Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Embalaža okolje logistika št. 46

Embalaža okolje logistika št. 46

Ratings: (0)|Views: 748 |Likes:
Strokovno revijo Embalaža Okolje Logistika EOL izdaja celjsko podjetje Fit media d.o.o.
Strokovno revijo Embalaža Okolje Logistika EOL izdaja celjsko podjetje Fit media d.o.o.

More info:

Published by: Medijske komunikacije Fitmedia d.o.o. on Nov 25, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/02/2013

pdf

text

original

 
   F  o   t  o  :   S    h  u   t   t  e  r  s   t  o  c    k
46
    S   p   e   c    i   a    l    i   z    i   r   a   n   a   r   e   v    i    j   a   z   a   e   m    b   a    l   a    ž   o ,   o    k   o    l    j   e    i   n    l   o   g    i   s   t    i    k   o    /
    S   p   e   c   i   a    l   i   s   t   m   a   g   a   z   i   n   e    f   o   r   p   a   c    k   a   g   i   n   g ,   e   n   v   i   r   o   n   m   e   n   t   a   n    d    l   o   g   i   s   t   i   c   s
Poštnina plačana pri pošti 3102 Celje
 Zelena embalaža od rojstva do zadnjegadiha Obraz - Franc Kaplja Razkošna zmeda postaja v državi nezdravsistem Nova uredba ukinja koncesionarje Strateški potencial Slovenije je logistika Green Packaging from Birth to Final Breath Call for entries for the greenest packagingcompetition New Decree Abolishing Concessionaires Logistics is Slovenia’s Strategic Potential
 
EOL-46-november-November 09 
2
Embalaža
 
Trajanje programa:
8 ur (strnjeno)
Termin:
26. november 2009, od 8.30 do 15.30
Lokacija:
Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, Celje
ObnovljiviViriEnergije
Obravnavane teme:Obnovljivi viri energije - odgovor na podnebne spremembe
(mag.Boris Sučić, Center za energetsko učinkovitost, Institut Jožef Stefan)
Fotovoltaika in uporaba sončne energije s primerom dobre prakse
(dr. Uroš Merc, Bisol d.o.o.)
Lesna biomasa kot priročni obnovljivi vir energije in gradbena bi-
ologija
(mag. Damjana Raner, Vladimir Peter Plavčak, mag. Djordje Že-beljan, HSE Slovenija);
Primer dobre prakseKaj in kako dela podjetje Biomasa d.o.o.?
(Rok Suhodolnik)
Gospodarjenje z vodnimi viri (vodna energija kot OVE) in posegi v
okolje
(mag. Djordje Žebeljan, mag. Damjana Raner, HSE Slovenija)
Šolski center Celje
v sodelovanju s
Kontakt:
 Lucija Lorger, Fit media d.o.o.e-pošta: lucija.lorger@tmedia.si, tel.: (03) 42 66 722, (051) 638 098
www.tmedia.si
Tematska konferenca za strokovne delavcev vzgoji in izobraževanju
Kotizacija:
85 € + ddv
Rok za prijavo: 23. november 2009
   p  r  o  m  o  c   i   j  a
 
