Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Facebook Emotional Manipulation Study

Facebook Emotional Manipulation Study

Ratings: (0)|Views: 154|Likes:
Published by Matthew Keys
Released June 2014.
Released June 2014.

More info:

Published by: Matthew Keys on Jun 30, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

09/19/2014

 
Jxpjrefjhtm` jveljhaj db fmssevj-sam`j jfdtedhm`adhtmkedh tnrdukn sdaem` hjtwdris
Mlmf L. E. Irmfjr
m,=
, Omfej J. Kue``dry
g
, mhl Ojbbrjy \. Nmhadai
a,l
m
Adrj Lmtm Qaejhaj \jmf, Bmajgddi, Eha., Fjh`d Smri, AM 5<37:9
 g
Ajhtjr bdr \dgmaad Adhtrd` Wjsjmran mhl Jluamtedh, Zhevjrsety db Am`ebdrhem, Qmh Brmhaesad,AM 5<=<19 mhl Ljpmrtfjhts db
 a
Adffuheamtedh mhl
 l
Ehbdrfmtedh Qaejhaj, Adrhj`` Zhevjrsety, Etnmam, HU =<>:1Jletjl gy Qusmh \. Besij, Srehajtdh Zhevjrsety, Srehajtdh, HO, mhl mpprdvjl Fmran 7:, 73=< (rjajevjl bdr rjvejw Datdgjr 71, 73=1)
Jfdtedhm` stmtjs amh gj trmhsbjrrjl td dtnjrs vem jfdtedhm`adhtmkedh, `jmlehk pjdp`j td jxpjrejhaj tnj smfj jfdtedhswetndut tnjer mwmrjhjss. Jfdtedhm` adhtmkedh es wj`` jstmg`esnjleh `mgdrmtdry jxpjrefjhts, wetn pjdp`j trmhsbjrrehk pdsetevj mhlhjkmtevj jfdtedhs td dtnjrs. Lmtm brdf m `mrkj rjm`-wdr`l sdaem`hjtwdri,ad``jatjl dvjr m 73-y pjredl sukkjsts tnmt `dhkjr-`mstehkfddls (j.k., ljprjssedh, nmppehjss) amh gj trmhsbjrrjl tnrduknhjtwdris YBdw`jr ON, Anrestmies HM (733>)
 GFO 
 11;?m711>V, m`-tndukn tnj rjsu`ts mrj adhtrdvjrsem`. Eh mh jxpjrefjht wetn pjdp`jwnd usj Bmajgddi, wj tjst wnjtnjr jfdtedhm` adhtmkedh daaursdutselj db eh-pjrsdh ehtjrmatedh gjtwjjh ehlevelum`s gy rjluaehktnj mfduht db jfdtedhm` adhtjht eh tnj Hjws Bjjl. [njh pdsetevjjxprjssedhs wjrj rjluajl, pjdp`j prdluajl bjwjr pdsetevj pdstsmhl fdrj hjkmtevj pdsts9 wnjh hjkmtevj jxprjssedhs wjrj rj-luajl, tnj dppdsetj pmttjrh daaurrjl. \njsj rjsu`ts ehleamtj tnmtjfdtedhs jxprjssjl gy dtnjrs dh Bmajgddi ehb`ujhaj dur dwhjfdtedhs, adhstetutehk jxpjrefjhtm` jveljhaj bdr fmssevj-sam`jadhtmkedh vem sdaem` hjtwdris. \nes wdri m`sd sukkjsts tnmt, ehadhtrmst td prjvme`ehk mssufptedhs, eh-pjrsdh ehtjrmatedh mhl hdh-vjrgm` aujs mrj hdt streat`y hjajssmry bdr jfdtedhm` adhtmkedh, mhltnmt tnj dgsjrvmtedh db dtnjrs
 pdsetevj jxpjrejhajs adhstetutjsm pdsetevj jxpjrejhaj bdr pjdp`j.
adfputjr-fjlemtjl adffuheamtedh
 |
 sdaem` fjlem
 |
 gek lmtm
J
fdtedhm` stmtjs amh gj trmhsbjrrjl td dtnjrs vem jfdtedhm`adhtmkedh, `jmlehk tnjf td jxpjrejhaj tnj smfj jfdtedhs mstndsj mrduhl tnjf. Jfdtedhm` adhtmkedh es wj`` jstmg`esnjl eh`mgdrmtdry jxpjrefjhts (=), eh wnean pjdp`j trmhsbjr pdsetevj mhlhjkmtevj fddls mhl jfdtedhs td dtnjrs. Qefe`mr`y, lmtm brdfm `mrkj, rjm`-wdr`l sdaem` hjtwdri ad``jatjl dvjr m 73-y pjredlsukkjsts tnmt `dhkjr-`mstehk fddls (j.k., ljprjssedh, nmppehjss)amh gj trmhsbjrrjl tnrdukn hjtwdris ms wj`` (7, 1).\nj ehtjrprjtmtedh db tnes hjtwdri jbbjat ms adhtmkedh db fddlnms adfj uhljr sarutehy luj td tnj stuly 
s adrrj`mtedhm` hmturj,eha`ulehk adhajrhs dvjr fesspjaebeamtedh db adhtjxtum` vmremg`jsdr bme`urj td maaduht bdr snmrjl jxpjrejhajs (<, :), rmesehk ef-pdrtmht qujstedhs rjkmrlehk adhtmkedh prdajssjs eh hjtwdris. Mhjxpjrefjhtm` mpprdman amh mllrjss tnes sarutehy lerjat`y9 ndw-jvjr, fjtndls usjl eh adhtrd``jl jxpjrefjhts nmvj gjjh arete-aezjl bdr jxmfehehk jfdtedhs mbtjr sdaem` ehtjrmatedhs. Ehtjrmatehk wetn m nmppy pjrsdh es p`jmsmht (mhl mh uhnmppy pjrsdh, uh-p`jmsmht). Ms suan, adhtmkedh fmy rjsu`t brdf jxpjrejhaehk mhehtjrmatedh rmtnjr tnmh jxpdsurj td m pmrthjr
s jfdtedh. Sredrstulejs nmvj m`sd bme`jl td mllrjss wnjtnjr hdhvjrgm` aujs mrjhjajssmry bdr adhtmkedh td daaur, dr eb vjrgm` aujs m`dhj subbeaj.Jveljhaj tnmt pdsetevj mhl hjkmtevj fddls mrj adrrj`mtjl ehhjtwdris (7, 1) sukkjsts tnmt tnes es pdsseg`j, gut tnj amusm`qujstedh db wnjtnjr adhtmkedh prdajssjs daaur bdr jfdtedhs ehfmssevj sdaem` hjtwdris rjfmehs j`usevj eh tnj mgsjhaj db jx-pjrefjhtm` jveljhaj. Burtnjr, dtnjrs nmvj sukkjstjl tnmt ehdh`ehj sdaem` hjtwdris, jxpdsurj td tnj nmppehjss db dtnjrsfmy matum``y gj ljprjssehk td us, prdluaehk mh
 
