Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
33Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
p100 2006

p100 2006

Ratings: (0)|Views: 866 |Likes:
Published by api-19750785

More info:

Published by: api-19750785 on Nov 28, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUC\u0162IILOR\u015eI TURISMULUI
DIREC\u0162IA DE REGLEMENTARE \u00ceN CONSTRUC\u0162II
REFERAT DE APROBARE

\u00cen cadrul ac\u0163iunilor de revizuire a fondului na\u0163ional de reglement\u0103ri tehnice, se \u00eenscrie\u015fi elaborarea Codului de proiectare pentru structuri din zid\u0103rie, elaborat de INCERC, \u00een cadrul contractului nr.184/2005, \u00eencheiat cu MTCT.

Codul de proiectare pentru structuri din zid\u0103rie, indicativCR6-2006, va fi utilizat pentru proiectarea cl\u0103dirilor civile, industriale\u015fi agrozootehnice sau ale p\u0103r\u0163ilor acestora, realizate cu pere\u0163i structurali din zid\u0103rie.

Prevederile prezentului Cod referitoare la alc\u0103tuirea de ansamblu\u015fi la calculul cl\u0103dirilor cu structuri din zid\u0103rie precum\u015fi cele referitoare la detalierea constructiv\u0103 a p\u0103r\u0163ilor/elementelor pentru construc\u0163ie sunt aplicabile numai pentru structurile curente ale cl\u0103dirilor civile, industriale

\u015fi agrozootehnice.
Acest sistem structural este folosit \u00een mod curent pentru:
\u2022cl\u0103diri etajate cu \u00een\u0103l\u0163ime p\u00e2n\u0103 la P+4E inclusiv: locuin\u0163e, alte cl\u0103diri cu func\u0163iuni similare

(hoteluri, moteluri, c\u0103mine, internate, cre\u015fe,etc.), cl\u0103diri pentru \u00eenv\u0103\u0163\u0103m\u00e2nt\u015fi ocrotirea s\u0103n\u0103t\u0103\u0163ii, alte tipuri de cl\u0103diri social-culturale care nu necesit\u0103 spa\u0163ii libere mari\u015fi care au func\u0163iuni \u00een general fixe (care nu sunt susceptibile de a suferi transform\u0103ri majore \u00een timpul exploat\u0103rii);

\u2022cl\u0103diri tip "hal\u0103/sal\u0103" cu deschideri\u015fi \u00een\u0103l\u0163imi moderate (de regul\u0103, cu deschideri maxime de
9.00\u00f715.00 m\u015fi \u00een\u0103l\u0163imi de 6.00\u00f7 8.00 m) pentru s\u0103li de gimnastic\u0103, ateliere, depozite, cl\u0103diri
agrozootehnice, etc.
Av\u00e2nd \u00een vedere cele prezentate, v\u0103 rug\u0103m s\u0103 aproba\u0163i ordinul de aprobare a
reglement\u0103rii tehnice "Cod de proiectare pentru structuri din zid\u0103rie", indicativCR6-2006.
DIRECTOR
CRISTIAN \u2013 PAUL STAMATIADE
INSTITUTUL NA\u0162IONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE \u00ceN CONSTRUC\u0162II\u015eI
ECONOMIA CONSTRUC\u0162IILOR \u2013 INCERC
COD DE PROIECTARE PENTRU STRUCTURI DIN ZID\u0102RIE
Indicativ CR 6 - 2006
Elaboratori: Institutul National de Cercetare - Dezvoltare \u00een Construc\u0163ii\u015fi
Economia Construc\u0163iilor - LABORATORUL ZIP
S.C. PROVEST PROIECT S.R.L.
Colectiv de elaborare:
Capitolele 1\u2026.7
Prof.univ.dr.ing. Radu Petrovici
Capitolele 8,9
Ing. Claudiu Matei
2006
2
CUPRINS
1. PREVEDERI GENERALE

1.1. Domeniul de utilizare\u015fi scopul Codului
1.2. Rela\u0163ia cu alte norme
1.3. Definitii principale
1.4 Notatii, unitati de masuri in Sistemul International
1.5. Documente normative de referinta

2. BAZELE PROIECT\u0102RII CONSTRUC\u0162IILOR DIN ZID\u0102RIE

2.1. Cerin\u0163e fundamentale
2.2. Conditii tehnice asociate cerintei de \u00ab rezistenta si stabilitate \u00bb
2.3. Principiile proiectarii la stari limita ultime pentru cladiri din zidarie
2.4. Variabile de baza

3. MATERIALE

3.1. Elemente pentru zidarie
3.2. Mortare
3.3. Beton
3.4. Oteluri pentru armaturi
3.5. Alte materiale pentru armarea zidariei

4. ZID\u0102RIE

4.1. Propriet\u0103\u0163ile mecanice ale zidariei.
4.2. Propriet\u0103\u0163ile fizice ale zidariei
4.3. Durabilitatea zid\u0103riei

5. PROIECTAREA PRELIMINARA A CLADIRILOR CU PERETI STRUCTURALI DIN
ZIDARIE

5.1. Proiectarea preliminara arhitectural-structurala a cladirilor etajate curente
5.2. Proiectarea preliminara a subansamblurilor structurale verticale ( pereti structurali)
5.3. Proiectarea preliminara a subansamblurilor structurale orizontale ( plansee, sarpanta)
5.4. Proiectarea preliminara a infrastructurii.

6. CALCULUL CLADIRILOR CU PERE\u0162I STRUCTURALI DIN ZID\u0102RIE

6.1. Principii generale de calcul
6.2. Calculul structurilor la incarcari verticale
6.3. Calculul structurilor din zidarie la incarcari orizontale
6.4. Calculul peretilor structurali si nestructurali la incarcari orizontale perpendiculare pe planul

peretelui6.5. Calculul planseelor

6.6. Calculul rezistentei de proiectare a peretilor de zidarie
6.7. Calculul rezistentei de proiectare a planseelor
6.8. Verificarea sigurantei cladirilor din zidarie

7. PREVEDERI CONSTRUCTIVE PENTRU CLADIRI DIN ZIDARIE

7.1. Prevederi constructive privind suprastructura
7.2. Prevederi constructive privind infrastructura
7.3. Prevederi constructive pentru elementele nestructurale din zidarie

8. EXECU\u0162IA CONSTRUC\u0162IILOR DIN ZID\u0102RIE

8.1. Generalitati
8.2. Materiale
8.3. Executarea zidariilor
8.4. Protectia zidariei nou executate

9. CONTROLUL PROIECT\u0102RII\u015eI EXECU\u0162IEI CONSTRUC\u0162IILOR DIN
ZID\u0102RIE
9.1. Controlul proiect\u0103rii
9.2. Controlul execu\u0163iei

Activity (33)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
aurelvaduva liked this
Crysty Mihalache liked this
Crysty Mihalache liked this
panzer31 liked this
ratiguana liked this
Neamtu Neamtu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->