Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Judge rebukes aspiring doctor, lawyer dad for suing over med school denial

Judge rebukes aspiring doctor, lawyer dad for suing over med school denial

Ratings: (0)|Views: 35 |Likes:
Published by TheCanadianPress
Henya Olfman was denied admission into the University of Manitoba's faculty of medicine in 2010 and lost a subsequent appeal with the school. Her father, a lawyer, then took the battle to court, claiming his daughter was entitled to be in the medical program since she had completed her pre-med courses. In a recent decision, Winnipeg Court of Queen's Bench Justice Chris Martin describes the 154-page lawsuit as frivolous and an "absolute abuse of process." Here is Martin’s ruling:
Henya Olfman was denied admission into the University of Manitoba's faculty of medicine in 2010 and lost a subsequent appeal with the school. Her father, a lawyer, then took the battle to court, claiming his daughter was entitled to be in the medical program since she had completed her pre-med courses. In a recent decision, Winnipeg Court of Queen's Bench Justice Chris Martin describes the 154-page lawsuit as frivolous and an "absolute abuse of process." Here is Martin’s ruling:

More info:

Published by: TheCanadianPress on Jun 24, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

06/24/2014

 
 Ij bppfbl hrid tcf ef`asaij ih b Dbstfr. Ebtf; =?25?8=? Ei`gft; @A 20-?2-35>83 (^ajjapfn @fjtrf) Ajefxfe bs; Ilhdbj v. Vjavfrsaty ih Dbjatimb ft bl @atfe bs; =?25 DMRM 2=3
@IV]U IH RVFFJ'P MFJ@C IH DBJAUIMB
 
MFU^FFJ;
 )
 B__FB]BJ@FP;
) ) Pcbwj Ilhdbj CFJQB ]B@CFLL ILHDBJ, ) hir tcf plbajtahh ) plbajtahh, ) ) Kbdaf Gbnbj bje - bje - ) Bjerfw Pbaj ) hir Vjavfrsaty ih Dbjatimb ) UCF VJAXF]PAUQ IH DBJAUIMB BJE ) UCF _]IXAJ@F IH DBJAUIMB, ) Kad Gi`c ) hir _rivaj`f ih Dbjatimb efhfjebjts. ) ) ) Kuendfjt eflavfrfe; ) Kujf =?, =?25
DB]UAJ, K.
“Dirf tcbj bjy itcfr `bsf aj @bjbeb‑s castiry, tcas `bsf wall eftfrdajf @bjbeb‑s jfxt hfw cujerfe yfbrs.— 
 
Wp
lbajtahh‑s
 bppfbl
mrafh 
, pbrb. 22T
A. AJU]IEV@UAIJ
W2T
 
Cfjyb Ilhdbj wbjts ti mf b ei`tir. Aj =??6 scf fjrillfe bt tcf
Vjavfrsaty ih Dbjatimb tbgajn wcbt as ihtfj rfhfrrfe ti bs “prf
-
dfe— `iursfs.
 
_bnf; = Pcf writf tcf rfquarfe D@BU tfst bje tcfj bpplafe hir bedassaij ti tcf Hb`ulty ih Dfea`ajf aj I`timfr =??1, cipajn ti nbaj bedassaij stbrtajn aj tcf =?2? b`befda` yfbr. Pcf wfjt tcriunc tcf bedassaijs pri`fss mut wbs jit ihhfrfe bedassaij.
W=T
 
Pcf `idplbajs tcbt tcf dfea`bl hb`ulty bedassaij pri`fss scf wbs imlanfe ti hilliw wbs ujhbar bje allfnbl, spf`aha`blly, bs scf sbys, mf`busf at `cbjnfe hrid =??6 ti =??1 my ajtrieu`ajn bje usajn bj ajtfrvafw pri`fss (Dulta Daja Ajtfrvafw
ir “DDA—) bje b ]urblaty @i
-fhha`afjt (wca`c bppbrfjtly nbvf fxtrb wfanctajn ti rurbl bppla`bjts), `ijtrbry ti cfr ujefrstbjeajn ih wcbt tcf sflf`taij pri`fss wiule fjtbal.
W0T
 
