Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
98Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ôn Tập KINH TẾ VĨ MÔ 2

Ôn Tập KINH TẾ VĨ MÔ 2

Ratings: (0)|Views: 12,058 |Likes:
Published by dw_19

More info:

Published by: dw_19 on Nov 26, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/15/2014

pdf

text

original

 
Ôn Tập KINH TẾ VĨ MÔ 2I. Trắc nghiệm1.
Để đối phó khả năng suy giảm kinh tếtừcuối năm 2008, Chính phủ Việt Nam chủtrương:
A.
Dùng 6 tỷ USD để khuyến khích đầu tư vàtiêu dùng. B.Giảm tỉlệdựtrữ bắt buộc. C.Giảm lãi suất cơ bản. D.Tất cả các u trên đều đúng.E.Câu A vàC
Trả lời : Câu D2.
Trong một nền kinh tế nhỏ, mở cửa với tỷ giá thả nổi, việc tăng chi tiêu chính phủ, thì ban đầu lãi suất có xu hướng tăng vàdo đó:A.lấn át một phần đầu tư tư nhân, nhưng đầu tư giảm ít hơn sự gia tăng chi tiêu chính phủ.B.lấn át đầu tư một khối lượng đúng bằng sự gia tăng chi tiêu chính phủ.C.thu hút vốn nước ngoài, đồng nội tệ lên giá, làm giảm xuất khẩu ròng một lượng ít hơn sự gia tăng chi tiêu chính phủ.D.thu hút vốn nước ngoài, đồng nội tệ lên giá, làm giảm xuất khẩu ròng một lượng đúng bằng sự gia tăng chi tiêu chính phủ.
Trả lời : Câu D3
Trong mô hình tiêu dung hai thời kỳ của Fisher nếu Yd
1
= 20,000, Yd
2
= 15,000 và lãi suất (r) là 0,50 (50%), thì mức tiêudùng tối đa có thể trong thời kỳ 1 là:A. 20,000B. 25,000C. 30,000 D. 35,000
Trả lời : Câu C4
. Theo giả thuyết vòng đời, thời điểm nào trong đời người, một cá nhân có mức của cải lớn nhất vào thời điểm:A. sinh ra.B. chết.C. nghhưu. D. cha mmt.
Trả lời : Câu C6.
Theo giả thiết thu nhập thường xuyên, điều nào nào sau đây có thể xảy ra nếu Quốc hội thông qua việc giảm thuế tạm thời?A.Người tiêu dùng sẽ xem năm đó như là một năm tốt đẹp và sẽ tăng tiết kiệm gần bằng lượng thuế giảm đi.B.Người tiêu dùng sẽ tăng tiêu dùng đúng bằng lượng thuế giảm đi.C.Việc giảm thuế sẽ có tác động mạnh đối với tổng cầu.D.Cả B và C đều đúng.
Trả lời : Câu A7.
Theo lý thuyết danh mục đầu tư về cầu tiền, yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến cầu tiền:A.Lợi tức thực tế dự kiến của trái phiếuB.Sự tiện lợi của tiền trong các giao dịchC.Tỉ lệ lạm phát dự kiếnD.Tất cả các u tn.E.Câu A và C.
Trả lời : Câu E8.
Theo mô hình Baumol-Tobin, lượng cầu về tiền thực tế sẽ tăng nếu:A.Chi phí đến ngân hàng tăng.B.Tỉ lệ lạm pt tăngC.i suất giảmD.Tất cc câu trên.E.Câu A và C.
Trả lời : Câu E9.
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê tỉ lệ lạm phát của Việt Nam tháng 12/08 so với tháng 12/07 là:a. 27,90 %b. 28,32 %c. 22,97%d. 21,87 %e. 19,89%
Trả lời : Câu E10
. Trong trường hợp dân số và công nghệ không thay đổi, mức tư bản bình quân một công nhân tại trạng thái dừng sẽ tăng bất kỳ khi nào:A.lượng đầu tư bình quân một công nhân giảm.B.tỉ lệ khấu hao tăng.C.tỉ lệ tiết kiệm ng.D.Tất cả c câu trên đúng.
Trả lời : Câu C11
. Đường IS dịch chuyển sang phải nếu:A.niềm tin của người tiêu dùng vào tương lai được cải thiện.B.các doanh nghiệp trở nên lạc quan hơn về nền kinh kinh tế và quyết định đầu tư nhiều hơn ở mỗi mức lãi suất.C.chính phủ tăng trợ cấp cho các hộ gia đình.D.Tất cả các câu trên đều đúng.
Trả lời : Câu D12
. Nếu Ngân hàng Trung ương tăng cung tiền trong khi chính phủ tăng thuế thu nhập, thì:A.lãi sut nht đnh stăng.B.lãi sut nht đnh sgiảm.C.thu nhp có thể tăng,giảm hoặc không thay đổi.D.thu nhập nhất định sgiảm.E.Câu B C đúng.
Trả lời : Câu E13.
Keynes cho rằng APC:A.Cđnh.B.ng khu thu nhập ng.C.Giảm khu thu nhập ng.D.Lớn hơn xu hướng tiêu dùng cận biên.
E.
C và D đúng.
Trả lời : Câu E
 
