Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Embalaža okolje logistika št. 36

Embalaža okolje logistika št. 36

Ratings: (0)|Views: 261 |Likes:
Strokovno revijo Embalaža Okolje Logistika izdaja celjsko podjetje Fitmedia
Strokovno revijo Embalaža Okolje Logistika izdaja celjsko podjetje Fitmedia

More info:

Published by: Medijske komunikacije Fitmedia d.o.o. on Nov 25, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2013

pdf

text

original

 
36
    S   p   e   c    i   a    l    i   z    i   r   a   n   a   r   e   v    i    j   a   z   a   e   m    b   a    l   a    ž   o    i   n   o    k   o    l    j   e    /
    S   p   e   c   i   a    l   i   s   t   m   a   g   a   z   i   n   e    f   o   r   p   a   c    k   a   g   i   n   g   a   n    d   e   n   v   i   r   o   n   m   e   n   t
Poštnina plačana pri pošti 3102 Celje
V mednarodnem koncernu je varnost večjaPo načelu od zibke do grobaOsnovnošolci kot ambasadorji akcije Ločujmo, varujmo!Increased Security within an International GroupAccording to the ‘from the cradle to the grave’ principle
December 2007 
 
    p   r   o   m   o   c    i    j   a
 
3
Novosti
 
EO-36-december-December-07 
3
Novosti
Uvodnik 
Editorial 
Hiter razvoj izstavlja račun
Vse večja povezanost sveta in lahka dostopnostimata nedvomno svoje prednosti, zato se proce-si globalizacije izredno pospešujejo. Dejstvo pa je, o tem ni več nikakršnega dvoma, da ugodjetehnološkega napredka že izstavlja svoj račun.Strahovito visokega.Četudi so globalna pogajanja (pre)počasna, sena mikro ravni marsikaj spreminja in tržne rela-cije obrača na glavo. Prijaznost do okolja posta- ja tudi ekonomski kazalec. Eden ključnih celo,če pogledamo na primer prihodnost transpor-tne embalaže. Podatki o tem, koliko prijazna jebila transportna embalaža pri svojem nastankain kako prijazna bo takrat, ko ne bo več v svo- ji unkciji, bodo odločali, kako tržno zanimivabo.Prihodnje leto bo nesporno okoljsko dinamičnoin zahtevno. Naša specializirana revija bo znovaodpirala aktualna vprašanja in iskala odgovorenanje. A vmes je vsaj simbolična prelomnica, kopotegnemo črto med starim in novim. Novemuželimo vse dobro.Jože Voland,glavni urednik 
Rapid Development Is Taxing
Te increasing connectedness o the world and the easy access undoubtedly have their advan-tages, which is why the globalisation processesare accelerating at an increasing pace. It is a act – there is no doubt about it – that the comort o technological progress is already taking its toll. And a rightully high one at that.Despite the global negotiations proceeding (too)slowly, many things are changing on the microlevel and the market relations are being turned upside down. Environmental riendliness is be-coming an economic indicator – one o the key ones even i we look, or example, at the utureo transport packaging. Te data on how envi-ronmentally riendly transport packaging is dur-ing its creation and when it no longer serves its purpose will decide how attractive it is rom themarketing point o view.Next year will undoubtedly be an environmen-tally dynamic and dicult one. Our specialised magazine will again be opening up topical ques-tions or debate and searching or answers. But inthe meantime, there is at least the turning point when we draw the line between the old and thenew. We wish all the best to the new. Jože Voland,Editor-In-Chie 

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->