Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
jaijaidin_Umbrallal 1 (6)

jaijaidin_Umbrallal 1 (6)

Ratings: (0)|Views: 120|Likes:
Published by api-3763803

More info:

Published by: api-3763803 on Nov 26, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

Kj\u00cf\u00ed Kf
- - \u00dfoJyJ\u00ffh KxrJ\Mu AxuJo

IJoJPhr KvmkMr yJA \u00db\u00e1Pur ioLt~ Kv\u00e3T oJSuJjJ \u00dfyJxJAjL xJPyPmr Kjfqx\u00f1L KZu FTKa ZJfJ\u00c7 \u00db\u00e1Pu, yJPa, oJPb \u00dfpUJPjA KfKj pJPmj \u00dfxUJPjA TJPi u\u2019oJj gJTPm FA ZJfJ\u00c7 FTh\u00a7 ZJfJKa TJZ ZJzJ TrPf IJorJ fJPT \u00dfhKUKj\u00c7 mJPvr cJaS~JuJ SA ZJfJr yJfuaJ KZu FTaJ mz IJTJPrr \u00c9PTr oPfJ\u00c7 FaJ KhP~ IjJ~JPx KfKj ZJfJKa TJPi ^\u00e1KuP~ KjPf kJrPfj\u00c7

kMrPjJ IJr \LethvJV\u00b4\u02dc ZJfJKa rJUPf rJUPf \u00c9\MPrr vJhJ kJ\u2020JKmr \u00db\u00banJPV TJuKvPa hJV kPzKZu\u00c7 \u00db\u00e1Pu KmPvwf Kv\u00e3T oyPu \u00c9\MPrr ZJfJ Kmw~T jJjJj oMUPrJYT TJKyjL YJuM KZu\u00c7 xqJrPhr \u00dfTC \u00dfTC fJPT ZJfJkLr xP\u2019Jij TrPfj\u00c7 ZJ\u00a9Phr TuqJPe FA CkJKi IJvkJPvr FuJTJ~S hs\u2206f k\u00b4YJr uJn TPrKZu\u00c7

fPm IJoJPhr IgtJ\u201c ZJ\u00a9Phr \jq \u00c9\MPrr ZJfJ \u00dfoJPaS \u00dfTJPjJ xMUTr m\u02dc\u00e1 KZu jJ\u00c7 \u00dfTjjJ \u00c9\MPrr \u00db\u00ba \u00dfoJmJrPT xS~Jr yP~ FA ZJfJ IJoJPhr T\u00ee Jx \u00c0o kpt\u2202 \u00dfkRPZ \u00dfpPfJ Fm\u00c4 vJK\u02dchJPjr \u00dfoJ\u00e3o yJKf~JPr kKref yPfJ\u00c7

\u00c9\Mr KZPuj xMkK\u00a7f S IJhvt Kv\u00e3T\u00c7 KfKj YJAPfj fJr xJmP\P\u00d6 \u00dfZPurJ k\u00b4T\u00edf \u00f9Jj I\tj T\u00c0T\u00c7 KT\u2202\u00e1 fJr IJvJ TUPjJ kNre yPfJ jJ\u00c7 IJrKm S AxuJKo~JPf ZJ\u00a9rJ KZu IKfv~ IoPjJPpJVL\u00c7

\u00dfx xo~ T\u00ee Jx Kx\u00e9-\u00dfxPnPj IJu IJhJmMu \JKhh, IJu IJhJmMu IJxKr jJoT IJrKm xJKyfq KxPumJxn\u00e1\u00dc KZu\u00c7 IJrKmr m\u00f1JjMmJhxy kzPf yPfJ\u00c7 IgY To Kv\u00e3JgLtA IJrKm yrl KYjPfJ\u00c7 IJrKmr T\u00ee JPx \u00c9\MPrr \u00dfYJPU iMPuJ \u00dfh~Jr jJjJj \u00dfTRvu IJorJ rlf TPrKZuJo\u00c7 \u00dfpoj oNu \u00dfa\u00e9a mAP~r IJzJPu IJrKm C\u00f3Jre \u00dfjJamA \u00dfrPU kzJ\u00c7 KT\u2202\u00e1 \u00c9\MrPT lJKT KhPf KVP~ irJ kPz \u00dfpfJo\u00c7 \u00dfjPo IJxPfJ vJK\u02dc\u00c7 YPkaJWJf KT\u00c4mJ \u00dfm\u00a9JWJf j~, Z\u00a9JWJf\u00c7 \u00dfp \u00dfTJPjJ IkrJPir Toj xJ\J KZu Z\u00a9JWJf oJPj ZJfJr WJ\u00c7