14
. Ràng buộc ngân sách của các hộ gia đình trong mô hình hai thời kỳ có thể viết như sau:
A.
C
1
+ C
2
= Yd
1
+ Yd
2
.
B.
C
1
+ C
2
/(1 + r) = Yd
1
+ Yd
2
/(1 + r).
C.
C
2
+ C
1
(1 + r) = Yd
2
+ Yd
1
(1 + r).C
1
/(1 + r) + C
2
= Yd
1
/(1 + r) + Yd
2
.Cả B và C đúng.
Trả lời : Câu E15
Theo giả thiết thu nhập thường xuyên, một người có thu nhập biến động mạnh sẽ:A.có xu hướng tiêu dùng bình quân cao hơn trong những năm có thu nhập cao hơn.B.có xu hướng tiêu dùng bình quân cao hơn trong những năm có thu nhập thấp hơn.C.có xu hướng tiêu dùng cận biên không đổi qua các năm.D.Không bao giờ có tiết kiệm.
Trả lời : Câu B16.
Một sự kiện làm tăng sản phẩm cận biên của tư bản sẽ:A.Dịch hàm đầu tư sang ti.B.Dịch hàm đầu tư sang phải.C.Làm tăng chi phí thực tế của tư bản.D.m tăng tỉ lệ khấu hao.
Trả lời : Câu B17
. Theo Mô hình Baumol-Tobin các yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến cầu tiền:A.Lợi tức của cổ phiếuB.Chi tiêuC.Chi pđến nn hàng.D.Tất cả các yếu tố tn.E.Câu B và C.
Trả lời : Câu E19
. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê tính bình quân CPI của Việt Nam cảnăm 2008 tăng so với so với cả năm 2007 là:a. 27,90 %b. 28,32 %c. 22,97%d. 21,87 %e. 19,89%
Trả lời : Câu C20
. Trong mô hình IS-LM khi chính phủ tăng thuế thu nhập, ở trạng thái cân bằng ngắn hạn: (1) lãi suất sẽ giảm; (2) sảnlượng sẽ giảm; và (3) đầu tư sẽ tăng.A.C(1), (2), và (3) đúng. B. (1) và (2) đúngC. (1) và (3) đúngD. Ch(2) đúng
Trả lời : Câu A21
Trong một nền kinh tế nhỏ, mở với tỷ giá thả nổi, chính sách tài khoá hoàn toàn bất lực trong việc kiểm soát tổng cầu bởivì:A.chính sách tiền tệ sẽ điều chỉnh để triệt tiêu hoàn toàn ảnh hưởng của chính sách tài khoá.B.tỷ giá hối đoái sẽ không thay đổi.C.xuất khẩu ròng sẽ thay đổi theo chiều hướng ngược lại để triệt tiêu hoàn toàn ảnh hưởng ban đầu của chính sách tàikhoá đến chi tiêu chính phủ hay tiêu dùng.D.tỷ giá hối đoái của đồng nội tệ sẽ tăng cùng tốc độ với lãi suất.
