Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
25Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sissejuhatus matemaatilisse loogikasse konspekt

Sissejuhatus matemaatilisse loogikasse konspekt

Ratings: (0)|Views: 1,626 |Likes:
Published by Rein Raudjärv

More info:

Published by: Rein Raudjärv on Mar 19, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2013

pdf

text

original

 
SISSEJUHATUS MATEMAATILISSE LOOGIKASSE
Kordamine eksamiks
Sümbolid
&
 Konjunktsioon
 Disjunktsioon
 Implikatsioon
~
 Ekvivalents
|
Loogiline järeldumine
 Loogiline samaväärsus
Sisukord
1. Lausearvutus.................................................................................................................2
 
1. Lausearvutuse põhimõisted.........................................................................................2
 
2. Samaväärsus...............................................................................................................3
 
2. Predikaatarvutus............................................................................................................4
 
1. Predikaadid ja kvantorid...............................................................................................4
 
2. Predikaatarvutuse süntaks...........................................................................................5
 
3. Predikaatarvutuse semantika.......................................................................................6
 
4. Valemite omadused......................................................................................................7
 
5. Samaväärsused...........................................................................................................8
 
3. Aksiomaatilised teooriad............................................................................................11
 
1. Aksiomaatilise teooria üldskeem................................................................................11
 
2. Sekventsiaalne lausearvutus......................................................................................12
 
3. Sekventsiaalne predikaatarvutus...............................................................................20
 
4. Võrdusega predikaatarvutus......................................................................................22
 
5. Esimest järku aksiomaatilised teooriad......................................................................23
 
4. Turingi masinad...........................................................................................................24
 
1. Turingi masina mõiste................................................................................................24
 
2. Kompositsioon ja hargnemine....................................................................................25
 
3. Turingi masinate numeratsioon..................................................................................26
 
4. Mittearvutatavad funktsioonid.....................................................................................27
 
 
 2
1. LAUSEARVUTUS
1. Lausearvutuse põhimõisted
Lause
on põhimõiste, mida ei defineerita teiste üldisemate mõistete kaudu.Lauseteks on loomuliku keele laused, mis midagi
väidavad
(küsi-, hüüd- ja käsklaused eiväida midagi). Eeldame, et käsitletavad laused rahuldavad järgmisi tingimusi:1)
Välistatud kolmanda seadus.
Iga lause on kas tõene või väär.2)
Mittevasturääkivuse seadus.
Ükski lause ei saa olla nii tõene kui ka väär.Mittevasturääkivuse seadus välistab mitmesugused
paradoksid
, näiteks „See lause siinväär” ja muud taolised väited, mille tõeväärtust pole võimalik üheselt määrata.Igal lausel on tõeväärtus
tõene
või
väär
, mida lühidalt tähistatakse
ja
v
. Kasutatakse katähti
ja
 f 
(inglise keeles
true 
,
false 
) või numbreid
1
ja
0
.Lausearvutuse eesmärk ei ole uurida lausete
sisulist tähendust
, vaid antud lausetest
uute lausete moodustamist
.Lausearvutuses jagatakse keerulisemad laused
komponentlauseteks
(lihtlauseteks) janeid ühendatavateks
grammatilisteks seosteks
. Seejuures tuuakse sisse tähisedkomponentlausete ja seoste märkimiseks ning pannakse vaadeldav lause kirjasümbolkujul. Komponentlausete tähistamiseks kasutatakse ladina tähti
 B A
,,
jne, midanimetatakse
lausemuutujateks
. Grammatilistele seostele vastavad
lausearvutusetehted
.
Lausearvutuse tehted
Tähtsamad lausearvutuse tehted on järgmised:1)
Eitus
(märk
¬
). Igapäevakeeles väljendab eitus lause mittekehtimist.2)
Konjunktsioon
(märk
&
) tähendab seost „ja”.3)
Disjunktsioon
(märk
) väljendab seost „või” (mittevälistav).4)
Implikatsioon
(märk
) väljendab tingimuslikku konstruktsiooni „kui …, siis …”.5)
Ekvivalents
(märk
~
) tähendab matemaatikas sagedasti kasutatavat seost„parajasti siis, kui” ehk „siis ja ainult siis, kui”.
 
 3
2. Samaväärsus
Tähtsamad lausearvutuse
põhisamaväärsused
on järgmised.1) Idempotentsuse seadused:
&
,
.2) Kommutatiivsuse seadused:
GG
&&
,
GG
.3) Assotsiatiivsuse seadused:
( ) ( )
 H G H G
&&&&
,
( ) ( )
 H G H G
.4) Distributiivsuse seadused:
( )
G H G
&&&
,
( ) ( ) ( )
 H G H G
&&
.5) Neelamisseadused:
( )
G
&
,
G
&
.6)
De Morgani 
seadused:
( )
GG
¬¬¬
&
,
( )
GG
¬¬¬
&
.7) Kahekordse eituse seadus:
¬¬
.8) Liikmete elimineerimise reeglid, kus
on suvaline samaselt tõene valem ja
onsuvaline samaselt väär valem:
&
,
,
&
,
.9) Implikatsiooni avaldis konjunktsiooni ja disjunktsiooni kaudu:
( )
GG
¬¬
&
,
GG
¬
.10) Konjunktsiooni ja disjunktsiooni avaldis implikatsiooni kaudu:
( )
GG
¬¬
&
,
GG
¬
.11) Ekvivalentsi avaldis teiste tehte kaudu:
GGG
¬¬
&&~
,
( ) ( )
GGG
&~
.

Activity (25)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ilya Smirnov liked this
Sven Anderson liked this
Ilya Smirnov liked this
Ilya Smirnov liked this
Ilya Smirnov liked this
Ilya Smirnov liked this
Ilya Smirnov liked this
Ilya Smirnov liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->