FA ZJ\u00a9WJf IJPrJPkr \jq FTKa IKnj\u00fa k\u2260Kf Imu\u2019j TrPfj \u00c9\Mr\u00c7 \u00dfTJPjJ IkrJPi \u00dfTJPjJ ZJP\u00a9r vJK\u02dc k\u00b4JK\u00ac yPu \u00c9\Mr fJr ZJfJr \u00c9TJT\u00edKfr yJfuaJ \u00dfxA IkrJiLr VuJ~ IJaPT KhP~ oJgJKa TJPZ \u00dfaPj FPj FT yJPf TJj iPrj\u00c7 fJrkr ZJfJr mJPar \u00dfYJUJ oJgJ KhP~ IkrJPir oJ\u00a9JPnPh Kfj \u00dfgPT kJYaJ kpt\u2202 \u00e8PfJ oJPrj \u00dfkPa\u00c7 FA \u00e8PfJr x\u00c4UqJ KfKj \u00df\JPr \u00df\JPr

\u00e8ePfj Fm\u00c4 fJr xP\u00f1 T\u00a3 KoKuP~ Ijq xmJAPT jJofJ
kzJr oPfJ TPr xo\u02ddPr C\u00f3Jre
TrPf yPfJ FT-hMA-Kfj\u00c7

FTaJ mqJkJr, \u00c9\Mr \u00dfoP~PhrPT TUPjJ FA xJ\J KhPfj jJ\u00c7 y~PfJ \u00dfmVJjJ IJSrfPT \u00b8vt TrJ jJ\JP~\ mPu\u00c7 k\u00e3J\u2202Pr \u00dfTJPjJ ZJ\u00a9PT pUj FA vJK\u02dc \u00dfh~J y~ fUj ZJ\u00a9LrJ \u00dfx hOvq o\J TPr CkPnJV TPr IJr oMU \u00dfYPk yJPx\u00c7 fPm \u00dfoP~Phr \jq mrJ\u00a8 KZu \u00dfm~JT\u00e1m, \u00dfmfKo\ AfqTJr KmPvwe\u00e8PuJ\u00c7

IJorJ fUj T\u00ee Jx \u00dfaPjr ZJ\u00a9\u00c7 FxFxKx krL\u00e3J TJPZ IJxPZ\u00c7 kzJPvJjJr YJk mJzPZ IJr \u00c9\MPrr FA vJK\u02dcS \u00dfpj Wj Wj jJK\u yPf uJVPuJ\u00c7 xJmJuTPf\u00f4r KY\u00a4\u00e8PuJ pUj vrLPr kKr\u00b0MKaf yP~ CbPZ, oPj pUj \u00dfkR\u00c0w IJr mqK\u00dcf\u00f4 PmJi \JV\u00b4f yPf \u00ca\u00c0 TPrPZ m~\u201dxK\u00ba\u00e3Per \u00dfxA Yro oMy\u00ebPft F\u201ek Z\u00a9JWJf, KmPvw TPr \u00dfoP~Phr x\u00ffMPU Ikh\u02d9 yS~JaJ nLwe IkoJj\jT S \u00dfT\u00ee vhJ~T \u00dfmJi yPf uJVPuJ\u00c7 T\u00ee JPxr xmJA CkJ~ UM\Pf uJVuJo, KT TPr ZJfJr yJf \u00dfgPT Kj\u00cf\u00ed Kf kJS~J pJ~\u00c7

