Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
41Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
microeconomie

microeconomie

Ratings: (0)|Views: 2,337|Likes:
Published by iuba

More info:

Published by: iuba on Nov 27, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/01/2013

pdf

text

original

 
1
MMIICCRROOEECCOONNOOMMIIEE 
Prof. univ. dr.
CONSTANTIN MECU
Prof. univ. dr.
GHEORGHE R
Ă
BOAC
Ă
 
Conf. univ. dr.
NEDELEA P
Ă
R
Ă
LU
łĂ
 Conf. univ. dr.
DANIELA PA
Ş
NICU
 Lector univ. dr.
CRISTINA BARNA
 Lector univ. drd.
CRISTIAN U
łĂ
 Lector univ. dr.
RALUCA ZORZOLIU
 
 
 2
 
OBIECTIVE
Obiectivul esen
 Ń 
ial al cursului îl constituie formarea speciali
 ş
tilor în economieavând profunde cuno
 ş
tin
 Ń 
e teoretico-metodologice, indispensabile pentru în
 Ń 
elegereacomplexit 
ăŃ 
ii vie
 Ń 
ii economice reale, a dinamicii structurilor economice, a raporturilor multiple dintre agen
 Ń 
ii vie
 Ń 
ii economice. Însu
 ş
irea adecvat 
ă 
a cuno
 ş
tin
 Ń 
elor va fi facilitat 
ă 
  prin folosirea Caietului de aplica
 Ń 
ii practice al disciplinei Economie politic
ă 
 , în care seg
ă 
sesc întreb
ă 
ri
 ş
i probleme asem
ă 
n
ă 
toare cu cele care vor fi incluse în testele deexaminare.
 
CUPRINS
Cap.1
.
Economia
 ş
i
 ş
tiin
 Ń 
a economic
ă 
. Obiectul de studiu aleconomiei politice. Metod 
ă 
în
 ş
tiin
 Ń 
a economic
ă 
 1.1. Nevoile umane
ş
i resursele economice. Raritatea
ş
i alegerea1.2. Activitatea economic
ă
 
ş
i structurile ei1.3. Formarea
ş
i dezvoltarea
ş
tiin
Ń
ei economice. Obiectul destudiu al economiei politice1.4. Metod
ă
în
ş
tiin
Ń
a economic
ă
 
Cap. 2
.
Economia de pia
 Ńă 
. Caracterizare general
ă 
. Agen
 Ń 
ii economici
 2.1 Geneza
ş
i tr
ă
s
ă
turile esen
Ń
iale ale economiei de schimb2.2 Tr
ă
s
ă
turile economiei de pia
Ńă
 2.3. Banii
ş
i rolul lor în economia contemporan
ă
 2.3.1. Definirea banilor2.3.2. Func
Ń
iile banilor2.4. Economia de pia
Ńă
contemporan
ă
: caracteristici
ş
i tipuri aleacesteia2.5. Agen
Ń
ii economici2.5.1. Fluxurile activit
ăŃ
ii economice
Cap. 3
. Pia
 Ń 
a. Cererea
 ş
i oferta
3.1. Pia
Ń
a
ş
i rolul s
ă
u. Tipuri
ş
i forme de pia
Ńă
.Interdependen
Ń
a pie
Ń
elor3.2. Cererea. Legea cererii. Elasticitatea cererii. Cererea atipic
ă
 3.3. Oferta. Legea ofertei. Elasticitatea ofertei3.4. Echilibrul pie
Ń
ei. Efectul varia
Ń
iilor ofertei
ş
i cererii
Cap. 4
. Comportamentul consumatorului
4.1. Conceptul de bun
ş
i clasificarea bunurilor4.2. Utilitatea bunurilor4.3. Optimul consumatorului. Curba de indiferen
Ńă
 
 
3
Cap. 5
. Comportamentul produc
ă 
torului
 ş
i combinarea factorilor de produc
 Ń 
ie
5.1. Întreprinderea5.2. Combinarea factorilor de produc
Ń
ie.5.2.1. Factorii de produc
Ń
ie5.2.2. Combinarea factorilor de produc
Ń
ie5.2.3. Func
Ń
ia de produc
Ń
ie5.3. Analiza pe termen scurt. Legea randamentelor nepropor
Ń
ionale5.4. Analiza pe termen lung. Economii
ş
i dezeconomii de scar
ă
 5.4.1. Substituirea factorilor de produc
Ń
ie5.4.2. Economii
ş
i dezeconomii de scar
ă
 5.5. Randamentul, productivitatea folosirii factorilor de produc
Ń
ie5.5.1. Definirea
ş
i m
ă
surarea productivit
ăŃ
ii5.5.2. Productivitatea muncii5.5.3. Randamentul capitalului5.5.4. Cre
ş
terea productivit
ăŃ
ii
Cap. 6 
. Costul de produc
 Ń 
ie
6.1. Con
Ń
inutul costului. Delimit
ă
ri conceptuale6.2. M
ă
rimea
ş
i tipologia costului6.3. Rela
Ń
ia dintre costul mediu
ş
i costul marginal6.4. Minimizarea costului. Rela
Ń
ia dintre cost
ş
i productivitate6.5. Comportamentul produc
ă
torului
ş
i reducerea costului. Echilibrulproduc
ă
torului6.6. Constrângerea de buget a produc
ă
torului. Problemarandamentelor “de scar
ă
Cap. 7 
. Concuren
 Ń 
a
 ş
i formarea pre
 Ń 
urilor 
7.1. Concuren
Ń
a: con
Ń
inut, forme, func
Ń
ii7.2. Formarea pre
Ń
urilor pe diverse tipuri de pie
Ń
e7.2.1. Pia
Ń
a cu concuren
Ńă
perfect
ă
 
ş
i pre
Ń
urile7.2.2. Pia
Ń
a cu concuren
Ńă
imperfect
ă
 
ş
i pre
Ń
urile7.3. Interven
Ń
ia statului în domeniul pre
Ń
urilor
Cap. 8
. Pia
 Ń 
a muncii
 ş
i salariul
8.1. Pia
Ń
a muncii: con
Ń
inut, caracterizare8.2. Cererea
ş
i oferta de munc
ă
 8.3. Echilibrul
ş
i structuri ale pie
Ń
ei muncii8.4. Salariul8.5. M
ă
rimea salariului8.6. Formele salariului8.7. Forme de salarizare
Cap. 9
.
Profitul
 ş
i renta
 9.1. Definire. M
ă
rimea profitului
ş
i dinamica profitului

Activity (41)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
iustyna_19894167 liked this
Lylyana Tataru liked this
Almond_eye liked this
Dumitrica Bogdan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->