Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
AMPADMS-Lola-marzo2008

AMPADMS-Lola-marzo2008

Ratings:
(0)
|Views: 7|Likes:
Published by api-3729876

More info:

Published by: api-3729876 on Nov 25, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

JOCS OCI / DIVERTI-
MENTS / INVENTS / IDEES
PR\u00c0CTIQUES / SUGGERI-
MENTS
PIU, PIU, PIU

Als ocells els costa trobar menjar durant l\u2019hivern. Tu els pots ajudar a ali- mentar-se. Fabrica\u2019ls una menjadora i penjala d\u2019un arbre del teu jard\u00ed o del teu balc\u00f3 o de la teva finestra.

COL.LABORACIONS
FONT DEL FERRO S.L.
VIVER I JARDINERIA
ORIGENS

Les plantes que posem a l\u2019escola tenen un origen que val la pena que conegueu. Les comprem al viverF o n t

del Ferro de Rub\u00ed, que t\u00e9 unes carac-

ter\u00edstiques que fan que tinguin un valor m\u00e9s gran que les que podem trobar habitualment a qualsevol altre viver. Els treballadors que les cultiven i en tenen cura, s\u00f3n nois i noies que tenen una discapacitat ps\u00edquica.

Fa poc que varem celebrar els 20 anys de la seva creaci\u00f3 com a servei, moment en que vaig participar com a educadora i dissenyant el projecte de formaci\u00f3. Era l\u2019any 1986, i llavors, els joves que presentaven aquest proble- ma, havien de marxar a Sabadell o Terrassa, tant per anar a l\u2019escola espe- cial com per treballar, aix\u00ed que entre l\u2019Associaci\u00f3 pro Minusv\u00e0lids Ps\u00edquics i l\u2019ajuntament de Rub\u00ed, van decidir tre- ballar junts per crear un recurs de for- maci\u00f3 i tamb\u00e9 una sortida laboral per aquests nois i noies de la poblaci\u00f3 que tenen tantes dificultats per trobar una feina que els respecti el seu ritme i les seves caracter\u00edstiques.

Dins una finca de 3,5 ha. ubicada al

barri de Ca\u2019n Oriol , es va comen\u00e7ar a treballar amb 8 nois i noies, amb dife- rents nivells de discapacitat, ja que des de l\u2019inici es va voler defensar la idea de que \u201ctots hi tenen un lloc\u201d, de forma que s\u2019intenta potenciar les capacitats de cada un i tractar de formar i oferir un lloc de treball que s\u2019ajusti a les seves possibilitats .

Actualment hi ha 32 nois i noies, alguns ja han fet uns quants anys, dels quals 11 tenen un contracte laboral i la resta estan en proc\u00e9s de formaci\u00f3 o realitzant activitats terap\u00e8utiques.

En un inici, l\u2019activitat es va dirigir a la horticultura, per\u00f2 posteriorment es va anar transformant en viverisme i jardi- neria. L\u2019activitat central \u00e9s la de viver, i es dediquen al cultiu de planta de tem- porada aix\u00ed com tamb\u00e9 de planta viva\u00e7 aut\u00f2ctona, sobretot arom\u00e0tica.

Les seves plantes les podem trobar a molts enjardinaments d\u2019espais p\u00fablics de diverses poblacions, per\u00f2 tamb\u00e9 subministren a jardiners i a particulars.

Podeu trobar m\u00e9s informaci\u00f3 i com arribar-hi, a la web de l\u2019ajuntament de Rub\u00ed, dintre els Serveis Socials: Ajunta- ment de Rub\u00ed.w w w. a j r u b i . n e t.

COL.LABORACIONS
NECESSITEM EL TEU
AJUT I COL.LABORACI\u00d3
PARTICIPA-HI!!!

El que va comen\u00e7ar com una idea esbojarrada des de l\u2019AMPA s\u2019ha anat consolidant i ha esdevingut la publica- ci\u00f3 que teniu entre les mans.

