Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Blindaje

Blindaje

Ratings: (0)|Views: 52|Likes:
Published by Casilisto

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Casilisto on Jun 20, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

09/18/2014

 
A@BNILEJ 
 Bnstl`lfbön Qlibo`öhbfl5
Ybpos, F`lsbdbflfbön ij Uonls, Qjqubsbtos, D`ueo y A`bnilej
KVf. Lkl`bl WbnjilDësbfl Kâibfl
A@BNILEJ 
Bnstl`lfbön5
 
Bnstl`lfbön5
Wor jejkp`o, unl bnstbtufbön (foko un cospbtl`)quj js fonstril o jstla`jfbil plrl sjrvbr unpropösbto jn plrtbfu`lr.
Zn Ijplrtlkjnto ij Qlibo`ohël Iblhnöstbfl j Bntjrvjnfbonbstl fokpujstovlrbos fulrtos ij rlyos.
A@BNILEJ 
Ijaj oatjnjr `l lproalfbön ij `l Lutorbili Qjhu`lior lntjs ij fokjnzlr ful`qubjr jxlkjn o profjibkbjntoij rlyos-x jn ful`qubjrl ij sus bnstl`lfbonjs.
Ijaj prjsjntlrunl ijsfrbpfbön ij5
@l uabflfbönij `ls bnstl`lfbonjs
@ls jvl`ulfbonjsij`lprotjffbön y sjhurbili ij `l bnstl`lfbön
Hjrjnfbl5
A@BNILEJ 
Fì`fu`os ij a`bnilej plrl toils `ls ìrjls5 jnjrhël, flrhl ij trlaleo, jtf.
Jstbklr `l klhnbtui ij `ls iosbs jspjrlils l `ls pjrsonls iurlntj j` dunfbonlkbjnto norkl`
@l proalab`bili y klhnbtui ij jxposbfbonjs potjnfbl`js quj surhjn ij lffbijntjs o bnfbijntjsZabflfbön ij `l bnstl`lfbön y susfjrflnëls bnkjibltls Kltjrbl`js ij fonstruffbön Ibsposbtbvos ij livjrtjnfbls W`lno ij `l bnstl`lfbön fon sus ijtl``js
Ibrjffbön5
Jvl`ulfbön ij `l Vjhurbili Ibsposbfbön Zabflfbön
Bndorklfbön Njfjslrbl5
 
Bndorklfbön Njfjslrbl5
 
A@BNILEJ 
Fonsbijrlfbonjs ij `l bnstl`lfbön 5
 
Fonsbijrlfbonjs ij `l bnstl`lfbön 5
AFI
AlüoFulrtoOsfuro Fulrto ij Qlyos x
 L
FONYQO@
F`lsbdbflfbön ij `ls zonls jn `l bnstl`lfbön@os tbpos ij jstuibos l rjl`bzlrsjJ` Vbstjkl ij Qlyos-S l utb`bzlrsj
A@BNILEJ 
FZLQYO YBWBFO IJ QLROV S
 
FZLQYO YBWBFO IJ QLROV S
Znl Vl`l ij Qlyos x ijaj5
tjnjr `l provbsbön lijfulil jn sjhurbili rlibo`öhbfl plrl rjiufbr `l proalab`bili ij ofurrjnfbl ij jxposbfbonjs lffbijntl`js. sjr ibslioij tl` klnjrl quj `ls provbsbonjs o ibsposbtbvos plrl `os sbstjkls ij sjhurbili sjln bncjrjntjs l` jqubpo o l` fulrto tjnjr jn fujntl `ls fonsbijrlfbonjs ij `ls ìrjls bntjrnls. sjr lpropblio l` tbpo ij jstuibos l rjl`bzlrsj y l` jqubpo ij rlyos-x qujsjutb`bzlrì.
AlüoFulrto Osfuro
Fulrto ij Qlyos x
Fontro`
A@BNILEJ 
A`bnilej ij `l bnstl`lfbön
5
 
A`bnilej ij `l bnstl`lfbön
5
ijaj fl`fu`lrsj sjhõn `os prbnfbpbos ij optbkbzlfbön ij `l protjffbön rlibo`öhbfl
sj ijaj ijslrro``lr y uslr `l rjstrbffbön ij iosbs, fonsbijrlnio `l posbab`bili ij kontlrsj otros sbstjkls ij rlyos x jn j` kbsko fulrto y quj `l flrhl ij trlaleo pujij lukjntlr jn j` duturo.
`os a`bnilejs jstrufturl`js ijajn sjr lijfulios plrl protjhjr l `ls pjrsonls quj rjl`bzln `os profjibkbjntos (jxposbfbön ofuplfbonl`) y l `ls pjrsonls jn `ls ìrjls liylfjntjs (pujij sjr j` põa`bfo).
unl alrrjrl protjftorl ijaj fo`oflrsj jn j` fontro` plrl a`bnilr l` pjrsonl` sbn ropl ij protjftorl.
A@BNILEJ 
Ibsjüo ij `l bnstl`lfbön
 
