Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BAO CAO THAM LUAN VE DAO TAO

BAO CAO THAM LUAN VE DAO TAO

Ratings:
(0)
|Views: 1,963|Likes:
Published by api-19624994

More info:

Published by: api-19624994 on Nov 25, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
BÁO CÁO THAM LUẬN
 MỤC TIÊU, NHIỆ M VỤVÀGIẢ  I PHÁ P NHẰ M ĐẨ Y MẠ NH  HƠN NỮ A CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒ I DƯỠ NG CÁ N BỘCÔNG CHỨC TRONG  THỜ I GIAN ĐẾ N 
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA TỈNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁCĐÀO TẠO VÀTẠO NGUỒN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
Trình độ phát triển của tỉnh ta còn khá thấp so với mặt bằng chung, dân trí không cao; phần lớn địa bàn dân cư nằm ởvùng sâu, vùng xa điều kiện sinh hoạt khókhăn, thiếu thốn, xa các trường THPT nên phần lớn chỉ học hết cấp II, tỉ lệ bỏ học nhiều, đặc biệt tại các xã vùng III, xã vùng đặc biệt khó khăn; các lĩnh vực ngành nghề phát triển còn chậm, quy mô nhỏ lẽ, chưa á p dụng được tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào sản xuất; tỷ lệ lao động chưa qua đào tạo còn rất thấp đang là những trở ngại rất lớn để thực thi các chính sáchđào tạo vàtạo nguồn cán bộ của tỉnh. Xuất phát từ thực trạng chất lượng đội ngũ CBCC của tỉnh, nhất là CBCC cấp cơ sở từ những năm qua vốn vừa thiếu về số lượng vừa yếu chất lượng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có nhiều chủ trương, chính sách đào tạo, sử dụng cán bộ nên đã tạo ra nhiều chuyển biến. Tuy vậy hiện nay vẫn chưa khắc phục được tình trạng thiếu đồng bộ giữa số lượngvà chất lượng; hạn chế trong tổ chức và phân công lao động nên chưa phát huy hết khảnăng nghề nghiệp, tinh thần cống hiến; nhiều CBCC chưa có tác phong làm việc côngnghiệp, thiếu kỹ năng phối hợp; tiền lương và thu nhập của nhiều cán bộ, công chức chưa bảo đảm cũng là những tác nhân hạn chế chất lượng cũng như hiệu quả sử dụng nhân lựccủa tỉnh đã và đang gây áp lực rất lớn lên các chính sách xây dựng đội ngũ CBCC củatỉnh. 
II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC THỜI GIAN QUA.
1) Đào tạo, bồi dưỡng CBCC đương chức
: Nhiệm vụ đặt ra là tập trung trang bị, chuẩn hóa các mặt kiến thức, kỹ năng theomục tiêu, định hướng do cấp trên quy định.+ Về trang bị trình độ lý luận chính trị và bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước:Tập trung bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo ngạch và chức danh cho cán bộquản lý (kể cả khu vực sự nghiệp) và công chức hành chính (kế hoạch đến năm 2010 đạt100%, từ năm 1995 đến nay mở được 27 lớp tại tỉnh và cử CBCC đi học được 1958người, đạt khoảng 85%); bồi dưỡng kiến thức tiền công vụ cho công chức mới tuyển dụng(kế hoạch đến 2010 đạt 100%, nay đã mở được 03 lớp đạt khoảng 42%); chuẩn hoá trìnhđộ lý luận chính trị theo tiêu chuẩn cho công chức từ ngạch chuyên viên trở lên (đến nayđào tạo được 2500 người, đạt khoảng 65%).+ Về chuẩn hóa chuyên môn, nghiệp vụ: các cơ quan, đơn vị đã chủ động thườngxuyên sắp xếp cho công chức, viên chức đi chuẩn hóa trình độ chuyên môn nghiệp vụtheo ngạch và chức danh (đến nay được 1980 người, chiếm khoảng 87% công chức hànhchính đạt chuẩn chuyên môn theo ngạch và tương ứng viên chức sự nghiệp được khoảng16000 người, chiếm 85%); bồi dưỡng kỹ năng chuyên ngành cho công chức chuyên môn(nay khoảng 27% CBCC được bồi dưỡng thường xuyên).
 
