Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
44Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Contract de proiectare

Contract de proiectare

Ratings:
(0)
|Views: 1,740|Likes:
Published by api-19750785

More info:

Published by: api-19750785 on Nov 28, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
CONTRACT DE ARHITECTPARTEA a I a - CLAUZE SPECIFICEPREAMBUL
Clauzele generale din Partea II, la care nu se face referire in prezentul act, vor fi respectate intocmai de catre partile semnatare ca facand parte integranta dincontractul de arhitect.
CAP. 1 - PARTILE CONTRACTANTE
1.1
INVESTITOR 1.2 ARHITECTSediu/adresaSediu/ adresaTelefon/fax/emailTelefon/fax/emailRegistru ComertuluiRegistru ComertuluiCUICUICont Cont
CAP. 2 - OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1 ARHITECTUL se obliga sa intocmeasca in conformitate cu tema explicita pusa la dispozitie de catre INVESTITOR documentatiile de proiect arhitectura pentruinvestitia :
CAP. 3 - MISIUNILE ARHITECTULUI
3.1In cadrul prezentului contract arhitectul isi asuma calitatea de :3.1.1 Autor 3.1.2 Sef Proiect Coordonator Continutul fiecarei faze va respecta prevederile art. 48, 49, 50, 51, 51 din partea II – Clauze Generale pentru proiectul de arhitectura.
3.2
Misiuni de baza privind art. 2.1 cap. 2
 
(obiectul contractului ) din ClauzeSpecifice.
Descriere Onorariu Termen depredare
1Faza anteproiectului = Studiu defezabilitate20%2Faza proiectului = Proiect tehnic + PAC25%3Faza pregatire executie = Proiect deexecutie (PE + caiete de sarcini)15%40%in timpul
 
4Faza executie = DDE + asistenta tehnicaexecutieilucrarilor 3.3Misiuni suplimentare3.4Misiuni complementare
CAP. 4 - OBLIGATIILE INVESTITORULUI
Obligatiile investitorului sunt cele stipulate in Partea II - Clauze Generale.
CAP. 5 - TERMENE DE PREDARE A DOCUMENTATIILOR 
5.1 Termenul de incepere - momentul semnarii contractului si achitariiavansului.5.2Termene intermediare dupa predarea fazelor stipulate in tabelul 3.2 dinPartea a I a - Clauze Specifice.
CAP. 6 – ONORARII
6.1 Onorariul total al ARHITECTULUI este : echivalent lei a 00000000euro(fara TVA)incluzand si onorariul pentru misiunile suplimentare si misiunilecomplementare stipulate la art. 3.3 si art. 3.4 din Partea a I a – ClauzeSpecifice.6.2 Modalitati de plata - conform art. 27 - 35 din Partea II - clauze Generale siart. 3.2 din Partea a I a - Clauze Specifice6.3Modalitati de indexare - contract negociat in echivalent Euro6.4Avansul convenit este de 20% si se va plati la semnarea contractului
6.5
Cheltuielile avansate de ARHITECT în interesul INVESTITORULUI vor fi rambursate ARHITECTULUI după acordul prealabil alINVESTITORULUI pe bază de listă însoţită de chitanţe justificative.
CAP. 8 - CLAUZE SPECIALE
8.1 Orice document elaborat privind acest contract va fi transmis in copie siINVESTITORULUI.8.2 Documentatia proiectului se va intocmi in 4 exemplare.Incheiat astazi…………………..
INVESTITORARHITECT
2
 
CONTRACT DE ARHITECTPARTEA I I - CLAUZE GENERALE(Regulament referitor la misiunile si onorariile arhitectiilor)A.GENERALITATI
1.Prezentul contract stabileste drepturile si obligatiile partilor ce incheie un contractde misiuni si onorarii de arhitectura si precizeaza bazele unei remuneratiiechitabile a arhitectului. 2.Raporturile de drept dintre parti sunt reglementate de :
-
contractul semnat de parti (partea I a - clauze specifice + partea a II a -clauze generale )
-
legea dreptului de autor nr. 8/1996
-
legea privind autorizarea constructiilor nr. 50/1991 republicata
-
legea calitatii in constructii nr. 10/1995
-
legea privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect nr. 184/20013.DefinitiiINVESTITOR = persoana fizica sau juridica ( privata sau de stat ) pentru care seefectueaza misiunea / misiunile si care plateste onorariile.ARHITECT = arhitecti,birouri / societati de arhitectura inscrisi in TabloulOrdinului Arhitectilor din RomaniaANTREPRENOR = societatea / societatile asociate ( indiferent de forma de proprietate ) care va / vor executa efectiv lucrarile pe santier..CONTRACT = Caietul de Clauze specifice + Caietul de clauze generale semnatede INVESTITOR si ARHITECT4.ARHITECTUL trebuie sa se comporte in virtutea constiintei sale profesionale sisa-si puna in aplicare toate cunostintele de specialitate pentru a respecta intereseleINVESTITORULUI.ARHITECTUL va tine cont de toate informatiile profesionale si legislatia invigoare aduse la zi.5.INVESTITORUL are obligatia sa transmita ARHITECTULUI toate documentelereferitoare la investitia in cauza.6.Clauzele specifice ale contractului ( cuprinse in partea a I a ) precum siinformatiile primite de ARHITECT pentru indeplinirea misiunii in cauza vor ficonfidentiale si nu vor fi folosite reciproc in detrimentul partilor.7.ARHITECTUL, cu acordul INVESTITORULUI este in drept sa reprezinteINVESTITORUL fata de terti, ca administratiile publice, antreprenori, furnizori saalti investitori ( daca este cazul ) numai in activitatile legate direct de indeplinireamisiunii sale.
3

Activity (44)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Deea Mihaltan liked this
Veronica Anescu liked this
Elena Ionescu liked this
kmmishu9495 liked this
sergiuardelean liked this
meme68 liked this
Sor Js liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->