Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
20Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Phillips Curve - Đường Phillips

Phillips Curve - Đường Phillips

Ratings: (0)|Views: 2,145 |Likes:
Published by dw_19

More info:

Published by: dw_19 on Nov 26, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/10/2014

pdf

text

original

 
Kinh tế vĩ mô 2
Đề tài thảo luận:“Chứng tỏ rằng đường Phillips thực chất là cách biểu diễn kháccủa đường tổng cung AS”
 Nhóm H3TV:Phạm Đức ThànhLương Thị Thu HàHoàng Thị Minh VấnĐồng Thị HoaNguyễn Thị Hưởng[ Kinh tế Quốc tế 49B ]Hà Nội, 10/2009
- 1 – [ Nhóm H3TV ]
 
Tổng cung biểu thị mối quan hệ giữa lượng cung về hàng hóa, dịch vụ với mức giá chung của nền kinhtế. Nó phụ thuộc vào mức sản lượng tiềm năng, sự khác nhau giữa mức giá và mức giá dự kiến. Mốiquan hệ này được mô tả bằng phương trình:Y = Y* + α(P – P
e
)Đường Phillips chính là một cách khác để mô tả đường tổng cung. Nó lý giải sự đánh đổi ngắn hạngiữa lạm phát và thất nghiệp hàm chứa trong đường tổng cung. Đường Phillips cho biết tỷ lệ lạm phát phụ thuộc vào tỷ lệ lạm phát dự kiến, tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên và cú sốc cung.Π = Π
e
– β(u – u
n
) + ε Như vậy cả đường tổng cung và đường Phillips đều cho rằng có mối quan hệ giữa hoạt động kinh tếthực tế và sự thay đổi ngoài mức dự kiến của mức giá (hay tỷ lệ lạm phát). Để làm rõ hơn mối quan hênày, ta sẽ đi nghiên cứu tổng cung và đường Phillips cùng mối quan hệ giữa chúng.
1. Tổng cung:1.1 Khái niệm tổng cung:
Tổng cung biểu thị mối quan hệ giữa lượng cung về hàng hóa, dịch vụ với mức giá chung của nền kinhtế.Đường tổng cung cho biết tổng lượng hàng hóa, dịch vụ mà các doanh nghiệp sản xuất ra và muốn bántại mỗi mức giá. Khác với tổng cầu, tổng cung biểu thị mối quan hệ phụ thuộc rất nhiều vào khoảngthời gian nghiên cứu.
1.2 Đường tổng cung dài hạn:
Trong thời hạn dài, sản lượng hàng hóa của một nền kinh tế được quyết định bởi nguồn cung về laođộng, vốn, tài nguyên thiên nhiên và công nghệ để chuyển các yếu tố đầu vào này thành sản phẩm. Domức giá không ảnh hưởng đến các yếu tố này nên trong dài hạn đường tổng cung thẳng đứng, nhưtrong hình 1, tại mức sản lượng toàn dụng (hay mức sản lượng tự nhiên Y*).
1.3 Đường tổng cung ngắn hạn:
Tuy nhiên trong thời hạn ngắn, đường tổng cung lại dốc lên, có nghĩa là sự gia tăng mức giá chung cóxu hướng làm tăng lượng cung về hàng hóa và dịch vụ trong nền kinh tế và ngược lại. Để lý giải tạisao đường tổng cung lại dốc lên trong ngắn hạn, các nhà kinh tế đã đưa ra 4 lý thuyết: lý thuyết nhậnthức sai lầm, lý thuyết tiền lương cứng nhắc, lý thuyết thông tin không hoàn hảo, lý thuyết giá cả cứng- 2 – [ Nhóm H3TV ]
 
nhắc. Theo lý thuyết giá cả cứng nhắc, giá cả chậm điều chỉnh để đáp lại sự thay đổi của nền kinh tếnên khi giá cả giảm sút, các doanh nghiệp chưa điều chỉnh giá sẽ vẫn bán tại mức giá cao như cũ trongkhi nhu cầu đang giảm sút. Điều này dẫn tới sự giảm sút trong doanh thu và khiến doanh nghiệp cắtgiảm sản lượng.
1.4 Phương trình tổng cung:
Các lý thuyết về tổng cung tuy khác nhau về nguyên nhân được chỉ ra sau mỗi mô hình nhưng đều cóchung một chủ đề chung: lượng cung về sản lượng chệch khỏi mức sản lượng tự nhiên khi mức giáchệch khỏi mức giá mà mọi người dự kiến. Điều này được minh họa bằng phương trình:
Y = Y* + α(P – P
e
)
Y*: mức sản lượng tự nhiênP
e
: mức giá dự kiếnP: mức giá
2. Đường Phillips:2.1 Khái niệm đường Phillips:
Đường Phillips biểu thị sự đánh đổi ngắn hạn giữa lạm phát và thất nghiệp, nó chỉ ra các kết hợp lạm phát và thất nghiệp nảy sinh trong ngắn hạn khi sự dịch chuyển của đường tổng cầu làm cho nền kinhtế di chuyển dọc theo đường tổng cung ngắn hạn.
2.2 Đường Phillips ngắn hạn:
Sự dịch chuyển của đường tổng cầu đẩy lạm phát và thất nghiệp theo các hướng ngược chiều nhautrong ngắn hạn. Vì vậy đường Phillips là một đường dốc xuống trong ngắn hạn.
2.3 Mối quan hệ giữa tổng cung ngắn hạn và đường Phillips ngắn hạn:a. Về mặt toán học:
Đường Phillips được mô tả bằng phương trình:
Π = Π
e
– β(u – u
n
) + ε
Π
e
: tỷ lệ lạm phát dự kiến- 3 – [ Nhóm H3TV ]

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
lehongngoc liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
hungftuhn liked this
Chim Thị Cucu liked this
Nguyen Thuhang liked this
Nguyen Thuhang liked this
Chim Thị Cucu liked this
Hien Do liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->