IJPjJ~Jr \u00dfyJPxj IJjM KZu T\u00ee JPx hM\u00d3\u00e1Ko S hMr\u2202kjJ~ \u00dfxrJ\u00c7 \u00dfx muPuJ, \u00dffJorJ FA hJK~f\u00f4
IJoJPT KhPf kJPrJ\u00c7
xmtx\u00ffKfPf hJK~f\u00f4 \u00dfh~J yPuJ\u00c7
FTKhj T\u00eeJPx \u00dfoP~rJ \u00dfjA, y~PfJ \u00dfTJPjJ mJ\u00bamLr Kjo\u03c0Pe \u00dfVPZ\u00c7 \u00c9\Mr kzJP\u00f2j\u00c7 k\u00b4J~
Ik\u00b4JxK\u00f1TnJPm \u00c9\MrPT IJjM K\\u00f9JxJ TrPuJ, IJ\u00f2J \u00c9\Mr, k IJr l-Fr oPiq kJgtTq KT?

\u00c9\Mr \u00dfjJ~JUJuLr \u00dfuJT\u00c7 F I\u00fbPur Ijq hv\Pjr oPfJ fJrS C\u00f3JreVf xoxqJ k\u00b4Ta\u00c7 F \jq C\u00f3Jre x\u00c4\u00e2J\u2202 \u00dfTJPjJ KmwP~ \u00dfTJPjJ KTZM \JjPf YJS~J yPu \u00c9\Mr \u00dfxaJPT CkyJx oPj TPr \u00dfrPV CbPfj\u00c7 IJjMr k\u00b4Pv\u00fa KfKj \u00dffPu-\u00dfm\u00e8Pj \\u00f4Pu CbPuj\u00c7 \u00dfm~J\u00a8m \u00dflJuJ! ovTJrJ

Trx\u00c7 IJPr lJVu nJmZx? hJrJ fPm l IJr l-Fr oAP\u00a8 lJgtTq mMA\u00f6J KhfJKZ mPuA ZJfJr
\u00dfVJu oJgJ IJjMr VuJ~ \u00dfxKaP~ KhP~ KhPuj yqJYTJ aJj\u00c7

IJYoTJ aJPj IJjM ZJfJ\u00ca\u2260 \u00c9\Prr kJP~r TJPZ \u00c9oKz \u00dfUP~ kzPuJ\u00c7 \u00caiM oaoa lqJx lqJx \JfL~ KTZM v\u00bb \u00dfvJjJ \u00dfVu\u00c7 fJrkr FPTmJPr Kj\u00c1\u00e1k\u00c7 FojnJPm kPz pJS~JPf \u00c9\MPrr rJV ToJr mhPu mr\u00c4 \u00dfmPz \u00dfVu\u00c7 KfKj IJjMPT ZJfJ iPrA CbJPf \u00dfVPuj \u00dfaPj\u00c7 KT\u2202\u00e1 ZJfJr IitJ\u00c4v UPx FPuJ\u00c7 Ikr IiJ\u00c4v IJaPT rAPuJ IJjMr VuJ~\u00c7 ZJfJr TJkz KZPz KZj\u00faKnj\u00fa\u00c7

Kk\u00b4~ ZJfJr Im\u02d9J \u00dfhPU \u00c9\MPrr r\u00dc \u00dfpj oJfJ~ CPb \u00dfVu\u00c7 IJjMr vJPatr TuJr iPr CbJPjJr \jq aJjPf uJVPuj\u00c7 IJjM I\u00f9Jj\u00c7 vJat-\u00dfVK\u2020 rP\u00dc oJUJoJKU\u00c7 \u00dfoP^ x~uJm\u00c7 \u00c9\Mr nP~ KmYKuf yP~ kzPuj\u00c7 IJfK\u00eff \u02ddPr \u02ddVPfJK\u00dc TrPf uJVPuj yJ~! IJKo FKT TruJo? A~J