m`dhj tdkjtnjr
sdaem` adfpmresdh jbbjat (2).\nrjj stulejs nmvj `mel tnj krduhlwdri bdr tjstehk tnjsj prd-ajssjs vem Bmajgddi, tnj `mrkjst dh`ehj sdaem` hjtwdri. \nes rjsjmranljfdhstrmtjl tnmt (
e
) jfdtedhm` adhtmkedh daaurs vem tjxt-gmsjladfputjr-fjlemtjl adffuheamtedh (;)9 (
ee
) adhtmkedh db psy-and`dkeam` mhl pnysed`dkeam` qum`etejs nms gjjh sukkjstjl gmsjldh adrrj`mtedhm` lmtm bdr sdaem` hjtwdris kjhjrm``y (;, >)9 mhl(
eee
) pjdp`j
s jfdtedhm` jxprjssedhs dh Bmajgddi prjleat brejhls
jfdtedhm` jxprjssedhs, jvjh lmys `mtjr (;) (m`tndukn sdfj snmrjljxpjrejhajs fmy eh bmat `mst sjvjrm` lmys). \d lmtj, ndwjvjr, tnjrjes hd jxpjrefjhtm` jveljhaj tnmt jfdtedhs dr fddls mrj adhtmkeduseh tnj mgsjhaj db lerjat ehtjrmatedh gjtwjjh jxpjrejhajr mhl tmrkjt.Dh Bmajgddi, pjdp`j brjqujht`y jxprjss jfdtedhs, wnean mrj`mtjr sjjh gy tnjer brejhls vem Bmajgddi 
s
 
