Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Embalaza Okolje Logistika št. 43

Embalaza Okolje Logistika št. 43

Ratings: (0)|Views: 513 |Likes:
Strokovno revijo Embalaža Okolje Logistika EOL izdaja celjsko podjetje Fit media d.o.o.
Strokovno revijo Embalaža Okolje Logistika EOL izdaja celjsko podjetje Fit media d.o.o.

More info:

Published by: Medijske komunikacije Fitmedia d.o.o. on Nov 25, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/21/2011

pdf

text

original

 
    S   p   e   c    i   a    l    i   z    i   r   a   n   a   r   e   v    i    j   a   z   a   e   m    b   a    l   a    ž   o ,   o    k   o    l    j   e    i   n    l   o   g    i   s   t    i    k   o    /
    S   p   e   c    i   a    l    i   s   t   m   a   g   a   z    i   n   e    f   o   r   p   a   c    k   a   g    i   n   g ,   e   n   v    i   r   o   n   m   e   n   t   a   n    d    l   o   g    i   s   t    i   c   s
Naročil malo, izredni pritisk na ceneNevarni odpadki - grožnja in priložnost?Pot do rodovnika izdelkaHazardous Waste – a Threat as well as anOpportunity?Tracing a Product’s Pedigree
43
    S   p   e   c    i   a    l    i   z    i   r   a   n   a   r   e   v    i    j   a   z   a   e   m    b   a    l   a    ž   o ,   o    k   o    l    j   e    i   n    l   o   g    i   s   t    i    k   o    /
    S   p   e   c    i   a    l    i   s   t   m   a   g   a   z    i   n   e    f   o   r   p   a   c    k   a   g    i   n   g ,   e   n   v    i   r   o   n   m   e   n   t   a   n    d    l   o   g    i   s   t    i   c   s
Poštnina plačana pri pošti 3102 Celje
   F  o   t  o  :   S    h  u   t   t  e  r  s   t  o  c    k
 
   p  r  o  m  o  c   i   j  a
 
3
 
EOL-43-april-April-09 
3
Uvodnik
Uvodnik
Editorial 
Drznost drugačnega pogleda
Psihologija množic ali čredništva deluje skozi vso zgodovino. In še kako danes! Če so vsi ho-dili v banke po (pre)velike žaklje denarja, smotudi mi. Če nihče danes noče nič kupiti ali in- vestirati, tudi mi ne bomo. Če so drugi v strahu…, če drugi pravijo, da je nevarno …, če drugiše niso pometli pred lastnim pragom, zakaj bimi …. Skratka, kot drugi.Saj, zakaj se ne bi učili od boljših? Da bi se le!ežava nastopi, če se pridružujemo množiciklonov, ki drvijo … Kam že?Nemalokrat je uspeh drugje. V drugačnosti. Vtem, da si upaš misliti in udejanjati svoje ide- je. Pri tem tudi tvegati. V dizajnu je že tako,kot pišemo v reviji, a tudi na mnogih drugihpodročjih. Nekdo v investiciji vidi le strošek,drugi pa priložnost za dodano vrednost, ki po- večuje konkurenčnost.Drugačnost zahteva zamenjavo optike. Primer:nevarni odpadki so za večino nekaj, s čimer senočejo ukvarjati, zato v njih ne (z)morejo vi-deti priložnosti. Pa so odpadki, tudi nevarni,še kako del vsakdanjega življenja! isti, ki sopremogli drugačno optiko, z njimi celo služijo.Na okoljsko sprejemljiv način, seveda. Drugi,ki so urejanje odpadkov preprosto odlagali, padanes bijejo plat zvona.Embalaža, okolje, logistika so področja, ki da-nes, še posebej v zahtevnejših okoliščinah, karkličejo po drugačnosti. Priložnosti so neizčr-pne.Jože Voland,glavni urednik
The Audacity of a DifferentView
Te psychology o the masses, or crowd psychol-ogy, has been present throughout history and even more so today. I everybody else went to thebank to get (the excessively large) bags o money,so would we. I no one wishes to buy or invest today, neither will we. I everybody else is in ear o…, i everybody else is saying that it is dan- gerous to…, i no one else has cleaned up their mess, why should we? In short – we act the sameway as everybody else.Why can't we learn rom those making better decisions? I only…Problems arise when we join the mass o clownsheading toward.... What? Oen, success lies somewhere else; in being di- erent; in daring to think and to realise your ideas; and in doing so, taking chances. Tis isthe case with design, as in our magazine, but also with many other elds. One man might seeinvestments as cost, while another will see themas an opportunity or added value contributing to greater competitiveness.Being diferent requires a change o perspective.Example: hazardous waste is something that the majority reuses to deal with and thereoreis unable to see it as an opportunity. Wastehowever, even the hazardous kind, is part o everyday lie. Tose who are able to implement diferent views on waste may even make money rom it, in an environmentally riendly way, o course. Tose who have simply put of the han-dling o waste are now reaching or the panicbutton.Packaging, the environment and logistics are elds crying or diversity, especially in more de-manding circumstances. Te opportunities areendless. Jože Voland,Editor in-Chie 

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->