Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
543Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Realizarea Unei Instalatii Electrice

Realizarea Unei Instalatii Electrice

Ratings:

5.0

(2)
|Views: 56,067 |Likes:
Published by gusteru1991

More info:

Published by: gusteru1991 on Nov 26, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/13/2014

pdf

text

original

 
CUPRINS
 
pagina
 
CAP.1 GENERALITĂŢI. 2- 9CAP.2 ELEMENTE COMPONENTE ALEINSTALAŢIEI ELECTRICE INTERIOARE. 10-15CAP.3 ETAPE DE EXECUŢIE A UNEI INSTALAŢIIELECTRICE DE FORŢA:
ÎNTOCMIREA SCHEMEI SI PLANULUIINSTALAŢIEI.
TRANSPUNEREA IN PLANURI A SCHEMELOR ELABORATE.
DIMENSIONAREA ELEMENTELOR INSTALIE.15-20CAP.4 ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCA 21CAP.5 VERIFICAREA SI RECEPŢIONAREAINSTALAŢILOR ELECTRICE INTERIOARE 21-23CAP.6 NORME DE PROTECŢIE A MUNCII SPECIFICE23-27
CAP.1 GENERALITĂŢI
1
 
A. Definiţii si tehnologie
Prin instalaţie electrica interioara se înţelege întreaga instalaţie electrica a unuiconsumator, situata in aval de punctul de delimitare cu furnizorul, ce serveştela alimentarea cu energie electrica a tuturor receptoarelor electrice.
Prin receptor electric se înţelege ansamblul electric care absoarbe energiaelectrica si o transforma in alte forme de energie (luminoasa, termica saumecanica ) folosite in scopuri utilitare.
Prin puterea instalata a unui receptor se înţelege puterea nominala a unuireceptor electric.
Prin putere instalata a unui consumator se înţelege suma puterilor instalate alereceptoarelor consumatorului respectiv.
Prin putere maxima absorbita de un consumator se înţelege cea mai marevaloare a puterii medii de durata intr-o perioada considerata si intr-un intervalde timp de 15-30 sau 60 minute, in funcţie de caracteristicile sarcinii.
Prin tabloul de distribuţie al abonatului se înţelege tabloul electric care primeşte energia electrica direct din reţeaua furnizorului si din care sedistribuie energia pe circuitele receptoarelor electrice.
Prin circuit electric se înţelege ansamblul elementelor conductoarele curentcare alimentează receptoarele electrice. Din tabloul de distribuţie al abonatuluise ramifica circuite separate pentru iluminat si separat pentru prize,dimensionate in funcţie de numărul de corpuri de iluminat si de prizele montatein locuinţa abonatului.
Prin curent admisibil in conductor se înţelege valoarea permanenta aintensităţii curentului pe care o poate suporta un conductor, ca detemperatura sa de regim permanent sa depăşească o valoare specifica.
Prin curent nominal se înţelege curentul admisibil in conductor pe care este prevăzuta instalaţia electrica.
Prin curent de suprasarcina se înţelege orice curent superior celui nominal, produs intr-un circuit electric fără defect.
Prin curent de scurcircuit se înţelege supracurentul produs de un defect deimpedanţa neglijabila intre puncte aflate la potenţial diferit in funcţionarenormala.
Prin curent de defect se înţelege curentul care apare ca urmare a uneistrăpungeri sau conturnări a izolaţiei.
Prin curent de defect la pământ se înţelege curentul de defect care se scurge in pământ.
Prin coloana electrica se înţelege partea de branşament prin care se realizeazălegătura dintre firida de branşament si instalaţia electrica a consumatorului.
Prin branşament electric se înţelege partea dintr-o instalaţie de distribuţie aenergiei electrice cuprinsa intre reţeaua electrica si bornele de ieşire alecontorului de decontare a energiei electrice.
2
 
Prin racord electric se înţelege partea de branşament cuprinsa intre liniaelectrica de distribuţie si firida de branşament. Racordul electric poate fi aeriansa subteran.
Prin firida de branşament se înţelege partea de branşament in care se realizeazăletura intre racordul electric si coloana electrica si unde se monteaelementele de protecţie la suprasarcina si scurtcircuit ale coloanei electrice.
Prin pardoseala izolanta electric se înţelege pardoseala executata din materialecare prin natura lor sunt izolante (lemn, PVC,PE, cauciuc, linoleum, bachelita,)sau pardoseala executata din materiale izolante montate pe suporturineizolante.
B. Condiţii ce trebuie îndeplinite de personalul pentruexecutarea de instalaţii interioare
1.Executarea instaliilor electrice interioare se face de tre personalulîntreprinderilor furnizoare de energie electrica sau de către personalul altor unităţi autorizate in acest sens.2.Pentru executarea de instalaţii interioare personalul trebuie sa îndeplineascăurmătoarele condiţii:
sa posede calificarea profesionala pentru lucrările ce i se încredinţează,corespunzător funcţiei deţinute;
sa fie instruit si verificat d.p.d.v al prezentei fisei tehnologice si al altor reglementari in vigoare, sa-si însuşească si sa respecte disciplinatehnologica care priveşte funcţia si locul de munca in care îşi desfăşoarăactivitatea.
sa fie autorizat, in conformitate cu reglementările in vigoare pentruexecutarea de instalaţii electrice.3.Autorizarea in conformitate cu prevederile „ Regulamentului pentru furnizareasi utilizarea energiei electrice PE 923/69, este obligatorie atât pentru persoanele care verifica documentaţia de proiectare si execuţie a lucrărilor ininstalaţii electrice interioare cat si pentru personalul care recepţionează siracordează la reţeaua electric de distribuţie instalaţiile respective;4.Nerespectarea prevederilor din actele normative in vigoare privindexecutarea instalaţiilor electrice, precum si fapta de a dispune sa seexecute instalaţii electrice de către alte unităţi sau alte persoane in afaracelor prevăzute in articolele precedente, se sancţionează potrivitdispoziţiilor legale, in raport cu gravitatea faptei si a consecinţelor ce pot fi generate de lucrările respective.
C. Condiţii tehnice privind executarea de instalaţii interioare
1.Orice lucrări noi, măriri, separări sau modificări de instalaţii interioare
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->