Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
286Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Edgar Cayce Vol 3

Edgar Cayce Vol 3

Ratings:

5.0

(4)
|Views: 8,727|Likes:
Published by garcealau2
healing, souls & reincarnation
healing, souls & reincarnation

More info:

Published by: garcealau2 on Nov 27, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/01/2014

pdf

text

original

 
 
D
OROTHÉE OROTHÉE OROTHÉE OROTHÉE 
K
OECHLIN DE OECHLIN DE OECHLIN DE OECHLIN DE 
B
IZEMONT  IZEMONT  IZEMONT  IZEMONT  
 U
NIVERSUL LUI NIVERSUL LUI NIVERSUL LUI NIVERSUL LUI 
E
DGAR DGAR DGAR DGAR 
C
 AYCE  AYCE  AYCE  AYCE 
 III III III III 
Spiritele Naturii Reîncarnarea, cheie a istoriei: Frontierele r 
ă 
 s
ă 
ritene (Alsacia, Lorena, Elve
 ţ 
ia) Func
 ţ 
ia terapeutic
ă 
a alimentelor 
E
DITURA
S
AGITTARIUS
 I
A
Ş
I
 – 
1
995
 
 
2
2
1
 
M
UL 
Ţ
UMIRI
 
Sub form 
ă 
de introducere Sub form 
ă 
de introducere Sub form 
ă 
de introducere Sub form 
ă 
de introducere 
 
Cititorii
ş
i cititoarele m
ă
tot întreab
ă
ce s-a întîmplat cu„muvianul“, altfel spus fiul meu Gil care, la vîrsta de cinci ani, î
ş
iamintea de o via
ţă
din Lemuria. Am povestit despre reminiscen
ţ
ele p
ă
strate de el dintr-o civiliza
ţ
ie disp
ă
rut
ă
, în
 L'Astrologie karmique / 
Astrologia karmic
ă
.De atunci, mi se vorbe
ş
te într-una despre fostul „mare inginer din
ţ
ara Mu”. Toat
ă
lumea m
ă
întreab
ă
cum î
ş
i folose
ş
te capacit
ăţ
ile
ş
i cumo mai duce. Ei da, este zdrav
ă
n ca Pont-Neuf (care, a
ş
a cum nu arat
ă
 numele, este o entitate foarte b
ă
trîn
ă
). A
ş
adar, ”muvianul” meu, careeste întotdeauna foarte calm,
ş
i-a dat concursul la acest al treileavolum. Mi-a fost de mare folos: v
ă
da
ţ
i seama – cînd ai supravie
ţ
uitn
ă
ruirii Lemuriei, Atlantidei care a s
ă
rit în aer, devast
ă
rii Greciei dec
ă
tre Paul Emil
ş
i pîrjolului de la Marea Bibliotec
ă
din Alexandria...nimic nu te mai mi
ş
c
ă
! Cu în
ţ
elepciunea blazat
ă
a sufletelor foartevechi, care au v
ă
zut multe, „muvianul” a recitit manuscrisul acesteilucr 
ă
ri – prima versiune, ilizibil
ă
. „Senten
ţ
ios
ş
i alambicat” – a fostverdictul s
ă
u. Avea dreptate: exact a
ş
a apare textul lui Cayce înoriginal, întrucît este vorba de transcrierea unui discurs spontan.Comunicarea scris
ă
 
ş
i comunicarea vorbit
ă
, cum
ş
tie oricine, nufunc
ţ
ioneaz
ă
dup
ă
acelea
ş
i ritmuri: ceea ce face ca limba vorbit
ă
s
ă
fieconving
ă
toare este înc
ă
rc
ă
tura emo
ţ
ional
ă
degajat
ă
din intona
ţ
ii,gesturi, priviri. Or, textele lui Cayce, nefiind înregistrate pemagnetofon, au fost lipsite de relief prin stenografiere
ş
i sînt într-adev
ă
r „senten
ţ
ioase
ş
i alambicate“ pentru urechile europene.„Muvianul” a avut dreptate: Cayce, ca s
ă
fie respectat de concet
ăţ
eniis
ă
i, vorbea pe limba lor. Împ
ă
nat cu citate biblice, plin de adev
ă
ruri primordiale, asortat cu repeti
ţ
ii grase, discursul lui Cayce pare s
ă
seadreseze unei adun
ă
turi de cowboy cu urechile înfundate! Chestiune destil de comunicare, propriu fiec
ă
rui grup uman... Exist
ă
 