Trả lời : Câu C22
. Xét một nền kinh tế nhỏ, mở cửa với tỷ giá hối đoái thả nổi. Nếu đường IS và LM cắt nhau tại mức lãi suất cao hơn lãisuất thế giới:A.các nhà đầu tư nước ngoài tìm cách chuyển vốn vào trong nước, làm đồng nội tệ giảm giá và dịch chuyển đường ISsang trái.B.các nhà đầu tư nước ngoài tìm cách chuyển vốn vào trong nước, làm đồng nội tệ lên giá và dịch chuyển đường ISsang trái.C.các nhà đầu tư nước ngoài tìm cách rút vốn, làm đồng nội tệ giảm giá và dịch chuyển đường LM sang phải.D.các nhà đầu tư nước ngoài tìm cách rút vốn, làm đồng nội tệ lên giá và dịch chuyển đường LM sang phải.
Trả lời : Câu B23.
Với một nền kinh tế nhỏ, mở:A.trong hệ thống tỷ giá thả nổi, việc mở rộng cung tiền làm tăng thu nhập, trong khi việc mở rộng tài khoá thì không,trong khi trong hệ thống tỷ giá cố định, việc mở rộng tài khoá làm tăng thu nhập, còn việc mở rộng tiền tệ thì không.B.trong cả hệ thống tỷ giá thả nổi và cố định, việc mở rộng tài khoá làm tăng thu nhập, còn việc mở rộng tiền tệ thìkhông.C.trong cả hệ thống tỷ giá thả nổi và cố định, việc mở rộng cung tiền làm tăng thu nhập, trong khi việc mở rộng tài khoáthì không.D.trong hệ thống tỷ giá thả nổi, việc mở rộng tài khoá làm tăng thu nhập, trong khi việc mở rộng tiền tệ thì không, trongkhi trong hệ thống tỷ giá cố định, việc mở rộng tiền tệ làm tăng thu nhập, còn việc mở rộng tài khoá thì không.
Trả lời : Câu A24.
Sự đánh đổi giữa lạm phát và thất nghiệp có thể trở nên bất lợi hơn khi:A.Mọi người tin rằng lạm phát sẽ tăng tốc.B.Nền kinh tế trải qua một cú sốc cung bất lợi.C.Tỉ lệ thất nghiệp tự nhiên tăng.D.Tất cc câu trên.E.Câu A và B.
Trả lời : Câu D25.
Ràng buộc ngân sách của các hộ gia đình trong mô hình hai thời kỳ có thể viết như sau:
 
