Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Soalan asignment OUM

Soalan asignment OUM

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:
Published by Hasnolhadi Samsudin
Soalan asignment OUM
Soalan asignment OUM

More info:

Published by: Hasnolhadi Samsudin on Jul 03, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/03/2014

pdf

text

original

 
TUGASAN
 ________________________________________________________________________
HBHE1103PENGENALAN PENDIDIKAN KESIHATANSEMESTER MEI 2014 ________________________________________________________________________ ARAHAN KEPADA PELAJAR 
 
1.Tugasan ini mengandungi
SATU (1)
 soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa modul bercetak kursus ini.
 
2.Jawab dalam
Bahasa Mela!
.
3.Muat turunkan
"e#$la"
 tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyV! untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda
.
Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan sai" #on 12
Times New Roman
 dan langkau baris 1.$. %.Tugasan anda hendaklah mengandungi
2%00 h&'a 3000
 patah perkataan
"&a* 
 termasuk rujukan. &ilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda.
 Ja'a'
menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda
.
'emeriksa tidak akan membaca jawapan tugasan yang melebihi had patah perkataan yang dibenarkan. Jumlah perkataan hendaklah dinyatakan di  penghujung tugasan anda.$.(nda dikehendaki menghantar tugasan
KEPADA TUT+R BERSEMUKA
. (nda dinasihatkan menyimpan salinan tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri.
 
).Tugasan anda hendaklah diserahkan antara
2,h- . 2/h- J!' 2014 a"a! T!"&al 4
. *erahan
sele$as 2/h- J!' 2014 a"a! T!"&al 4 TIDAK 
 akan diterima. +.Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. (nda dilarang meniru tugasan orang lain. (nda  juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri
.
1
 
PENILAIAN
Tugasan ini menyumbang sehingga
40
 daripada jumlah markah kursus berkenaan dan akan dinilai berdasarkan kepada
R!-&* a"a! S*e#a Jaa$a'
 yang dilampirkan.
 
(nda akan diberikan maklum balas tentang tugasan ini sebelum 'eperiksaan (khir *emester  bermula.
PLAGIARISME P+T+NGAN MARKAH A#aa'
 Tugasan yang diserahkan, secara automatik, akan disemak untuk menentukan kadar pertindihan. Jika plagiarisme dikesan, markah akan dipotong seperti berikut-
Tugasan dengan pertindihan kandungan
 
antara
 10 . 30
- potongan
20
daripada jumlah markah yang diperoleh.
Tugasan dengan pertindihan kandungan
 
antara
 31 . %0
- potongan
40
daripada jumlah markah yang diperoleh.
Tugasan dengan pertindihan kandungan
 
lebih daripada
 %0
-
Ma*ah s&5a
 akan diberikan.
2
 
S+ALAN TUGASAN
 
alam mengamalkan gaya hidup sihat di kalangan murid/murid sekolah, kebolehan dan keupayaan seseorang individu untuk mengawal kon#lik dan stres adalah amat penting. *tres  bukan sahaja boleh mengganggu kesihatan tetapi juga mengurangkan tahap tumpuan atau konsentrasi murid/murid. 0ebanyakan stres berpunca daripada kon#lik dan ia akan mengganggu kesejahteraan seseorang individu. 0on#lik dan stres jika tidak ditangani secara  betul dan bijak akan menyebabkan banyak kesan negati# terutama kepada murid/murid. Murid/murid perlu didedahkan dengan kaedah yang betul untuk menangani kon#lik dan stres oleh ibu bapa dan guru. &erdasarkan penyataan di atas, sempena 0empen aya idup *ihat Minggu 0esihatan  peringkat sekolah, sebagai seorang guru 'endidikan 0esihatan anda dikehendaki -i.Menghasilkan satu
B!*! Pa'!a'
 tentang kon#lik dan stres yang merangkumi #aktor/#aktor yang menyebabkan stres, kesan dan kaedah atau pendekatan yang boleh diamalkan untuk mengelakkan atau mengurangkan kon#lik dan stres di kalangan murid/murid sekolah untuk diedarkan kepada warga sekolah dan ibu bapa murid. &uku 'anduan yang anda hasilkan hendaklah ringkas dan padat serta mempunyai gra#ik berwarna yang menarik. &uku panduan yang dihasilkan hendaklah menunjukkan ciri/ciri mesra pengguna.ii.Menghasilkan
6D I'"ea*"&5 ala# -e'"!* 7$e$&'"8
 yang mengandungi  bahan/bahan yang terdapat dalam &uku 'anduan sebagai bahan untuk menyampaikan ceramah berkaitan kon#lik dan stres semasa 0empen aya idup *ihat Minggu 0esihatan peringkat sekolah anda. 'enghasilan  4nterakti# hendaklah mengintergrasikan semua elemen multimedia 5teks, audio, gra#ik dan animasi6 dalam  pakej penghasilan  4nterakti#.  interakti# yang dhasilkan mestilah mempunyai unsur mesra pengguna.
 9J!#lah 40 #a*ah:
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->