La revista de l\u2019AMPA de l\u2019escola Dolors Monserd\u00e0 Santa Pau t\u00e9 com objectiu principal esdevenir un mitj\u00e0 de comunicaci\u00f3 entre l\u2019escola i els pares i mares de l\u2019escola.

Els que hem fet possible aquest segon n\u00famero de LA LOLA creiem en el projecte i us encoratgem a participar i

col.laborar en l\u2019el.laboraci\u00f3 del proper n\u00famero (tamb\u00e9 us necessitem per la BLOG). Fem una crida a les noves ide- es i a la creativitat.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres i veniu a la propera reuni\u00f3 de la revis- ta. No es requereix gens d\u2019experi\u00e8ncia, ni domini d\u2019idiomes, ni facilitat de paraula, ni mecanografia, ni una espe- cial bona pres\u00e8ncia, ni vehicle propi. Horari flexible, capacitat de treball en equip, bon ambient de treball, cobro anual amb les felicitacions dels lectors, promoci\u00f3 continua, interessats contac- tar-nos a:

93 280 62 00
93 203 12 78
http://ampadms.blogspot.com
ampadms@gmail.com
MERCALOLAESPAI D\u2019IN-
TERCANVI OBERT A
TOTES LES PERSONES

VINCULADES AL DOLORS
MONSERD\u00c0-SANTAPAU QUE TINGUIN
QUELCOM PER OFERIR O DEMANAR.
ESPEREM ELS VOSTRES ANUNCIS A
LA BUSTIA DE L\u2019AMPA DE L\u2019ESCOLA.

MERCAT D\u2019INTERCANVIde roba,

accessoris i joguines de segona m\u00e0 per nens. Projecte que volem organitzar des de l\u2019AMPA. Interessats a participar- hi truqueu al

678 464 859 AGNES ZANDER
REGALO:
MOCSd\u2019infant. Molt suculents i sala-
dets. Si no en tens truca 675 34 44 65
BUSCO:
MOBLES VELLS per projecte de reci-
clatge. Si ens interessen ens els em-
portem a l\u2019instant gratu\u00eftament
COMANDO MUEBLE 661 25 70 71
LLIBRES, en bon estat, per la BI-
BLIOTECA de l\u2019escola
DVD\u2019s, en bon estat, per la BIBLIO-
TECA de l\u2019escola
YOUTUBEU:
carlescarolina (en un dia qualsevol)
i want to be a pilot
\u20ac
\u20ac
\u20ac
\u20ac
\u20ac
\u20ac
C
C
C
PROTAGONISTAEL
\u201cFERM, FERM, FERM!!!\u201d I
EL \u201cXUP, XUP, XUP!!!\u201d

S\u00d3N ELS CRITS D\u2019\u00c0NIM DEL NOSTRE PROTAGONISTA PER A TOTS ELS NENS I NENES DES DE FA QUASI 20 ANYS

EN LLUIS

Fa ja 18 anys que en Llu\u00eds \u00e9s a l'esco-
la, animant als nens i als grans els dies
de festa, per\u00f2 tamb\u00e9 ensenyant i, des
de fa vuit anys, com a responsable del
programa mediambiental, fent que tots
tinguem una conci\u00e8ncia m\u00e9s ecol\u00f2gica.

L'escola Dolors Monserd\u00e0-SantaPau no seria la mateixa sense els "ferm, ferm, ferm" i els "xup, xup, xup" d'en Llu\u00eds. Crits d'\u00e0nim que ha anat apre- nent i conservant des que amb 14 anys va comen\u00e7ar com animador de grups d'esbarjo i amb activitats d'esplai.

