Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
38Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ISTINE O TESAVVUFU

ISTINE O TESAVVUFU

Ratings: (0)|Views: 2,064 |Likes:
Published by Abdullah Arifović

More info:

Published by: Abdullah Arifović on Nov 25, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/01/2013

pdf

text

original

 
 
 ISTINE O TESAVVUFU  Abdul-Kadir 'Isa
«Tesavvuf u svojoj cijelosti jeste na
č 
inlijepog vladanja (morala), pa ko god prematebi pokaže više pravilnog odnosa, on jetime pokazao i viši stepen tesavvufa.»(Ebu-Bekjr el-Kitani, umro 322.h.god.)
Sa arapskog originala preveoAhmed b. Omer b. El-Hasan b. Mehmed Meši
ć
iz TuzleTuzla, 1998. god.
 
 
Prvo poglavlje
DEFINICIJA TESAVVUFA
1. DEFINICIJA2. PORIJEKLO RIJE
Č
I (ETIMOLOGIJA)3. NASTANAK4. ZNA
Č
AJ
 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
UVOD
Zahvaljujem Ti se, o, moj Bože, što si nas uputio pravim putem, jer Ti si najboljiGospodar i najbolji Pomaga
č
. Salavat i selam šaljemo Tvom najve
ć
em miljeniku, koji jeposlat kao milost svim svjetovima, kao spasilac
č
ovje
č
nosti, kao uputitelj
č
ovje
č
anstva,našem gospodinu Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, najuzvišenijem vo
i, najboljemuzoru, kao i njegovom alu (porodici) i njegovim ashabima (drugovima) koji su posve o
č
istilisvoje duše, i tako uspjeli da na
u spas, koji su savjetovali svoju bra
ć
u, pa su tako bili korisni isebi i drugima. O, moj Bože, molimo Te da nas po
č
astiš njihovom plemenitoš
ć
u, da nasuputiš njihovoj uputi, da nas priklju
č
iš njima i da nas sa njima sastaviš pod bajrakom našeggospodina Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, jer Ti si najplemenitiji od onih od kojihse nešto traži i Ti si najbolji od onih od kojih se ne
č
emu nada i od kojih se nešto želi.A zatim, islam je od svoje pojave (pojave njegove zore) izložen napadima zadrtihneprijatelja, koji su stalno pokušavali da poruše njegove temelje i njegovu zgradu, i to narazne na
č
ine i razli
č
itim sredstvima. Danas smo izloženi talasima nevjerstva i idejamaliberalizma koje nam se poturaju i sa Istoka i sa Zapada. To naše mlade ljude odvra
ć
a odpravog puta, kvari naše porodice, i na najcrnji i najružniji na
č
in ruši budu
ć
nost naše vjerskemisli. To upozorava i opominje našu vjersku zajednicu na opasni nazadak i na zlo koje kružisvuda oko nas. Nama u ovoj opasnoj situaciji, ustalasanoj borbi ideja, ne preostaje ništa drugonego da se prihvatimo za Allahov
č
vrsti konop (
Kur'an, Ali Imran 103.
), da odbacimo našerazlike i razilaženja kod razrade pojedinih šerijatskih detalja, a da svoja srca vežemo zaUzvišenog Allaha, da do Njega molimo snagu, staloženost, dostojanstvo i plemenitost.A kada je zadatak iskrenih islamskih propagatora da ovoj vjeri (islamu) vrate njegovduh (smisao) i da za njega otvore katance srca, onda cilj sufija u svakom vremenu i u svakomstolje
ć
u treba da bude da vrate islamske vjernike u sjenu Allahove bliskosti i u blagodatNjegove molitve, u sre
ć
u Njegove blizine, i to vra
ć
anjem duhovnosti islama u islam.Protivnici islama su uvijek radili na tome da izobli
č
e njegovu bit i da ga ocrne i opišukao u
č
enje koje zagovara stagnaciju, lijenost i sli
č
ne manjkavosti, a njegove sljedbenikeoptuživali za nazadovanje i zaostajanje, pa su zbog toga na islam osuli svoje pristrasne napadena na
č
ine koje su dobro prostudirali i u
č
inili efikasnim, pa jedanput izazivaju kod ljudisumnje u pogledu pravnih škola koje su kod islamskih vjernika uvažene, drugi put, opet,prigovaraju nekim prenosiocima (ravijama) hadisa izme
u drugova Božjeg Poslanika,sallallahu alejhi ve sellem, kako bi porušili stubove islama, a nekada siju sumnje u vezi sanekim pitanjima vjerovanja da bi potkopali vjerovanje sljedbenika islama.Mi ovo vidimo u raznim stolje
ć
ima, i ono što izaziva oprez i skre
ć
e našu pažnju nasebe jeste namjerno peckanje i gadno navaljivanje na islamski tesavvuf. To se
č
ini zbog togašto je on (tesavvuf) dragulj islama i njegov pulsiraju
ć
i živi duh, njegovo djelotvorno življenje.Oni koji žele da sve to pokvare, namjeravaju da poruše njegova obilježja i da ga prikažu kao jedno nestvarno lutanje u filozofiji, kao jednu slabost, kao asketizam i povla
č
enje iz života,kao proizvod predrasuda i bježanje iz stvarnog života i njegove borbe. Ali, Uzvišeni Allah jeobjavio da
ć
e On trajno
č
uvati Svoju vjeru (islam) pa su sva pera njegovih neprijateljapolomljena, a njihove tvrdnje je odnio vjetar, dok je tesavvuf ostao svjetiljkom salikja, onihkoji se kre
ć
u prema Uzvišenom Allahu, i obavezni put i na
č
in širenja islama i u
č
vrš
ć
enjanjegove zgrade.

Activity (38)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Alija.Harisovic liked this
Besim Habibovic liked this
Mehmed Sivro liked this
Sead Šemsović liked this
Aga Sarajlija liked this
Arijana Radić liked this
DamirX liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->