á©Á§ÁÅ þÁÏžÁÅÏúà ¦úÁÅÖ ±Âë§Áá þ˱Í
  Á þÂ
   Ëë¬Áà©Á ¡Áë©Á§ÁÅ™ÁÅ. 1.¬Ä. ¥ÁÆþÉä®Áò ¥ÁÅÏžÁÅ
  Â ¥ÁÅ
  Ã¦ÏúÁÅ ´Â¡ÃÏ
  ÁÅ©ÁúÁÅÖ 
  Ãë¬Áé¬ÁÅ
  ÁƧÃÖ ÿÉúÁÖ§Ã
  ÁœÌ‚ÏýÃ
  Ã §ÁÏ
  ÁŨþ÷ ŠÏýÃ
  Ã žÁŬÁÅà¨þ÷
  ÁÏýÃ
  ÃÏ¡Áô
  Á þÁÅÏ™ÁÅ þÁýÅì ©Ê¦ÁÅ,
  ÄëýÃÏ
  ÁÅ
  Â§ÁÅݨþ÷
  Ãë¬Áé³ÂªÄ¬ÁÅð¨þ÷©Á¨¦ÁÅ ©Â§Á¨
   É¨ì £Ï¡Áô ¥ÁÅÏžÉ,£ÏžÁÅ ¥ÃœÁÅë¨ ¦ÁÏžÁÅ ©ÃÏžÁÅ
   Ë ¦Á Âþ™ÁŦɩÁ§Ãþà £Ã¨ÅÖýÍ þçÁߦÏúÁÅ
.©É. þ™ÁÅ
  ÁÅ™Ã
  Ã þÊ
  Ã þÁ¨ÅÓ§Á œÍ
  Áƙ¨Åì úʧÁ ©ÁúÃÖ ©ÃÏžÁÅ
  ÁÅ™ÃúäÁ
  Ãà ¡ÉÊë¥Á ¥Á§Áúà £ëœÁÅ
  ÁÅþÁųÂ
  ÃÏúÁÅ
  Äë¬ÁÅà ©Ã™Ãúà þÊýÃ
   Ëë¬Áà©ÁôÏ™ÁÅ. 2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->