Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
FISA order approving NSA targeting of 193 countries

FISA order approving NSA targeting of 193 countries

Ratings: (0)|Views: 338|Likes:
Published by Matthew Keys
Released 30/June/2014 via the Washington Post.
Released 30/June/2014 via the Washington Post.

More info:

Published by: Matthew Keys on Jun 30, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

06/30/2014

 
P S Y
]JKYMI PYLYMP
HDSMKNJ KJYMEEKNMJ@M P]SXMKEELJ@M @D]SY^LPGKJNYDJ, I.@.
 
KJ SM IJK/LN @MSYKHK@LYKDJ 32<2-L. )
)
DSIMS
Id`omt Juacmr >23(k)- <2-23
Hdr tgm rmlsdjs stltmi kj tgm Amadrljiua Dpkjkdj kssumi `djtmapdrljmdusey gmrmwktg,lji kj rmeklj`m dj tgm mjtkrm rm`dri kj tgks alttmr, tgm @durt hkjis, kj tgm eljnulnm dh =2 ].P.@. §
<77< l(k)(0)(L), tglt tgm `mrtkhk`ltkdj sucakttmi kj tgm lcdvm-`lptkdjmi id`omt, ls lamjimi,
 `djtlkjs lee tgm rmqukrmi memamjts lji tglt tgm _lamjimiQ tlrnmtkjn lji akjkakzltkdj prd`miurms
lidptmi kj l``drilj`m wktg _=2 ].P.@. § <77 el(i)-(m)Q lrm `djskstmjt wktg tgm rmqukrmamjts dh
tgdsm sucsm`tkdjs lji wktg tgm hdurtg lamjiamjt td tgm @djstktutkdj dh tgm ]jktmi Ptltms. L``drikjney, kt ks gmrmcy DSIMSMI, pursuljt td =2 ].P.@. § <77 el(k)(0)(L), tglt su`g`mrtkhk`ltkdj, ls lamjimi, lji tgm usm dh su`g prd`miurms, ls lamjimi, lrm lpprdvmi.
MJYMSMI tgks ~ily dh Lunust 32<2.
FDGJ
I CLYMP
Fuinm, ]jktmi Ptltms HdrmknjKjtmeeknmj`m Purvmkeelj`m @durt
K
Cmvmrey @. \ummj, Imputy @emro,
HKP@, `mrtkhy tglt tgks id`uamjtks l trum lji `drrm`t `dpy dh
tgm drknkj e ~
P S Y
 