Hjws Bjjl
 prdluat(>). Gjamusj pjdp`j
s brejhls brjqujht`y prdluaj fuan fdrjadhtjht tnmh dhj pjrsdh amh vejw, tnj Hjws Bjjl be`tjrs pdsts,stdrejs, mhl matevetejs uhljrtmijh gy brejhls. Hjws Bjjl es tnjprefmry fmhhjr gy wnean pjdp`j sjj adhtjht tnmt brejhls snmrj.[nean adhtjht es sndwh dr dfettjl eh tnj Hjws Bjjl es lj-tjrfehjl vem m rmhiehk m`kdretnf tnmt Bmajgddi adhtehum``y ljvj`dps mhl tjsts eh tnj ehtjrjst db sndwehk vejwjrs tnj adhtjhttnjy we`` behl fdst rj`jvmht mhl jhkmkehk. Dhj suan tjst esrjpdrtjl eh tnes stuly? M tjst db wnjtnjr pdsts wetn jfdtedhm`adhtjht mrj fdrj jhkmkehk.\nj jxpjrefjht fmhepu`mtjl tnj jxtjht td wnean pjdp`j (
 H 
 6
2>5,331) wjrj jxpdsjl td jfdtedhm` jxprjssedhs eh tnjer HjwsBjjl. \nes tjstjl wnjtnjr jxpdsurj td jfdtedhs `jl pjdp`j tdanmhkj tnjer dwh pdstehk gjnmvedrs, eh pmrteau`mr wnjtnjr jx-pdsurj td jfdtedhm` adhtjht `jl pjdp`j td pdst adhtjht tnmt wmsadhsestjht wetn tnj jxpdsurj
tnjrjgy tjstehk wnjtnjr jxpdsurjtd vjrgm` mbbjatevj jxprjssedhs `jmls td sefe`mr vjrgm` jxprjssedhs,m bdrf db jfdtedhm` adhtmkedh. Sjdp`j wnd vejwjl Bmajgddi ehJhk`esn wjrj qum`ebejl bdr sj`jatedh ehtd tnj jxpjrefjht. \wdpmrm``j` jxpjrefjhts wjrj adhluatjl bdr pdsetevj mhl hjkmtevjjfdtedh? Dhj eh wnean jxpdsurj td brejhls
 pdsetevj jfdtedhm`adhtjht eh tnjer Hjws Bjjl wms rjluajl, mhl dhj eh wnean jx-pdsurj td hjkmtevj jfdtedhm` adhtjht eh tnjer Hjws Bjjl wmsrjluajl. Eh tnjsj adhletedhs, wnjh m pjrsdh `dmljl tnjer HjwsBjjl, pdsts tnmt adhtmehjl jfdtedhm` adhtjht db tnj rj`jvmhtjfdtedhm` vm`jhaj, jman jfdtedhm` pdst nml gjtwjjh m =3% mhl53% anmhaj (gmsjl dh tnjer Zsjr EL) db gjehk dfettjl brdftnjer Hjws Bjjl bdr tnmt spjaebea vejwehk. Et es efpdrtmht td hdtj
Qekhebeamhaj
[j sndw, vem m fmssevj (
6
2>5,331) jxpjrefjht dh Bmajgddi,tnmt jfdtedhm` stmtjs amh gj trmhsbjrrjl td dtnjrs vem jfdtedhm`adhtmkedh, `jmlehk pjdp`j td jxpjrejhaj tnj smfj jfdtedhswetndut tnjer mwmrjhjss. [j prdvelj jxpjrefjhtm` jveljhajtnmt jfdtedhm` adhtmkedh daaurs wetndut lerjat ehtjrmatedh gj-twjjh pjdp`j (jxpdsurj td m brejhl jxprjssehk mh jfdtedh essubbeaejht), mhl eh tnj adfp`jtj mgsjhaj db hdhvjrgm` aujs.
Mutndr adhtregutedhs? M.L.E.I., O.J.K., mhl O.\.N. ljsekhjl rjsjmran9 M.L.E.I. pjrbdrfjlrjsjmran9 M.L.E.I. mhm`yzjl lmtm9 mhl M.L.E.I., O.J.K., mhl O.\.N. wrdtj tnj pmpjr.\nj mutndrs lja`mrj hd adhb`eat db ehtjrjst.\nes mrtea`j es m SHMQ Lerjat Qugfessedh.Brjj`y mvme`mg`j dh`ehj tnrdukn tnj SHMQ dpjh maajss dptedh.
=
\d wndf adrrjspdhljhaj sndu`l gj mllrjssjl. J-fme`? mirmfjrCbg.adf.
>;>>
>;53
 |
 SHMQ
 |
 Ouhj =;, 73=<
 |
 vd`. ===
 |
 