ş
i un fenomengeneral care se verific
ă
în toate
ţă
rile
ş
i în toate epocile: marea
 
 
2
3
1
 majoritate a clarv
ă
z
ă
torilor nu se poate exprima clar. Am citit sute deretranscrieri de clarviziuni – este întotdeauna aceea
ş
i încîlceal
ă
.Exprimarea logic
ă
, m
ă
surat
ă
, exact
ă
nu i se potrive
ş
te clarv
ă
z
ă
torului.Astrologia ne ajut
ă
s
ă
în
ţ
elegem de ce: gazet
ă
ria este guvernat
ă
de unsemn mercurian rapid, Gemenii. Editarea este guvernat
ă
de un semnmercurian lent, Fecioara. Acestea sînt dou
ă
semne extrem de ra
ţ
ionale.De cealalt
ă
parte – în opozi
ţ
ie! – clarv
ă
z
ă
torul este guvernat de semnulintuitiv, vag, fluid, al Pe
ş
tilor; vindec
ă
torul, de c
ă
tre un alt semnintuitiv: S
ă
get
ă
torul. Comunicarea logic
ă
– mercurian
ă
în
ă
 bu
şă
 comunicarea intuitiv
ă
a Pe
ş
tilor 
ş
i a S
ă
get
ă
torului. Cayce, bineîn
ţ
eles,ca mul
ţ
i clarv
ă
z
ă
tori mari, avea Soarele în Pe
ş
ti! (A se vedea tema sa în
 L`Astrologie karmique d'Edgar Cayce / 
Astrologia karmic
ă
a lui Edgar Cayce). Traducîndu-l, sînt obligat
ă
deci s
ă
„îl repun în careu”, adic
ă
s
ă
-i g
ă
sesc mesajului o exprimare logic
ă
, metodic
ă
, în modul nostrueuropean. Înc
ă
foarte marca
ţ
i de simetria greac
ă
, sim
ţ
im înc
ă
puternicnevoia de ordine riguroas
ă
, care se exprim
ă
prin gramatica noastr 
ă
.„Claritatea francez
ă
”, rodul unei discipline exacte, lipse
ş
te în generaldin textele clarv
ă
z
ă
torilor – 
ş
i mai ales din lecturile lui Cayce. Ealipse
ş
te adeseori
ş
i din textele americane. Trebuie deci s
ă
scoatemmesajul din ambalaj.
Ş
i în acest sens, „muvianul” meu m-a ajutatconsiderabil. Cu privirea de laser a tinerelor „suflete vechi” reîncarnateîn copii atomici, mi-a cur 
ăţ
at textul cu un umor devastator. Datorit
ă
 acestui lucru, poate ve
ţ
i g
ă
si c
ă
textul este, în fine, comestibil!Dar, oricum, n-a
ş
fi putut face nimic bun f 
ă
ă
Arielle. ArielleFonroget este zîna bun
ă
care vegheaz
ă
asupra manuscriselor mele înc
ă
 din fa
şă
. Nu numai c
ă
le scutur 
ă
(cu varga în
ţ
elepciunii), dar le
ş
icomenteaz
ă
 
ş
i-mi d
ă
întotdeauna un sfat judecat. Arielle, ca
ş
i fiul meuGil
ş
i to
ţ
i colaboratorii mei, este
ş
i ea un suflet vechi care
ş
tie multe...(Sufletele tinere m
ă
agaseaz
ă
, sînt ni
ş
te brute! Înc
ă
n-au g
ă
sit înexperien
ţ
ele terestre în
ţ
elepciunea de a ghici totul!) Aceste sufletevechi sînt în general marcate de Saturn – st
ă
 pînul Timpului – 
ş
i deCapricorn, simbolul arhitec
ţ
ilor.Fie ca Arielle s
ă
-
ş
i primeasc
ă
ă
splata pentru r 
ă
 bdare, competen
ţ
ainfailibil
ă
, fidelitatea atît de rar 
ă
!Mai am doi complici: Denise Fouin
ş
i Patricia Bornic. Ele m
ă
 încurajeaz
ă
 
ş
i m
ă
sus
ţ
in neîncetat. Zi de zi, ele încearc
ă
s
ă
-mi cure
ţ
e

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->