Việc chủ động chuẩn hóa công chức của các ngành, các cấp tuy tích cực nhữngđang có biểu hiện lỏng lẻo ở khâu quy hoạch, cử đi học còn đơn giản theo ýchí chủ quan,thiếu dân chủ dẫn đến chưa đúng đối tượng hoặc đào tạo ngành chưa phù hợp nên ít cóđiều kiện phát huy trong công việc thực tiễn.+ Về quy hoạch, đào tạo CBCC có trình độ cao: UBND tỉnh đã ban hành Đề án đào tạo, thu hút CBCCVC có trình độ cao giai đoạn 2006-2010 và các chế độ, chính sách có liên quan để thực hiện Đề án. Từ khi thực hiện đề án đến nay hằng năm tỉnh cử khoảng 50 CBCCVC đi đào tạo sau đại học tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước. Tuy nhiên số lượng CBCC khối hành chính đi học còn ít, tiến độcòn chậm, phần đa làviên chức các ngành dịch vụ(Giáo dục, y tế,..) tham gia học tậ p. + Về trang bị các kiến thức bổ trợ (kiến thức hội nhập kinh tế, ngoại ngữ, tin học,tiếng dân tộc, kiến thức pháp luật, đạo đức công vụ): đã có định hướng cụ thể cho từngđối tượng. Tính đến nay có khoảng 800 người đạt 21% đối tượng công chức được bồidưỡng kiến thức căn bản về hội nhập kinh tế, 32% biết ngoại ngữ, 58% biết sử dụng tinhọc căn bản trở lên, 22% được bồi dưỡng tiếng dân tộc.Tỉnh đã biên soạn và đưa vào sử dụng 02 bộ tài liệu dạy và học tiếng Jarai, bahnar. Nhưng thời gian qua chất lượng dạy và học tiếng dân tộc chưa được đánh giá, hiệu quả ápdụng vào công tác thực tiễn còn chưa rõ; còn nhiều CBCC nhất là ở cấp cơ sở chưa chịuđi học tiếng dân tộc; việc bồi dưỡng kiến thức tin học cho CBCC cấp huyện và cơ sở triểnkhai chậm, ảnh hưởng đến ứng dung công nghệ thông tin trong quản lý và phục vụ cảicách hành chính; CBCC cấp huyện và cơ sở chưa có điều kiện thuận lợi để thường xuyênhọc tập các kiến thức bổ trợ.
2) Đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã
 
và tạo nguồn cán bộ cấp cơ sở:
Là một yêu cầu bức bách, được tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng vàcủng cố chính quyền cơ sở. Xuất phát từ thực trạng chất lượng đội ngũ CBCC cấp xã,UBND tỉnh chủ trương chú trọng đào tạo bồi dưỡng các mặt kiến thức từ văn hóa đếnchuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước cho đủ theo tiêu chuẩn từng chức danh cán bộ chuyên trách và công chức chuyên môn.Kế hoạch của tỉnh xác định đến năm 2010 số CBCC dưới 35 tuổi phải đạt trình độhọc vấn THPT (nay có 1977 người - đạt khoảng 54%, riêng CB chuyên trách có 882người - đạt 39% và trên thực tế nhiều cán bộ chưa đạt đủ trình độ học vấn như kê khaitrong lý lịch); 70% CBCC đạt trình độ trung cấp chuyên môn (nay đạt chuẩn có 1532người – tỷ lệ chung là 42%, trong đó CB chuyên trách 24% đạt chuẩn, công chức chuyênmôn 72% đạt chuẩn; các chức danh Tài chính - Kế toán, Tư pháp, Địa chính - Xây dựng,Văn phòng - Thống kê 766/815 người đạt chuẩn – tương ứng 91,5%); về lý luận chính trịnay có 64% CBCC đạt chuẩn từ sơ cấp; về quản lý nhà nước có khoảng 38% CBCC được bồi dưỡng ngắn hạn.Việc đào tạo chức danh chủ tịch, phó chủ tịch HĐND và UBND cấp xã tỉnh đã cókế hoạch, đến nay thực hiện được 25% vì Bộ Nội vụ chưa chuyển giao tài liệu để địa phương tổ chức giảng dạy.Việc bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng công tác cho cán bộ bán chuyên trách, cán bộthôn làng cũng đã được tỉnh đặt ra và cấp huyện đã chủ động thực hiện; hằng năm tỉnh đã  cân đối nguồn ngân sách khá lớn để các huyện thực hiện. Mỗi huyện hằng năm đã mở  được từ 2 - 4 lớp cho các đối tượng này.
 