Durant tots aquests anys dedicats a l'escola, en Llu\u00eds ha vist un munt de canvis. Avans, per exemple, hi havia m\u00e9s dist\u00e0ncia que ara entre els mes- tres i els alumnes. Tamb\u00e9 hi habia menys comunicaci\u00f3. "Ara tot es fa amb molt di\u00e0leg. El tracte \u00e9s m\u00e9s cordial i les coses s'expliquen m\u00e9s. Si abans els nens eren m\u00e9s obedients, avui cal motivar-los m\u00e9s per fer les coses."

Una d'aquestes motivacions ha de ser la de viure amb sostenibilitat, \u00e9s a dir, amb l'idea b\u00e9n present de que els recursos naturals no s\u00f3n infinits. "S\u00f3n

molt valuosos i han de durar moltes generacions", diu en Llu\u00eds. Cadasc\u00fa pot aportar el seu gra de sorra. Les petites pr\u00e0ctiques responsables tenen incid\u00e8n- cia i en Llu\u00eds posa l'exemple dels entre- pans que preparem cada mat\u00ed per l'es- morzar. Si en contes d'embolicar-ho amb paper d'alumini ho f\u00e9ssim amb un tovall\u00f3 estariem contribuint a un m\u00f3n millor. El paper s'ha de llen\u00e7ar, per\u00f2 el

tovall\u00f3 de tela es renta i pot
tornar-se a fer servir.

Va ser amb aquesta vo- luntat de fer un m\u00f3n millor que el Dissabte Ecol\u00f2gic va n\u00e9ixer durant el curs 98-99, amb motiu dels primers deus anys del Dolors Mon- serd\u00e0-SantaPau. El nostre protagonista recorda que "llavors es va plantar el pri- mer arbre, una olivera que est\u00e0 a la rotonda al costat de la resid\u00e8ncia dels avis. Amb aquest gest, la escola volia fer un oferiment al barri i celebrar el medi ambient. Es va convocar a

tota la comunictat educativa i es va
netejar i replantar el jard\u00ed".

La gran novetat del Dissabt Ecol\u00f2gic d'enguany \u00e9s el rec amb degoteig que s'ha instal\u00b7lat al jard\u00ed de prim\u00e0ria. \u00c9s una gran millora per un jard\u00ed que pateix molt la sequera, sobretot durant els mesos d'estiu.

En Llu\u00eds est\u00e0 conven\u00e7ut que amb aquestes millores i el nostre esfor\u00e7 per incorporar h\u00e0bits ecol\u00f2gics, millorarem el planeta.

AMB EL FIL FERRO

FES UN PENJADOR I ENCAIXA\u2019L A DALT DE LA CAIXA

UNA BRANCA O UN BASTONET DE BROIXETA AJUDAR\u00c0N A L\u2019O- CELL A L\u2019HORA DE MENJAR

RADIOGRAFIAANALISIS

EXAUSTIVA D\u2019UNA PART DE LA NOSTRA ESCOLA, DEL SEU FUNCIONA-

MENT, ORGANITZACI\u00d3, ETC.
CANVIS
2007-2008

Hem iniciat aquest curs 2007-2008 amb molts canvis a diferents nivells (escola ,AMPA i Consell Escolar). \u00c9S

RECONFORTANT ENUMERAR-LOS I CONSTATAR QUE TOTS ELLS MILLO- REN EL NOSTRE ENTORN ESCOLAR:

D\u2019EDUCACI\u00d3:

L'escola ha iniciat aquest any un Pla d'Autonomia de Centre (PAC). El seu per\u00edode d'actuaci\u00f3 abasta del 2007 al 2011. El seu objectiu \u00e9s millorar els resultats educatius de l'alumnat i afa- vorir la cohesi\u00f3 social. Aix\u00f2 passa per aconseguir formar persones que dis- posin de les compet\u00e8ncies b\u00e0siques necess\u00e0ries per a incorporar-se a la seg\u00fcent etapa educativa.

El Pla permet disposar d'uns recur- sos econ\u00f2mics i de personal per a dedicar-los als objectius plantejats.

