Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zmluva

Zmluva

Ratings: (0)|Views: 49 |Likes:
Published by Erin Baker
Zmluva
Zmluva

More info:

Published by: Erin Baker on Jun 23, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/23/2014

pdf

text

original

 
ZmluvaovýpožičkepriestorovAtletickéhoštadióna,Rybníková16,Trnava
 
ZmluvnéstranyPožičiavateľč.l:SprávakultúrnychašportovýchzariadenímestaTrnava91701Trnava,Hlavná17zastúpenáriaditeľomMgr.HrubýmMiroslavomIČO:598135DIČ:2021190963IČDPH:SK2021190963
 
c,u.:Požičiavatel č.2:AŠKSláviaTrnava,Rybníková14,91701Trnavazastúpená:Ing.GubrickýmVladimíromIČO:00688681
a
Vypožičiavatel :NadáciaRenátyZmajkovičovej,Palisády1,81101Bratislavavzastúpení:Mgr.JaroslavZmajkovičIČO:42185637uzatvárajúpodľa§663anasl.ObčianskehozákonníkatozmluvuopkeII.PredmetaúčelyzmluvyPredmetomzmluvyjevýpožičkapriestorovAtletickéhoštadióna,Rybníková16,Trnava.Vypožiavateľjenazákladetejtozmluvyspožičiavateľom
Č.
1apožiavateľom
Č.
2(ďalejlenpožičiavateľ)oprávnenýusporiadaťvpriestorochAtletickéhoštadióna,Rybníková16,Trnavakampaň Poďzazdravím ,cvičeniapreširokúverejnosť.PožičiavatvadopožičkyvypožičiavateľovipriestoryAtletickéhoštadna,Rybníková16,Trnavanakampaň Poďzazdravím ,cvičeniapreširokúverejnosť.III.Termínvýpožkypriestorovaúčinnost zmluvyPožičiavateľnazákladetejtozmluvyposkytnevypožičiavateľovipriestorydohodnutévčl.II.tejtozmluvyvnasledovnýchtermínoch:24.5.2014,31.5.2014,7.6.2014,14.6.2014,21.6.2014,28.6.2014,5.7.2014,12.7.2014,19.7.2014,26.7.2014,2.8.2014,9.8.2014,16.8.2014,23.8.2014,30.8.2014,6.9.2014,13.9.2014,20.9.2014a27.9.2014vždyvčaseod9.00do10.00hod.VprípadenepriaznivéhopočasiabudúcvičeniaprebiehaťvMestskejšportovejhalevTrnave.IV.Cenazavýpožičkuapodmienkyúhrady1)Zmluvnéstranysadohodlinabezplatnejvýpožičkepriestorov.2)Službyspojenésorganizovanímpodujatia(dodržaniebezpečnosti,usporiadaniesamotnejakcie,dozoraostatnépráce)zabezpečujeauhrádzaorganizátornavlastnénáklady.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->