Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Spektator Issue 24

Spektator Issue 24

Ratings: (0)|Views: 5,553|Likes:
Published by tom_wellings
Issue 24 of everyone's favourite Kyrgyz magazine.

Download available at http://thespektator.co.uk/issue24.html
Issue 24 of everyone's favourite Kyrgyz magazine.

Download available at http://thespektator.co.uk/issue24.html

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: tom_wellings on Jun 24, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

08/23/2014

 
 Z
p
i
tdtor
 ℒ5= Huli 574=
 
Vour spdsnomfjd``y pue`fscim kufmi to wcdt‖s cdppilflk fl dlm droulm Efscaia 
     ]     C     I
Uistdurdlt Kufmi]ourfst Ndp@dtist Liws
W`us8
Nurmir fl
Nosjow
Dlfnd` rfkcts fl
Yzeiafstdl
[coppirstdl8
Ayrkyz Bdst Boom
Aormdf
Rfsd
]ci
Zcutt`i
 
Joltilts
]cfs Noltc
 
        ]        C        I
 
Z
p
i
tdtor
]ci Zpiatdtor fs low ol`fli dt www.tcispiatdtor.jo.ua 
.jo.ua 
Uistdurdlts, Edrs, J`ues
D`` tci eist edrs dlm j`ues fl towl. Zoni wi``-alowl spots cdvi eiil tdail out ob tcfs noltc‖s imftfol wftc liw spots dmmim. Bu`` `fstflks dvdf`de`i ol tci wiesfti.
55=
]ci Kufmi
Liws dlm Rfiws
[i `ooa dt tci jcdlkflk bdji ob Osc‖s dljfilt edzddr, YZ nf`ftdry spilmflk fl Jiltrd` Dsfd, tci proe`ins ob po`fjflk Ayrkyzstdl‖s jcf`m `deour `ikfs`dtfol, dlm tci siltiljflk ob oli ob Ndxfn Edafiv‖s o`m ndtis fl Liw Vora Jfty. D`` tcfs fl dm-mftfol to our imftorfd`.
49
]ci Zpiatdtor Ndkdzfli fs dvdf`de`i dt `ojdtfols tcroukcout Efscaia, flj`umflk8
(]rdvi` Dkiljfis) Dmvilturi Zi``ir, Da-Zdf ]rdvi`, Jdr`sol [dkol`ft, Ji`istfd` Noultdfls, Ijotour, K`dvtour,Ayrkyz Joljipt, Ayrkyz ]rdvi`, Nuzd, LovfLondm (Edrs & Uistdurdlts) Co``ywoom, Nitro, Liw Vora Wfzzd, Lo4, 5x5, Eou`ivdrm, Jo﬇iicousi, Moad, Bdteoy‖s, Bour Zidsols, @fvi Edr, @oulki Edr, Nirf, Ldvfkdtor, Ztdry Imkdr‖s Rirdlmd, Dmrfdtfjo, Jyj`oli, Mo`ji Rftd, Zdltd Ndrfd, Ei``d Ftd`fd (Jdsflos) Iuropd, Ko`mil Mrdkol, SO (Coti`s) Mostua, Cydtt, Ko`mil Mrdkol, Co`fmdy, D`pflfst (Inedssfis dlm
Orkdlfsdtfols) ]ci YL euf`mflk, ]ci Dnirfjdl edsi, ]ci Kirndl Inedssy, ]ci Mutjc Jolsu`dti, JDNW
D`d-too, LJJU, ]ci Efscaia Opird & Ed``it Zojfity.
OL ]CI JORIU8 Cftjcfl‖ d rfmi to tci eormir (Wdu` Ufmiout)
]ci Zpiatdtor Ndkdzfli
Boulmir8
 ]on [i``flks
Imftor8
 ]on [i``flks (imftorGtcispiatdtor.jo.ua)
Zpijfd` Jorrispolmilt8
 Nfjcdi` [otcirspool
Ztd﬇ wrftirs8
Mrismil Nurpcy, Eil Ufjc, Uoeirt Ndras, ]conds O`sil, Millfs Aiil, Wd`nir Aiil, Co``y Nyirs, Hdnis Ndmmfsol, Dmi`fli Ei``, Wdtrfja Edrrow, Zirkif Rysotsay, ]on  ]wiimy
Kuist Joltrfeutor
8
Dmrfdli @ojclir
 
www.tcispiatdtor.jo.ua 
[dlt to joltrfeuti ds d brii`dlji wrftir? W`idsi joltdjt8 imftorGtcispiatdtor.jo.ua 
3
Out & Deout
D [or`m ob [oi
D tirrfe`i novfi `oons ol tci jflindtfj corfzol, tci [o`vis ob Jdldry [cdrb dri std`aflk tci
Zpiatdtor 
, dlm Mitroft fs edsf-jd``y B***im.
]ci Ilm
52
Mukfl‖s Mridn
Bornir Liwjdst`i Ylftim jiltrd` mibilmir Mdrril Widjoja ffllms ol`y inptfliss fl D`ia-sdlmr Mukfl‖s lio-Iurdsfdlfst pcf`osopcy.
[coppirstdl dlm d Jroja ob Brfis
Zpijfd` jorrispolmilt [otcirspool fs cot ol tci trdf` ob d p`dkui ob p`dkfdrfsim bdst boom fl Efscaia. Dlm soni ob ft fs pritty tdsty.
Lol-Liws
;
Jfty Ndp
Mol‖t kit `ost.
Jourtydrms ob tci Nflm
]cfs wiia tci
Zpiatdtor 
 wds `oftirflk fl d nf`a quiui, dlm tcfs fs wcdt ft cidrm.
Ovircidrm fl Efscaia
4=
]ci Aormdf Rfsd Zcutt`i
[dlt to riliw your vfsd? Cop out dlm cop edja fl dkdfl. Eut wcfjc dutcorftdrfdl lifkceour provfmis tci eist vfsd vdjdtfol mistfldtfol?
4547
Efscaia fl tci Zprflktfni
Lowruz fs `olk ovir - eut tci
Zpiatdtor
`fais
suno`oa 
 so nujc wi cdvi mijfmim to ri`fvi tci ixjftinilt d`` ovir dkdfl. Dlm tcil wdtjc soni kodt po`o.
Nurmir fl Nosjow
Ft‖s 4663 dlm out fltripfm riportir fs cot ol tci cii`s ob Nosjow‖s dlswir to Jo`oneo.
42
]ci Bojus
Zdvflk Dlfnd`s fl Yzeiafstdl
Ft‖s d mok‖s `fbi bor jdts dlm moks fl ]dscailt. Eut oli youlk wondl fs mitirnflim to mo sonitcfkl deout ft.
57

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->