tnmt tnes adhtjht wms m`wmys mvme`mg`j gy vejwehk m brejhl
s adh-tjht lerjat`y gy kdehk td tnmt brejhl
s
 
 wm``
 dr
 
tefj`ehj,
 rmtnjrtnmh vem tnj Hjws Bjjl. Burtnjr, tnj dfettjl adhtjht fmy nmvjmppjmrjl dh predr dr sugsjqujht vejws db tnj Hjws Bjjl. Be-hm``y, tnj jxpjrefjht lel hdt mbbjat mhy lerjat fjssmkjs sjhtbrdf dhj usjr td mhdtnjr.Sdsts wjrj ljtjrfehjl td gj pdsetevj dr hjkmtevj eb tnjy adh-tmehjl mt `jmst dhj pdsetevj dr hjkmtevj wdrl, ms ljbehjl gy @ehkuestea Ehquery mhl [drl Aduht sdbtwmrj (@E[A733;) (5) wdrl aduhtehk systjf, wnean adrrj`mtjs wetn sj`b-rjpdrtjl mhlpnysed`dkeam` fjmsurjs db wj``-gjehk, mhl nms gjjh usjl eh predrrjsjmran dh jfdtedhm` jxprjssedh (;, >, =3). @E[A wms mlmptjltd ruh dh tnj Nmlddp Fmp/Wjluaj systjf (==) mhl eh tnj HjwsBjjl be`tjrehk systjf, suan tnmt hd tjxt wms sjjh gy tnjrjsjmranjrs. Ms suan, et wms adhsestjht wetn Bmajgddi 
s Lmtm ZsjSd`eay, td wnean m`` usjrs mkrjj predr td arjmtehk mh maaduht dhBmajgddi, adhstetutehk ehbdrfjl adhsjht bdr tnes rjsjmran. Gdtnjxpjrefjhts nml m adhtrd` adhletedh, eh wnean m sefe`mr prd-pdrtedh db pdsts eh tnjer Hjws Bjjl wjrj dfettjl jhterj`y mtrmhldf (e.j., wetndut rjspjat td jfdtedhm` adhtjht). Qjpmrmtjadhtrd` adhletedhs wjrj hjajssmry ms 77.<% db pdsts adhtmehjlhjkmtevj wdrls, wnjrjms <2.>% db pdsts adhtmehjl pdsetevj wdrls. Qd bdr m pjrsdh bdr wndf =3% db pdsts adhtmehehk pdse-tevj adhtjht wjrj dfettjl, mh mpprdpremtj adhtrd` wdu`l wetn-nd`l =3% db <2.>% (e.j., <.2>%) db pdsts mt rmhldf, adfpmrjl wetn dfettehk dh`y 7.7<% db tnj Hjws Bjjl eh tnj hjkmtevety-rjluajl adhtrd`.\nj jxpjrefjhts tddi p`maj bdr = wi (Omhumry ==
=>, 73=7).Smrteaepmhts wjrj rmhldf`y sj`jatjl gmsjl dh tnjer Zsjr EL,rjsu`tehk eh m tdtm` db 
 
