Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Turističke informacije 2009.

Turističke informacije 2009.

Ratings: (0)|Views: 697 |Likes:
Published by Hrvoje Roksandic
Srdačno vas pozdravljamo i veselimo se što ste odlučili posjetiti našu zemlju. Svi narodi vole svoju domovinu i smatraju je najljepšom.
Hrvati svoju domovinu nazivaju »Lijepa naša«, prema početnim stihovima nacionalne himne.
Srdačno vas pozdravljamo i veselimo se što ste odlučili posjetiti našu zemlju. Svi narodi vole svoju domovinu i smatraju je najljepšom.
Hrvati svoju domovinu nazivaju »Lijepa naša«, prema početnim stihovima nacionalne himne.

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Hrvoje Roksandic on Nov 25, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/22/2012

pdf

text

original

 
TURISTIČKEINFORMACIJE
www.hr vatska.hr
2009.
i
gratis
 
2
OPĆE INFORMACIJE
Zemljopisni položaj
Hrvatska se prostire od krajnjih istoč
-nih rubova Alpa na sjeverozapadu doPanonske nizine i obala Dunava naistoku, središnji joj dio prekriva pla-
ninski masiv Dinare, a južni završava
na obali Jadranskoga mora.
Površina
Kopneni dio iznosi 56.594 km
2
, a po-vršina teritorijalnog mora 31.067 km
2
.
Naseljenost
Hrvatska ima 4.437.460 stanovnika.
Nacionalni sastav
Većinu stanovništva čine Hrvati,
a najbrojnije su manjine Srbi,
Bošnjaci, Slovenci, Mađari, Česi,
Talijani i Albanci.
Državno uređenje
Hrvatska je višestranačka parlamen
-tarna republika.
Glavni grad
Zagreb je sa 779.145 stanovnikagospodarsko, prometno, kulturno iakademsko središte zemlje.
Dužina morske obale
6.176 km, od toga 4.398 km otoka,hridi i grebena.
Broj otoka, hridi i grebena
1.244. Najveći su otoci Krk i Cres.
Nastanjenih je otoka 50.
Najveći vrh
Dinara 1.831 m/nm.
Dobro došli!
Srdačno vas pozdravljamo iveselimo se što ste odlučili
posjetiti našu zemlju.Svi narodi vole svoju domo-vinu i smatraju je najljepšom.Hrvati svoju domovinu nazi-vaju »Lijepa naša«, prema
početnim stihovima nacional
-ne himne.Republika Hrvatska europ-
ska je parlamentarna državai dio je europske političke ikulturne povijesti. Po veličini
spada u srednje velike eu-ropske zemlje poput Danske,
Irske, Slovačke ili Švicarske.Hrvatska je država otvorenih
granica, jednostavnih carin-skih formalnosti, zemlja mirai poštovanja prema svojimgostima. Nastojimo da Lijepanaša bude takva i onima koji
u nju dođu i da iz nje ponesu
najljepše uspomene.
Dobro došli u Hrvatsku! 
 
3
Obavijesti: Diplomatske misije ikonzularni uredi Republike Hrvatskeu inozemstvu ili Ministarstvo vanj-skih poslova i europskih integracijaRepublike Hrvatske(telefon: +385 1 4569 964,e-mail: konzularni.poslovi@mvpei.hr,web: www.mvpei.hr).
Carinske odredbe
Carinski propisi Republike Hrvatskegotovo su potpuno usklađeni s
propisima i standardima zema-lja Europske unije, no u pogleduunošenja predmeta nekomercijalneprirode za osobnu uporabu, carinu i
PDV nije potrebno plaćati samo za
predmete u vrijednosti do 300 kuna.Unošenje i iznošenje stranog i
domaćeg gotovog novca i čekova
slobodno je za strane i hrvatske dr-
žavljane s boravištem u inozemstvu,
ali uz obvezatno prijavljivanje carini-
ku svakog prijenosa svote veće od
10.000 eura. Vredniju profesionalnu
opremu i tehničke uređaje također jepotrebno prijaviti cariniku na granič
-nome prijelazu.
Strani državljani mogu ostvaritipovrat plaćenog poreza na doda
-nu vrijednost, ako su kupili robu uvrijednosti od najmanje 500 kuna, ito samo na osnovi PDV-P odnosno
Tax cheque 
obrasca ovjerenog od
carinskoga službenika.
Za dodatne informacije molimo kon-
taktirati Carinsku upravu:
www.carina.hr
Prenošenje živih životinja prekogranice moguće je samo uz po
-sjedovanje potrebne veterinarske
Klima
U Hrvatskoj postoje tri klimatskezone: u unutrašnjosti prevlada-va umjereno topla kišna klima,
na najvišim vrhuncima snježnašumska klima, a uzduž jadranske
obale ugodna mediteranska klima
s mnogo sunčanih dana. Ljeta susuha i vruća, zime blage i vlažne.Prosječna temperatura u unutraš
-
njosti: u siječnju od -2 do 0 °C inešto niža na najvećim nadmorskimvisinama, u kolovozu oko 20 °C teoko 12 °C na najvišim vrhuncima.Prosječna temperatura u primorju: usiječnju od 5 do 9 °C, u kolovozu od22 do 25 °C. Temperatura mora zimi je 12 °C, a ljeti oko 25 °C.
Novac
Službena valuta u Hrvatskoj je kuna
(1 kuna = 100 lipa).Strana valuta mijenja se u bankama,
mjenjačnicama, poštanskim uredimai u većini turističkih agencija, hotela
i kampova.Kreditne kartice (Eurocard/ Mastercard, Visa, American Expressi Diners) primaju se u gotovo svimhotelima, marinama, restoranima itrgovinama te na bankomatima.
KORISNE INFORMACIJE
Putne isprave
Valjana putovnica ili koja druga
isprava priznata međunarodnimsporazumom. Za pojedine države
i osobna iskaznica (isprava kojom
se dokazuje identitet i državljanstvo
nositelja).

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->