Bình quân mỗi năm 2/3 kinh phí dành cho đào tạo, bồi dưỡng CBCC cơ sở; chế độchính sách của CBCC cũng được cải thiện nhiều; cơ sở vật chất và điều kiện làm việc củachính quyền cơ sở đã được đầu tư khá hơn; mỗi CBCC đã tham gia ít nhất một khóa đàotạo. Nhưng nhìn chung, chuyển biến về năng lực và hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Biểu hiện chungtrong năng lực đội ngũ CBCC cơ sở là thụ động, ỷ lại, kỹ cương hành chính không nghiêm,xử lý công việc thiếu nghiêm túc và chất lượng công việc chưa làm dân hài lòng, chưa sátdân. Tiến độ thực hiện các mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng chậm, nhất là bổ túc văn hóa, tỷ lệtham gia đào tạo hằng năm chưa đạt, nhiều cán bộ có ý thức học tập chưa cao; số cán bộchuyên trách văn hóa thấp và thiếu chuyên môn còn khá nhiều, chất lượng cán bộ mặt trận,đoàn thể, cán bộ người dân tộc thấp.
Về 
 
đào tạo nguồn cán bộ cho cấp cơ sở 
, tỉnh xác định là kênh chính để bổ sungnguồn cán bộ cho cấp cơ sở và đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo từ nhiềunăm nay.- Mỗi năm Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ các cơ sở đào tạo mở từ 2 – 3 lớptrung cấp để đào tạo nguồn cán bộ theo nhu cầu sử dụng ở cơ sở và nguồn cán bộ dân tộcthiểu số. Riêng việc thực hiện Quyết định số 34/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủvề đào tạo, bồi dưỡng CBCC người dân tộc thiểu số cấp xã, UBND tỉnh đã phê duyệt quyhoạch đến năm 2010 đào tạo khoảng 1300 người.Tính từ năm 2002 đến nay, việc mở lớp tại tỉnh đã đào tạo khoảng 1400 cán bộ chocấp cơ sở. Đây là một sự cố gắng rất lớn của tỉnh. Hiện nay việc thiếu nguồn cán bộ bổsung thay thế là thiếu cán bộ dân tộc và chỉ xảy ra ở những xã vùng dân tộc và một sốchức danh đặc thù. Song giữa đào tạo và sử dụng nguồn cán bộ ở cơ sở cũng đang những bất cập rất lớn: quy hoạch đào tạo con em dân tộc chưa thực hiện nghiêm túc, cấp ủy,chính quyền chọn cử cán bộ đi học còn khép kín trong nội bộ, chưa tích cực mở rộngnguồn là đối tượng chính sách và con em ưu tú trong làng, xã; một số học sinh được cử đihọc có thái độ ỷ lại trong học tập, thiếu rèn luyện, tu dưỡng; chất lượng giáo dục ở bậc phổ thông thấp nên hạn chế chất lượng đào tạo chuyên môn; nội dung đào tạo cán bộnguồn cho cấp xã chưa sát nhu cầu thực tế tại cơ sở; sử dụng không đúng, không phát huyđược nên phải đào tạo lại. Theo báo cáo, tỷ lệ sử dụng đúng địa chỉ đạt khoảng 65%, mứcđộ phát huy năng lực đạt khoảng 55%.Mặt khác, nguồn lao động tự đào tạo xin về công tác ở xã chưa được quan tâm tiếpnhận, sử dụng. Chế độ sử dụng công chức dự bị ở cấp xã để bổ sung nguồn cán bộ cơ sở lâu nay cũng chưa thực hiện đúng mức.
* Nhận xét mặt đãlàm được vàchưa làm đươc: a) Mặt đãlàm được
:- Việc đào tạo, sử dụng đội ngũ CBCC để không ngừng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụchính trị đặt ra đã được lãnh đạo tỉnh và các cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo thường xuyên;các ngành, các cấp từ tỉnh đến cơ sở nghiêm túc nhận thức và nổ lực thực hiện. Tỉnh đã tíchcực ban hành kịp thời các chủ trương, nghị quyết và các văn bản cần thiết để tổ chức thựchiện; các cơ quan chuyên môn, cơ sở đào tạo đã tích cực phối hợp triển khai thực hiện.- Công tác đào tạo đã theo đúng định hướng, tiến độ và thực hiện đạt cơ bản cácmục tiêu, nhiệm vụ được giao; kết quả góp phần thay đổi nhanh mặt bằng chất lượng độingũ CBCC của tỉnh so với nhiều năm trước: đội ngũ công chức trẻ, tăng số lượng nữ và

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
ngtanlinh liked this
lamthuha liked this
tramytragiang liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->