3
Novosti
EOL-46-november-November 09 
 
EOL-46-november-November 09 
3
Uvonik
Uvodnik 
Editorial 
Th Confusion Ov WstPckging
Gis lying on rubbish bins (you didn’t overlookthe cover, did you?) are more than a riendlyimage o the holidays. Te country is in a mag-nicent state o chaos as ar as the environment is concerned and this chaos is turning into an un-healthy system. We must not paint a black and white picture but the waste packaging market is ull o quandaries, which the poll o all thosetrapped in this net not only discloses in ull and anew but also does not show a way out. Te main players have been handling this hot potato or months without rst cooling it o and have beenhanding the responsibility or the current situa-tion rom one to the other.Te Ministry o the Environment and Spatial Planning cannot solve the cracks in the system or the management o waste packaging with an el-egant call or schemes or liable parties to regulatethis themselves. Especially i sparks are ying at several ends, the market is becoming unmanage-able and the Ministry is unable to knit the threadso reconciliation needed by all the players. Eachwith its own responsibility. What will happenwhen Slovenia gets ten or even more schemes – or candles, batteries, drugs and everything else? Isn’t it about time to think what we are doing wrong? Waste and waste packaging are an addi-tional problem in Slovenia. Tere are continuallyincreasing voices o mistrust being heard saying that the reports submitted by the liable partiesand schemes do not add up. Tey say there will be more control. A touch o light into this waste conusion came rom Canada. Tis year, the world is acing global competition or green packaging or the rst timein history. For packaging signed by nature. Tisis something completely dierent to searching or rationalisation and increased economic efciencyin the production o packaging. Te producerslogically responded to the recession and the re-quirement to cut costs. But green packaging is the packaging o the uture. It is! Even though, and this again tips the scales, what we really wish tosow in the environment or tomorrow will againbe chosen by the market, by the consumer. Will the consumer decide on green or conventional  packaging? Regardless o that – or even because o that – theEOL magazine has decided to organise a Slov-enian competition or the best green packaging.For a Green Slovenia. Do not miss it. Jože Voland,Editor 
Koloocij pi opni
embalaži
Darila na smetnjakih za odpadke saj niste pre-zrli naslovnice mar ne? sporočajo precej večkot prijazno misel prazničnih dni. Kajti v okolju vlada v državi razkošna zmeda ki postaja že ne-zdrav sistem. Ne slikamo črno-belo. A na trguodpadne embalaže se kot jara kača vlečejo zaga-te ki jih anketa z vsemi ki so ujeti v mreži ne lepopolno in vnovič razkriva ampak tudi ne kaženobenega izhoda. Vroč kostanj si glavni akterjipodajajo že mesece ne da bi ga ohladili in drugdrugemu lepijo odgovornost zakaj je tako kot je.Ministrstvo za okolje in prostor ne more razpok  v sistemu ravnanja z odpadno embalažo reševa-ti z elegantnim pozivom naj to uredijo shemesame oziroma zavezanci. Še posebej če se iskrina več koncih trg postaja neobvladljiv MOP pane zmore splesti prepotrebnih usklajevalnih nitiki jo potrebujejo vsi akterji. Vsak s svojo odgo- vornostjo. Kaj bo šele potem ko bo v Slovenijideset shem ali več še za sveče baterije zdravilain drugo? Ali ni zdaj čas za razmislek kaj gre za-res narobe? Z odpadki in odpadno embalažo vSloveniji je še dodatni križ. Čedalje več je glasovnezaupanja češ da poročila zavezancev in shemne pijejo vode. Bo več nadzora je napoved.Svetla luč v to odpadkarsko kolobocijo je zasija-la iz Kanade. Svet se letos prvič sreča s svetov-nim natečajem za zeleno embalažo. Za embala-žo s podpisom narave. o je nekaj drugega kotiskanje racionalizacije in večje ekonomičnosti vproizvodnji embalaže. Proizvajalci so pač pov-sem logično odgovorili na recesijo in na zahtevopo zniževanju stroškov. oda zelena embalaža jeembalaža prihodnosti. Je! Čeprav in tu je spet jeziček na tehtnici kaj zares želimo posejati vokolju za jutri bo spet dal pravi odgovor trgpotrošnik. Ali se bo potrošnik raje odločil zazeleno ali za komercialno embalažo? Potrošnik pač razmišlja drugače.A ne glede na to ali prav zato se je revija EOLodločila za slovenski natečaj za najboljšo zelenoembalažo. Za Zeleno Slovenijo. Ne spreglejte.Jože Volandglavni urednik 

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Andreja Kavas liked this
Andreja Kavas liked this
Andreja Kavas liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->