Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
MenusHivern

MenusHivern

Ratings: (0)|Views: 66|Likes:
Published by xavierisach

More info:

Published by: xavierisach on Nov 24, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2009

pdf

text

original

 
011 I UNS OIMARTS OIMECRES DIJOUS DIVENDRES
Sopa de caldo amb galetsArras blanc amb tomaquet Canelons rossini de carn,Crema de verdures ambamb beixamelrostes de paPemilets de pollastre rostitTruita de tonyina amb Costellesde pore alagraella Mandonguillesdevedella amb patates xipsenciam,soia i moresc amb toma~et c~sse ambamb pesols i patatescar assoPa i Fruita del tempsPa i Fruita del tempsPa i Fruita del temps Pa i Fruita del temps
9
lO-
II
Mong.etes blanquesArras blanc a la cubana Coliflor,pastanaga i patataguisa es amb costella(salsade tomaquet i ou dur)bullidaHamburguesesa la planxa Filet de llenguado al fornUibret de 110ma la graellaamb enciam,pastanaga iamb salsa marinera i pesols ambxipsmorescPa i Fruita del tempsPa i Fruita del temps Pa i Bolde kiwi i peraTruita de carbass6amb enciam,moresc ipastanaga Arras a la cassola amb ceba Espiralsamb tomaquet i Mongetes tendres,Cigrons guisats amb xori<;oRemenat de patataioui pebrotformatge rallatpastanaga,~esols i patates .bu tidesCro~etes.drau (fregid~s)Botifarra a la planxa ambFricand6devedella al forn Contracuixa de pollastre aRosada itomaquet al fornam enClam, moresc
1
enciam, tomaquet i olivesamb salsa de boletsla planxa amo patates amb enciam, soia ipastanagapastanagaPa i Fruita del temps PaiIogurtPa i Fruita del tempsPa i Fruita del tempsPa i Fruita del tempsPure de carbass6ambSopa deNadal ambJ?,alets rostes de pa i pilotetes de carn ollaHamburr:esa de vedellaPollastre.rostit amb pinya a la grael a ambsamfaina
1
prunesPa i Fruita del temps Pa,Taronjada i Torrons
Laruita del mes es valoraratenintencompte el mercat i la temporada en que estern;durant els quatre diesde lasetmana laruitasera diferent. *Comercial
0
elaborada a partir d'ou pasteuritzat.
 
Gener 2010
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
Escalopa d'au (fregida)amb enciam, SOlaipastanagaLlenties guisades amb Sopa marinera amb Arros blanc amb tomaquetMongetes tendres i patates Espirals amb beixamel isofregit de ceba, pebrot i estrelletes bullidesformatgetomaquetHamburgueses a la graellaTruita a la paisana Filet de llu~al forn ambMandonguillesguisadesPollastre a l'ast ambamb enciam, tomaquet i (pebrot, pesol i ceba)patates i pesolsamb salsa i xampinyons enciam, cogombre i soiasoiaamb enciam,moresc iolivesPa i NatillesPa i Fruita del tempsPa i Fruita del tempsPa i Fruita del tempsPa i Fruita del tempsPa i Fruita del temps
15
18
1;
2~
21 22
Sopa minestronePizza margarita Broquil amb patatesMacarrons amb tomaquet iPaella(pastanaga, porro i col)(formatge, peinil dol~).bullides tonyinade verdures i costella deam PIStOnsporcBotifarra catalana a laPit de pollastre a la planxa Fricand6 de vedella al fornTruita de carbass6 ambCalamars a la romanagraella amb samfainaamb enciam, pastanaga iamb xampinyons enciam,tomaquetiolives (fregits) amb enciam, cogombremoresc i soiaPa i Fruita del tempsPa i IogurtPa i Fruita del tempsPa i Fruita del temps Pa i Pinya amb almivar
25262728
2;
Raviolis al formatgeSopa d'au amb fideus Arros amb salsa deCrema de verdures amb Ggrons guisats amb patatestomaquetrostes de paipastanagaMandonguilles de vedellaLlibretsde pernil iformatgeTruita de patates amb Pollastre al'astamb enciam,Filet d'halibut al forn ambamb sepia i pesols.(fregits) amb enciam, soia i enciam, pastanaga i moresccogombre i olivessalsa marineratomaquetPa i Fruita del temps Pa i Fruita del tempsPa i Fruita del tempsPaiFlam Pa i Fruita del temps
La fruita del mes es valorara tenint en compte el mercat i la temporada en que estern; durant els quatre dies de la setmana la fruita sera diferent.*Comercial
0
elaborada a partir d'ou pasteuritzat.
 
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS
DIVEN ORESMaearrons a la sieiliana Mongetes tendres i patatesUenties guisades amb arrasSopa de peix amb pistonsRemenat d'espinaes ipatataambolivesbullidesSalsitxes d'au a la graella Estofat de vedella ambCroquetes de pernil fregit Pollastre rostit amb xipsFilet de llu<;al forn ambamb enciam, tomaquet ixampinyons i pastanagaamb enciam, olives i salsa i pesolssoiapastanagaPa iIogurtPa i Fruita del tempsPa i Fruita deltemps Pa i Fruita del tempsPa i Pressee amb almivarEnsaladilla russa amb Cigrons guisats ambSopa eatalana amb galets Arras groeambcfcicadetade Espaguetis amb formatgemaionesa* sofregit de eeba ipastanagamorese, pernil 01<;i pesolsMagre de pore al forn ambCalamars a la romana Mandonguilles de vedellaTruitade botifarra d'ou ambFilet de rosada a lasalsa i xampinyons(fregits) amb enciam, amb salsa i pesols enciam, tomaquet i olivesmarinera (alforn~ambmorese i olivespesols i muse osPa i Fruita del tempsPaiFlamPa i Fruita del tempsPa i Fruita del temps Pa i Fruita del temps
15 1617 18 19
Crema de verdures ambArras a la milanesa (ambMaearrons a la bolonyesa Mongetes blanquesPatates guisades ambrostes de pa eeba,pebrotiearbass6)(tomaquet, formatge i earnguisades amb sofregit decostellapieada)eeba i pebrotCanelons rossini de earnPollastrea l'astamb enciam,Truita ala paisana Botifarra de pages a laFilet de gall al forn ambamb beixamelolives i soia (besol,eeba, pebrot)graella amb enciam moresepatates i tomaquetam enciam, eogombre ii pastanagaolivesPa i Fruita del tempsPa i Fruita del tempsPa i Fruita del tempsPa i NatillesPa i Fruita del tempsTortel·linis gratinats amb Sopa d'au amb meravellaArras amb tomaquetMongeta tendra, £astanagaLlenties estofades ambformatge i patata bu idasofregit i xori<;oPernilets de pollastre a laFrieand6 de pore al fornTruita de patates ambHamburgueses de vedellaBastonets de llu<;fregitscassola amb enciam, soia i amb salsa i boletseneiam, olives i eogombreala planxa amb xipsamb enciam, olives ipastanagatomaquetPa i Iogurt Pa i Fruita deltempsPa i Fruita del tempsPa i Fruita del tempsPa i Macedonia de fruitesLafruitadelmesesvaloraratenintencompteelmercatilatemporadaenqueestern;durant elsquatrediesdelasetrnanalafruitaseradiferent.·Comercial
0
elaboradaapartir d'oupasteuritzat.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->