Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Optiunile Polite de Asigurare

Optiunile Polite de Asigurare

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:
Published by Laura Gheorghita

More info:

Published by: Laura Gheorghita on Jun 28, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2014

pdf

text

original

 
Op
ţ
iunile, poli
ţ
e de asigurare dar
ş
i instrumente speculative
Succesul pe pia
ţ
a bursier
ă
 este rodul muncii, al perseveren
ţ
ei dar
ş
i a seriozit
ăţ
ii fiec
ă
ruia. Atât timp cât rezultatul investi
ţ
ilor nu men
ţ
ine portofoliul cel pu
ţ
in pe linia de plutire, cu siguran
ţă
 c
ă
 ceva nu func
ţ
ioneaz
ă
. Dac
ă
 în materie de statistic
ă
 
ş
ansa de a te lovi tr
ă
znetul este mai mare decât de a
ş
tiga marele premiu la loto tot a
ş
a
ş
i la burs
ă
, statistic vorbind, 75% dintre investitori pierd. Participan
ţ
ii la pia
ţă
 nu con
ş
tientizeaz
ă
 îns
ă
 aceste aspecte. Dintre ace
ş
tia, cei mai mul
ţ
i au auzit doar de profituri uria
ş
e sau randamente spectaculoase, s-au îmbarcat rapid pe corabia investi
ţ
iilor bursiere
ş
i-au plecat la drum f 
ă
r
ă
 un bagaj minim de cuno
ş
tin
ţ
e. Mul
ţ
i dintre ei nu si-au stabilit o destina
ţ
ie si n-au
ş
tiut s
ă
-
ş
i conserve profitul . Majoritatea dintre ace
ş
tia au fost c
ă
l
ă
tori de o halt
ă
, iar pia
ţ
a de capital cu siguran
ţă
 nu-i va mai câ
ş
tiga rapid. Cine este vinovat de pierdere? În primul rând investitorii nu
ş
i-au evaluat corect “for
ţ
a” si nu si-au ales corect mijloacele de informare care stau la baza investi
ţ
ilor. Mai mult, exist
ă
 o simpatie fa
ţă
 de unele ac
ţ
iuni sau valute f 
ă
r
ă
 a discerne limpede poten
ţ
ialul lor. Atât timp cât nu încerci s
ă
 con
ş
tientizezi c
ă
 numai munca poate fi pl
ă
tit
ă
, tot în acela
ş
i timp vei fi
ş
i amendat de pia
ţă
. Se cunoa
ş
te c
ă
 un bun profesionist tranzac
ţ
ioneaz
ă
 dup
ă
 un semnal doar dac
ă
 îi aduce profit în peste 70% din cazuri. Totu
ş
i încrederea “oarb
ă
” a juc
ă
torilor români în zvonuri sau în alte surse de informare neverificate i-au condus la pierderi substan
ţ
iale. De aici pân
ă
 la pr
ă
pastie e doar un pas. Nimeni nu poate cunoa
ş
te exact limitele valorice pe care le poate înregistra un produs. Un caz este cel al dolarului american care în toamn
ă
 va încheia al optulea an consecutiv de sc
ă
dere fa
ţă
 de principalele valute. De
ş
i investitorii au acela
ş
i mijloace de informare totu
ş
i o pia
ţă
 nu poate fi realizat
ă
 
ă
r
ă
 opinii diferite. Din acest considerent, din start este clar c
ă
 jumate dintre investitori sunt pe pierdere. Ceilal
ţ
i pâna la 75 % provin din intr
ă
rile ulterioare nici ei neintuind corect trendul. Pentru aceste situa
ţ
ii mai pu
ţ
in fericite
ş
i nu numai, investitorii au la dispozi
ţ
ie mijloace de protec
ţ
ie a portofoliilor atât pentru juc
ă
torii atra
ş
i de pia
ţ
a ac
ţ
iunilor cât
ş
i de cea valutar
ă
, anume
c
ontractele pe op
ţ
iuni oferite de bursa din Sibiu. Aceste tranzac
ţ
ii sunt deosebit de utile pentru cei care le-au în
ţ
eles. În cadrul acestui segment de pia
ţă
 exist
ă
 dou
ă
 instrumente derivate. Op
ţ
iunile de tip Put care genereaz
ă
 profit în cazul  în care valoarea unei ac
ţ
iuni scade
ş
i Call care genereaz
ă
 profit dac
ă
 ac
ţ
iunile cresc. Pre
ţ
ul pl
ă
tit pentru aceste op
ţ
iuni se negociaz
ă
 
