Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zaar Hausa-Zaar Index

Zaar Hausa-Zaar Index

Ratings: (0)|Views: 161 |Likes:
Published by whitemaleandproud
Za:r is a Saya language, branch of Chadic languages, spoken in the South of Bauchi State, Nigeria, mainly in the Bogoro Local Government Area
Za:r is a Saya language, branch of Chadic languages, spoken in the South of Bauchi State, Nigeria, mainly in the Bogoro Local Government Area

More info:

Published by: whitemaleandproud on Nov 27, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2009

pdf

text

original

 
 
H
AUSA
 – Z
A
:
R
I
NDEX
 
 
a Asabar
A - a
 
 prep.
 
•a
;
 prt.
 
káy
.
a kan 
 
 prep.
 
.
a'a 
 
excl.
 
á'à
;
excl.
 
æ: å:
;
excl.
 
ò:'ôy
.
abin wuya 
 
n.
 
wõn yêr
,
 
 see:
wõn
.
abinci 
 
n.
 
nághat
;
n.
 
ngÂtncíghËn
,
 
 see:
ngÉtn
.
abokan karawa 
 
n.
 
gyòmslì
.
aboki 
 
n.
 
kâ:m
.
abu 
 
n.
 
ngÉtn
.
aburu 
 
n.
 
zlà:t
.
abuta 
 
n.
 
kamdÉ
.
acca 
 
n.
 
cit
.
adada 
 
n.
 
vì:n àdàdà
,
 
 see:
vì:n
.
ado 
 
v.t.
 
rŒtsÉ
.
adu'a 
 
n.
 
rwÍ:m
.
aduwa 
 
n.
 
àdúwa
;
n.
 
tapúÑdi
.
aduwa (yi ~) 
 
v.t.
 
dwá:n
.
afa 
 
v.t.
 
cop
.
agana 
 
n.
 
mÉndŒ
;
n.
 
na: sásandá
.
agogo 
 
n.
 
àgo:go
.
agwagwa 
 
n.
 
àgwà:gwâ:
.
ai 
 
excl.
 
áy
1
.
aifuwa 
 
v.t.
 
ßwa:
.
aika 
 
v.t.
 
shin
.
aikar 
 
v.caus.
 
shindár
.
aiki 
 
n.
 
la:
.
ainihin 
 
adj.
 
ßwá:ghËn
;
adv.
 
anihí 
;
n.
 
asali
.
ainun 
 
adv.
 
áynun
;
adv.
 
náÑ
.
aji 
 
n.
 
lá:yi
.
ajiye 
 
v.t.
 
kŒt
;
v.ti.
 
ga:
.
akaifa 
 
n.
 
mbŒs
.
aku 
 
n.
 
akú
;
n.
 
kúle:rí 
.
akushi 
 
n.
 
gàÑzŒ
.
akwai 
 
 prep.
 
•a
;
 prt.
 
àkóy
;
 prt.
 
káy
.
akwati 
 
n.
 
àkwà:tì
.
akwiya 
 
n.
 
ma:t
.
al'ada 
 
n.
 
àl'a:dà
.
alade 
 
n.
 
àle:dè
.
albasa 
 
n.
 
àlbása
.
albashi 
 
n.
 
wurßá lÂpm
,
 
 see:
 wurßa
.
alewa 
 
n.
 
sÈwî:t
.
alhamis 
 
n.
 
Malâ:r
.
alilliba 
 
n.
 
gùÑ kìmsÈ
,
 
 see:
gùÑ
.
aljani 
 
n.
 
mÉndŒ
.
alkahura 
 
id.
 
gìrÈm
;
id.
 
gyù:
;
id.
 
pákcáwày
;
on.
 
cy…:
.
alkama 
 
n.
 
álkáma
.
alkashafa 
 
n.
 
àlkàshá:fa
.
alkawari 
 
n.
 
àlkáwalí 
.
al§awali 
 
n.
 
àlka:li
.
Allah 
 
n.
 
lla
;
n.
 
CoghÑ
;
n.
 
Da:gwòpm coghÑ
.
allallaka 
 
n.
 
ná: pÍ:lŒm
.
alli 
 
n.
 
mbôr
.
allura 
 
n.
 
àllú:ra
;
n.
 
kùré:she
.
amai 
 
v.i.
 
gŒngá
.
amarya 
 
n.
 
amarya
;
n.
 
gÈt mu:ri
,
 
 see:
gÈt
.
ambaliya 
 
id.
 
f…:t
.
amma 
 
conj.
 
àmmá:
.
amsa 
 
v.t.
 
ndi:
.
amya 
 
n.
 
bÈndÈ d…:m
,
 
 see:
bÈndÈ
.
angarfa 
 
n.
 
w…ghÑ wûl
,
 
 see:
 wughÑ
.
Angas 
 
n.
 
Ngas
.
anne 
 
n.
 
árne
.
ara 
 
v.t.
 
kap
.
arba'in 
 
num.
 
táshi wupsŒ
.
arba'in da biyar 
 
num.
 
táshiwupsŒ tÉ nandam
.
arha 
 
id.
 
kÉÑrËÑ
;
n.
 