Ibsjüo ij `l bnstl`lfbön
 
Yoios `ls sl`ls ij rlyos x ijajn ibsjülrsj ij tl`klnjrl,quj j` clz prbklrbo no pujil ibrbhbrsj l ful`qubjr ìrjl quj no jstâa`bnilil plrl jstj propösbto.
Ijaj jvbtlrsj `l bnfbijnfbl ibrjftl ij` clz ij rlyos-x jn `ls pujrtls ij lffjso
@ls pujrtls ijajn lftulr foko alrrjrl ij protjffbön plrl `l rliblfbön ibspjrsl y ijajn jstlr fjrrlils iurlntj `ls jxposbfbonjs.
Ijaj bnstl`lrsj un ibsposbtbvo plrl pjrkbtbr`j l` opjrlior,oasjrvlr f`lrlkjntj jn toio kokjnto l` plfbjntj iurlntj un profjibkbjnto rlibohrìdbfo= por jejkp`o unl vjntlnl vbsor p`oklil
 
A@BNILEJ 
Vjül`bzlfbönjn `l bnstl`lfbön
 
Vjül`bzlfbönjn `l bnstl`lfbön
Ijajn fo`oflrsj sjül`js jnflil jntrlil l`l sl`l ij rlyos-x foko un bnibflior ij rliblfbön
Ijajn fo`oflrsj sjül`js plrl bnibflr quj j` fulrto js unl zonl fontro`lil.
@ls sjül`js ijajn fukp`br `os rjqubsbtos ij `l Lutorbili Qjhu`liorl
Ijajn fo`oflrsj `ufjs ij livjrtjnfbl (prjdjrjntjkjntj eunto l) jn flil jntrlil ijful`qubjr fulrto ionij sj utb`bfj d`uorosfopbl o jqubpo ij FY. @l `uz ijaj b`ukbnlrsj iurlntj `l jxposbfbön ij rlyos-x
ÌQJL IJ FONYQO@
A@BNILEJ 
Ybpos ij Bnstl`lfbonjs5
 
Ybpos ij Bnstl`lfbonjs5
B.Vjrvbfbo Qlibo`öhbfo Aìsbfo (VQA)
jstìtëpbflkjntj provbsto fon un o ios sbstjkls ij rlyos-x= sö`o proiufbjnio rlibohrldël hjnjrl` sbn d`uorosfopbl.
BB. Vjrvbfbo Qlibo`öhbfo ij Wropösbto Hjnjrl` (VQWH)
jstìhjnjrl`kjntj provbsto fon vlrbos sbstjkls ij rlyos-x,rjl`bzl jxìkjnjs rlibohrìdbfos y ij d`uorosfopbl jxfjpto `os profjibkbjntos jspjfbl`bzlios foko lnhborlibohrldël, njurorlibo`ohël, jtf.,
BBB. Vjrvbfbo Qlibo`öhbfo Jspjfbl`bzlio (VQJ)
Aìsbflkjntj un VQWH fon jqubpo libfbonl` quj `j pjrkbtj rjl`bzlr profjibkbjntos y jxìkjnjs jspjfbl`bzlios.
A@BNILEJ 
Fonsu`tlJntrjvbstl ij  plfbjntjsBntjrprjtlfbönFulrto OsfuroVl`l ij Qlyos-Fulrto ij vjstbr Vl`l ij JspjrlQjfjpfbön
D`ueo Yëpbfo jn un Ijplrtlkjnto ij Qlyos x
 
D`ueo Yëpbfo jn un Ijplrtlkjnto ij Qlyos xWlfbjntjYâfnbfoQlibö`ohoWj`ëfu`l
A@BNILEJ 
; Nõkjro rjqujrbio ij fulrtos ij rlyos-x; Nõkjro rjqujrbio ij fulrtos ij rlyos-x
Nõkjro ij jxìkjnjs por lüo:777Nõkjro ij flkls jn j` cospbtl`:7
Huël plrl jstbklr `l flntbili ij fulrtos ij rlyos x
 
Huël plrl jstbklr `l flntbili ij fulrtos ij rlyos x*Notl5 Qjh`l hjnjrl`

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->