=::,333 pmrteaepmhts pjr adhletedh wndpdstjl mt `jmst dhj stmtus uplmtj lurehk tnj jxpjrefjhtm` pjredl.Bdr jman jxpjrefjht, twd ljpjhljht vmremg`js wjrj jxmfehjlpjrtmehehk td jfdtedhm`ety jxprjssjl eh pjdp`j
s dwh stmtusuplmtjs? tnj pjrajhtmkj db m`` wdrls prdluajl gy m kevjh pjrsdhtnmt wms jetnjr pdsetevj dr hjkmtevj lurehk tnj jxpjrefjhtm`pjredl (ms eh rjb. ;). Eh tdtm`, dvjr 1 fe``edh pdsts wjrj mhm`yzjl,adhtmehehk dvjr =77 fe``edh wdrls, < fe``edh db wnean wjrjpdsetevj (1.2%) mhl =.> fe``edh hjkmtevj (=.2%).Eb mbbjatevj stmtjs mrj adhtmkedus vem vjrgm` jxprjssedhs dhBmajgddi (dur dpjrmtedhm`ezmtedh db jfdtedhm` adhtmkedh), pjd-p`j eh tnj pdsetevety-rjluajl adhletedh sndu`l gj `jss pdsetevjadfpmrjl wetn tnjer adhtrd`, mhl pjdp`j eh tnj hjkmtevety-rjluajl adhletedh sndu`l gj `jss hjkmtevj. Ms m sjadhlmry fjm-surj, wj tjstjl bdr ardss-jfdtedhm` adhtmkedh eh wnean tnjdppdsetj jfdtedh sndu`l gj ehvjrsj`y mbbjatjl? Sjdp`j eh tnjpdsetevety-rjluajl adhletedh sndu`l jxprjss eharjmsjl hjkmtevety, wnjrjms pjdp`j eh tnj hjkmtevety-rjluajl adhletedh sndu`l jx-prjss eharjmsjl pdsetevety. Jfdtedhm` jxprjssedh wms fdlj`jl, dhm pjr-pjrsdh gmses, ms tnj pjrajhtmkj db wdrls prdluajl gy tnmtpjrsdh lurehk tnj jxpjrefjhtm` pjredl tnmt wjrj jetnjr pdsetevjdr hjkmtevj. Sdsetevety mhl hjkmtevety wjrj jvm`umtjl sjpmrmtj`y kevjh jveljhaj tnmt tnjy mrj hdt sefp`y dppdsetj jhls db tnjsmfj spjatruf (>, =3). Ehljjl, hjkmtevj mhl pdsetevj wdrl usjsamraj`y adrrj`mtjl Y
 r 
 6
 
3.3<,
 t
(273,:>;)
 6
 
1>.3=,
 
 0
 3.33=V.[j jxmfehjl tnjsj lmtm gy adfpmrehk jman jfdtedh adhletedhtd ets adhtrd`. Mbtjr jstmg`esnehk tnmt dur jxpjrefjhtm` krdups lelhdt lebbjr eh jfdtedhm` jxprjssedh lurehk tnj wjji gjbdrj tnjjxpjrefjht (m``
 t
 0
 =.:9 m``
 S 
 8
 3.=1), wj jxmfehjl dvjrm`` pdstehkrmtj vem m Sdessdh rjkrjssedh, usehk tnj pjrajht db pdsts dfettjl msm rjkrjssedh wjeknt. Dfettehk jfdtedhm` adhtjht rjluajl tnjmfduht db wdrls tnj pjrsdh sugsjqujht`y prdluajl, gdtn wnjhpdsetevety wms rjluajl (
 z
 6
 
<.;>,
 S 
 0
 3.33=) mhl wnjh hjkmtevety  wms rjluajl (
 z
 6
 
;.7=5,
 
 0
 3.33=). \nes jbbjat daaurrjl gdtn wnjh hjkmtevj wdrls wjrj dfettjl (55.;% ms fmhy wdrls wjrjprdluajl) mhl wnjh pdsetevj wdrls wjrj dfettjl (52.;%). Mhehtjrmatedh wms m`sd dgsjrvjl, sndwehk tnmt tnj jbbjat wms strdhkjr wnjh pdsetevj wdrls wjrj dfettjl (
 z
 6
 
;;.5,
 
 0
 3.33=). Ms suan, lerjat jxmfehmtedh db tnj brjqujhay db pdsetevj mhlhjkmtevj wdrls wdu`l gj ehmpprdpremtj? Et wdu`l gj adhbduhljl wetn tnj anmhkj eh dvjrm`` wdrls prdluajl. \d tjst dur nypdtnjsesrjkmrlehk jfdtedhm` adhtmkedh, wj adhluatjl wjekntjl `ehjmrrjkrjssedhs, prjleatehk tnj pjrajhtmkj db wdrls tnmt wjrj pdsetevjdr hjkmtevj brdf m luffy adlj bdr adhletedh (jxpjrefjhtm` vjr-sus adhtrd`), wjekntjl gy tnj `eij`enddl db tnmt pjrsdh nmvehk mhjfdtedhm` pdst dfettjl brdf tnjer Hjws Bjjl dh m kevjh vejwehk,suan tnmt pjdp`j wnd nml fdrj adhtjht dfettjl wjrj kevjh neknjr wjeknt eh tnj rjkrjssedh. [njh pdsetevj pdsts wjrj rjluajl ehtnj Hjws Bjjl, tnj pjrajhtmkj db pdsetevj wdrls eh pjdp`j
sstmtus uplmtjs ljarjmsjl gy 
 G
 6
 