YDR PM@SMY//JDHDRFq
MWGKCKY H
YGM ALYYMS DH HD~KNJ NDXMR~AMJYP, HD~KNJ HL@YKDJP, M~N~
 
Kh6 ;
MJYKYKMP, ~I HDSMKNJ-CLPMI RDEKYK@~
IJ]LN >23(n) @mrhkhkmltkd~ 32<2-L
Hdrmknj Ndvmrjamjts dr LTjy @dapdjmjts Ygmrmdh, X~gmtgmr dr Jdt Sm`dnjkzmi cy tgm
]jktmi Ptltms (=2 ].P.@. § <72 (l)(<))6
Lhngljkstlj Lecljkl Lenmrkl Ljidrrl Ljndel Ljtknul lji Clrcuil Lrnmjtkjl
Lramjkl? Lustrkl? Lzmrclkflj? Clglals? Clcl‛lkj? Cljnelimsg? Clrclids? Cmelrus?Cmenkaj? Cmekzm? Cmjkj? Cgutlj? Cdekvkl? Cdsjkl lji Gmrzmndvkjl? Cdtswljl? Crlzke?Cajmk? Cuenlrkl? Curokjl Hlsd? Cural (Aylajlr)? Curujik? @lacdikl? @lamrddj?@lpm Xmrim? @mjtrle Lhrk`lj Smpucek`? @gli? @gkem? @gkjl? @dedackl? @dadrds? @djnd,Imad`rltk` Smpucek`? @djnd, Smpucek`? @dstl Sk`l? @dtm i‛Kvdkrm? @rdltkl? @ucl?@yprus? @zm`g Smpucek`? Imajlro? Ifkcdutk? Idakjk`l? Idakjk`lj Smpucek`? MlstYkadr (Ykadr-Emstm)? M`ulidr? Mnypt? M< Plevlidr? Mqultdrkle Nukjml? Mhktrml? Mstdjkl?
Mtgkdpkl? Hkfk? Hkjelji? Hrlj`m? Nlcdj? Nlackl? Nmdr~l? Nmraljy? Ngljl? Nrmm`m?
Nrmjlil? Nultmalel? Nukjml? Nukjml-Cksslu? Nuyljl? Glktk? Gdjiurls? Gujnlry?
K`melji? Kjikl? Kjidjmskl? Krlj? Krlq? Krmelji? Ksrlme? Ktley? Flalk`l? Flplj? Fdrilj?
Olzlogstlj? Omjyl? Okrkcltk? Odrml, Imad`rltk` Rmdpems Smpucek` dh (IRSO)? Odrml,Smpucek` dh (SDO)? Odsdvd? Ouwlkt? Oyrnyzstlj? Elds? Eltvkl? Emcljdj? Emsdtgd?Ekcmrkl? Ekcyl? Ekm`gtmjstmkj? Ektguljkl? Euxmacdurn? Al`mid~kl? Alilnls`lr? Alelwk?Alelyskl? Aleikvms? Alee? Aletl? Alrsglee Kseljis? Alurktljkl? Alurktkus? Amxk`d?Ak`rdjmskl? Adtidvl? Adjl`d? Adjndekl? Adjtmjmnrd? Adrd``d? Adzlackqum?Jlakckl? Jla-u? Jmple? Jmtgmreljis? Jk`lrlnul? Jknmr? Jknmrkl? Jd~lvly? Dalj?Rlokstlj? Rlelu? Rljlal? Rlpul Jmw Nukjml? Rlrlnuly? Rmru? Rgkekppkjms? Rdelji?Rdrtunle? \ltlr? Sdaljkl? Susskl? Swljil? Plkjt Oktts lji Jmvks? Plkjt Eu`kl? PlkjtXkj`mjt lji tgm Nrmjlikjms? Pladl? Plj Alrkjd? Pld Ydam lji Rrkj`kpm? Pluik Lrlckl?Pmjmnle? Pmrckl? Pmy`gmeems? Pkmjl Emdjm? Pkjnlpdrm? Pedvlokl? Pedvmjkl? PdedadjKseljis? Pdalekl? Pdutg Lhk~k`l? Pplkj? Prk Eljol? Puilj? Purkjlam? Pwlzkelji? Pwmimj?
Pwktzmrelji? Pyrkl? Ylkwlj? Ylfkokstlj? Yljzljkl? Yglkelji? Ydnd? Ydjnl? Yrkjkili lji
Ydclnd Yujkskl Yuromy Yuroamjkstlj Yuvleu ]nljil ]orlkjm ]jktmi Lrlc
Makrltms? ]runuly? ]zcmokstlj? Xljultu? Xltk`lj @kty (Gdey Pmm)? Xmjmzumel? Xkmtjla?
^mstmru Plglrl? [mamj? Vlackl? Vkaclcwm. (YP//JH)
Hl`tkd~ls dh ~drmknrt Jlth.djs, Jdt Pucstlj{~lkey @dapdsmi dh ]jktmi Ptltms Rmrsdjs
(=2 ]dP.@. § <72<(l)(3))6
Rlemstkjklj Lutgdrkty? Yuroksg Smpucek` dh Jdrtgmrj @yprus. (YPk/JH)@elsskhkmi cy6 Ygm Lttdrjmy Nmjmrle
Smlsdj6 <.9(`)
Im`elsskhy dj6 <= Fuey 320=
 
Mjtktkms Dpmjey L`ojdweminmi cy l Hdrmknj Ndvmrjamjt dr Ndvmrjamjts td cm Ikrm`tmilji @djtrdeemi cy Pu`g Hdrmknj Ndvmrjamjt dr Ndvmrjamjts (=2 ].P.@. § 72<(l)(0))6
]jktmi Jltkdjs? Kjtmrjltkdjle Ltdak` Mjmrny Lnmj`y? ^drei Cljo Nrdup? KjtmjeltkdjleAdjmtlry Huji? Kjtmr-Lamrk`lj Imvmedpamjt Cl~o? Murdpmlj @mjtrle Cl~o? Murdpmlj
]jkdj? Lhrk`lj ]jkdj? Drnljkzltkdj dh tgm Rmtrdemua Mxpdrtkjn @dujtrkms? Lhe-k`ljImvmedpamjt C luo? Lsklj Imvmedpamjt Cljo? C lk~o hdr Kjtmrjltkdjle Pmttemamjts?
Murdpmlj Cljo hdr Sm`djstru`tkdj lji Imvmedpamjt? Hkjlj`kle L`tkdj Ylso Hdr`m? NlsRrdiu`mrs‛ Hdrua? Kselak` Imvmedpamjt Cl~? Emlnum dh Lrlc Ptltms? Amr`dsur.
Hdrmknj-Clsmi RdKktkmle Drnljkzltkdjs, Jdt PucstljtklKey @dapdsmi dh ]jktmi Ptltms
Rmrsdrts (=2 ]dP.@. § <72<(l)(=))6
Lrmle? Cglrltkyl Fljltl Rlrty? Cdekvlrkl @djtkjmjtle @ddrikjltdr? Mnyptklj AusekaCrdtgmrgddi? Jltkdjle Plevltkdj Hrdjt? Rlokstlj Rmdpems Rlrty. (YP//JH)
Mjtktkms Ikrm`tmi lji @djtrdeemi cy l Hdrmknj Ndvmrjamjt dr Ndvmrjamjts (=2 ].P.@.
§ K72< l) 8))6
Cdekvlrklj Letmrjltkvm dhhk`m Lamrk`ls‛, Rmtrd@lrkcm, P.L. (YPk/JH)
YDR PM@SMY/,qqDHDSJ
3

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->