A.
C
1
+ C
2
= Yd
1
+ Yd
2
.
B.
C
1
+ C
2
/(1 + r) = Yd
1
+ Yd
2
/(1 + r).
C.
C
2
+ C
1
(1 + r) = Yd
2
+ Yd
1
(1 + r).
D.
C
1
/(1 + r) + C
2
= Yd
1
/(1 + r) + Yd
2
.Cả B và C đúng.
Trả lời : Câu E26.
Theo mô hình Baumol-Tobin, lượng cầu về tiền thực tế sẽ giảm nếu:A.Chi phí đến ngân hàng giảm.B.Tỉ lệ lạm pt giảmC.i sut giảmD.Chi tu giảm.E.Câu A và D.
Đáp án đúng : Câu E27
. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê tốc độ tăng GDP thực tế của Việt Nam năm 2008 là:a. 7,8%b. 8,5%c. 8,2%d. 6,2%e. 8,4%
Đáp án đúng : Câu D28
. Nếu xu hướng tiêu dùng cận biên là 0,8 và thuế độc lập với thu nhập, khi chính phủ tăng trợ cấp 100 cho các hộ gia đình,với mỗi mức lãi suất cho trước đường IS sẽ dịch chuyển sang phải một lượng bằng:A.100B. 200C. 300D. 400E. 500
Đáp án đúng : Câu D29
. Nếu hàm đầu tư có dạng: I = c -d.r và hàm cầu tiền thực tế có dạng: MD =
α
.Y -
β
.r, thì chính sách tiền tệ sẽ tương đốihiệu quả trong việc kiểm soát tổng cầu khi d:
A.
lớn và
β
nhỏ. B. nhỏ
β
nh.C. nhvà
β
ln.D. ln và
β
lớn.
Đáp án đúng : Câu B30.
 Nếu Ngân hàng Trung ương giảm cung tiền và chính phủ muốn duy trì tổng cầu ở mức ban đầu, chính phủ cần:A.giảm chi tu cnh phủ.B.tăng thuế.C.yêu cầu NHTƯ bán trái phiếu trên thị trường mở.D.tăng thuế và chi tiêu chính phủ cùng một lượng.E.giảm cả thuế và chi tiêu chính phủ cùng một lượng.
Đáp án đúng : Câu C31
. Trong một nền kinh tế nhỏ, mở với tỷ giá cố định, nếu Ngân hàng Trung ương tăng cung tiền:A.thu nhập quốc dân sẽ không bị ảnh hưởng.B.sự gia tăng ban đầu của cung tiền sẽ bị triệt tiêu nếu Ngân hàng Trung ương duy trì tỷ giá cố định.C.đường LM ban đầu dịch chuyển sang phải, sau đó lại dịch chuyển sang trái về vị trí ban đầu.D.Tất cả các u trên đều đúng.
Trả lời : Câu D32
Sự đánh đổi giữa lạm phát và thất nghiệp chỉ đúng khi:A.Trong ngn hnB.Tng cu thay điC.Kỳ vng về lm phát khôngthay đổiD.Tt ccác câu trênE.Câu A và B.
Đáp án đúng : Câu A33.
Theo giả thiết thu nhập thường xuyên, một người có thu nhập biến động mạnh sẽ:A.có MPC không đổi qua các năm.B.có APC không đổi qua các năm.C.có APC cao hơn trong những năm có thu nhập thấp hơn.D.có APC cao hơn trong những năm có thu nhập cao hơn.
Đáp án đúng : Câu C34.
Theo mô hình gia tốc về đầu tư, đầu tư:A.cao khi lãi suất thực tế thấp.B.tương đối ổn định tại tất cả các thời điểm.C.cao khi sản lượng tăng trưởng nhanh.
D.
Cao khi lợi nhuận của doanh nghiệp cao.
Đáp án đúng : Câu ABài tập IS-LMBài 1:
Thị trường hàng hoá và tiền tệ của một nền kinh tế đóng được mô tả như sau:Tiêu dùng: C = 40 + 0,8YdĐầu tư: I = 140-10r Chi tiêu chính phủ: G = 50Thuế: T = 50Cầu tiền thực tế: MD = 0,2Y 5r Cung tiền danh nghĩa: M
S
= 200Mức giá: P = 21.Hãy xác định mức thu nhập, tiêu dùng, đầu tư và lãi suất tại trạng thái cân bằng.2.Muốn giảm sản lượng cân bằng đi 75 so với mục (1), ngân hàng trung ương cần thay đổi cung tiền danh nghĩa baonhiêu?
3.
Muốn đạt mức sản lượng cân bằng ở mục (2), Chính phủ cần thay đổi chi tiêu bao nhiêu?
Giải:
1.
Vì nền kinh tế đang ở trạng thái cân bằng, nên :* Chi tiêu thực hiện = chi tiêu dự kiến ( Thị trường hàng hoá dịch vụ )Y=E

Activity (98)

You've already reviewed this. Edit your review.
Sboyhl liked this
Dung Trịnh added this note
hay
1 thousand reads
1 hundred reads
lehalinh610 liked this
Huỳnh Lộc liked this
Ball Fly liked this
Luong Nguyen liked this
Dung Trịnh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->