Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
null

null

Ratings: (0)|Views: 415 |Likes:
Published by api-19757028

More info:

Published by: api-19757028 on Nov 28, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/21/2011

pdf

text

original

 
Západočeská univerzita v
Plzni
Fakulta právnická
 
Katedra občanského práva
 
Diplomová práce
 
Restituční proces v
90-
tých letech
 Zpracoval: Marek Benda
Konzultant diplomové práce: JUDr. Milan Kindl CSc.
 Praha 2008
 
2
„Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracovalsamostatně, a že jsem vyznačil prameny, z
 
nichž jsem prosvou práci čerpal způsobem ve vědecké práci obvyklým.“
 
Plzeň, březen 2008
Podpis:
 
3
Poděkování
 
Píšu tuto diplomku jako poděkování svému otci, kterýměl naprosto klíčový podíl na prosazení celé restitučnílegislativy (byl zpravodajem ústavně právního výboruSněmovny lidu a podle svědectví tehdejších účastníkůtaké klíčovým tvůrcem všech prorestitučních většin). Ačměl práva studovaná jen dramatickým životním osudem
 
aťuž ve Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, pozdějipřímo ve věznicích, nebo poté v
 
ústavně právním výboruSněmovny lidu Federálního shromáždění, udělal proobnovu přirozeného řádu lidských práv v
 
této zemi jakomálokdo jiný. A i když jsou různé jeho zásluhy dnes užuznávány, za nekonečnou práci ve FS mi toto ocenění ještě schází.
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->