Dintre d'aquest Pla s'emmarquen els
diferents projectes d'escola:
1.Projecte de lleng\u00fces estrangeres.

Com a novetat d'aquest any en el projecte de lleng\u00fces estrangeres, l'escola disposa d'una persona nadiua per a conversa en llengua anglesa a tota la prim\u00e0ria.

2.Projecte de filosofia.

3.Atenci\u00f3 a la diversitat. La nostra escola disposa tamb\u00e9, des d'aquest curs, d'una USEE, (unitat de suport a l'educaci\u00f3 especial) amb una mestra especialista m\u00e9s i una edu- cadora per a poder atendre alum- nes amb necessitats educatives espec\u00edfiques. L'escola continua acollint a temps parcial alumnes amb necessitats educatives greus i permanents, procedents d'altres

centres d'educaci\u00f3 especial de la
zona.
4.Escola associada a la UNESCO,
5.Programa d'innovaci\u00f3 en mitjans
audiovisuals,
6.Projecte inform\u00e0tic xarxa.es i Heu-
ra. Puntedu - Biblioteca

L'escola t\u00e9 previst iniciar un nou projecte COMENIUS amb escoles de Pol\u00f2nia, Fran\u00e7a, Hongria i Tur- quia. Amb la finalitat d'intercanviar experi\u00e8ncies educatives en el tema del medi ambient i reutilitzaci\u00f3 d'aigua.

D\u2019ORGANITZACI\u00d3:
- Felicitem a en Juan Estrada , l\u2019Es-
ther Gorschei la Gemma Dom\u00e8-
nech(moltes gr\u00e0cies de tot cor) per

la feina realitzada ja que s\u00f3n baixa de la junta, en lloc seu s\u2019incorpo- ren l\u2019Emma Casacuberta per Libris, la Marina Folch per extraescolars i l\u2019Anna Rius pels Autocars\u2026benvin- gudes.

DE MAT ERIAL:
- L\u2019AMPA amb la col.laboraci\u00f3 dels
pares Carles G\u00f3mez , Magi Dalma-
sesi Alfredo V\u00e1zquezj u n t a m e n t
amb l\u2019Eugeni Bataller han colocat
2 cistelles noves.
- Al pati superior, s\u2019han repintat els
camps.
- S\u2019ha colocat unar e d al pati situat
sobre el menjador.
- S\u2019ha millorat la il.luminaci\u00f3 del
camp superior amb 4 focos.
DE L\u2019AMPA:

- Aquest any per primera vegada col.laboren en el comit\u00e9 organitza- dor del dissabte ecol\u00f2gic les fam\u00ed-

lies de P5.
- La festa de l\u2019AMPA ja t\u00e9 data el
dissabte 14 de Juny, i amb ells
viatjarem a l\u2019\u00e8poca medieval.

POTSER EM DEIXI ALGUNA COSA, PER\u00d2 L'IMPORTANT SOBRETOT \u00c9S QUE CADA VEGADA LA PARTICIPACI\u00d3 I LA IMPLICACI\u00d3 DELS PARES A LA VIDA ESCOLAR SIGUI MAJOR.

EDITORIALLA NOSTRA LOLA SURT

PER SEGONA VEGADA AMB LA MATEI-
XA IL.LUSI\u00d3 QUE L\u2019ANTERIOR I DESIT-
GEM QUE SEMPRE SIGUI AIXI. AQUES-
TA PRET\u00c9N SER UN CAM\u00cd M\u00c9S PER A
LA PARTICIPACI\u00d3, ENTRETENIMENT,
INFORMACI\u00d3 I INTEGRACI\u00d3 DE LA
NOSTRA COMUNITAT EDUCAT I VA. LA