oJmMh...\u00c7 SPr, \u00dffJrJ hJKzP~ \u00dfhUZx KT? lJKjI J j \u00c7

WajJr IJTK\u02dbTfJ~ IJorJ KT\u00c4TftmqKmoN|\u00c7 kJKj IJjJ yPuJ\u00c7 \u00c9\Mr KmzKmz TPr \u00dfhJ~J-h\u00c0h kzPf kzPf Kj\ yJPf IJjMr oJgJ~ kJKj KhP\u00f2j\u00c7 IJorJ u\u2019JUJfJ hMKuP~ mJfJx TrKZ\u00c7 KTZMPfA fJr \u00f9Jj KlPr jJ\u00c7 \u00c9\Mr nzPT \u00dfVPuj\u00c7 FT xo~ c\u00e1TPr \u00dfTPhA CbPuj, A~J IJu\u00e4Jy!

FPr mJYJA hJS\u00c7 FmJ n\u00e1 u IJr T\u00e3\u00e1 PeJ jJ TrmJo\u00c7

\u00dfT FT\j mPu CbPuJ FnJPm \u00dfrJVL \u00dflPu jJ \u00dfrPU cJ\u00dcJr IJjJ CKYf\u00c7 \u00c9\Mr k\u00b4\u02dcJmaJ uMPl KjPuj\u00c7 FPfJ\u00e3e oPj TKr KhxKj TqJj? pJ, \u00dfhRPz KVP~ \u00dfcPT IJj\u00c7 kr\u00e3PeA muPuj, \u00dffJPhr TgJ~ FA ImuJ~ cJ\u00dcJr IJxPm jJ\u00c7 IJKoA pJA\u00c7 \u00dffJrJ lJKj \u00dfh mPu KjP\A ZMaPuj\u00c7 \u00c9\Mr cJ\u00dcJr IJjPf \u00dfVPu IJPjJ~Jr xTuPT ImJT TPr KhP~ yJxPf yJxPf \u00dfxJ\J CPb hJzJPuJ\u00c7

KTPr, f\u00e1A I\u00f9Jj yxKj? IJoJPhr KmK\u02dbf K\\u00f9JxJ\u00c7 IJPr \u00dfmJTJr hu\u00c7 yPu KT ZJfJaJ nJXPf kJrfJo? IJr FPfJ r\u00dc?

\u00dffJrJ \u00dfhUKZ KTZMA KYKjx jJ mPu IJjM mVPur KjY \u00dfgPT IJKmPrr VJ|hsme oJUJ UJKu kKuKgj mqJVaJ xmJAPT \u00dfhUJPuJ\u00c7 fJrkr nJXJ ZJfJaJ yJPf KjP~ IJPrJ TP~T a\u00e1TPrJ TPr \JjJuJ KhP~ mJAPr \u00dflPu Khu\u00c7 \u00c9\MrPT IJjMr IJPrJPVqr UmraJ \u00dfkRZJPjJ yPu KfKj \u02ddK\u02dcr Kj\u201dv\u00f5Jx \u00dfluPuj\u00c7

krKhj IJjMxy TP~T\j KoPu FTaJ jf\u00e1j ZJfJ KTPj FPj \u00c9\MPrr mJxJ~ \u00dfVuJo\u00c7 KfKj k\u00b4gPo IJkK\u2022 TrPuS IJoJPhr IjMPrJPi ZJfJKa KjPuj Fm\u00c4 UMKv yPuj\u00c7 TJPbr cJaS~JuJ FA jf\u00e1j ZJfJr yJfPu KZu UMm xM\u00aar TJPYr Kk\u00a7 uJVJPjJ\u00c7 ZJfJKa \u00c9\Mr Ifq\u2202 kZ\u00aa TPrKZPuj\u00c7 KT\u2202\u00e1 \u00dfxKa \u00dfTJPjJKhj T\u00ee JPx IJPjjKj\u00c7 Frkr IJr TJCPT ZJfJPkaJ \u00dfUPf y~Kj\u00c7

m\u00e8zJ \u00dfgPT
hJo FT \u00dfkKj

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
amil1720 liked this
shorab2014 liked this
shorab2014 liked this
farzana0985 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->