Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Consiliere Scolara

Consiliere Scolara

Ratings: (0)|Views: 5 |Likes:
consiliere scolara
consiliere scolara

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: Alexandra Andronache on Jun 30, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/30/2014

pdf

text

original

 
UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCAFACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEICATEDRA DE PSIHOLOGIE
ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ
CONSILIERE ŞCOLARĂ
- SEMESTRUL I - Le!"#$" V%&$e' M%(
 
T%!)'*$ )$+,
Lector univ. dr. Viorel Mih
D)$*!*,
1 semestru
O%e!%.e,
Asimilarea reperelor teoretice şi abilităţilor practice necesare în consiliere
Te/*!%0, I1!$&#)e$e
Delimitări conceptuale
Tipuri de consiliere
Caracteristicile consilierii
biectivele consilierii
M&#)')' 2" A!%!)#%1% 3% *%'%!04% 51 &1+%'%e$e
Atitudinile consilierului
Abilităţile consilierului
M&#)')' 6" P*$*#%7/e 3% !e(1%% #e &1+%'%e$e
Consilierea centrată pe persoană
!lemente de consiliere "estaltistă
Anali#a Tran#acţională
!lemete de consiliere raţional$a%ectivă
!lemente de terapie co&nitiv$comportamentală
Modele multimodale de consiliere
M&#)')' 8" C&1+%'%e$e 9e1!$) #e:.&'!*$e* 9e$+&1*'0
Cunoaştere de sine şi ima&ine de sine
Metode de autocunoaştere
Metode de intercunoaştere
Metode de de#voltarea stimei de sine
Tipuri de abu#
Consecinţele abu#ului
Cau#ele abu#ului
'rincipii de consilierea abu#ului
M&#)')' ;" C&1+%'%e$e* 9$&'e/e'&$ #e &/)1%*$e
(olul comunicării
Modalităţi de ameliorare a comunicării
Con%lictul şi mana&ementul con%lictului
)uicidul la copii şi adolescenţi*
 
+actorii de risc implicaţi în suicid
Abordarea riscului suicidar ,iblio&ra%ie obli&atorie,iblio&ra%ie %acultativăCriterii de evaluare-

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->