REVISTA, JUNTAMENT AMB LA BLOG I
LES VITRINES DE L\u2019ESCOLA, S\u00d3N PER
VOSALTRES. PARTICIPEU-HI, LLE-
GINT-LES I SENSE DEIXAR PASSAR LA
OPORTUNITAT D\u2019USAR-LES APOR-
TANT-HI CONTINGUTS.
QUE LA LOLA SEGUEIXI PLANTANT!
A M PA ASSOCIACI\u00d3 DE MARES I PARES D\u2019ALUMNES
ESCOLA DOLORS MONSERD\u00c0-SANTAPAU
N\u00b0002 / BIANUAL / MAR\u00c7 2008

HEM PENSAT QUE UN CONCURS DE FOTOS SERIA UNA BONA
IDEA PER A CON\u00c8IXER MILLOR LA NOSTRA ESCOLA I EL NOSTRE
BOSC. PORTEU LA C\u00c0MERA I DISPAREU LA VOSTRA IMAGINACI\u00d3

CONCURS DE FOTOS

BASES
TEMA:LA NOSTRA ESCOLA VERDA (fotos fetes a l\u2019escola)
TITOL:Les fotos poden portar un t\u00edtol (optatiu)

PARTICIPANTS:Pot participar tota la comunitat educativa: mestres, personal de
l\u2019escola, alumnes, pares, mares, avis, \u00e0vies, germans,etc.
FORMAT:Lliure
CONTACTE:No oblideu el nom i el tel\u00e8fon.
D ATA DE PARTICIPACIO:FINS EL 24 DE MAR\u00c7
COM PARTICIPAR:Visita la BLOG de l\u2019ampa www.ampadms.blogspot.com
J U R AT:1er PREMI: votaci\u00f3 internet ACCESSITS: Per definir
VOTACI\u00d3:Per enquesta popular a la mateixa BLOG (pot votar qui ho vulgui)
PREMI:1er PREMI: 100 euros (tal\u00f3 botiga especialitzada) i altres
LLIURAMENT DE PREMIS:Dia de Sant Jordi
PROJECTEPLANETARI

D'IMAGINAR I CONS-
TRUIR UN M\u00d3N MILLOR I
M\u00c9S SOSTENIBLE

AGENDA 21

Un dels projectes en els quals est\u00e0 involucrada la nostra escola \u00e9s L'A- GENDA 21 ESCOLAR. Us preguntareu qu\u00e8 \u00e9s aix\u00f2?, us sona a ecologia.

En fi us explico: L'any 1992 va tenir lloc a Rio de Janeiro la Cimera de la Terra per afrontar problemes planetaris com l'exhauriment dels recursos i les desigualtats en la seva distribuci\u00f3, la contaminaci\u00f3 que posa en perill la salut de les persones o la destrucci\u00f3 de la diversitat de la vida. Els estats van debatre estrat\u00e8gies per assolir un

model de desenvolupament sostenible, que cobreixi les necessitats del present sense comprometre la capacitat de les generacions futures per satisfer les seves. I varen acordar un pla de treball per al segle XXI: l'AGENDA 21.

A partir d'aquest moment s'han anat adherint a aquest pla pa\u00efsos, ciutats, universitats, escoles, etc. La ciutat de Barcelona va signar EL COMPROM\u00cdS CIUTAD\u00c0 PER A LA SOSTENIBILITAT el juliol de 2002. Dintre del desenvolupa- ment d'aquest comprom\u00eds, es convida a les escoles a participar en ell a trav\u00e9s de l'AGENDA 21 ESCOLAR, la qual es porta a terme a la nostra escola. Com resum dels objectius que desenvolupa estan:

1.Protegir els espais lliures i la biodi-
versitat i ampliar el verd urb\u00e0.
2.Defensar la ciutat compacta i diver-
sa, amb un espai p\u00fablic de qualitat.
3.Millorar la mobilitat i fer del carrer
un entorn acollidor.
4.Aconseguir nivells \u00f2ptims de qualitat
ambiental i convertir-se en una ciutat
saludable.
5.Preservar els recursos naturals i pro-
moure l'\u00fas dels renovables.
6.Reduir la producci\u00f3 de residus i
fomentar la cultura de la re utilitzaci\u00f3 i
el reciclatge.
7.Incrementar la cohesi\u00f3 social, enfor-
tint els mecanismes d'equitat i partici-
paci\u00f3.
8.Potenciar l'activitat econ\u00f2mica orien-
tada cap a un desenvolupament soste-
nible.
9.Progressar en la cultura de la soste-
nibilitat mitjan\u00e7ant l'educaci\u00f3 i la
comunicaci\u00f3 ambiental.
10.Reduir l'impacte de la ciutat sobre
el planeta i promoure la cooperaci\u00f3
internacional.

Com veieu els pares i mares ens hem d'involucrar en el desenvolupament d'aquesta AGENDA 21, amb les accions del dia a dia, si volem que els nostres fills lluitin i participin en l'\u00fanic projecte que pot unir el m\u00f3n, SALVAR EL PLANETA.

PAPER OFFSET MUNKEN PRINT 90gm2 (NOM\u00c9S CONT\u00c9 FIBRES DE CEL.LULOSA I CARBONAT C\u00c0LCIC. NO CONT\u00c9 \u00c0CIDS)
PREU UNITAT:
HISTORIADES DE L\u2019AM-

PA PENSEM QUE \u00c9S
IMPORTANT CON\u00c8IXER
EL CONJUNT DELS FETS

MEMORABLES DEL NOSTRE PASSAT.
EL JARD\u00cd
DELS CEDRES

El nostre jard\u00ed \u00e9s un jard\u00ed t\u00edpic de les cases senyorials de principis del segle XX. Era normal a aquella \u00e8poca que la burgesia decor\u00e9s els seus jardins amb cedres i palmeres. Per una banda era questi\u00f3 de moda i per altre tamb\u00e9, so- bretot en el cas de les palmeres, senyal de benvinguda. Per aix\u00f2 n\u2019hi ha dues a la fa\u00e7ana principal de la torre. Abans es feien servir els xipressos, per\u00f2 la seva associaci\u00f3 amb els cementiris va fer que la gent prefer\u00eds les palmeres.

Els cedres, per la seva al\u00e7ada i els anys que tenen, s\u00f3n els arbres m\u00e9s caracter\u00edstics del jard\u00ed. Malahaurada- ment, molts estan malats, per culpa del pulg\u00f3. La poda massiva de branques ha fet que m\u00e9s d'un cedre hagi perdut el seu valor ornamental. El pulg\u00f3, per\u00f2, t\u00e9 tractament i no es massa tard per sal- var als cedres.

Caldria, per\u00f2, que l'Ajuntament es preocup\u00e9s m\u00e9s del jard\u00ed, que est\u00e0 molt abandonat. L'us intensiu i la forta se- quera fan molt complicada la vida dels arbres i de les plantes, sobretot a l'es- tiu. Nom\u00e9s sobreviuen les m\u00e9s resis- tents. En aquest sentit, el jard\u00ed s'acosta molt a lo que \u00e9s el sotabosc mediterra- ni i la m\u00e0quia. Hi ha, doncs, predomini de la ginesta, el llaurer, el roman\u00ed, el cirerer de bosc, l'espliegol i el garrofer.

Caldria, per tant, aportar molta terra per tapar les arrels que han quedat al descobert i establir un sistema de rec, encara que sigui limitat a una zona del jard\u00ed, com ara la zona del jard\u00ed de pri- m\u00e0ria, que incorpora un rec per dego- teig. Seria interessant, a m\u00e9s a m\u00e9s, treure els troncs del cedres que han estat talats i plantar nous cedres en el seu lloc. D'aquesta manera assegura-

riem la regeneraci\u00f3 del jard\u00ed.