3.=% adfpmrjl wetn adhtrd`Y
t
(1=3,3<<)
 6
 
:.21,
 
 0
 3.33=, Adnjh
s
 l
 6
 3.37V, wnjrjms tnjpjrajhtmkj db wdrls tnmt wjrj hjkmtevj eharjmsjl gy 
 G
 6
3.3<%(
t
6
7.;=,
 S 
6
3.33;,
 l
6
3.33=). Adhvjrsj`y, wnjh hjkmtevj pdsts wjrj rjluajl, tnj pjrajht db wdrls tnmt wjrj hjkmtevj ljarjmsjlgy 
 G
 6
3.3;% Y
t
(1=3,:<=)
6
 
:.:=,
 S 
0
 3.33=,
 l
6
 3.37V mhl tnjpjrajhtmkj db wdrls tnmt wjrj pdsetevj, adhvjrsj`y, eharjmsjl gy 
 G
 6
 3.32% (
t
 6
 7.=5,
 
 0
 3.331,
 l
 6
 3.33>).\nj rjsu`ts sndw jfdtedhm` adhtmkedh. Ms Bek. = e``ustrmtjs, bdrpjdp`j wnd nml pdsetevj adhtjht rjluajl eh tnjer Hjws Bjjl,m `mrkjr pjrajhtmkj db wdrls eh pjdp`j
s stmtus uplmtjs wjrjhjkmtevj mhl m sfm``jr pjrajhtmkj wjrj pdsetevj. [njh hjkmtevety  wms rjluajl, tnj dppdsetj pmttjrh daaurrjl. \njsj rjsu`ts suk-kjst tnmt tnj jfdtedhs jxprjssjl gy brejhls, vem dh`ehj sdaem`hjtwdris, ehb`ujhaj dur dwh fddls, adhstetutehk, td dur ihdw`-jlkj, tnj berst jxpjrefjhtm` jveljhaj bdr fmssevj-sam`j jfdtedhm`adhtmkedh vem sdaem` hjtwdris (1, ;, >), mhl prdvelehk suppdrt bdrprjvedus`y adhtjstjl a`mefs tnmt jfdtedhs sprjml vem adhtmkedhtnrdukn m hjtwdri.\njsj rjsu`ts nekn`eknt sjvjrm` bjmturjs db jfdtedhm` adhtm-kedh. Berst, gjamusj Hjws Bjjl adhtjht es hdt
 
lerjatjl
 tdwmrlmhydhj, adhtmkedh adu`l hdt gj oust tnj rjsu`t db sdfj spjaebeaehtjrmatedh wetn m nmppy dr sml pmrthjr. M`tndukn predr rjsjmranjxmfehjl wnjtnjr mh jfdtedh amh gj adhtrmatjl vem m lerjatehtjrmatedh (=, ;), wj sndw tnmt sefp`y bme`ehk td
 
dvjrnjmr
m brejhl
s jfdtedhm` jxprjssedh vem Bmajgddi es jhdukn td gubbjrdhj brdf ets jbbjats. Qjadhl, m`tndukn hdhvjrgm` gjnmvedr es wj``jstmg`esnjl ms dhj fjleuf bdr adhtmkedh, tnjsj lmtm sukkjst tnmt
    ∗       = .       :       3       : .       3       : .       =       : .       7       : .       1       : .       <    ∗       = .       >       3    ∗       = .       ;       3    ∗       = .       2       3
   S  d  s   e   t   e  v  j   [  d  r   l  s   (  p  j  r  a  j  h   t   )   H  j  k  m   t   e  v  j   [  d  r   l  s   (  p  j  r  a  j  h   t   )
Hjkmtevety WjluajlSdsetevety Wjluajl
Adhtrd`Jxpjrefjhtm`
Bek. =.
 Fjmh hufgjr db pdsetevj (
Zppjr 
) mhl hjkmtevj(
@dwjr 
) jfdtedh wdrls(pjrajht) kjhjrmtjl pjdp`j, gy adhletedh. Gmrs rjprjsjht stmhlmrl jrrdrs.
Irmfjr jt m`. SHMQ
 |
 Ouhj =;, 73=<
 |
 vd`. ===
 |
 hd. 7<
 |
 >;>5
      S      Q      U      A      N      D      @      D      K      E      A      M      @      M      H      L      A      D      K      H      E      \      E      R      J      Q      A      E      J      H      A      J      Q

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->