Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
32Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nurettin Öztürk - Türk Edebiyatında Tipler

Nurettin Öztürk - Türk Edebiyatında Tipler

Ratings: (0)|Views: 3,150 |Likes:
Published by dadican
author: Nurettin Öztürk
title: Türk Edebiyatında Tipler
author: Nurettin Öztürk
title: Türk Edebiyatında Tipler

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: dadican on Nov 24, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/23/2013

pdf

text

original

 
© T.C. ltür ve Turizm Bakanğı Kütüphaneler ve YayımlarGenelMüdürlüğü 3ı06-ıltür eserleri dizisi,403 ISBN 978-975-ı7-3~9~-7 (takım) ISBN 978-975-ı7-3~93-4 (LCilt) www.ku1turturizm.gov.tr e-posta, yayimlar®kulturturizm.gov.tr
... c.
<1> ;24
an.-
(Kültür ve 1\ ırizm
Bakanlığı
yayınla;3106-1.Kütı::tıanelerve YayımlarGenelMdürlüğü Jolltür eserleri dizisi ; 403)
rsm
978-975-17-3292-7 (tk.)
rsm
978-975-17-3293-4
(loc.)
Edirler Talat Sait Halman (Genel editör) Osman Horata (Geneleditör yardımcısı) YakupÇelik NurettinDemir MehmetKalpaklı Ramazan Korkmaz M.ÖcalOğuzKitaptasaını Ersu Pekin Yazım-düzeltıne SüerEkerBeyhan Uygun Ayiemiz Yazı§maRumeysa Çavuş Demet zelsoy Chaf ra BasMas MatbaacılıkA.Ş. Hamidiye MahallesiSoğuksuCaddesi No,3 34408 Kıthane,İsianbul TeL,o~ı~ ~94ıo00 e-posta,info@masmat.com.tr GenIetini§ vezdenGeçirilıni§,1.bas ~oooadet Basım yeri, tarihi İstanbul,2007 Özelte§elckürIer Yazıların incelenmesinde hakem olara!<katkıda bulunan öğretim üyelerine; kaynakların ve alıntılan kontrolünü titizlikle gerçekltiren Bilkent Üniversitesi,Türk Edebiyatı Bölümü öğrencileri Alphan Akgül, M.SılaArlı, YalçınArmağan, GünilÖzlem Ayaydın-Cebe,Fırat Caner,Murat Can1<ara,Hülya Dündar, Tuba İsen- Durmuş,İrfanKarakoç, Sevim Kebeli,Nilay Özer,Ali Serdar, Reyhan Tutumlu,Seda Uyanık'a;Türk Edebiyatı Kronolojisinihazırlayan FirdevsCanbaz ve Emine TUğcu'ya; yazı§ma vedüzeltmelerdekikatkıları için CeydaAl<polat,Ela Şengündüz, SeçilAybayyıklı,SongülSezenve ÇiğdemGürbüzer,Murat Kazancıve FaZilet Çöplüoğlu'na tekl<ürler ...
 
indekiler cilt
i -
4
35 - 80
37
64
83 - 117
8 5
: 4 95
3 0:4
"Türk Edebiyatı Tarihi"ni sunarken
alat Saialman
Sunuş
Editörler 
İkincibaskıyısunarken
ditörle
KısaltmalarYazım ilkeleri
Giriş
Türkler:kenleriveyayılmaalanla
Peter B.Gold en
Türk dilleri
Lasohanson
ı.
Bölüm: Epik dönem
Destanlar
Metinkici
ı:41
ı30
ii. Bölüm:Erken dönem
Runik harfli Eski Türkçe yazıtlar
A pid Bert a
Uyguredebiyatı
(VIıı-Xıv.
yüzyıl):ı.
NazımAbdurishid Yakup
:4.
Nesir
Nuettin Demir -Emine Yılmaz
DoğuAvrupa'dark dilinin izleri
mineılma z
Yusuf Has HaCip,"Kutadgu Bilig"(1069)
ee
KaşgarlıMahmut, "DivaLüga.ti't-rk" (1077)
Süee
Edip Ahmet Yükneki,"Atebetü'l-Hakayık"
ur et tin Demir 
Popüler tasavvufun ön:Ahmed-i Yesevi vehikmetleri (XII.yüzyıl)ı.Ahmed -iYesevi ve YesevilikAhmet
Yaşar Ocak 
:4.
Divan-ı Hikmetveetkileri
Bahar Akarpınar 
iii. Bölüm: Osmanlı Dönemi Türk edebiyatına (Xiii.yüzyll-1860) giriş: Sosyalve kuramsal bağlam
Klasikedebiyatmenşei: İranigelenek,sarayişretmeclisleri vemusahib şairler
alil İnalcı
Horasan'danAnadolu'ya:Klasik şiirin doğuşuAhmetA Batı Türkyazıdilinin oluşumu
Nuetin Demir 

Activity (32)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Hasan Celal liked this
egitmen liked this
Halis Mulis liked this
Ertan Celik liked this
egitmen liked this
erdem102 liked this
Sema Yıldırım liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->