àrha
.
aro 
 
n.
 
aro
.
arziki 
 
n.v.
 
túghËn
.
Asabar 
 
n.
 
Wólngi
.
 
ashe bara
ashe 
 
excl.
 
àshé:
.
ashirin 
 
num.
 
táshi mbÈslÈÑ
.
ashirin da biyu 
 
num.
 
táshimbÈslÈÑ tÉ mbÉslŒÑ
.
ashirin da •aya 
 
num.
 
táshimbÈslÈÑ tÉ nàmbóÑ
.
asibiti 
 
n.
 
ásŒßÉti
;
n.
 
vì:n wughÑ
,
 
 see:
vì:n
.
asiri 
 
n.
 
àsì:ri
.
aska 
 
n.
 
wúslka
.
aske 
 
id.
 
golaÑ goláÑ
;
v.t.
 
wusl
.
asuba 
 
adv.
 
ta: ghÉ ßíslndi
.
atala 
 
n.
 
nérŒm
.
atili 
 
n.
 
ßá:tsŒ
.
atishawa 
 
on.
 
hÉttsÈy
;
v.i.
 
getsÉ
.
attajiri 
 
n.
 
mur ghÉ tâ:s
;
n.
 
murghÉ túghÉnì
.
atuni 
 
n.
 
nyôghÑ dòngÈnì
,
 
 see:
 nyôghÑ
.
auduga 
 
n.
 
mbwâ:pm
.
auna 
 
v.t.
 
ߌ:t
.
aura wa 
 
v.t.
 
shí:l
.
aure 
 
n.
 
awre
;
v.t.
 
kap
;
v.t.
 
kŒ:n
;
v.t.
 
vum
.
auta 
 
n.
 
àwtá
.
aya 
 
n.
 
nánjôk 
.
ayaba 
 
n.
 
àyàbà
.
azakari 
 
n.
 
kên
;
n.
 
mbâ:p
;
n.
 
sôl
.
azara 
 
n.
 
wumbŒli
.
B - b
ba 
 
 prt.
 
bá:
;
 prt.
 
bà:
;
 prt.
 
ßá
;
 prt.
 
hÉÑ
.
ba kyau 
 
v.i.
 
•aghás
.
ba sa'a 
 
n.
 
gìrghÈnì
.
ba (v) 
 
v.t.
 
vŒr
.
baba 
 
n.
 
bà:bá
.
babba 
 
adj.
 
dàdà:s
;
adj.
 
dÈllÉk 
;
adj.
 
ngótsŒ
;
adj.
 
vàrì
;
id.
 
gÈzzlÈÑ
;
id.
 
gùslkÈt
;
n.
 
ngójìki
.
babban •an yatsa 
 
n.
 
gùÑ tà:s
,
 
 see:
gùÑ
.
babu 
 
 prt.
 
bâ:
2
;
 prt.
 
bá:bù
.
babur 
 
n.
 
bà:bûr
;
n.
 
mà:shîn
.
Badawa 
 
n.
 
Mbât
.
baduku 
 
n.
 
mur ghÉ rí:pkËnlât
.
ba•i 
 
adv.
 
•i:n
;
adv.
 
•†:n jìni
,
 
 see:
jìndi
.
baffa 
 
n.
 
yés da:
.
bagaruwa 
 
n.
 
gàmà:ruwa
.
baiwar Allah 
 
n.
 
na: vyaghdÈni
.
Bajari 
 
n.
 
Zhà:r
.
baka 
 
n.
 
mâm
1
.
baki 
 
n.
 
vì:
.
baki •aya 
 
id.
 
kÉtkÉlÈÑ
.
bakin kogi 
 
n.
 
bílâ:r
;
n.
 
dandí 
.
bakin mutum (bishiya) 
 
n.
 
•irngŒl
.
bakwai 
 
num.
 
wottsÉmay
.
ba§i 
 
adj.
 
 jì:
;
v.i.
 
dip
.
ba§i-ba§i 
 
adj.
 
 jì: jì:
,
 
 see:
jì:
.
ba§in kai 
 
n.
 
yîr jì:
,
 
 see:
jì:
.
ba§o 
 
n.
 
sÉmbËr
.
bal-bal 
 
v.i.
 
ÑŒs
.
balbela 
 
n.
 
zhákwâ:lá
.
bambam 
 
adv.
 
mari
.
bambanta 
 
v.t.
 
bambantá
.
ban dariya 
 
adv.
 
na: tá:•i
.
bana 
 
adv.
 
 jìnÉÑÉn
.
bango 
 
n.
 
gungúmi
;
n.
 
kárgùptŒ
,
 
 see:
kâ:r
.
bante 
 
n.
 
bèndi
;
n.
 
go:ro
.
banza 
 
adj.
 
mbuÑlúÑ
;
id.
 
ßútúk ßùtùk 
;
on.
 
ßË:m ßÈ:m
.
bara 
 
adv.
 
te: jìni
,
 
 see:
jìndi
;
adv.
 
tÍy jìni
.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->