El Dissabte ecol\u00f2gic \u00e9s una bona ocasi\u00f3 per cuidar el jard\u00ed. Ara b\u00e9, s'ha d'anar amb molta cura de les plantes que es trien per plantar. L'arbre dels nois i noies de sis\u00e8, per exemple, hau- ria de ser un arbre que s'adapat\u00e9s b\u00e9 a las caracter\u00edstiques del jard\u00ed i que no necessit\u00e9s gaire aigua. Una alzina, un pruner (prunus pisardi) o una mimosa serien adients. A l'hora de plantar-ho cal fer un bon forat i omplir-ho de terra bona. S'ha d'assegurar que l'arbre que- da b\u00e9n ferm i recte al terra. Despr\u00e9s cal regar-ho cada setmana durant uns quants mesos. Acostuma a ser la man- ca de rec continuat la que condemna a gran part dels arbres de sis\u00e8.

El jard\u00ed del cedres tindr\u00e0 un gran futur si aconseguim que els jardiners el cuidin una mica m\u00e9s.

CEDRE-FITXA T\u00c8CNICA:
Arbre estretament lligat a la cultura mediterrania
igual que a tot el bosc de la nostre escola\u2026

El cedre es un arbre del grup de les pin\u00e0cies, com els pins i els avets, pot arribar a mesurar fins a 40 metres d\u2019al\u00e7ada. T\u00e9 l\u2019escor\u00e7a de color marr\u00f3-gri- s\u00f3s, fisurada.

Les branques prim\u00e0ries s\u00f3n amb freq\u00fc\u00e8ncia horit- zontals. Les fulles s\u00f3n de forma aciculada i agrupa- des en fascicles, de color verd fosc tirant a vega- des a un color blav\u00f3s, tenen uns 15-30 mm. de lon- gitud, s\u00f3n molt r\u00edgides i punxen. El seu fruit \u00e9s la pinya de forma ovoide i dreta, que cau sola quan est\u00e0 madura.

Altres esp\u00e8cies de cedres que hi ha son el cedre de
l\u2019Him\u00e0laia i el cedre de l\u2019Atles.
El cedre del L\u00edban es diferencia dels altres per la
seva forma de con aplanat o deprimit a la punta.

L\u2019origen del cedre del L\u00edban \u00e9s a S\u00edria, Truquia i el L\u00edban. Un cedre verd figura a la bandera nacional libanesa.

Relacionat amb l\u2019antiguitat, el cedre \u00e9s un arbre b\u00edblic, i la seva fusta ja es venia als egipcis la qual es considerada com una de les m\u00e9s pesades, den- sa, forta, duradora i arom\u00e0tica.

PROGRAMA DISSABTE
ECOL\u00d2GIC:EXPOSICI\u00d3
SOBRE EL CANVI CLIM\u00c0-

TIC / CONTES DE NATU-
RALESA PELS M\u00c9S PETITS / ELS DE 6\u00e8
PLANTAR\u00c0N UNA OLIVERA / ARRE-
CLAREM LES PLANTES I ELS PARTE-
RRES / M\u00daSICA EN DIRECTE / APERI-
TIU NATURAL DE FRUITES FRESQUES
/ TINDREU A LA VOSTRA DISPOSICI\u00d3
UNES FIAMBRERES ECOL\u00d2GIQUES,
PELS BERENARS, PER 1\u20ac COM A
ACCI\u00d3 ECOL\u00d2GICA PER EVITAR ELS
E N VASOS DI\u00c0RIS DELS ENTREPANS /
S\u2019OBRE EL CONCURS DE FOTOGRAFIA
\u201cLA NOSTRA ESCOLA VERDA\u201d.

El 8 de Mar\u00e7 PLANTAT a l\u2019escola!
AGRA\u00cfMENTS A TOTS ELS PARES DE P5 PER LA ORGANITZACIO DEL DIS-
SABTE EC OL\u00d2GIC (FOTOS: DISSABTE ECOL\u00d2GIC DEL CURS 200 6-2007)

ALIMENTACI\u00d3 LLIGAT AMB
EL NOSTRE BOSC MEDI-
TERR\u00c0, EN AQUEST

SEGON NUMERO DE LA

LOLA PARLEM DE LA DIETA MEDITE- RR\u00c0NIA, LA NOSTRA I LA M\u00c9S SANA QUE TOTHOM VOL SEGUIR.

