Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Și cu slănina-n traistă şi cu sufletul în rai

Și cu slănina-n traistă şi cu sufletul în rai

Ratings: (0)|Views: 49 |Likes:
Published by Dan Constantin
de Nicușor Gliga
de Nicușor Gliga

More info:

Published by: Dan Constantin on Jul 01, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/01/2014

pdf

text

original

 
1
Și cu slănina
-
n traistă şi cu sufletul în rai
 
Conform
breaking news
din ultimele luni,
corupţia se dezvă
luie
ca o luptă pe viaţă şi pe moarte dintre clanuri al căror liant sunt iţe încâlcite, politice, cămătăreşti, economice, înrudiri familiale şi
spiritual majoritar
creş
tin-ortodoxe. Oxigen pentru focul continuu al televiziunilor, al
analiştilor, al talk 
-show-rilor.
Iată o analiză interesantă a mitei şi puterii acesteia:
E mult adevăr în această analiză
 din perspectiva
acestei lumi
. Din alt sistem de referinţă
 lucrurile stau cu totul altfel.
Pe un grup de discuţ
ii go
ogle, cineva venea cu o informaţie potrivit că
reia
, î
n urma unui studiu, s-
a constatat că cele mai corupte ţă
ri sunt cele ortodoxe.
Urmează
 cele catolice iar cele
mai puţ
in corupte sunt cele protestante. Probabil c
ă
 
î
n cele atee co
rupţia este inexistentă…
 
Concluzia concordă cu anumite lamentaţ
ii
şi acuzaţii cum că, la originea înapoierii
noastre fa
ţă de Occident, stă ortodoxia, care a ţinut şi tine poporul în ignoranţă (sic!). Până
 mai ieri era comunismul ateu, care
, î
n mod (deloc) paradoxal, a salvat ortodoxia!
Un creş
tin ort
odox prin botez, care se declară
 
agnostic, spune că
ortodoxia nu asigur 
ă  bunăstarea materială a omului, în carne şi sânge, care trăieşte î
n a
ceastă viaţă şi nu în viaţa veşnică
.
Creş
tinul nostru ortodox-agnostic are dreptate. Biserica lui Hristos, cu ortodoxia ei, nu este un partid politic
creştin
-democrat
al cărui program să ţintească spre performanţă tehnică şi economică
 si spre cre
ș
terea continu
ă
 
a indicatorilor de fericire prin satisfacerea plenară a tuturor nevoilor, în continuă
 diversificare.
Dacă
 ortopra
xia ar fi pusă în practică, în mod serios, de către toţi ortodocş
ii, economia ar ave
a de suferit. Spre exemplu, dacă adunăm toate zilele de post, rezultă
 mai mult de
 jumătate
 de an. Numai Postul Mare, cu rigorile lui (
chiar cu anumite dezlegări), ar î
ns
emna o lovitură grea
(
chiar mortală) pentru producţia de
 
carne, brânză, lapte, ouă
, vin, pentru turismul de
loisir 
, pentru industria
divertismentului, pentru justiţ
ie (toate
 procesele ar trebui suspendate şi
tribunalele
î
nchise pe perioada Postului), pentru in
dustria farmaceutică
 etc., etc. Ar fi
, însă,
o
înfrânare
 
generală, cu efecte benefice pentru sănătatea sufletului şi a trupului, o lovitură grea dată
 
desfrână
rii
 (
corupţ 
ie
i) general
e, care nu se reduce la stomac ş
i la organele de reproducere.
Î
n realitate, doar 5-
10 % dintre ortodocşi se dedau…
înfrână
rii
. Restul
, bogaţi sau săraci,
 
îşi văd de treabă, de grijile vieţ
ii,
nădăjduind
 
în noroc, în actualul sau viitorul guvern, în actualul sau
 
2
viitorul preşedinte, în UE, în NATO, în scutul anti
-
rachetă, în spaţiul Schengen, în gazele ruseşti, în gazele de şist, simulând înfrânări şi cerând şi
ajutorul lui Dumnezeu sa
u cerându
-
I socoteală
 
 pentru neî
mplinirile personale. Sufletul nostru
ortodox este sfâşiat între perspectiva (
chiar vag
 percepută) a judecăţii şi a Raiului
 
şi slănina din traistă, mai multă, mai puţină
 
sau inexistentă.
 Pe
aceste nisipuri mişcătoare îşi desfăşoară Lucifer războiul de gherilă, de hărţuială.
 Legea Bisericii lui Hristos, este
legea iubirii
, care presupune
circumcizia inimii
 
de bună
 voie. Legea lui Hristos
nu vizează pedepsirea temporară
 a
corupţ 
iei
 (
a păcatelor) celui după chipul lui Dumnezeu, prin î
nchisoare, amenzi, daune interese etc., ci lichidarea
corupţiei
 (a
 păcatelor ş
i efectelor acestora) care-l c
orupe, în cele mai neaş
teptate forme, pe cel chemat la
asemănarea cu singurul Dumnezeu adevărat şi Om adevărat, Iisus Hristos. Fără lucrarea asemănării prin
înfrâ
nare
 
generală
 (cu ajut
orul lui Dumnezeu) nu se poate intra în Împărăția
 
Cerească
, care nu este din lumea aceasta si care este ultima dest
inaţie a Bisericii lui Hristos.
 
Ultima destinaţie
a
împărăţiilor lumeşti,
a
UE, a guvernării globale, este bunăstarea generală, pacea pentru
 
toţi, î
n
carne şi sânge , în această
 via
ță, şi nu viaţa veşnică, după moarte, după învierea
 
şi judecata de obşte.
 Pe frontispiciul bibliotecii Harvard Law School (Facultatea de Drept Harvard) scrie (
încă
)
 Non sub homine sed sub Deo et lege
 (Nu sub om, ci sub Dumnezeu
și lege). Asta vrea să spună
 c
ă
 nu omul este legea, ci lege este cea
inspirată de poruncile dumnezeieş
ti.
Ȋ
n zilele noastre,
Hristos (şi legea Lui) este dat afară de peste tot, chiar şi de la Harvard Law School!
 Legea omeneasc
ă
, numai
 sub homine
, exterioară, nu mai afectează
 inima, prin
circumcizia de bună voi
e.
Ochii văd, inima cere. Ce fel de viaţă este aceasta în care ochii văd ş
i

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->