Pcf bppfblfe b``ireajn ti Vjavfrsaty priti`il bje `cbjjfls mut cfr bppfbl wbs efjafe. Jit sbtashafe, scf bje cfr lbwyfr hbtcfr, wci b`ts hir cfr aj tcas b`taij, `cisf latanbtaij bs tcf hirud hir cfr `idplbajts.
W5T
 
 Bj b`taij wbs ajatablly halfe ij Hfmrubry 8, =?2=, `idprasfe ih b 265-pbnf stbtfdfjt ih `lbad aj`lueajn 56 pbnfs efea`btfe ti tcf prbyfr hir rflafh. Bs cfrf, tcf efhfjebjts wfrf tcf Vjavfrsaty bje tcf _rivaj`f ih Dbjatimb. Ucf `lbad wbs stru`g bmiut sax dijtcs lbtfr my tcf dbstfr, mf`busf tcf fssfj`f ih tcbt `lbad wbs ih bj b`befda` jbturf bje tcus jit b `lbad pripfrly mfhirf tcf `iurt bs tcf Vjavfrsaty cbe b stbtutiraly fjscrajfe ajtfrjbl pri`fss ti efbl watc b`befda` bje bedassaij dbttfrs. Ucas wbs bppfblfe mfhirf b @iurt ih
Ruffj‑s Mfj`c kuenf
wci suddbraly easdassfe tcf bppfbl ij Hfmrubry 26, =?20 hir b eahhfrfjt rfbsij, tcbt tcf `lbad nrissly ihhfjefe tcf rulfs ih plfbeajns. Hurtcfr ti @iurt
 
_bnf; 0
ih Ruffj‑s Mfj`c
 ]ulf =6.22, cf hiuje tcbt tcf plfbeajn wiule prfkuea`f ir eflby tcf hbar trabl ih tcf b`taij bje at wbs `lfbrly bj bmusf ih pri`fss ih tcf `iurt. ]f`injazajn tcbt tcf `lbad dby mf rf-halfe, tcf kuenf strijnly `butaijfe Dr. Ilhdbj, bs `iujsfl ti cas ebunctfr, ti ei si `brfhully bje `irrf`tly. Ui mf `lfbr, aj ji wby eae tcf kuenf fj`iurbnf Dr. Ilhdbj ti half bjfw.
W6T
 
Ij Kuly 02, =?20, Dr. Ilhdbj halfe b jfw stbtfdfjt ih `lbad, rfspf`tajn tcf sbdf assufs. Ucf efhfjebjts rfdbaj tcf sbdf bje fssfjtablly tiig tcf sbdf stfps, hir tcf sbdf nriujes, ti cbvf tcf stbtfdfjt ih `lbad stru`g. ^atciut brta`ulbtajn wrattfj rfbsijs, tcf dbstfr eae si ij Hfmrubry 6, =?25. Jiw mfhirf df as tcf b
ppfbl ih tcf dbstfr‑s ef`asaij.
AA.
 
APPVF
W8T
 
Ucf _rivaj`f bsgs tcbt tcf `lbad mf stru`g mf`busf at eifs jit eas`lisf b rfbsijbmlf, ir bjy, `busf ih b`taij bnbajst at bje tcbt at as hravilius, vfxbtaius bje/ir bj bmusf ih tcf `iurt pri`fss (]ulf =6.22(m), (`) bje (e)).
W>T
 
Ucf Vjavfrsaty bsgs tcbt tcf `lbad; (b) mf suddbraly easdassfe hir wbjt ih kurasea`taij7 bje (m) mf stru`g hir hbalajn ti efs`ramf b rfbsijbmlf `busf ih b`taij bje mfajn bj bmusf ih pri`fss (]ulf =6.22(`) bje (e)). Ui mf `lfbr, tcf kurasea`taij sumdassaij as tcf sbdf pisataij b``fptfe my tcf dbstfr aj stragajn tcf harst `lbad. At as hrbdfe bs tcf Vjavfrsaty cbvajn, my ats stbtutf, b pri`fss ti efbl watc b`befda` bje bedassaij bppfbls wca`c, scirt ih

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->