MADUIXES

Al mar\u00e7 arriben les maduixes, que en el seu moment van arribar d'Am\u00e8rica, principalment de Calif\u00f2rnia.

La maduixa est\u00e0 composta en la seva major part d'aigua, t\u00e9 molt poques calories, m\u00e9s vitamina C que les taron- ges, quantitat de potasi i molta fibra. El seu sabor \u00e9s un dels preferits pels nens en tot el m\u00f3n. Aqu\u00ed us proposem algunes senzilles receptes:

PA AMB MADUIXES

QUE T'AGRADA EL PA AMB TOM\u00c0QUET? DONCS SUBSTITU\u00cfX EL TOM\u00c0QUET PER MADUIXES MADURES SOBRE PA TORRAT AFEGEIX OLI VERGE, SAL I PEBRE. I ET SOR- PRENDR\u00c0S.

MADUIXES AMB XOCOLATA I UNA
COPA DE CAVA\u2026

I LA VIDA ES VEU DIFERENT. SOLAMENT HAUREU DE FONDRE LA XOCOLATA NEGRA AMB UNES GOTES D'AIGUA AL MICROONES. RENTAR I SOBRETOT ASSECAR B\u00c9 LES MADUIXES PERQU\u00c8 S\u2019HI ENGANXI LA XOCO- LATA. QUEDA EL M\u00c9S DIVERTIT: AGAFAR LES MADUIXES PER LA CUA, INTRODUIR-LES EN LA XOCOLATA FOSA I A LA SAFATA. DEIXAR- LES UNA ESTONA A LA NEVERA.

PUR\u00c9 DE MADUIXES. QUAN LES MADUI-
XES ESTAN MOLT MADURES FEU UN PUR\u00c9
POSEU-LO AL FONS D'UNA COPA I DAMUNT

AFEGIU-HI FORMATGE FRESC O MAT\u00d3 TALLAT, NOUS PICADES, RALLADURA DE LLI- MONA, SUCRE O MEL I ALGUNA FULLA DE MENTA.

GASPATXO DEM A D U I X E S, NOM\u00c9S HAS
DE SUBSTITUIR LA MEITAT DELS TOM\u00c0-

QUETS DEL GASPATXO PER MADUIXES.
100 GRS. TOM\u00c0QUETS
150 GRS. MADUIXES
1 PEBROT VERMELL
1 CEBA
1 DENT D'ALL
1 CULLERADA DE SUCRE
4 CULLERADES D'OLI D'OLIVA
1 CULLERADA DE VINAGRE BALS\u00c0MIC
4 LLESQUES DE PA TORRAT

FORMATGE DE CABRA DE RULO
SAL I PEBRE AL GUST
SI HO VOLS MOLT FI COLA'L.
A LAM A D U I X A LI AGRADA NEDAR EN SUC
DE TARONJA,JEREZ, UNA CULLERADA DE

VINAGRE BALS\u00c0MIC, LLIMONA, CAVA, FINS I TOT UN TINTO JOVE\u2026 AFEGEIX SUCRE O MEL I A GAUDIR.

BATUT
AMB 4 MADUIXES

1 CULL. DE GELAT DE VAINILLA O NATA
MIG GOT DE LLET
1 CULL. DE MELMELADA DE MADUIXA
TOT BEN BATUT I A BEURE.

EL M\u00c9S F\u00c0CIL:
ENXAMPA-LA PER LA CUA I A LA BOCA.
CEDRE DE L\u2019 AT L E S
CEDRE DE L\u2019HIM\u00c0LAIA
BANDERA LIBAN
(COLORS: RATLLES VERMELLES, ARBRE VERD)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->