ş
i se nume
ş
te prim
ă
. Cei care au cump
ă
rat ac
ţ
iuni sau futures î 
ş
i pot proteja pre
ţ
ul de cump
ă
rare prin atragerea de op
ţ
iuni PUT. Dac
ă
 de
ţ
inerile de spot sau futures înregistreaz
ă
 o pierdere de 50%, cump
ă
rarea de op
ţ
iuni Put va aduce instantaneu un profit de 50%. În “modul” investitorul nu va înregistra nici profit nici pierdere. Dac
ă
 investitorul a intuit corect un trend ascendent, s
ă
 zicem un salt de 50%, cump
ă
rarea de op
ţ
iuni Put nu va implica
ş
i pierderi. Profitul final al investitorului va fi de 50%. În cazul în care clientul a vândut futures riscul de pierdere va fi pe o cre
ş
tere a pre
ţ
ului, în sprijinul lui venind op
ţ
iunile de tip Call. La o cre
ş
tere a cota
ţ
iilor pierderea din pozi
ţ
iile futures va fi anulat
ă
 de profitul din op
ţ
iunile Call. În cazul unei sc
ă
deri, op
ţ
iunile cump
ă
rate vor r
ă
mâne în afara pie
ţ
ei (în afara banilor) iar shortul din futures îi va aduce profit la pre
ţ
ul curent. Unicul dezavantaj ar fi doar lipsa cunoa
ş
terii unui asemenea instrument
ş
i implicit lichiditatea de care dispune pia
ţ
a. Avantajele ar fi: costul primei, net inferioare pl
ăţ
ii de 100% al ac
ţ
iunii spot sau chiar
ş
i fa
ţă
 de acel 15 % marj
ă
 aferent
ă
 contractului futures; un comision per contract de doar 1,5 lei la cele 1.000 de ac
ţ
iuni SIF2 sau SIF5 sau chiar 10.000 ac
ţ
iuni pentru RRC; cunoa
ş
terea în orice moment a pierderii maxim
ă
 care este dat
ă
 de valoarea primei pl
ă
tite; pe lâng
ă
 faptul ca sunt mijloace de protec
ţ
ie ele pot fi
ş
i speculate, o cump
ă
rare de op
ţ
iune fiind lichidat
ă
 printr-o vânzare
ş
i invers; întotdeauna se pl
ă
te
ş
te prima la cump
ă
rarea op
ţ
iunii
ş
i se încaseaz
ă
 prima la vânzarea ei, diferen
ţ
a între cump
ă
rare
ş
i vânzare îi genereaz
ă
 juc
ă
torului profit sau pierdere; posibilitatea de a tranzac
ţ
iona futures combinat cu op
ţ
iuni chiar
ş
i
ă
r
ă
 bani imobiliza
ţ
i; profitul poate fi reinvestit f 
ă
r
ă
 a închide pozi
ţ
ia din op
ţ
iunii; posibilitatea de a ini
ţ
ia strategii f 
ă
r
ă
 risc sau cu risc limitat dat de valoarea primei pl
ă
tite; oricând pot fi transferate sau lichiditate pân
ă
 la scaden
ţ
a contractului; protejarea portofoliilor pân
ă
 la un an de zile
ş
i chiar mai mul
ţ
i ani dac
ă
 la scaden
ţ
a contractelor se efectueaz
ă
 roll-over; posibilitatea de a-
ş
i bloca un

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->